Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A szív tudatossága: a fény-tudattá és az isteni testté történő átalakulás

Csakis a belül található szív-tudatosságból kiindulva vagyunk képesek az intuitív tudás és a cselekvés fény-tudatosságnak átalakítására. A tiszta tudás és cselekedet fény-tudatossága az, ami végtelen szeretetet és kreativitást hoz ebbe a dimenzióba, s ami ahhoz szükségeltetik, hogy lehetővé váljék az Isteni Gondviselés számára a tudatosság fizikai frekvenciáiban történő teljes megnyilvánulás.

Ebben a cikkben azt fogjuk kifejteni, hogy fény-tudatosság milyen szerepet tölt be az isteni végtelen tudatnak a földi fizikai testben történő önkifejeződésében. A fény-tudatosságot olyan frekvenciákként fogjuk leírni, amelyek bár felülmúlják a fizikai test, az érzelmek, a gondolatok és az éteri energia tudatosságát, mégis Isten olyan alacsonyabb rezgései maradnak, amelyeknek célja a testet öltés élménye. Ily módon a fény-tudat nem a lelkünk vagy az isteni végtelen tudatosság spirituális lényének a teljes kifejeződése.

 

http://3.bp.blogspot.com/

 

Ugyanakkor a fény-tudatosság létfontosságú abban, hogy az isteni tudat megtapasztalhassa és kifejezhesse magát az anyag fizikai-testi tudatosságában. A dualisztikusan (kettősségekben, ellentétpárokban) gondolkodó elme (tudat) átalakítása nem következik be annak a felébredése és felismerése a nélkül, amit a „szív tudatosságának” hívunk. A szív tudatossága az arról való tudomás, hogy fejlődő lelkek, pszichikai lények, illetve egy nemlineáris és nem helyhez kötött multidimenzionális létezők vagyunk. A szív tudatossága irányába való elmozdulás a tudatosságunkat annak középpontja felé mozdítja el, ami a teljes élet egységének egy mélyebb felismerését teszi lehetővé. A szív tudatosságából kiindulva átélhetjük a szeretet és az alkotóerő lényegiségét.

 

A test és a félelmen alapuló elme átalakítása

 

A szív tudatossága az arra való nyitottság, hogy a félelmen alapuló elmét átalakítsuk, ami nem más, mint az alacsonyabb gondolkodású elmének és az érzelmi energiáknak a kondicionálása, illetőleg azoknak a fizikai testi tudatosságban való kifejeződése. A konfliktusokból, az ellenőrzésből és az elválasztottságból fakadó félelem-alapú tudatosság az emberi elme gondolkodó tudatosságának operációs rendszeréből fakad (operációs rendszer = programok gyűjteménye, amely könnyű használatot tesz lehetővé). Az elme szorosan érintkezik a fizikai testtel, ugyanakkor meghaladja az anyag fizikai rezgéseit. Azonban, mi nem közvetlenül az elménk vagyunk. Az elme egy olyan szervező rendszer, amely megtapasztaltatja a lélekkel és a szellemmel a testben lét élményét. Az ember isteni természete a szellem végtelen isteni tudatossága, amely lélekként fejezi ki önmagát. A szív tudatossága a mi tudomásunk a testen belül, amely arra való, hogy felébredjünk és felemelkedjünk az isteni tudatosságba, s megtestesítsük az istenit a fizikai testen belül.

 

A legeslegfontosabb, hogy a végtelen isteni tudatosságnak a fizikai világban történő megtestesülés érdekében, a jelenlegi gondolkodásunkat intelligens fény-tudatossággá kell átalakítanunk. A félelem alapján gondolkodó elme az agy hadakozó, megfutamító és halálra dermesztő rendszereit használja ki. Ezek a rendszerek a limbikus és a hátsó agyon keresztül működnek. Erre a sűrű kódolású folyamatra adott reakciók az alapvető érzelmi energiákat hasznosítják. Az elmének a sérülésre válaszoló kondicionáltsága az érzelmi energiákkal együtt idézi elő a végtelen isteni tudatosság szabadságát a fizikai testben. A korlátozó energia a test teljes fizikai rendszerén belül marad, ami a sejtek megújulásának a harmonikus áramlását eredményezi. A gondolkodó elmének és a vele járó érzelmi hálózatnak a félelemalapú operációs rendszere miatt, az ember olyan sokkos reakciót mutat, amely korlátozza, lehorgonyozza és nem könnyen ereszti el az idegrendszer felemelő, ébresztő energiáit. Következésképpen az elmeciklus folyamatosan újrajátssza a múlt kimerevített/befagyott energiaállapotait, amiket a test kémiai és sejtrendszerén keresztül szabályoz.

 

A behatároltság jelenlegi háromdimenziós emberi korlátait a gondolkodó elme és az érzelmi rendszer által tapasztaljuk meg a test eme kondicionáltsága révén. Mivel az elme és az érzelmi rendszer helyben van, az ember nem képes leföldelni magát és a végtelen isteni tudatosságtól vezérelve élni a testben. Az igazi emberi lény a szabadság, a harmónia, a szeretet és a kreativitás végtelen isteni tudatossága. Annak érdekében, hogy a szeret és kreativitás végtelen isteni tudatossága teljes mértékben kifejeződésre jusson a testet öltött lényünkben, egy új tudattá kell átalakulnunk. Ez egy lépés a félelmen alapuló analitikus gondolkodású elmén túlra, az intelligens fény-tudatosság felé, ami a gondolatokon túl szervezi meg a tudatosságot és a szándékot. Valójában a fény-elme is az érzelmeket meghaladva szervezi meg a tudatosságot és a szándékot. Itt egyesül a Fény a lélek testen keresztüli érzéki megtapasztalásával.  A testi tudatosság eme szintje az érzékelés olyan teljessége, ami a külső és a belső érzékelést egyesíti.

 

http://www.in5d.com/

 

 

A gondolkodó elmén túl a fény-tudatosság felé

 

A gondolkodó elmének, az érzelmi energiáknak alacsonyabb rendű, diszharmonikus frekvenciáit, valamint azoknak a fizikai sejttudatosságra gyakorolt diszharmonikus hatását kell átalakítanunk annak érdekében, hogy a végtelen isteni tudatosság testet ölthessen a Földön. A szív tudatosságra való ráébredés a tudatosságunk középpontja, ahol az elménket a fény magasabb frekvenciáira fejlesztjük fel. Az elme operációs rendszerének a megváltoztatása egyidejűleg működik a DNS, az idegrendszer, a hormonrendszer és a fizikai test sejtszintű tudatosságnak az átalakításával. Ily módon a test alkalmassá válik arra, hogy megtapasztalja, kifejezésre jutassa és lereagálja az isteni tudatossággal áthatott harmonikus rezonanciájú életet. Ez jelenti az isteni testet öltését lényünk minden szintjén. Ily módon valamennyi szint egysége a szív tudatosságának isteni egységként történő kifejeződése.

 

A szív tudatosságának a tudatosulása lehetővé teszi számunkra, hogy ráébredjünk határtalan és végtelen lényünkre, amely képessé tesz elménk operációs rendszerének a megváltoztatására.  A tudatosság és a változás csak tudatunk belsejéből indulhat el. Az anyagi világon keresztül megnyilvánuló valamennyi külső frekvencia az öt érzékszervet használja, a gondolkodás és az érzelmi energia elkísér bennünket utunk során, azonban az elme átalakítása és az isteni tudatosság megtestesülése csakis azon tudatosságon keresztül mehet végbe, ami ezt a szintet meghaladja. A meditálás egy kitartó módja annak, hogy a gondolkodás által idomított elméből átlépjünk az intelligens fény-tudatosságba. Így lehorgonyzunk a szív tudatosságában és visszaállítjuk a helytől független és multidimenzionális lényünket.

 

A magasabb elmére történő ráeszmélés lehetővé teszi a számunkra, hogy az analitikus gondolkodás és a megszokott érzelmek fölé kerekedjünk a félelem elengedésével, ami egyébként korlátok közé szorítja az energiát. A meditáció egyenletesen alfa és théta szinten tartja az agyfrekvenciákat. Ezek a frekvenciák a harmonikusabb tudatosságú és a megismerés, a szeretet, a kreativitás áramlásában lévő emberrel állnak kapcsolatban. Miközben a tudatosságunk bármelyik pillanatban megváltozhat, addig a testi szinten található tudatos energiarezgéseket elsősorban a meditatív tudatosságba, az önmegfigyelésbe és a belső érzékelésbe fektetett, állhatatos benső munka fejleszti.

 

http://4.bp.blogspot.com/

 

A fény-tudatosság, mint a testben lévő isteni tudatosság szervező mezője

 

Ahhoz, hogy az emberiség a végtelen isteni tudatosságot testben is megélhesse, az elménk operációs rendszerét kell fejlesztenünk. Ez teljes mértékben lehetővé fogja tenni a magasabb kapacitású idegrendszernek a szívvel, a magasabb DNS-frekvenciákkal és a harmonikus kristály-testtel (finomrezgésű energiatesttel) egységben történő fejlesztését. Mi teljes mértékben a testükben lévő szívtudatosságról gondoskodunk, amikor meggyógyítjuk valamennyi traumánkat, így kondicionálva és fejlesztve a dualisztikus, analitikus elménket fény-tudatossággá. A fény-tudatosság egy olyan információ-rezgésű szervező mező, amely a végtelen, isteni tudatosságot a megtapasztalások fizikai dimenziójába közvetíti.

 

Isteni tudatosságunk nem helyhez kötött, illetve multidimenzionális.  Ez határtalan és idő feletti, egyszerre van jelen a Földön, a Naprendszerben, a galaxisban, a világegyetemben, a sokféle dimenzióban és a végtelen spirituális birodalmakban. Ez a szeret, a megismerés, az érzékelés és az alkotás lénye. Amikor a lélek és a szellem egy ember fizikai testében jelenik meg, a fény-tudatosság a szervező mező az isteni tudatosság számára, hogy megtapasztalhassa a multidimenzionalitást a test fizikai tudatosságának járművében.

 

A fény-tudatosságon keresztül, amely a szív teljes erejéből fakad, a tudatosságunk képes telepatikus úton kommunikálni, teleportálódni, megújhodni a harmonikus sejtszintű tudatosságban és kreatívan megteremteni a szándékát. A fény-tudatosság annyira finoman egységben rezonál a végtelen isteni tudatosságunkkal, hogy végül is úgy tűnik, hogy az elme akadálytalanul sugározza ki az isteni tudatosság szellemét a fizikai testen keresztül. Istennek a testben való fejlődő megszemélyesülése a szív tudatosságának a teljessége.

 

Forrás: http://www.wakingtimes.com/

 

Fordította: Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..