Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A szabadkőművesség és a brit egyeduralom

Avagy miért tesz úgy az angol királynő, mintha keresztény lenne?

 

Egy egyedülálló vérvonal áll kapcsolatban Európa királyi családjaival. Ők egy egyedülálló és felsőbbrendű fajként tekintenek magukra – genetikai, morális és intellektuális értelemben. Évszázadok óta felhasználják a háborúkat, a gazdasági válságokat és a terjeszkedő politikai mesterkedéseket céljuk elérése érdekében. Most, hogy végre formát ölt az egyesült Európa, arra törekednek, hogy még távolabbra terjesszék ki a hatáskörüket, s egy Új Világrendet hozzanak tető alá. Sokkal közelebb vannak a céljuk eléréséhez, mint azt a többségünk képzelné.

 

VI. György, II. Erzsébet királynő édesapja

 

Az alapokat már a 17. században lefektették. Azáltal, hogy létrehoztak két szuperhatalmat – előbb a Brit Birodalmat, majd az Egyesült Államokat –, diktatórikus doktrínáiknak megfelelően tudták a világ nagy részét alakítani. Az egész világra kiterjedő titkos társaságok, az üzleti monopóliumok és a családi kapcsolataik révén, csakúgy, mint a nemzetközi bankrendszer fojtogató ölelésén keresztül, képesek voltak gyakorlatilag a Föld minden országának a politikai vezetésébe beszivárogni és bevezetni hol egy ilyen, hol egy olyan kiszolgáló, illetve bábrezsimet.

 

A demokráciáknak semmilyen hathatós módon nem sikerült megakadályozniuk a ténykedéseiket, mivelhogy mindegyik demokrácia – legyen akár nagy, akár kicsi – valójában forgatható bábok rendszere.  Valójában a demokráciák azért közkedvelt kormányzati rendszerek, mert azt a benyomást keltik, hogy egyfajta szabad és népszerű közmegegyezés irányítja valamennyi országot.

 

Megjegyzés Berit-től: Csak nagyon kevesen támasztják alá jobban ezt a forradalmi forgatókönyvet Carrol Quigley-től, a Georgetown Egyetem Külügyi Fakultásának egykori történelemprofesszorától, akiről Clinton elnök nagy tisztelettel szólt az 1992-es Demokratikus Elnökjelölő Pártgyűlésen mondott programbeszédében. Quigley írta:

 

„Az amerikai politikai életnek hosszú ideje az a fő gondja, hogyan tegye a két kongresszusi pártot nemzetibbé és nemzetközibbé. Az az érvelés, miszerint a két pártnak szembenálló ideákat és elveket kellene képviselnie… ostobaság, amely csak a vaskalaposok és a konvencionálisan gondolkodók számára elfogadható. Ahelyett, hogy a két párt majdnem azonossá válna, az amerikai embereknek „le kell szavazniuk a gazfickókat” minden választáson anélkül, hogy az mélyebb és átfogóbb elbillenéshez vezetne a politikát illetően.”

Tragédia és remény: A világ története napjainkban (The MacMillan Company, 1966. 1247-1248. oldal)

 

Világhatalom titokban  

 

http://cdn.c.photoshelter.com/
Eduárd kenti herceg, Anglia és Wales Szabadkőműves Nagymestere 1967 óta

 

A hatalom eme láthatatlan eszközeit felhasználva, az Elit képes kijátszani az egyik országot a másik ellen és további válságokat eszközölni teljes összhangban az Új Világrend megteremtésének hosszú távú tervével. Például a modern kínai államot úgy hozták létre, hogy az egymástól eltérő tartományait több mint száz évig tartó drogkereskedelemnek, bűnözésnek, katonai inváziónak, általános éhezésnek és polgárháborúnak tették ki, aminek az eredményeképpen mára több tíz millió ártatlan ember halála és még több bebörtönzése, illetve megkínzása után olyan engedelmes rabszolgagazdasággá vált, amelyet jelenleg Amerika lerombolására tudnak felhasználni.

 

Az amerikai ipar közel felét „kiszervezték” (odaajándékozták) az elmúlt 30 év alatt, többségét a Kínaként ismert, totalitárius, marxista rendőrállamnak. Mindez lehetővé teszi az Elit számára, hogy az amerikai béreket minden egyes szektorban olyan szinte csökkentse, amelyen az amerikai ipar egyszerűen nem versenyképes. Amikor pedig egy nemzet nem képes kereskedelmileg versenyre kelni a fő riválisával és a potenciális ellenségével, akkor jó úton halad a leépülés felé.

 

Ez az írás nem az USA közelgő összeomlásáról szól, sem a világot ellenőrzésük alatt tartó szupergazdag családok összeesküvéséről, hanem csupán Anglia egyik szupergazdag családjába tartozó, egyetlenegy tagjának – II. Erzsébet királynőnek – a vallási hovatartozásáról. Miközben ez egy viszonylag szerény téma, voltaképpen nagymértékben fényt vethet az Uralkodó Elitre, annak nyugtalanító tervére és kétszínű, valamint megtévesztő tehetségére.

 

 

http://russianstudents.net/
Mihály herceg, Mark Master Masons in England Nagypáholy Nagymestere

A királynő, mint az Angol Egyház legfőbb kormányzója

 

Az Elit nem ateista, avagy agnosztikus, mint azt gyakran színleli. Sem nem keresztény, mint ahogyan a legkiemelkedőbb tagjaik többségének egy része el szeretné hitetni velünk. Inkább a régi vallás irányába elkötelezett. Ez a panteizmus ősi rendszere, azaz a gnoszticizmus és a bálványimádat, amely elutasítja a bibliai Istent és  amely rendszerint  a pogány istenek imádásaként él  a köztudatban. Röviden, azok az emberek, akik a világ sorsát irányítják nem teljesen közömbösek a kereszténység irányában, hanem teljes mértékben elutasítják azt.

 

Hivatalosan, a királynő az Anglikán Egyház tagja – az Anglikán Egyház hasonló a német Evangélikus Egyházhoz, vagy az Egyesült Államokbeli Episzkopális Egyházhoz. A királynőt 1926. május 26-án öthetesen keresztelte meg a Buckingham Palotában a York-i érsek.  A brit törvények szerint mint regnáló uralkodó ő az Anglikán Egyház legfőbb kormányzója. A brit királyi család valamennyi tagja hivatalosan az Anglikán Egyház tagja, de eddig még egyikük sem nyilatkozott Krisztus vérének engesztelő hatalmáról. Csakugyan kétséges, hogy a brit uralkodó osztály befolyásos tagjai vajon Biblia-hívő keresztények-e egyáltalán.

 

Az Anglikán Egyház Anglia hivatalos állami vallása, illetve államegyháza. Szinte kezdettől fogva a kormányzó elit bújtatott ellenőrzése alatt állt, azzal a legfőbb szándékkal, hogy az igazi kereszténység el legyen fojtva Angliában. Üres formalizmusa, sekélyes elvei, az időszakos rituális és úri külsősége által az igazi bibliai kereszténység vigasztaló helyettesítését kínálja. Annak érdekében, hogy a polgárokat és a munkásokat szolgasorban tartsák, a nemesség önmagát anglikánnak nevezi és részt vesz az éves meghatározott istentiszteleteken.

 

A színfalak mögött azonban az uralkodó elit évszázadok óta szabadkőműves, ateista vagy unitárius. Mindannyian elutasítják Krisztus istenségét. Az anglikán egyház régóta elsősorban a társadalmi kontroll módszere, amely által a gazdagok és a hatalmasok fenntartják a kiváltságos pozícióikat, ugyanakkor a tömeget azzal a bugyuta patriotizmussal ámítják, hogy a Birodalom vezetéséhez szükség van rá.

 

http://kuruc.info/

 

Pogányság és a királyi család

 

Fülöp herceget, Erzsébet királynő férjét, 1952. december 5-én avatták be a londoni 2612 számú Haditengerészeti Szabadkőműves Páholyba.

 

„A felavatásán jelen volt Scarborough Earl-je, a nagymester és Geoffrey Fisher, Canterbury érsek. A páholy több szálon is kötődik a királyi családhoz, mivel VII. Edward király… volt 1896-ban az első mestere Wales-i herceg korában.

VI. György mesterként szolgált, amikor York hercege volt. 1928-ban a H.R.H. (Ő királyi fensége) Kent hercege… volt a mester, majd később az Angliai Nagypáholy nagymesterré vált.” – William Denslow: 10000 híres szabadkőműves, 1957.

 

Több mint elég lejegyzett információ van, amely minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a brit királyi család nem keresztény, hanem pogány. A Wales-i herceg – a királynő legidősebb fia (Károly) – a New Age (Új Kor) filozófiájának és paranormális tudománynak a közismert támogatója. A királyi család számos tagja – beleértve Viktória királynőt – az évek folyamán olyan szeánszokon vett részt, ahol hivatásos médiumok közvetítettek „üzeneteket” démonikus forrásokból. Rendszeresen igénybe vették a paranormális tanácsadók és a pszichikai gyógyítók szolgáltatásait. Károly herceg éveken keresztül kikérte Laurens van der Post, samanisztikus művész tanácsait.

 

Rövidesen azt is ki fogjuk mutatni, hogy a Királynő sem isten-hívő. Az anglikán egyházbeli tagsága jelentéktelen. Lényegtelen, hogy nyíltan kijelentette-e vagy sem, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, s hogy Úrként és Megváltóként a szívébe fogadta őt. A bizonyítékok tisztán azt mutatják, hogy ez nem így történt.

 

http://file047.bebo.com/

 

Talán különösnek tűnhet, hogy az Anglikán Egyház hivatalos vezetője nem keresztény, azonban kétséges, hogy vajon az Anglikán Egyház rangidős papjai keresztények-e egyáltalán. Szinte lehetetlen az angol társadalmi-politikai rendszerben befolyásos pozícióba kerülni anélkül, hogy ne lennél szabadkőműves, unitárius vagy olyasvalaki, aki másmódon be nem bizonyította, hogy elutasítja vagy Jézus istenségét, vagy az Írás hatalmát. Természetesen minden bizonnyal vannak kivételek, de csak elenyésző számban, és csupán kevéske gyakorlati jelentőségük van a rendszer működésének vonatkozásában.

 

Például már megjegyeztük, hogy a Canterbury érsek jelen volt Fülöp herceg szabadkőműves beavatásakor, míg Rowan Williams, a jelenlegi tisztviselő – csakúgy, mint a többi elődje a 20. században – elutasította a Bibliában szereplő Teremtés jelentőségét, s ráadásul annak a nézetének is hangot adott, hogy még az iskolákban sem kellene tanítani azt az evolúció egyik változataként.

 

(részlet egy tanulmányból)

forrás: http://www.crossroad.to/

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..