Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A Vatikán legsötétebb titkai

Vatikánváros a katolikus egyház szíve és a pápa (Pontifex Maximus) az egyház vezetője, valamint a világ összes katolikusának a „spirituális” vezetője. Mindazonáltal a Vatikán rejtegeti az elképzelhető legsötétebb titkok némelyikét.

 

Sedes Sacrorum – Etimológia

 

A Sedes Sacrorum (latinul Szentszék), mely angolul Holy See néven ismert, a Vatikán Állam pecsétje.

 

Sedes Sarorum (SS)

 

A római katolikus kultusz*, mely a katolikus egyházat vezérli, fenntartja, hogy az első ember, aki a Szentszék elképzelését alkalmazta, Szent Péter volt.

 

Természetesen lehetetlen ezt a Sedes (Szék) szó etimológiájának tekinteni és a hozzá kapcsolódó jelentés is csupán évszázadokkal Szent Péternek a jeruzsálemi ostrománál (Kr.u.70.) bekövetkező kivégzése után született meg.

 

*A római katolikus kultusz vérszomjas sátánisták árnyékszervezete, amely magába foglalta a „gyermekáldozatokat, az emberek élve történő elégetését (a Kr.u.11. századtól), a démonimádatot és a legalacsonyabb szinten álló papság cölibátusát (nőtlenségét).

 

A Kr.e. 1. századtól kezdve a Pontiffs-ként ismert főpap méltóságát egy maroknyi ősi család tartotta ellenőrzése alatt – ezt támasztja alá a Pontifex Maximus köztásaságot megelőző címe, miután a római uralkodók magukra nem öltötték a Magna Mater (Cybele) államkultuszának főpapi tisztségét.

 

Ferenc pápa címere

 

Mivel féltékenyen védelmezték pogány örökségüket és a démonisteneiknek bemutatott emberáldozatokhoz való jogukat, a papi családokat többször kiátkozták Rómából a vatikáni templom bezárásával együtt.

 

Azonban, Rómának mint a Birodalom középpontjának az összeomlását követően a római történelem zűrzavaros ciklusai folyamán a pogány főpapok magukra öltötték a római közösségek vezetőinek szerepét és többször is nyíltan visszatértek a gyermekáldozások, a kannibalizmus és a démonimádat pogány praktikáihoz 590 és 752, 847 és 872 között, sőt még 896-ban és 1057-ben is.”

 

„VIII. Ince pápa alatt az Inkvizíció és az inkvizítor szerepe arra módosult, hogy növeljék a törvény adta és a spirituális hatalmukat, miközben végeznek az „eretnekekkel”.

 

1483 körül Tomás de Torquemada lett kinevezve Aragónia, Valencia and Katalónia főinkvizítorává. Kínvallatásait és különleges milíciáját a római katolikus kultusz – a Szentszék, avagy a Sedes Sacrorum lovagjainak – legfőbb papja iránti eskütétellel szentesítették.

 

A római katolikus egyház katonai rendjeként, a Sedes Sacrorum (SS) lovagjait a római főpap jogrendjével ruházták fel az Anyaszentegyház nevében azért, hogy hadra fogja az állandó Szent Inkvizíciót valamennyi „eretnekkel” szemben – beleérte az orgyilkosságokat, a kínvallatásokat és a kémelhárítást – a szent római katolikus egyház nevének védelmezése érdekében és a Szent Lovagok fő rendjeként – az SS (Sedes Sacrorum, avagy a Szentszék) – a Szentszék érdekeinek közvetlen képviselete céljából.

 

Mint a római katolikus egyház, az SS spirituális rendje valamennyi halálos bűn esetében a megbocsátás rendkívüli, római katolikus kegyelmében részesült (következésképpen bejuthattak a mennyekbe), mely bűnöket „sajnálatos módon”, de muszáj volt elkövetni a világi parancsok végrehajtása érdekében. Másként fogalmazva, Tomás de Torquemada főinkvizítor csapatai voltak az első egyházi-katonai rend, amely „védettséget” kapott a Pokoltól a pápa révén kínzásainak, terrorjának és gonoszságának dacára.

 

Az utolsó nyílt sátánista feláldozásokat a Szent Inkvizíció nevében a 19. század elején végezték el. A 20. század elejére csupán néhány száz SS katona tartozott továbbra is a Szent Inkvizícióhoz. Viszont, Heinrich Himmler jezsuita rendi páternek 1929-es kinevezésétől a németországi NSDAP-ig, egy több százezres, új náci SS (Sedes Sacrorum lovagjai) Hadsereg született 1939-re azért, hogy a római kultusz valaha létezett egyedülállóan legnagyobb inkvizícióját hadra fogja – több mint 18 millió ártatlan embert égettek el oroszországi és lengyelországi kemencékben.

 

A német SS-t a második világháború végén feloszlatták, az SS római jelmondatát (az SS nevet) átadták az Egyesült Államokbeli SS-nek (Secret Service/Sedes Sacrorum) 1945-ben. Az amerikai SS-t hivatalosan egy katonai-spirituális hatalommá formálták át William McKinley elnök 1901-es meggyilkolását követően.  Az 1950-es dramatizált Blair House előtti lövöldözést követően az USA SS-e abszolút védelem alá helyezte az Egyesült Államok elnökét, az Államok virtuális börtönébe tartva őt a hivatalos védelem álcája alatt.”

 

Az SS rejtett kódja

 

Egy babiloni ábrázolás halruhájú papokról, akik éppen az életfán dolgoznak, miközben fenyőtobozokat (tobozmirigy) és vedreket – a fejlett genetikai tudás jeleként – fognak, miközben egy repülő hajóban lévő „istenség” a magasból figyeli őket.

 

Mind az SS-nek, mind Ferenc pápának a pápai címerének a süveg áll a középpontjában, amely egy bíborosok és a pápa által viselt fejfedő, mely egészen a Dagon (Dágon) papokig nyúlik vissza, több mint 4500 évvel ezelőttre.

 

Oldalról nézve, a süveg egy nyitott szájú halfejnek tűnik, s pontosan ezt jeleníti meg. Ez annak a halistenségnek az imádata, ki állítólag a vizekből érkezett és aki hatalmas tudást ajánlott fel az embereknek. A keresztény „hal” logó ugyanezt a Dagon „istenséget” reprezentálja.

 

Dagon vagy Oannes (magyarosan: Óannész) egy „halisten, aki hatalmas tudást adott át az embereknek. Megtanította őket, miként építhetnek városokat. Továbbá megtanította nekik a matematika és a geometria törvényeit, valamint neki tulajdonítottak minden valaha megkapott tudást.

 

Mivel kétéltű volt éjszakánként visszatért a tengerbe. Emberfejű volt, amit egy halfej fedett, s olyan emberi lábai voltak és emberi törzse, amit halpikkelyek és halfarok burkolt.” – Berosszosz, ókori töredékeiből (Isaac Preston Cory)

 

„Enki elveszett könyve” szerint, a „halisten” nem más volt, mint Ea (később Enki-ként ismerték), aki hatalmas hajójával szállt le a vízre – ahonnét kiemelkedett és megépítette az Anunnakik első földi települését. Edin-nek nevezte el, aminek a jelentése: „messzi otthon”.

 

Végeredményben, akárki lehetett Enki, aki űrruhát viselt, vagy akit nem emberi formában ábrázoltak. Magával ragadó!

 

Ennek a vallásnak a megalapítója Nimród volt – Shinar királya Noah/Ziusudra dédunokája, aki másfelől Enkinek egy földlakótól való fia volt – innen a „királyi” Anunnaki vér.

Számos mai „királyi” vérvonal Nimród leszármazottjaiból áll.

 

A mindkét logóban megtalálható kulcsok és az, ahogyan elhelyezkednek, utalás egy féltve őrzött titokra. A jelképek nyelvén a kulcs elzárt tudást és/vagy őrzött tudást jelez. Azonban, milyen titkokat védelmez a Vatikán? A kulcsok elhelyezkedése csupán egy szerény nyom, mely az átlagember számára megfejthetetlen.

 

Szerencsére a Vatikán rejtett kódját feltörte Wayne Herschel író és kutató, aki kutatását a Salamon kulcsa című kéziratban található piktogram-kirakósra alapozta.

 

A héber pergamen, amely Salamon kulcsának titkát tartalmazza
Image Credit: Wayne Herschel’s Key of Solomon;

 

Image Credit: Wayne Herschel YouTube;

Salamon kulcsa feltárja az „istenek” otthoni konstellációja mögött rejtező titkot, s az olvasóimnak egyáltalán nem lesz meglepő azokat az Orion-övvel és a Plejádokkal azonosítani… ezek pontosan azok a konstellációk, amelyeket valamennyi fejlett civilizáció az otthonaként jelölt meg, és amit az „elit” azóta is rögeszmésen imád.

 

Fent: az Orion-öv, a Plejádok és Ra csillaga (Ra Mardukként is ismert)
Alább: A Vatikán az Orion-övet ábrázolja, miközben Róma hét dombja a Plejádokat jeleníti meg. A Piazza del Popolo-n és a Pantheonnal szemközt található egyiptomi obeliszk a Castel Sant’Angelo-val (amit a római inkvizíció az eretnekek bebörtönzésére használt) a Szentháromság csillagait reprezentálják. A Csillag Erőd szintén Ra (Marduk) csillagát jeleníti meg.
Image Credit: Wayne Herschel

Az SS további titkainak megfejtéséhez javasolom, hogy figyelmünket szegezzük a keresztre, ami az ő számukra valószínűleg az Orion-csillagkép csillagai által formázott keresztet jelképezi. Egy másik teória szerint a kereszt egy másik állítólagos otthont szimbolizál, a Nibirut (szó szerinti jelentése: a keresztvetés bolygója).

 

A Chi-Rho „keresztény” jelkép az Orion és a Plejádok konstellációit szimbolizálja:

http://humansarefree.com

 

 

Image Credit: Wayne Herschel

Az átlagos és jóravaló emberek számára a kereszt Jézus Krisztusnak és az ő hatalmas áldozatának kijáró tiszteletet jeleníti meg, de mint azt korábban már bizonyítottuk, a kereszt évezredekkel nyúlik vissza Krisztus kereszthalála elé. Számukra ez egy másfajta szimbolizmus.

 

Ferenc pápa címerében ugyanezt figyelhetjük meg: a Napot, egy nyolcágú csillagot és egy fenyőtobozt.

 

A Nap valószínűleg az istenek csillagát jelképezi (amit Ra/Marduk mutat be otthonának csillagaként).

 

A nyolcágú csillag Melchizedek-et jelképezi, aki Szálem első királya volt és „minden isten legnagyobbikának” a papja. Néhány teológus feltételezi róla, hogy ő volt Shem/Sém, Noé/Ziusudra fia, illetve Nimród nagyapja (aki később Szineár királyává és a halisten papjává vált, mint azt korábban kifejtettem). A Szabadkőművességben Melchizedek a magas papi tisztséggel áll kapcsolatban (magas szabadkőműves fokozat).

 

A fenyőtoboz a tobozmirigy egyik szimbolikus megjelenítése, mely harmadik szemként és az egyiptomi Hórusz-szemként is ismert.

 

Balra: Egyiptomi Hórusz-szem
Jobbra: A tobozmirigy
http://humansarefree.com

 

 

A tobozra utaló név a mirigy és a fenyőtoboz közötti hasonlóságból származik. A fenyőtoboz, mint a legfelső tudás szimbóluma számos ősi kultúrában megtalálható (pl.: Babilóniában, Egyiptomban) és mélyen tisztelik a Római Kultuszban (ami egy olyan titkos társaság, amely a Vatikánt tartja ellenőrzés alatt). Egy óriási tobozmirigy alakú szobor található a Vatikán belső udvarán és még a pápai botba is belefaragták.

 

Összegezve, a Vatikán nem a szeretet és a béke helye, aminként azt esetleg elképzeljük. A sötét rituálék és az óriási titkosság színtere. Céljuk nem más, mint rabszolgaságban tartani az emberi fajt a tanításon, a félelmen és a kontrollon keresztül. S mivel az emberek félnek attól, amit nem ismernek, a Vatikán és a katolikus egyház befolyása hatalmas: nagyobb, mint bármely hadseregé, zsarnoké vagy kormányé. Ők alkotják a világ legnagyobb pénzügyi hatalmát és továbbra is latba fogják vetni befolyásukat mindaddig, amíg az emberi faj folytatja a szendergését.

 

Forrás: http://humansarefree.com/, Alexander Light

 

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..