Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A világ leigázásának eljövendő fegyvere a VÍZ

Sok ember tisztában van azzal, hogy a globalisták minden irányból, több frontos támadást indítottak az emberiség ellen. Azt viszont sokan nem veszik észre, hogy a globalisták emberiség elleni rohamai életünk minden vonatkozásában jelen vannak. Az ehhez hasonló történések teljesen világossá teszik ezt a tényt.

 

http://humansarefree.com/

 

Venezuela: Kanári a bányában

 

A 2008-as szanálások emlékezetes jelenetében, melynek során Hank Paulson és barátai meggyalázták az amerikai gazdaságot, a venezuelai gazdaság egy romhalmazzá vált, mivel a vezetőit jobban izgatta, hogy örömet szerezzenek a kötvénytulajdonosoknak és az importőröknek, mint hogy kielégítsék a venezuelai polgárok igényeit.

 

Venezuela jelenleg 25 milliárd dolláros elmaradást halmozott fel az importőrjeivel szemben és a polgárai órák hosszat állnak sorban, várva, hogy ivóvizet vásárolhassanak. Ezen kívül, egyre inkább szükségét érzik annak, hogy átkeljenek a határokon a gyógyszerek után kutatva. Eközben Nicolas Maduro elnök arra használja fel a nemzet sorvadó dollártartalékait, hogy a kötvénytulajdonosokat gazdagítsa.

 

A Venezuelában zajló valódi történet nem a hanyatló dollárban érhető tetten, hanem a fokozódó víz-válságban. A helyzet pedig egyre vészjóslóbbá válik a népesség egészségére nézve. Amennyiben Maduro továbbra is a bankszektort és a hőn szeretett bennfenteseket szolgálja ki, a víz-válság polgárháborúhoz vezethet.

 

Tulajdonképpen általános vízhiány áll fenn világszerte, amely a társadalmi nyugtalanság állandósuló állapotába taszíthatja az egész bolygót és még akár háború kirobbanásához is vezethet a legbecsesebb forrás feletti kontroll miatt.

 

Sokat írtak már az olajért folytatott múltbéli háborúkról (pl. az első öbölháborúról), az olajért és a gázért vívott háborúkról (pl.: arab tavasz) és az olajért és gázért majdan megvívásra kerülő konfliktusokról (pl.: Ukrajna, Szíria és Irán). A legtöbb értekezésből az hiányzik, hogy a jövő háborúit a vízért fogják indítani és az olaj csupán a második tényező lesz.

 

http://humansarefree.com/

 

 

Az előttünk álló 10 év

 

Az ENSZ kutatásai és tudományos tanulmányai szerint a világ lakosságának közel kétharmadának súlyos, életveszélyes vízhiánnyal kell szembenéznie 2025-re. A vízhiányra leggyakrabban felhozott indok nem más, mint a pazarlás és a rossz tervezés, melyek együttesen rendszertelen elosztást fognak eredményezni.

 

Most az elsődleges problémát a harmadik világ jelenti. De az ENSZ-jelentés és egyéb kapcsolódó jelentések megemlítik, hogy Anglia komoly vízhiánnyal néz szembe és az USA nem sokkal marad el Anglia mögött.

 

Az USA-ban a tervezett és a kitalált vízhiány már folyamatban van. T. Boone Pickens éppen felvásárolja az Ogallala Víz Víztartó rétegét, amely a legnagyobb Észak-Amerikában. Jesse Ventura a saját összeesküvésekről szóló műsorában dokumentálta, hogy a Nestle hogyan szállítja a Great Lake vizét olyan helyekre, mint amilyen Kína, az amerikai adófizetők terhére.

 

Én is dokumentáltam, hogy az olyan helyeken, mint amilyen Észak- és Közép-Kalifornia, valamint Dél-Oregon, hogyan költözteti el szisztematikusan a Környezetvédelmi Ügynökség a helybéli gazdálkodókat és hogyan vonja meg az állattenyésztőktől a vízhez való hozzáférés jogát.

 

http://topyaps.com/

 

A Védelmi Hírszerző Ügynökség felhívja a világ figyelmét

 

Még a Védelmi Hírszerző Ügynökség is egyértelműen megerősített az ENSZ jelentés szörnyű előjelzéseit, azt állítván, hogy az ingadozó vízkészletek nagymértékben befolyásolni fognak mindnyájunkat, következésképpen a vizet fegyverként lehet majd használni.

 

A fent említett hivatal beszámolója Hillary Clinton, egykori külügyminiszter reakcióját is előidézte, éppen azt megelőzően, hogy hivatalát elhagyta volna, amikor is hozzáfűzte, hogy a Védelmi Hírszerző Ügynökség megállapításai „józanok” és amennyiben a világ népessége továbbra is növekedni fog, úgy a víz iránti igény is emelkedik majd, de az édesvízkészletek ezzel nem fognak tudni lépést tartani.

 

A túlnépesedés az új globalista paradigma

 

Kérem, vegyük tudomásul, hogy a globalisták soha egyetlen arra irányuló lehetőséget sem fognak elszalasztani, hogy a túlnépesedés hamis paradigmáját hangoztassák csak azért, hogy igazolják a népességcsökkentő terveiket. Sok helyen kinyilatkoztatják, hogy a túlnépesedés az emberiség új fenyegető veszedelme.

 

Ez azért vált fontossá, mivel a globalisták úgy vélik, hogy az emberiség növekvő száma aktiválja az ember okozta éghajlatváltozás átverését. Hillary Clinton ezt úgy kommentálta, hogy a vízhiány fokozódik, ez pedig elkerülhetetlenül regionális konfliktusokhoz és erőszakhoz fog vezetni a nemzetállamok között és a nemzetállamokon belül, továbbá a túlnépesedés a probléma gyökere.

 

Meg kell emelnünk a kalapunkat a globalisták előtt a dinamikus és rugalmas szemléletmódjuk miatt, amivel a totális világuralmat megvalósítják. Miközben a világ beleun a hamis ürügyekbe, melyekkel a bankárok inspirálta háborúkat folytatják az olajért, a globalisták új stratégiára váltottak, mely az emberek alapösztöneire hat, arra a bennünk rejlő szükségletre, miszerint élelmiszert és vizet akarunk birtokolni a túlélés érdekében.

 

Clinton, az ENSZ és a Védelmi Hírszerző Ügynökség óvatosan megteríti az asztalt annak, aminek jönnie kell: egy megtervezett globális vízhiánynak, amelyet majd az élethez szükséges források még nagyobb szorongatásává tudnak átalakítani a globalisták. Vessünk csak egy pillantást a legfrissebb média-dokumentumfilmekre, sok csupán ugyanannak a mantrának a visszhangja. Ez a hegeli dialektika klasszikus esete a gyakorlatban.

 

A valóságban a világ-elitnek a mesterséges vízhiány általi térdre kényszerítő terve már folyamatban van. A Védelmi Hírszerző Ügynökség és az ENSZ jelentéseket helyzetjelentéseknek kell címezni, jövőbeli előrevetítések helyett.

 

 

Fontoljuk meg a vízzel kapcsolatos tényeket a meglévő realitásokból kiindulva. A világ népességének 20%-a most nem rendelkezik megfelelő tiszta ivóvíz hozzáféréssel. A világ vízfogyasztása húszévente megduplázódik, és több mint a kétszeres lesz az emberi népességszaporulat mértéke.

 

http://media.fearlessstories.com/

 

A kitervelt vízhiány folyamata

 

A fent említett tényeket kihasználják a globalisták azáltal, hogy ellenőrzésük alatt tartják a vízkészleteket és még több mesterséges hiányt idéznek elő. Éppen szárba szökkennek a globalisták tervei, miszerint a víz ellenőrzésével kényszerítik térdre a világot, mivelhogy 31 ország folyamatosan vízhiánnyal küszködik.

 

A globalista iparágak kiveszik a részüket abból, hogy ezt az összeesküvést szítják, mivel a világ fő folyóinak több mint a fele vagy kiszáradt, vagy reménytelenül szennyezetté vált. További bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a globalisták terve működik, az a tény, melynek értelmében a harmadik világ országaiban a víz olyan betegségeket hordoz, amelyek a legtöbb halálesetért felelnek.

 

A vízbiztonsági problémák súlyosbodnak és az elhalálozási görbe drámaian meredek. Tragikus módon ezek a halálestek majdnem teljes mértékben megelőzhetőek lennének. Ahogy mind az ENSZ, mind a Védelmi Hírszerző Ügynökség jelentései említést tesznek arról, hogy 2025-re a világ népességének kétharmada teljes vízhiánnyal fog küzdeni, aminek az élelmiszerhiány lesz a kísérőjelensége. Nem lesz hiány sem akaratból, sem olyan kétségbeesett katonákból, akik majd az elkövetkezendő vízért folytatott háborúkban fognak harcolni.

 

A teljes bolygószintű dominanciát felölelő globalista terv briliáns. Először is, a globalisták öles léptékben haladnak a Föld legértékesebb erőforrásának a privatizációja (lopása) útján. Másodszor, a globalisták helyzetben lesznek ahhoz, hogy kivitelezzék a népességcsökkentés magasztos stratégiáját. A tervük hihetetlenül gonosz több százmillió, ha nem több milliárd ártatlan emberre nézve, akiket tönkre fognak tenni, ugyanakkor viszont briliáns.

 

Bolívia volt a béta-teszt

 

Bolívia volt a víz feletti hatalomátvétel bétatesztje. Bolívia nem tett eleget a Világbank felé a tartozási kötelezettségeinek és a vízkészletei a felszámolás tárgyát képezték, amiket a globalisták felügyelnek és a vízárak 400%-kal emelkedtek.

 

Ez a séma szintén megjelenik a perui Limában, ahol egy tipikus szegény család akár 3 dollárt is fizet köbméterenként a maszekoknak, hogy fertőzött vizet gyűjthessen vödörbe, míg az elit köbméterenként 30 centért jut a kezelt vízhez, ami az otthonaikban a csapjaikból folyik.

 

Indiában néhány család bevételeik egynegyedét költik vízre. Az adósságmanipuláció – a víz ellenőrzésének végső célja – nem csupán tréfa a harmadik világban. A járulékos adósság lebénította az európai gazdaságokat és az Egyesült Államokat is.

 

A pénztőke mentőakcióit/segélyeit adósságszegés követi. Vajon mennyi időt fog igénybe venni, míg a globalisták letétbe nem helyezik az amerikai gazdaságot, miközben mi továbbra is folytatjuk utazásunkat a fenntarthatatlan adósság irányába? Amikor az amerikai gazdaság meginog, a bankárok majd a központi bank nyomógépével felfegyverezve fognak jönni a segítségünkre.

 

A beavatkozásukért felszámolt ár – abból ítélve, ami Bolíviában is történt – az infrastruktúránk feletti teljes ellenőrzés lesz és az összes vizünk ellenőrzése áll a lista élén.

 

Az esővíz összegyűjtése és a patakok vizének ivóvízzé történő megtisztítása törvényellenes cselekedetté fog válni. Minden vizet a nyilvános magánpartnerek tárulásai révén lehet majd elérni és lefogadhatjuk, mivel a történelemben volt már rá precedens, hogy a víz méregdrága lett.

 

Az amerikai víz feletti hatalomátvétel törvényes kerete már több államban is folyamatban van, mint például Coloradóban, ami olyan irányelveket fogadott el, melyet tiltják az esővíz befogását vagy az öntözésre szánt víz újrafelhasználását. Így kezdődött Bolíviában is és most ugyanazt a dolgot láthatjuk az Egyesült Államokon belül.

 

http://sin.stb.s-msn.com/

 

A víz ellenőrzése lehetővé teszi a pénzembereknek az élelmiszer feletti kontrollt

 

A Védelmi Hírszerző Ügynökség kiemelve említik, hogy a mezőgazdaság a világ vízkészletének 70%-át használja fel. Következésképpen a vízhiány gyorsan torkolhat élelmiszerhiányba is. És vajon milyen megoldással rukkolnak elő a globalisták az élelmiszerkrízis megoldására, amely majd a kitervelt vízhiány nyomaiban fog lépdelni?

 

A globalisták ezt a lehetőséget arra használják fel, hogy a szárazságtűrő GMO terményeket reklámozzák. Így állunk, a mesterségesen előidézett vízhiány nyomdokain a GMO-t (genetikailag módosított élelmiszereket) fogják promotálni! Tehát ha nem halunk szomjan vagy nem dől össze a családunk költségvetése a vízszerzésben, akkor majd fokozatosan megmérgeznek szárazságtűrő genetikailag módosított élelmiszerekkel.

 

Ezek ugyanazok a GMO-k, amiket azokban a francia longitudinális vizsgálatokban ellenőriztek, amelyek bebizonyították, hogy a GMO-t fogyasztó laboratóriumi patkányok végzetes daganatokat növesztettek, majd elpusztultak. Mégis, a terv zsenialitása elképesztő, melynek során a mesterséges vízhiányt idéznek elő, majd pedig a társadalom GMO szárazságtűrő gabonát fog követelni.

 

A hamis paradigma

 

Az a globalista nézet, mely szerint csökkenteni kell a világ népességét, hogy rabszolgaságba döntsék az emberiséget, nem bizonyított tényeken alapul, és semmi mást nem vesz figyelembe a megtévesztésen kívül.

 

A történelem világosan megmutatja, hogy ha az ember csökkenteni szeretné a népességet, akkor annak a legjobb módszere a hatalmas iparosítás. Jelenleg, az olasz születési ráta 1,2 , ugyanakkor az Egyesült Államokban az ott lakók születések rátája 1,8.

 

Mindkettő országban a tény azt jeleníti meg, hogy az iparosodott társadalmakban a születései ráta drámai mértékben csökken, mivel nincs szükség sok gyermekre a farmgazdálkodásokban, ahol sokkal alacsonyabb ez a szám.

 

Bármely szociológus megmondja, hogy a születés ellenőrzése és az iparosítás kéz a kézben járnak. Ily módon a globalistáknak a harmadik világ iparosításával kellene próbálkozniuk ahelyett, hogy mindenki mást akadályoznak a fejlődésben és leépítik a termelőipart (a szolgáltatások javára).

 

Végkövetkeztetés

 

Az Egyesült Államok is belesodródik a mesterségesen generált vízhiány káros paradigmájába – nyílt lopással – a kormány asszisztál a privatizációhoz és az azt követő felhalmozáshoz. Néhány helyi amerikai önkormányzat már most is tapasztal olyan hasonló ütemű növekedést, amely a harmadik világban általános.

 

Ha az összes többi, az egész világra kiterjedő kormányzati és gazdasági rendszer elfogadására irányuló manipulatív terv dugába dőlne, akkor a víz feletti ellenőrzés még továbbra is az alapértelmezett helyzetében maradna. Aki a világ vizét ellenőrzése alatt tartja, az irányíthatja a bolygót és rajta mindenkit.

 

Forrás: http://humansarefree.com/

 

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..