Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A szabadkőművesség irányítja a világot?

Ez a kérdés azután fogalmazódhat meg igazán az emberben, hogy mélyen elmerül a szabadkőművesség, avagy a „szakma” rejtelmeiben, s a dolgok végére akar járni. A szakma múltjából és jelenéből ugyan következtethetnénk a jövőre, de ezúttal maradjunk a tényeknél, s támaszkodjunk olyan forrásokra, amelyek nyilvánosak és azokból vonjunk le néhány logikus következtetést.

 

http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/

 

A világot irányító szabadkőművesség gondolatát az támasztja alá, hogy az elmúlt közel 300 évben számos szellemóriás, politikai vezéregyéniség, miniszterelnök, alelnök, képviselő, uralkodó, király, herceg, zeneszerző, író, költő, felfedező, orvos, asztronauta, olykor vallásalapító és az életünk csaknem minden területére szignifikáns hatással bíró személy jelentette ki magáról, hogy szabadkőműves. Következésképpen botorság volna e tényt nem figyelembe venni.

Kikre gondolok? Az Internet világában nem nehéz utánakeresni a magyar és a nemzetközi szabadkőművesség emblematikus és kevésbé ismert – de ettől még korántsem mellékes – szereplőinek. A világunkat irányító és többé-kevésbé befolyásoló figurák közül kiemelnék néhányat:

 

Királyi vér csörgedezik az ereikben, egyszersmind szabadkőművesek:

Ő királyi fensége Kenti Mihály herceg, illetve Ő királyi fensége Eduárd kenti herceg– mindketten ma is élő nagymesterek

Fülöp herceget, Erzsébet királynő férjét, 1952. december 5-én avatták be a londoni 2612-es számú Haditengerészeti Szabadkőműves Páholyba.

 

Úgy vélem, hogy a következő történelmet formáló urakat nem kell külön bemutatnom: Albert Pike, Vladimir Lenin, Sir Winston Churchill, Henry Kissinger, Helmut Kohl, Hugo Chavez, Tony Blair, James Cameron…

 

www.freemasoninformation.com

 

Más kategóriába esik, de jelentősnek tartom Joseph Smith nevének említését, aki a Mormon Egyház megalapítója – róla majd egyszer külön cikkben is értekezem. A mormon szertartások, jelek és jelképek, építészeti megoldások, díszítések jelentős része, illetve a mormon ruházat, eskü, stb. roppant hasonlóságot mutat a szabadkőművesekével. Véletlen volna csupán? Nem hiszem. A konkrét válasz pedig, ami ezt alátámasztja: Joseph Smith-t 1842-ben avatták be a szabadkőműves rítusokba. Rajta kívül pedig sok mormon vezető is szabadkőműves volt.

 

Vegyünk a kultúra és a műveltség területéről is néhány kiragadott, mégis eklatáns példát:

Goethe német költőfejedelem, Voltaire (Francois-Marie Arouet), Jacques-Louis David festő (1792-ben a Konvent tagja), Mark Chagall, Kipling (Dzsungel könyvének írója), Oscar Wilde, Jonathan Swift (Gulliver utazásainak a szerzője), Sir Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes legendás alakjának kimunkálója)…

Wolfgang Amadeus Mozartnak 1784-ben volt beavatása, Franz Haydennek 1785-ben, de említhetném George Gershwint, Louis Armstrong nevét, vagy Stan párját, Pan-t (Oliver Hardy-t) is.

Az építészek közül Alexandre Gustav Eiffel (többek között az Eiffel-torony, a budapesti Nyugati-pu. és az amerikai Szabadság-szobor belső szerkezetének megtervezése fűződik a nevéhez), merthogy Frédéric-Auguste Bartholdi mesterműve a Szabadság-szobor (1894), amelyet állítólag szabadkőműves szertartással avattak fel; de érdemes megjegyezni, hogy New York városnak készített egy Lafayette-szobrot is.

 

Giuseppe Garibaldi neve ismerősen csenghet, mégsem köztudott róla, hogy 33-as fokozatú szabadkőműves volt. Simon Bolivar szabadságharcos volt: Venezuela, Kolumbia, Panama, Ecuador, Peru, Bolívia régióiban nagy tisztelet övezi a nevét.

 

A feltalálók közül James Watt (gőzgép fejlesztés), valamint Edward Jenner (himlőoltás feltalálója) és Alexander Fleming (penicillin) is szabadkőművesek voltak.

 

„Buzz” Aldrin pedig 1969. július 20-án vajon miért vitte magával az Apolló 11-n a szabadkőműves skót rítus zászlaját?

 

blog.weflyspitfires.com

 

 

A fenti, kiragadott példák csupán azt jelzik, hogy a sorsunkat irányító személyek finom módszerekkel – szimbólumokkal és rejtett vagy éppenséggel egyáltalán nem leplezett motívumokkal és alkotásokkal – becsempészték életünkbe a szabadkőműves eszméket és tartalmakat. Mert kétségünk nem lehet afelől, hogy aki felesküdött szabadkőműves, azt a személyt kötelezi egyrészt a titoktartás, másrészt az eszmeiség. Én ez utóbbival szeretnék foglalkozni.

 

A szakma eszmeisége nem teljesen egységes. Ennek oka többrétű. Egyrészt rengeteg irányzatra szakadt az elmúlt 300 évben, amelyek egy részéről úgy vélem, hogy nem volt szándékos, hanem nézetkülönbségek osztották meg őket. Így nagyon eltérő irányzatokat találunk szabadkőműves névvel felruházva.

Másrészt a szabadkőművesség egy része felhígult és sokféle érdek keveredett, elegyedett el benne.

Az imént említett szempontokon felül azonban létezik egy olyan feltevésem, mely szerint éppen a szakma szervezeti felépítése, vagyis a hierarchia biztosítja a szabadkőművesség külső mázát és fenntartott látszatát. Ennek a kifelé mutatott arcnak a jellemzői közé tartozik a testvériség, a lojalitás, a jótékonykodás, a tagok szabadsága, az emberszeretet…

 

A másik arca ugyanennek az, hogy a szervezet úgy épül fel, hogy az alsóbb szintek ténylegesen nem látnak bele a felsőbb szintek lapjaiba – máskülönben a kinevezéseknek, a sajátos feladatköröknek, a titkos rituáléknak, mágikus-metafizikai magyarázatoknak és en bloc a titokzatosságnak mi értelme volna?

Jól hangzó válaszok persze erre a kérdésre is léteznek, azonban a szigorú eskü oly módon kötelezi a tagokat a „mindenekfelett álló társaságra”, hogy a legtöbb tagnak a rejtett célokról fogalmuk sincs.

Nem is feltétlenül „méltók” a magasabb rendű titkokra, illetve egy életre vetítve a legtöbb tag csak az első három fokozatot éri el. Így őszintén tud tiltakozni az ellen a rágalom ellen, hogy a világfeletti hatalomért folytat évszázadok óta harcot a szabadkőművesség, vagy hogy vádaskodások és rosszindulatú pletykák kereszttüzébe kerül újra meg újra a testvériség, amikor a háttérhatalmi összeesküvések gyanújának árnyéka vetül rájuk.

 

Eközben a szabadkőműves piramis magasabb fokozatain helyet foglalók és a hierarchikus piramis csúcsán trónolók élvezik a helyzetüket, nyugodtan hátradőlhetnek, mert olyan pártfogók, szabadkőműves esküvel kötelezett személyek garantálják a szándékaik megvalósításának sikerét, mint amilyenek az amerikai elnökök és jó pár más miniszterelnök, valamint alelnökök, államtitkárok, legfelsőbb bírósági elnökei, tábornokok, uralkodók, igazgatók, kormányzók, szenátorok, kongresszusi képviselők, iparmágnások, bankvezérek, a magán pénzhatalom legbefolyásosabb családjai, rendőrök, ügyészek, vizsgálóbírók, hogy az egyes diktatúrák kulcsfiguráit vagy az alvilági és a vallási összefonódásaikat ne is említsem.

 

Ezek után már nem megalapozatlan az a feltételezés, miszerint a szabadkőművesség a lágyabb és a keményebb eszközök sokaságával befolyásolhatja a világ sorsának alakítását. A világszerte élő szabadkőművesek száma eléri a 6 milliót, a páholyok becsült száma 100 ezerre tehető. Az összefonódások pedig kibogozhatatlanok a különféle fedőszervezetek, a kirakatszervezetek (alapítványok, egyesületek, egyletek stb.) és a kvázi szabadkőműves tömörülések között.

 

Jómagam a maszonériát az egyik legerősebb, világi befolyással bíró szerveződésnek tartom, amely a történelem színpadára viszi a háttérerők színdarabjait.

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..