Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A szinkronicitás és a mindig jelen lévő szingularitás

Ez bámulatos, csodálatos és annyira jelentős! Továbbra is átélem és megfigyelem azoknak az egy időben történő eseményeknek és kommunikációnak a legexponenciálisabb növekedését, amelyeknek valaha a szemtanúja voltam, illetve amely a mindennapokban továbbra is a szemem elé tárul.

 

http://humansarefree.com/

 

Írók, posztolók és internetes információkat megosztók egy ennyire tudatosan összekapcsolt szinten építenek hálózatot, ami egészen fantasztikus és minden ehhez passzol.

 

Magamtól tudom, hogy amint leírok, elolvasok vagy kiposztolok valamit e témában, máris, bumm, és megjelennek a kapcsolódó történetek, videók, cikkek és személyes kommentek, melyek ily módon a birtokomba jutnak, mintha ez az általános információs mező áradat volna. Ez pedig egyre csak növekszik.

 

Jóban-rosszban, örvendetes és kevésbé szívderítő hírek által az összekapcsoltságunk egyre inkább fokozódik. Ez olyasvalami, amit támogatni kéne.

 

Természetesen gyarapszik az összekapcsoltságunk

 

És milyen jól működik. Különösen manapság, amikor az ébredés úgy közelíti meg a kritikus tömeget, mintha elérné az eseményhorizontot. Most mindannyian rengeteg ösztönzésből meríthetünk. Tudjuk, hogy nem bízhatunk az eltorzított, bóvli médiában.

 

A szívünknek kell bennünket vezetnie és azoknak a kedvenc információs forrásainknak, amelyekre már mindannyian rábukkantunk, s amelyekhez fordulunk. Viszont, mindehhez a kulcs az eredeti Forrás, amivel a lehető legjobb kapcsolatot kell kialakítanunk.

 

Természetesen ez időt vesz igénybe és odaadásra van szükség ahhoz, hogy megpróbáljuk magunkat egyfolytában összehangolni, ugyanakkor rengeteg csodálatos tipp és nagyon sok jó tanács létezik e témában. Amint elmélyedünk ebben, rá fogunk jönni, hogy fel kell adnunk életünk más olyan területeit, amelyek csak visszahúznak bennünket.

 

Tedd meg!

 

Az idő ebben a jelen állapotban gyorsan elmúlik, ha nem követünk el minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy behangolódjunk, növekedhessünk, s ily módon elterjeszthessük azt a csodálatos ébredést, amit éppen átélünk.

 

A Kreatív Forrás számára nincsenek megkötések és semmiféle akadály nem korlátoz bennünket abban, hogy hozzáférhessünk, kivéve azokat, amelyeket mi egyénileg állítunk fel magunknak. Ezek olykor nagy dolgok az életünkben, olykor kicsik, de minden a pillanatról pillanatra meghozott döntéseinkre épül.

 

Ide megyünk vagy oda megyünk? Elfecséreljük az időnket vagy elegendő szünetet és pihenő időt tartunk? Kipihentek, kedvesek és jókedvűek vagyunk, avagy a „csupa munka és a semmi játék” tesz bennünket nagyon is bárgyú fiúkká és lányokká?

 

Sok olyan kérdés van, amely mindnyájunkat foglalkoztat, de ne feledjük, hogy minden a nagy és a kis döntéseink alapján áll össze, és az egyik döntés a másikra épül.

 

Ennek a hatalmas kreatív, kollektív Tudatosságnak köszönhetően a tudatos ébredés éppen most megy végbe és mi bármikor visszatérhetünk a régi kerékvágásba, amikor szeretnénk. Az izgalom annyira tapintható ebben a spirituális áramlatban, amennyire csak lehetséges, ami egyszerre élvezetes és hasznos.

 

Mi egymásnak vagyunk az erősítői, márpedig a zene éppen most erősödik! Táncoljunk!

 

Szingularitás most és mindig

 

Erről a közelegő szingularitásról akkor szoktunk beszélni, amikor az összes információ egy olyan pontot ér el, ahol végtelen mértékben megsokszorozódik, majd egy pittyenés, és mindennek vége, s amennyire azt tudjuk, talán egy másik létállapotra állunk át.

 

Neumann János magyarázta meg elsőként ezt az elképzelést, amikor is ezt úgy határozta meg, mint „az emberi élet létmódjában található változások és technológia egyre gyorsuló fejlődését, amely annak köszönhetően ölt testet, hogy az emberi faj történetében egy bizonyos lényeges szingularitást közelítünk meg, amely felett az emberi dolgok – amennyire tudjuk – nem folytatódhatnak”.

 

Nagyon mélyen szántó gondolat. A gondot az okozza, hogy azóta ezt a koncepciót belevitték a transzhumanizmus tervezetébe.

 

A tér-idő helyett, amely a jelek szerint nem létezik, miként azt a fekete lyuk vagy az eseményhorizont példája mutatja, ez ma általánosságban véve egy olyan időt jelöl, amikor a technológiai fejlesztések annyira felgyorsulnak, hogy egy mesterséges szuperintelligencia jön létre, amely felül fogja múlni az emberi intelligenciát, mely után az egész játék közprédává válik és kicsúszik az emberi kontroll, illetve felfogóképesség alól.

A testünk, az elménk és a civilizációnk teljesen és visszafordíthatatlanul átalakulhat okos hamisítványokká/utánzatokká. Prófétai programozás a javából. Ezzel találkozunk minden filmben. De még egyszer, ez egy valódi koncepciónak az elferdítése.

 

Bárhogy is, híreim vannak a számodra.

A valódi szingularitás valóban itt van, mindig is létezett. Hívjuk akár örökkévaló tudatosságnak, a kreatív Forrásnak, akárminek, ez mindenhol megtalálható, mindig hozzáférhető az emberi felfogóképesség határain túli módon.

 

Ez határozottan nem mesterséges és nem is emberellenes!

 

Óvakodjunk az ember feletti utánzattól

 

Mi egy alacsony szintű mátrixban éljük ezt a létet emberként a Föld nevű bolygón. A körülöttünk levő világ már egy nagymértékben manipulált környezet, az eredeti teremtés utánzata, s az emberiség java része sajnálatos módon bedől ennek a megtévesztő, behatároló rendszernek.

 

E miatt a szingularitás bármilyen formája ezen a szinten igazából jelentéktelen a dolgok nagy rendjében, valaminek pedig nagyon gyanúsnak kéne lennie.

 

Valójában éppen az elterelés tökélyre fejlesztésével próbálják meg az emberségünket teljes egészében eltávolítani. Az általunk tapasztalt társadalmi újjászervezés és megtervezett összeomlás gyerekjátéknak tűnik ahhoz képest, amit tenni szándékoznak, jóllehet ez fog elvezetni a későbbi terveikhez.

 

Azt akarják elérni, hogy ártalmatlan módon gondoljunk erre az elkorcsosított „szingularitásról” szóló koncepcióra, mintha lyukat ütöttek volna az illúzión, hasonlón a Truman Show egyik szereplőjéhez, aki felfedezi az ajtót.

 

Szép hasonlat, de ők nem a mi oldalunkon állnak. Abszolút uralmat akarnak felettünk gyakorolni és szó szerint el akarják törölni a lelkeinket és robotokká akarnak bennünket átalakítani.

 

A való világban megkísérlik eltitkolni előlünk azt, hogy az idő már nem létezik. Ez itt csupán egy olyan eszköz, amellyel azt dekódolhatjuk, ami immáron egyidejűleg történik. Nem csupán arrogáns propaganda, hogy a felhalmozott tudás révén elérhető a szingularitás lényege, hanem ez a módszer egy újabb revelációja.

 

Ezeket a nagy technikus fiúkat és a tudományos kiárusításokat az Ellenőrzők irányítják, ezért ez egy nagy rakás sz…. Csak vessünk egy pillantást CERN-ben dolgozó félnótásokra, akik nem tesznek mást, mint megpróbálnak lyukat vágni a teremtésben anélkül, hogy figyelembe vennék az ismeretlen következményeket.

 

Ez elmebetegség. De most már elég ezekből a lelketlen sarlatánokból, akik nem tesznek egyebet, mint rombolnak és utánoznak egy kontrolláló, sóvár és bitorló hatalom számára. Kudarcra vannak ítélve!

 

Vissza a gyönyörű szinkronicitáshoz!

 

Deszkára fel!

 

Csodálatos dolog, hogy az Igazság információi és kinyilatkoztatásai mennyire lelepleződnek. Hé, szörfre fel, ragadd meg a deszkát és már siklasz is! De hogyan? Kövesd a szívedet, kövesd az útmutatásokat! Ne add fel! Ha pedig online leszel, észre fogsz venni olyan dolgokat, melyek megragadják a figyelmedet. Szánj időt arra, hogy ezeket megvizsgáld. Ezek talán olyan új honlapokhoz vezetnek el, amelyeket még sohasem láttál, illetve olyan koncepciókkal találkozhatsz, amelyekről még sohasem hallottál. Haladj tovább. Ezek az eszközök egy karnyújtásnyira vannak tőlünk.

 

Ha ez a magánéletedben van, akkor gyorsítsd a lépteidet.

 

Biztos, hogy vannak csapdák és tévutak, de ezek mind a javunkat szolgálják. Egészen addig, amíg mozgásban vagyunk. A vallások jó példát szolgáltatnak az olyan emberekre, akik azt hiszik, hogy találtak valamit és megálltak. Éppen ott.

 

Letáborozva és egy ideológia rabszolgáivá válva. Sok olyan dolog van, ami így működik. Tartsd magad távol a megkövült propagandától. Látszólag zamatosnak indul, de hamarosan posvánnyá változik. Egy falat után olyan lesz,mintha megpróbálnánk úszni La Brea szurokgödreiben.

 

Azután kezdetét veszi a mumifikáció. Ehelyett vegyük észre a tudat alatti világot. Maradj éles eszű és ne ragadj le az utadon.

 

http://humansarefree.com/

 

Behangolódás a kapcsolatépítésen keresztül

 

A kapcsolatépítés az egyik legjobb eszköz ahhoz, hogy bekapcsolódjunk a szinkronicitás áramlatába. Vagyis a megosztás. Azzal, hogy mindannyian rávezetjük egymást az Igazságra, a könyörületességre (jóságra), a valódi tudásra, valamint a tőlünk telhető legjobb pártfogásra, mi is hozzájárulunk ehhez a hatalmas ébredéshez és fejlődéshez. Ez egy óriási mozgatóerő és egy olyan érzelemhullám, aminek a részeivé válhatunk.

 

Ez tulajdonképpen a tudatos életet jelenti, ami természetesen áramlik, ugyanakkor igazából a mechanizmus megértése segíthet sebességben maradni és pozitív értelemben termékenynek maradni annak a képtelen badarságnak a folyamán, amivel az emberiségnek éppen most kell szembesülnie.

 

Ki mint vet, úgy arat. A világegyetem elképesztő ebben a dinamikában. Nem adunk azért, hogy kaphassunk, ez csupán végbemegy, viszont jó tudni, hogy ez így zajlik, mivel mi mindig tanulni, növekedni és gyarapodni szeretnénk a spirituális képességeink terén.

 

Ugyanakkor nagyon fontos tudnunk, hogy amint megosztjuk és megéljük a tudatos életet, az univerzum gondunkat fogja viselni. Én sok csoportnak prédikálok itt, ezért azt is tudom, hogy sokan tisztában vannak ezzel és sokan hozzám hasonlóan vezetve vannak: e-maileket cserélnek, továbbadják az információkat a kutatóknak és más ismeretterjesztő személyeknek.

 

Ha megosztjuk a felfedezéseinket azokkal, akik bizonyos területre specializálódtak, annak óriási hatásai lehetnek. Ha egy bizonyos területen találunk valamit, amit fontosnak vélünk – mondjuk a Chemtrails vagy EMF veszélyeit – , akkor soha ne abból induljunk ki, hogy a látszatra „specialista” személynek ezt már tudnia kell.

 

Válhatunk olyan sugalmazókká, akiken keresztül a világegyetem megnyilvánul. A szinkronicitás mindig éppen most történik.

 

Ahogyan Carl Jung mondta:

 

„A szinkronicitás egy mindenkoron jelen levő valóság azok számára, akiknek van szemük arra, hogy észrevegyék.”

 

Végkövetkeztetés

 

Nagyon izgalmas időben élünk. Erre az időszakra eszközöket kaptunk. Ezekkel mindig is rendelkeztünk. Az emberiségnek ezt be kell építenie, de a hűbéruraink minden tőlük telhetőt elkövetnek, hogy eltitkolják előlünk ezeket, s még a létezésüket is tagadják.

 

Itt az ideje, hogy használatba vegyük ezeket és ideje, hogy gőzerővel működésbe lépjenek. Amint ezt megtesszük és mások is csatlakoznak ehhez, akkor a jel felerősödik és a felébredés felgyorsul.

 

Mozgás, keressünk, tanuljunk, haladjuk meg önmagunkat és vegyük a noszogatást komolyan. Csatlakozz az áramlat zúgásához … Ez a szinkronicitásos roham egy szélroham!

 

Forrás: http://humansarefree.com/

 

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..