Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A tudomány bizonyítja, hogy az emberiség istenné válik

Mi, emberek, a szó szoros értelmében istenekké válunk, s fel fogunk fedezni néhány elsöprő, lektorált tudományos bizonyítékot ezen állítás alátámasztására. Innen számítva 1000 esztendő múlva a jelenlegi fizikai és mentális állapotunk az eljövendő emberiségével összehasonlítva olyan lesz, mint a jelentéktelen barlanglakóké. A mostani állapotunk a pár ezer évvel ezelőtt élt ősember számára isteninek tűnhetne. A tudatosságunk és a testünk a Föld történetében soha nem látott ütemben fejlődik.

 

2.1

 

Elég körbenézni a világban és láthatjuk a spirituális fejlődést, melynek során a teljes potenciálunkat kibontakoztatjuk. Jelen pillanatban is egy ébredési folyamat megy végbe, 2012. december 21-e valóban annak a felvilágosodás új korszakának a hajnala, amelybe fokozatosan belenövünk.

Ugyanúgy, ahogyan ez a globális méretű ébredés kibontakozik, s a fizikai járművünk és az intelligenciaszintünk is fejlődik, úgy jutunk birtokába eme Új Korszak Fényének (fényenergiájának).

 

2007-ben Dr. John Hawks, a Wisconsin-Madison Egyetem antropológia professzora egy cikket publikált a szakmailag lektorált Nemzeti Tudományos Akadémia Közleményeiben „Az emberi alkalmazkodó evolúció újabb felgyorsulása” címmel. Ez a cikk feltárja, hogy az emberek körében történő pozitív szelekció százszor gyorsabban ment végbe, mint az emberi történelem bármely más korszakában, s ez az evolúcióban bekövetkező hatalmas változás különösen az elmúlt 5000 évben játszódott le.

 

2.2

 

A tanulmány különösen az SNP-ként ismert DNS szekvencia-variációkat vizsgálta, amelyek a kromoszómák egyetlen pontján található mutációk. A professzor a következőt vázolta fel a Health and Medicine Week című lapban: „A kutatók újabb genetikai változásokat azonosítottak be azáltal, hogy az összekapcsolódó DNS bázispárok hosszú blokkjait vizsgálták. Mivel az emberi DNS a genetikai kicserélődés során folyamatosan újjáalakul, az LD egy hosszú, megszakítatlan része általában a pozitív szelekció bizonyítéka. A kapcsolódási instabilitás gyorsan pusztít, miközben a genetikai kicserélődés számos generáción keresztül megy végbe, ezért ezek a megszakítatlan részek az új adaptáció erős bizonyítékai.” – állítja Hawks.

 

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy ahogyan az emberi populáció tovább gyarapodik, úgy az evolúció gyorsító hatása is fokozódik a hely mennyisége miatt, ahol új mutációk jöhetnek létre, s mehetnek keresztül a populáción. Az eredeti cikk szerint közel 1800 gén, avagy a teljes génrendszer hét százaléka esik át új pozitív szelekción. Hozzátették, hogy „Az új allélok által tükrözött demográfiai növekedés mértéke olyan ütemű, mintha az kőkorszaki és a későbbi időszakokban a legtöbb emberre jellemző mértékhez képest százszorosra emelkedett volna az adaptív evolúció.”

 

A mezőgazdasági műveléssel, az étrendben bekövetkező állandó változásokkal és kísérletezésekkel (például a tejben lévő laktózzal szembeni adaptív toleranciával), a betegségeknek való kitettséggel, és az elmúlt 10 000 évben történt kiugró népességnövekedéssel a természetnek optimális melegágyat hoztunk létre a pozitív szelekcióhoz, egy hatalmas génállomány bevezetésében történő új adaptív mutációkhoz, valamint az állandóan változó környezethez.

 

Példánk okáért, csupán az elmúlt néhány évezredben az európaiaknál gyorsan megváltozott az a gén, amely egy olyan fehérjéért felelős, amely a káliumionokat szállítja az ízlelőbimbók és az idegsejtek között oda-vissza, miként megváltoztak az Alzheimer-kórral és még a rákkal kapcsolatos gének is.

John Hawks legmerészebb állításai a Wisconsin-Madison Egyetem honlapján szerepelnek, ahol Hawks kijelenti a következőt: „Genetikailag sokkal inkább eltérünk az 5000 évvel ezelőtt élt emberektől, mint amennyire ők különböztek a Neandervölgyiektől.”

Másként fogalmazva, ha vennénk egy Kr.e. 3000 évvel élt embert, például egy ókori egyiptomit, akkor azt állapítanánk meg, hogy sokkal inkább hasonlít a neandervölgyire genetikai szempontból, mint ránk.

 

Dr. Henry Harpending, a Utah Egyetem antropológusa és genetikusa, szintén részt vett ennek a vizsgálatnak a lefolytatásában, s azt mondta a National Geographic-nak, hogy „Ha az emberek ilyen ütemben fejlődtek volna, akkor a modern ember és a csimpánzok közötti különbség 160-szor nagyobb volna, mint amennyi most.”

Hatalmas tapasztalati bizonyíték áll rendelkezésre, amely azt sugallja, hogy az emberek nemrégiben a genetikai információk terén végbemenő felgyorsított természetes szelekció részesei voltak.

 

2.3

 

Bizonyíték is van arra, hogy ez az új evolúciós gyorsulás nem csupán biológiai értelemben fizikai, hanem intelligencia formában is kifejezhető mentális is. J. R. Flynn, aki a politikatudományok professzora az Új-Zélandi Otago Egyetemen, felfedezte, hogy a világszerte mért IQ értékek 3 ponttal emelkedtek átlagosan minden egyes évtizedben azóta, hogy egyáltalán jegyzik az IQ értéket (1910 óta az USA-ban).

Ez azt jelenti, hogy aki 100 évvel ezelőtt a felső tíz százalékba tartozott, az most a leggyengébb 5 százalékba esik. A növekedések folyamatos ütemben zajlottak le nőknél és férfiaknál egyaránt, s tapasztalati úton több mint 20 országban mentek végbe.

 

Az átlagos IQ értéket mindig a 100-hoz viszonyították, ezért ha egy ember 130-as értékkel ment át a teszten, akkor ő a résztvevők felső hányadába esett, míg a 80-as érték messze eltért az átlagos alappontszámtól. Meglepő, hogy az IQ eredményeket folyamatosan nehezíteni kellett az elmúlt száz esztendőben ahhoz, hogy az átlagos pontszámot tartani lehessen. Flynn feltárta, hogy a legnagyobb különbségek a kulturális szempontból csökkentett teszteknél és a fluid intelligenciánál tapasztalhatók. A fluid intelligencia azon képességünk, amellyel részben racionálisan, részben elvont módon gondolkodva megoldásokat találunk szokatlan problémákra a szerzett tudásunktól függetlenül.

 

Rendíthetetlenné tette a tényt, miszerint ezek olyan nem tanult előnyök, amelyekhez azáltal jutunk hozzá, hogy több információ hozzáférhető az emberek számára, miközben azok csupán a szerzett tudás alkalmazását tükrözik a kikristályosodott intelligenciának. Ráadásul, más olyan környezeti tényezők, mint amilyen a több oktatás és jobb gazdasági helyzet is, gyengülnek, amikor megpróbáljuk megmagyarázni az esetek egyes részei közötti szakadékot, mint amilyen a hollandoknál 30 év alatt összességében 20 pontos IQ növekedés.

 

2.4

 

Ahogy Flynn az egyik eredeti tanulmányában állítja: „A nemzetközi adatok ugyanazt a mintát követik, mint az amerikai adatok. A növekedés kb. 18% generációnként (30 évenként) a Ravens-en, nagyjából 9-18 közé esik a Wechsler és Stanford-Binet teszten, úgy 9 pont a tisztán verbális teszteken, csekély vagy nulla a Wechsler alteszteken, mint amilyen az aritmetika, az informatika és a szókincs.”

 

A Ravens teszt a gondolkodó képességeket méri az elvont dolgok bevonásával a nyelvtől, az írástól és az olvasástól függetlenül. Ez azt jelenti, hogy ezek a tesztbeli növekmények nem annak tudhatók be, hogy az emberek több szerzett tudáshoz juthatnak hozzá, hanem azt bizonyítja, hogy ellenkezőleg, a legszignifikánsabb eredmények az olyan teszteken voltak, amelyek tiszta problémamegoldó intelligenciát igényeltek, mint amilyen a nem-verbális minták és a kapcsolatok beazonosítása. Azok a környezeti behatások, amelyek ezeknek az IQ értékeknek a növekedését indokolhatják, még nem kerültek meghatározásra, s még spekulálnak rajtuk. A pszichológia területén tett legfontosabb felfedezések között van néhány, melyről Flynn úgy tartja, hogy olyan „kulturális újjászületés, amely túl nagy ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk”.

 

Bizonyos tudományos konszenzusokkal ellentétben az emberi evolúció drámai fejlődésen megy keresztül genetikai téren és az intelligencia szempontjából egyaránt. Most már tudományos bizonyíték ok állnak rendelkezésre, melyek szerint a fejlődés nem csupán a kulturális találékonyság és a szociális kondicionáltság dolga. S nem kizárólagosan a pszichológiai adaptáció számára van fenntartva, hanem ténylegesen egy konkrét mérhető jelenség az emberi pszichológiában, amely éppen most megy végbe a fajunkon belül. Az evolúcióról úgy is beszélhetünk, mint valami olyan dologról, amely a komplexitás felé tartó fejlődési állapotában van jelenleg, miként azt a genetikusok és pszichológusok hasonló bizonyítékaiból láthatjuk.

 

Vajon ez a felgyorsult állapot csupán egy pillanatnyi hiba, amely a jövőben stagnálni fog?

Vajon folytatni fogjuk-e a fejlődésünket exponenciális ütemben erről a pontról előrefelé?

Vajon szemtanúi leszünk az ősi próféciákban szereplő megistenülés fizikai manifesztációjának?

 

Ameddig a fejlődésben tapasztalható felgyorsulás szükséges és elégséges feltétele meglesz (népességnövekedés, környezeti változások, technológiai és intellektuális kifinomodás), addig ezt a hatást eléggé tartósnak kell látnunk a következő évekre vetítve, s a fejlődés ütemének továbbra is növekedni kell majd.

 

1000 év múlva szó szerint istenek leszünk a jelen állapotunkhoz képest. Olyan technológiákkal és képességekkel fogunk rendelkezni, amelyekről most még csak álmodhatunk, s a testünk olyannyira fejlett lesz, hogy amikor visszatekintünk egy évezrednyire, csodálkozni fogunk azon, hogy az ősi ember, hogyan élhetett egy ilyen primitív éltet ilyen archaikus testben. Talán valóban belépünk a spirituális és fizikai fejlődés Aranykorába, amelyről oly sok kultúra beszélt.

 

Forrás: www.spiritscienceandmetaphysics.com

Fordította: Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..