Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A szakrális geometria segíthet a tudatosságod fejlesztésében?

Tény, hogy szent geometria életünk megannyi aspektusában, a természetben és a világmindenségben egyaránt megtalálható. Egy elbűvölő tanulmány feltárja, hogy világunkban végtelen szépség és csodálatos mintázatok vannak.

Galilei azt mondta: „A matematika az az ábécé, amivel Isten a világegyetemet megírta.”

 

A szakrális geometria nem más, mint a valóságunkban megtalálható dolgok tervében és kivitelezésében használt szent, univerzális minták tudománya. Leggyakrabban az építészetben, a művészetekben és a természetben találkozhatunk e mintákkal.

Alapvetését tekintve arról szól, hogy a geometriai, illetve a matematikai arányok és harmóniák megtalálhatók a zenében, a fényben, a kozmológiában és így tovább. A láthatatlan minták lehelnek életet a fizikai világba csakúgy, minként a spirituális hagyományok szerint a lélek a testbe.

 

A formáknak, a mintáknak és a vizuális kompozícióknak megvan az a képességük, hogy magukkal ragadják a szemeinket és foglyul ejtsék a képzeletünket. Bárhol fedezzük is fel, ez a bűvölet lehet érzelmileg megindító és félelmetes, ahogy az emberek a transzcendenshez, természetfelettihez vagy spirituális világhoz társítják. Eme minták mögött ott rejlik egy megmérhető, megszámolható, megismételhető és meghatározható minta. A vizsgálódások és megfigyelések e matematikai, mégis ezoterikus birodalmát hívjuk szakrális geometriának, ami egyszerre ejt zavarba és világosít meg minket, miközben arra szólít fel, hogy változtassunk a világszemléletünkön.

 

 

A természetben ismétlődő különféle mintázatok vagy geometriai formák létezését már a legkorábbi kultúrák is felismerték, így a keresztények, a hinduk, a görögök és az egyiptomiak is.

Rájöttek, hogy összefüggés, valamint kapcsolat áll fenn a földi és az égi elemek között. Ezeket a szent geometriai mintákat tükrözi vissza a föld és az ég, következésképpen őseink hittek abban, hogy az egész világegyetem minden porcikájában megtalálhatók. A modern tudomány pedig igazolta, hogy ezek a szent geometriai formák pontosan azon a molekuláris formák, amelyek minden életforma alapját képezik.

 

Ha nem vagyunk spirituális beállítottságúak, akkor is felismerhetjük ezeket a vizuális kapcsolatokat a természetben, illetve a művészetek, az építészet és a zene által.

 

 

A matematikában az a szép, hogy ha valaki nem is kedveli a bonyolult számításokat, akkor is szabad kézzel, vagy akár szögmérővel és körzővel szeret rajzolgatni. Ily módon a geometria sokkal közelebb állhat egyesekhez, mint az algebra.

A kapcsolat a kettő között az lehet, hogy a számok visszatükröződhetnek a formákba és még a zenében is. Gondoljunk egy zenei ütemre vagy egy szimmetrikus alakzatra. Ily módon a matematika fizikai és nem fizikai világ határán mozog, hiszen eleinte a képletek és formák csak elvont fogalmak a fejünkben, ugyanakkor rajzok, sőt épületek vagy zene lesz belőlük a világban. Nincs annyira éles határvonal az anyagi és nem anyagi valóság között, különösen a művészetek és a spiritualitás esetében.

 

 

A Phi, az aranymetszés egy matematikai törvényszerűség, egy aránypár, és voltaképpen a görögök szépségideáljának a megjelenítője. Ez egyfelől a végtelenséget, másfelől az elérhetetlen harmóniát foglalja magában.

Az „arany spirál” egy logaritmikus spirálból, az ún. Fibonacci-spirálból származik. Ez az arany arány köszön vissza a virágok, a csigaházak, a tobozok és más természetes alkotások struktúrájából. Az „arany téglalapot” és a Fibonacci-spirált a hangszerek készítésekor szokták alkalmazni. Például csellók, hegedűk esetében, illetve a zenei skálák hangjait ugyanezen matematikai formulák segítségével hozták létre. Ezeket a képleteket, illetve arányokat viszontláthatjuk a legalább 4000 éves történelmi épületeken, mint amilyen a görög Parthenon.

 

 

A világ minden táján fellelhető ez a nagyon erős jelkép, amit az Élet Virágának hívunk. Kora a történelem előtti időszakra nyúlik vissza, voltaképpen nem meghatározható. Nevét onnan kapta, hogy egymást átfedő, egyenlő távolságokra elhelyezett körök alkotják, ami összességében virágformát alkot. A legbelső hat kör középpontjai egy szabályos hatszög csúcsain helyezkedik el.

Találkozhatunk vele Kínában a Tiltott városban, Egyiptomban Ozirisz templomában, Izraelben a galileai zsinagógákban, India templomaiban, la Mezquitában Spanyolországban csakúgy, mint Törökországban, Japánban és sok más helyen a nagyvilágban.

 

Leonardo da Vinci sok időt töltött az Élet Virága forma tanulmányozásával, illetve annak matematikai tulajdonságait felhasználta a műalkotásaihoz. Már pusztán az képes megtréfálni az elmét, hogy csak bámuljuk az ábrát és megpróbáljuk megszámolni a benne található köröket. Nem véletlen az ősidőktől napjainkig az emberek bolondulnak az Élet Virágáért.

 

 

Az Élet Virága jelképben megtalálható az Élet Magja, miként sok más nagy jelentőséggel bíró szimbólum, ideértve a Metatron-kockát. Ezek egyenlő oldalú sokszögek, vagyis poligonok. Ilyen például a kocka, a tetraéder, dodekaéder, az ikozaéder, az oktaéder, melyek az öt platóni testet alkotják. Ezeket úgy kapjuk meg, hogy egyenes vonalakkal kötjük össze az Élet Virága megfelelő köreinek a középpontjait.

Csodálatra méltó, hogy egyetlen mintába sűríthető ennyi más mintázat.

Említést érdemel, hogy sok hagyomány úgy tartja, hogy körök és a görbe vonalak a nőiséget, míg a sarkok és az egyenes vonalak a férfiasságok reprezentálják. Nos, az Élet Virágában ezek is egyensúlyban vannak egymással.

 

A szent geometria képes a magasabb rezgésű energiák és tudatosság közvetítésére. A szakrális mértan feltárja, hogy a matematika és az absztrakt formák mindenben megtalálhatók a fizikai világban.

Az emberi hiedelmek olyan mintákat alkotnak, melyek lassan kifelé hullámoznak belőlünk és a való világ tapasztalataivá válnak.

A láthatatlan közvetíti a láthatót. A szent geometria minden életforma összekötöttségének egy metaforája és megjelenési formája. Ez az interfész az absztrakció és a fizikai valóság között. Sok misztikus úgy tanítja, hogy amikor megváltoztatjuk a matematikai képleteket és az összefüggéseket, akkor egyúttal a fizikai formát is módosítjuk.

 

 

A növekedés és a fejlődés folyamata az aszimmetria és a szimmetria közötti áramlás. Akár egy szimfóniában vagy egy filmben, amely feszültséget használ arra, hogy egy hatalmas csúcspontot idézzen elő, úgy mi, emberek is az áramlás állandó létállapotában vagyunk.

 

Szentelj némi időt eme ábra tanulmányozásának, mert általa erősítheted a szimmetria és az egyensúly rezgését önmagadban.

Szabadidődben akár meg is szerkesztheted vagy le is rajzolhatod az Élet Virágát. Sőt, ha kedved tartja, ki is színezheted.

Azáltal, hogy visszahozzuk a mindennapjainkba az Élet Virágát, egyre közelebb és közelebb fogunk jutni a kiegyensúlyozottság és a boldogság állapotához.

 

A cikk alapjául szolgáló forrás: https://www.collective-evolution.com/2018/11/13/can-sacred-geometry-help-evolve-your-consciousness/

 

A cikket fordította és szerkesztette: Száraz György

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

 

Részletes eseménynaptárunkat itt találod: https://napvallas.hu/programnaptar/

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/

Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/

Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/

Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/

Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/

Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ébresztő Táborok https://napvallas.hu/programok/holisztikus-tabor/

Bel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ízisz Napjai https://napvallas.hu/programok/izisz-napjai/ 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

 

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Boldog napot

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature