Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A Thule Társaság okkult arca

A Thule-Gesellschaft, avagy a Thule Társaság valódi titkait még ennyi év távlatából sem könnyű kutatni, pláne hitelesen bemutatni. Mégis újra és újra meg kell kísérelni a felszínre kerülő bizonyítékok alapján az ilyen történelemformáló csoportok és ideológiák rekonstruálását ahhoz, hogy a mindenkori világhatalom mechanizmusát megértsük.

 

A németek I. világháborút követő lelki és anyagi összeroppanása nyomán több mint két tucat jobboldali nacionalista szervezet jött létre, amelyek közül egy egészen biztosan komoly hatást gyakorolt a világtörténelemre. Ez volt a Thule Társaság. Leírni mégsem lehet csupán ennyivel, mivel egy keményvonalas, misztikával és mágiával foglalkozó csoport alkotta annak belső körét és motiválta minden lépését. Lássuk, milyen eszmékre építették világképüket és missziójukat a thulisták!

 

A német ősi anyaföld, a teuton Atlantisz, avagy a germánok őshona egy Atlantiszhoz hasonló, azzal részben egy időben létezett sziget volt az Atlanti-óceánban. A jég borította Ultima Thule volt ez a hely, amely a legendák szerint egy elképzelhetetlenül fejlett, nordikus civilizációnak volt a bölcsője.

Ez a sziget egy kataklizma következtében elsüllyedt, miként Atlantisz is a maga idejében, s a szupercivilizáció egyes túlélői a nagy kontinenseken alapítottak kolóniákat. Tudásuk, mely lelkük és fajuk sajátja volt, részben technikai, részben ezoterikus jellegű volt, s a vér által öröklődött.

 

Létezett tehát egy olyan germán tőkultúra és spirituális hagyaték, amely a történelem előtti idők egyik mitikus szigetéről eredeztette a germánok őseiként tisztelt, magasabb rendű fajt. Vegyük észre, hogy itt egy fajról és egy ezoterikus tudásról, valamint egy vérvonalról van szó, amely egyúttal leszármazási és öröklési út is.

A Thule Társaság által feltárt ősi hagyatékokat tanulmányozva azt is megtudhatjuk, hogy ez a civilizáció valójában egy földönkívüli fajnak volt az egyik kolóniája. Méghozzá egy olyan fajé, amelyik az Aldebaran nevű rendszerből érkezett ide a földre egykoron. Az Aldebaran a Bika csillagkép legfényesebb csillaga, az úgynevezett „Bika szeme”. Ergo eme központi csillaghoz tartozó bolygórendszert – annak is két bolygóját – tekintették a Thule szigetén élők a valódi őshazájuknak. Ebből természetesen az is következik, hogy nekik valamilyen úton-módon el kellett jutniuk a Földre, vagyis a szigetlakó tőkultúra őseinek körülbelül 65-68 fényévet kellett megtenniük. Most nem mennék bele abba, hogy ez micsoda intergalaktikus, illetve bolygóközi utazást lehetővé tevő technológiát feltételezne. A lényeg, hogy a Thule Társaság alapfilozófiája szerint az Aldebaran rendszer, az egykori Thule sziget és a mai német nép gyökerei egyetlen vonulatot képeznek.

 

Ilyenkor szokott felvetődni az árja kifejezés kérdésköre, amely szinte szétválaszthatatlanul egybefonódott és sajnálatos módon egybe is mosódott ezzel a náci fajelmélettel. Mivel jelenleg nem a fajelmélet a központi témánk, ezért csak az említés szintjén jelzem, hogy az árja szó gyöke az „arya” szanszkrit szó, amely jelentései: nemes, igaz, tiszta, kiválasztott. Az ősi védikus írások az „arya” kifejezéssel olyan fehér bőrű istenszerű embereket írtak le, akik emberfeletti hatalommal rendelkeztek.

Manapság a nyelvészet az indoeurópai nyelveket beszélő emberek egyik ágára használja az árja kifejezést. Tehát nem kifejezetten egy fajra vagy bizonyos személyekre alkalmazzák.

S itt jöttek a thulisták, akik szent meggyőződése volt, hogy a tisztavérű árja faj hozta létre az emberi civilizációt, amiből ők azt a következtetést vonták le, hogy csakis ennek a fajnak a leszármazottai révén képzelhető el bármiféle fejlődés az emberiség ciklikus evolúciójában. Természetesen hozzátéve, hogy az árják utódait a germán vérvonalban kell keresni, minthogy ők a legtisztább hordozói eme génkészletnek és vérvonalnak.

 

Sebottendorff, Eckart és Guido von List teljes meggyőződéssel hittek abban, hogy mágikus szertartások révén kapcsolatba léphetnek e felsőbbrendű lényekkel, illetve azok leszármazottaival, akik majd iránymutatást fognak adni nekik arra vonatkozóan, miként lehet a természetfeletti képességeket aktiválni és felhasználni saját világhatalmi törekvéseikhez. Ebbéli törekvéseikben és szellemiségükben korántsem voltak egyedülállóak, álláspontjukon és a fajelméletet megalapozó pángermán eszméken osztozott velük számos okkultista vezető. Így többek között Hermann Pohl, Lanz von Liebenfels, Theodor Fritsch és sokan mások, akik a náci okkultizmus kialakításában így vagy úgy szerepet játszottak.

 

A Thule Társaság okkult arculatát tehát egy letűnt birodalom túlélőinek tudásába vetett hit, az árja származás tisztasága és a hovatartozás alapozta meg, amely a pángermán eszmékre építve a felsőbbrendű ember megteremtésére volt hivatott. Gyakorlatilag egy uralkodó szuperembert – pontosabban annak új korszakát és birodalmát – kívántak teremteni, akit ők az árja faj elit példányaként vizionáltak, akinek missziója, hogy leigázza az alsóbbrendűnek tartott népcsoportokat. A már-már istenember eredetének meghatározása után a genetikában és a spirituális-szellemi képességekben látták megmutatkozni a nemesség, illetve a torzság, ezáltal a magasabb rendűség és gonoszság, illetve a teremtés, valamint a pusztítás eszméjét megvalósító fajok tulajdonságait.

 

Egyes kutatók, például Trevor Ravenscroft, kereken kijelentik, hogy a Thule Társaságot sátánisták alkották, akik fekete mágiát űztek és rítusaikkal a kozmosz emberfeletti intelligenciáival kívántak kapcsolatba, majd pediglen szövetségre lépni.

Tény, hogy a társaság számos okkult, illetve ezoterikus gyakorlatot ötvözött. Ekképpen a Loyola Ignác által létrehozott ellenreformációs társaság, a Jezsuita Rend spirituális gyakorlatai éppúgy helyet kaptak repertoárjukban, mint az indiai szertartások, a tibeti buddhista meditációs technikák, az ázsiai sámánrítusok, a teozófiai módszerei, az ősi germán mágiáról nem is szólva.

 

A Thule Társaság beavatottakból álló köre a jelek szerint komoly mágikus praxist folytatott és fejébe vette, hogy bármi áron totális hatalmat fog szerezni a pángermán eszméket éltetve előbb Németország, majd a világ egyre több része felett, miközben leigázza és kiiktatja a számára nemkívánatos elemeket. Ehhez a messiást is kiválasztotta a társaság nagymestere, Dietrich Eckart, miután Hitler színre lépett.

 

Ezt a következő módon fogalmazta meg Karl Haushofer, geopolitikus, okkultista és a Thule Társaság egyik feltételezett nagymestere: „A sors akaratából ő (Eckart) készítette elő az Antikrisztus eljövetelét, azét az emberét, akit Lucifer inspirált, hogy meghódítsa a világot és diadalra vezesse az árja fajt.”

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..