Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A TALIZMÁNOK MÁGIKUS EREJE

A talizmánok eredete

 

A talizmán egy olyan tárgy, amelyhez szellemi erőt rendelnek hozzá, s ezáltal képes bizonyos típusú pozitív, illetve jótékony hatásokat vonzani. Ezt a talizmánoknál úgy érik el, hogy elvégzik az adott mágikus szertartást. Végeredményben minden erőátvitel a mágia tárgykörébe tartozik, minthogy a mágia az élet tudománya, az élő erő áramoltatása, irányítása és uralása valamilyen szinten.

 

talizmanok2

 

A talizmánokkal csaknem valamennyi ősi kultúra hagyományában találkozhatunk, így nem lehet pontosan lokalizálni, melyik civilizációtól vette át a többi. A talizmánokra mindig szükség volt, hiszen ki ne akart volna egészséget, gazdagságot, hatalmat, hosszú életet, esetenként tudást, erőt és megannyi támogató energiát kapni az „univerzumtól”. Az emberek igyekeztek felvértezni magukat a talizmánok erejével. Rögtön megértjük ennek az első hallásra talán babonaságnak tűnő mágikus szokásnak a jelentőségét, ha megkeressük a valódi jelentését az egyes nyelvekben.

Lehet, hogy a török talis, talism, tilism, talismon szavakból ered, amely csodatévő képet jelent. Az emberek sokszor érzik magukat kiszolgáltatottaknak az égi erőkkel, a csillagokkal, az istenekkel vagy a sorssal szemben. A természetfeletti hatalmakkal szemben az ember porszemnek érzi magát, ha beteg, ha elveszíti a vagyonát, a szeretteit vagy csak magányosan él.

Elképzelhető, hogy a talizmánok eredete távolabbra nyúlik vissza. Indiában élt és talán még él is az a szokás, hogy a vőlegény talit ajándékoz a menyasszonynak az esküvő napján. Ez egy amulettféle, s erre az aktusra nagy hangsúlyt helyeznek arrafelé.

Visszatérve a törökökre, az ilyen típusú megszentelt tárgyak készítésével foglalkozó papokat talizmánoknak nevezték, míg a káldeusok tsilmena-nak, a görögök telematának, a rómaiak amuletának hívták őket.

Itt hadd tegyek egy pillanatnyi kitérőt az amulett és a talizmán közötti különbséget elmagyarázandó. A talizmánt azért készítik, hogy a jótékony, segítő hatásokat valaki bevonzza az életébe, ezzel szemben az amuletteket azért viselik, hogy elhárítsák a gonosz, káros és ártó hatásokat. Tehát két ellentétes hatásmechanizmusú, ámde céljaiban egymáshoz közelálló szent tárgyról van szó.

 

Babonaság és valóság

 

A talizmánoknak a középkorban is nagy volt a keletje. Szívpajzsocskának, óvó-védő karkötőknek, ajándékköveknek hívták őket. Sok talizmánon szerepelt felirat, illetve különféle véset. Ilyenkor karaktereknek nevezték őket. Ne feledjük, hogy a reneszánsz újjászületést jelent, s ez vonatkozik szinte minden antik tudományra, így a mágiára, az alkímiára, a numerológiára (számmisztikára), az asztrológiára és természetszerűleg a talizmánkészítésre is.

 

„A babona árnyék, amit az ember belső valósága vet az életre.” Ezzel egyet is érthetünk. Ám az árnyék sokszor éppen a józan ész, az intellektualizálás és a „mindenre van kész válaszom” típusú spekulálgatás álcáját használja fel önmaga igazolására. Innen nézve minden babonaság, amire évezredeken át azt mondták, hogy a természetfeletti megnyilvánulása, vagy hit a felsőbb hatalmakban. Ezzel szemben az ezotéria azt állítja, hogy nincsen anyagi megnyilvánulás energetikai és szellemi előzmények nélkül. Nincs fű, fa, virág, kutya, macska, ember, felhő, még Föld sem önmagában önmagától. A primitív népek ezt ma is jól tudják és számon tartják, ezért sámánjaik éppen úgy, mint a kvantumfizikusaink, a láthatatlan világ titkait kutatják. Ki gondolatnak, ki rezgésnek, ki hullámnak, ki fénynek, ki életenergiának, ki isteni ideának nevezi a dolgokat, de a lényeg: a használhatóságuk és az életünkre gyakorolt hatásuk, amely mit sem változott az évezredek alatt.

 

Az egyiptomiak Ízisz és Ozirisz képét hordták magukon. Ismerték a 36 dekánnak (csillagbéli védőszellemeknek) is a szent szimbólumait és attribútumait (jelvényeit). Úgy készítették el istenszobraikat, hogy hajszálpontosan figyelembe vették, hogy az adott isteni erejű (nem Isten, csak teremtménye) lény mihez vonzódik leginkább. Tehát módfelett ügyeltek arra, hogy a talizmánt melyik napon készítsék el, hiszen a Napnak, a Holdnak és a többi planétának az erői döntően befolyásolták a talizmán erejét. Az is számított, hogy a hét melyik napján, sőt a nap melyik órájában végzik az egyes felszentelő rítusokat. A felhasználásra kerülő füstölőknek, ásványoknak, fémeknek és érceknek, bőröknek, csontoknak és egyéni kellékeknek is igazodniuk kellett a talizmán különleges és egyedi jellegéhez. Számított a talizmán színe, véset esetén a formája, valamint az elkészítésének módja.

Nyilvánvaló módon egy keresztény világban felnövekvő ember szemében ezek babonaságnak számítanak egészen addig, amíg végig nem gondolja, hogy a keresztény ősatyák vajon honnan merítették a liturgia során alkalmazott koreográfiának, a tömjén használatának, vagy épp az ördögűzésnek, a víz általi megkeresztelésnek, az elsőáldozásnak, a bérmálásnak, a szent képek tiszteletének, az oltáriszentség állításának stb. rituáléit. Valójában ez is mágia. De valami csak akkor lesz valódi, tehát működő, élő és hatásos, ha az eredeti hagyományt követi és a megfelelő időben, helyen, körülmények között az arra alkalmas személy végzi el. Máskülönben az egész üres műveletsor lesz akárhányszor is végezzék el.

 

Márpedig a talizmánok esetében roppant fontos az erő. Az erők megkötése, a ráhatások gyakorlása mindig is mágiának számított függetlenül attól, hogy Indiában, Kínában, Káldeában, Dél-Amerikában, Angliában, Afrikában vagy Magyarországon végezték.

 

Ősrégi talizmánpecsét Salamon pecsétje, amely két egymásba csúsztatott szabályos háromszögből áll. Az egyik csúcsa felfelé, a másik lefelé mutat. Ez szinte minden vallásban megtalálható.

Nagyon hatásos talizmánokat készítettek a kígyó szimbólumaival. A kígyó a szentélyek és titkok őrzőjének, az örökkévalóság szimbólumának számított, amelynek ereje megóvta viselője egészségét és hosszú életet eredményezett. A saját farkába harapó kígyó a kezdet és a vég, a végtelen körforgás energiáit tartalmazta. Az ureusz-kígyó Egyiptomban az isteni hatalom, a bölcsesség és az erő talizmánja volt. A sírokban a bejáratnál találkozunk a kígyókkal, mint a túlvilág őrzőivel. Aszklépiosz botján két kígyó tekereg, ami a gyógyítás talizmánjává vált, miután felszentelték, hiszen a kígyó képes levedleni a bőrét és újjászületni, illetve megfiatalodni.

A füles kereszt (Ankh) az élet jelképe volt, a belőle készült talizmán a gyulladásos betegségekre, a kígyómarásra és kiütések ellen volt hatásos.

 

Keleten elefántcsontból, fémből és egyéb csontokból készült talizmánokkal találkozunk rajtuk ékírásos és asztrológiai feliratokkal. A lótuszvirág a keletkezés és az elmúlás ősi szimbóluma.

Az „Om Mani Padme Hum” (Ó, te lótuszba foglalt ékesség) a buddhisták szent tetragrammonja.

Az első ma ismeretes pecsétgyűrűt nem Salamon király hordta, hanem Babilonban találták és Irán legendás hírű királya, Dschemschid-é volt. Ő talizmánként viselte.

Mohamednek is volt pecsétje három szóból álló felirattal: Mohamed Isten Küldötte.

Gyakran vésték talizmánra a következő két sort:

„Türelemmel éred el kívánságod,

És tettel az acélt megpuhítod!”

 

Léteznek különböző bolygópecsétek és talizmánok is. Ilyen a Nap-talizmán, amelynek ereje az emberek jólétének fenntartására és bajainak enyhítésére van a legnagyobb hatással.

Indiában, Japánban és Kínában gyakoriak az olyan talizmánok, amelyek azoknak az istenségeknek az ábrázolásai, kiknek a segítségéért folyamodnak. Brahma, Visnu és Siva, valamint Buddha ábrázolása igen elterjedt. Kína legősibb talizmánjai: a Ho-tu talizmán és a Tho talizmán. Ezek a Yin (nőies) és a Yang (férfias) elvekre épülnek. A Ho-tu öt változó állapotnak a keletkezését mutatja, elsősorban házak védelméül szolgál. A Tho a hosszú élet talizmánja és véd az ördögi befolyásoktól. Ezt többnyire jáde kőbe vésték.

Egyiptomban a szkarabeuszt ábrázoló talizmánok az életet, a beteljesülést és a feltámadást jelképezték.

 

Külön kategóriának számítanak a talizmánok között a gnosztikus talizmánok. Főistenüket, Abraxas ábráját sok talizmanikus gemmán (drágakő) megtaláljuk. Kacsa feje van, férfi teste és kígyó lábai.

 

A talizmánok mágikus ereje felhasználható napjainkban is. A megfelelő felszentelő rituálé után a talizmánt a viselőjére hangolja a készítője, pontosabban a felavatója. Ezek után elindul a jótékony, áldásos hatása, melyet viselője akár élete végég élvezhet. A talizmánokat általában elegendő egyszer beavatni, mert azok az energiák, melyeket a talizmánhoz rendeltek, rendszerint nem múlandóak, ezért aztán az idő előrehaladtával cseppet sem csökken a hatásuk.

 

Száraz György

Boldog napot!

 

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..