Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A világot alkotó tudat a Karácsony Szelleme

A Karácsony Szelleme egy ideából született. Sok emberi lény életenergiájának, hitének és pozitív energiájának eredményeként, az isteni törvények alapján tudatos erőforrássá vált. Így erőből jött létre. A Karácsony Szelleme az emberek pozitív gondolatainak és a szeretet energiáinak kiterjedése. Ebből látható, hogy az emberi erő, a teremtő gondolkodás csodálatosan és állandóan működik. Ezt nem volna szabad elfelejteni.  Megpróbálom az alapoktól elmagyarázni, hogyan juthat el az ember saját magától a világot alkotó kollektív tudatig.

 

Alkotott világegyetem

 

Elgondolkodtál már valaha azon, hogy milyen anyagból épül fel a világ? Hogy miért van annyi ellentétpár? Hogy az anyag mögött láthatatlan energia bújik meg? S ennek az erőnek önálló, finom tudata van? E tudat nem minősít senkit, csupán létezik, áramlik és átéli a teremtés gyönyörét, mely messze túl van a jó és a rossz, az öröm és bánat, az élet és a halál, a fent és a lent, sőt az Isten és az Ördög képzetén. Ő egyszerűen alkotó, mindent átható, nagyszerű és egyszerűen tökéletes.

 

Nehéz egy ember mint ellentétpárokban gondolkodó elmével bíró entitás számára elmagyarázni, hogy milyen, amikor nincs éles különbség és elkülönültség a világ és a teremtés bizonyos szintjein, de megpróbálom.

Amin túl kell lépni, ha meg óhajtjuk érteni a világot alkotó tudatot, azok a következő viszonyfogalmak:

  • jó és rossz erkölcsi állásfoglalások
  • helyes és helytelen etikai ítélkezések
  • látszat és valóság ismeretelméleti kérdések
  • lét és nem-lét lételméleti problematikája
  • igaz és hamis logikai megközelítése
  • fájdalom és öröm pszichológiája
  • anyag és anyagtalan fizikai paradigmái
  • természet és természetfeletti törvények szétválasztása
  • Isten és Ördög teológiai vitái
  • fent és lent, kint és bent nézőpontjai

 

Miért sántít minden ilyen töprengés, vélemény és ítélkezés? Nos, mert ésszel akarjuk megoldani.

Az érvelésünk szükségszerűen hamis lesz, hiszen aki a fent említett vagy hasonló ellenétekben gondolkodik, az eleve nem látja a fától az erdőt. Vagyis kizárja magát a megismerés olyan köreiből, ahonnét az ellentétesség és az említett elkülönültségek származnak, de ahol azok szétválaszthatatlan egységet alkotnak egymással.

 

Ahova el kellene jutni: nincsenek valódi, éles és végleges határok. Valójában a mi felvilágosultságunkon múlik, hogy hol látjuk/hisszük a kinti és a benti világot. Mi dönthetjük el, hogy mit tekintünk a részünknek és mit nem. Ha akarjuk, akkor az egész világegyetemet egyetlen lénynek tekinthetjük, akinek mi is a részei vagyunk. Ha akarjuk, akkor a bőrünk felszínét, ha másként gondoljuk, akkor példának okáért az auránk legkülső burkának héját tarthatjuk lényünk határának.

Vegyük észre, hogy az élet a mi gondolatkísérleteinktől függetlenül jól működő, felfoghatatlanul összetett és koherens szellemiség, amit mindenki úgy lát, ahogyan tud, vagy amiként akar.

 

A korlátainkat nem más valaki támasztja velünk szemben, hanem mi állítjuk fel magunknak. S éppen ezért van jogunk és hatalmunk bármikor ledönteni ezeket. Rajtunk múlik, hogy külső körben és belső körben gondolkodunk, vagy egyetlen integratív rendszerként fogjuk fel a világegyetemet, s az univerzum kollektív tudatát. Én az utóbbi mellett teszem le a voksomat. Nekem ez vált be, ezt érzem igaznak és ez szó szerint új dimenziókat nyit meg.

 

A szellemi ideák és a bumeráng

 

A gondolatainknak elképesztő erejük van. Ha akarjuk, ha nem, gondolataink teremtő erővel, illetve potencialitással rendelkeznek. Hasonlóképpen így áll a helyzet az érzelmeinkkel és az egyéb, belső világunkban születő érzeteinkkel. Ugyanakkor a tudatunk mellett több síkon létezik bennünk számos alternatív valóság is, amelyet megoszthatunk tudatalattira és tudatfelettire. Összességében a bennünk zajló folyamatok legkevesebb 90%-a ebbe a két tartományba esik, melyek sajátossága, hogy nincs felettük hatalmunk, mégis olyanok, mint a bumeráng, amelyet egyszer eldobunk, majd hozzánk tér vissza. Ez a karma jelensége a hindu filozófia szerint. És most jön az ominózus „DE”.

 

 

De az érzelmi és gondolati bumerángjaink nem azonnal térnek hozzánk vissza. Tehát nem úgy működik a karma, mint a villámcsapás vagy istennyila. Nem egyetlen másodperc tört része alatt megy végbe a visszahatás, hanem olykor jócskán megkésve, napok, hetek, vagy akár évek múltán. Olyan ez, mint egy ellenőrző könyv – csak egy határ után számoltatnak el minket, s addig még lehet rajta változtatni. Vagy olyan, mint egy tartály, melybe mindenféle karmikus folyadék ürül bele, s csak ha megtelt, akkor derül ki a valódi pH-értéke.

Elgondolkoztál már azon, hogy hova tűnik az emberek által termelt hatalmas mennyiségű energiatömeg? Uszkve 7 milliárd emberi lény termeli a gondolatait, érzelmeit, éli át újra meg újra az emlékeit és a vágyait, álmodik, meditál, lustálkodik, stresszeli magát, imádkozik, eszik, alszik, sportol, szerelmeskedik, gyereket nevel, pletykál… Mekkora energiamennyiség szabadul fel ilyenkor! Hová tűnnek el az energiák? Hiszen nyilvánvaló, hogy nem hat azonnal mindenkire mindenkor vissza az általa kibocsátott energia. Erre sok vallás és spirituális irányzat egyáltalán nem ad választ. Nem foglalkozik a kérdéssel, holott ez logikus és felettébb különös dolgokat idéz elő.

Tehát mielőtt hinni kezdenénk a karmában és érteni vélnénk az ok-okozati törvényeket, fel kell tennünk magunknak a kérdést, miiszerint a szellemi ideák bumerángjait ki vagy mi mozgatja, időzíti és irányítja?

 

Kollektív tudatosság

 

Az emberi energiák összeadódnak. Ennek egyetlen felülmúlhatatlan irányító elve van: a hasonló a hasonlót vonzza. Tulajdonképpen az energiák nem oltják ki egymást úgy, mint ahogyan azt mi elképzeljük. A bánat nem törli el a szeretetet. A fájdalom sem öli meg a jóérzést. Arról van szó, hogy más rezgésszinten tovább létezik minden erőfajta, minden energiatípus, csak legfeljebb a hatásait mi már nem érzékeljük, mert úrrá lesz rajtunk egy másik. Így cserélődnek folyton-folyvást az érzelmeink, a gondolataink, az intuícióink stb.

A rezonancia-törvény (hasonló a hasonlót vonzza) alapján azonban az energia nem vész el.  Akkor mi történik a dühünkkel, a szomorúságunkkal, a félelmeinkkel, a lelkesedésünkkel, és így tovább? Ezek az energiák és ideák összeadódnak, összegyűlnek, egymáshoz vonzódnak. Így születnek a kollektív (csoportos) energiatömegek, melyek nem céltalanul bolyonganak-kóvályognak az univerzumban, hanem…

 

Minden energia – még a legkisebb kvantum is – rendelkezik céllal, illetve rendeltetéssel, ha úgy jobban tetszik. Ezen az elven haladva válik érthetővé a Karácsony Szellemének a létrejövetele. A karácsonyi ünnepségek alatt az emberekből óriási pozitív érzelemmennyiség és ehhez társuló gondolati energia szabadul fel, mely összeadódik. Ez az energiatöbblet pozitivitásánál, hangoltságánál fogva olyan síkokra is eljut, ahová a többi emberi érzés nem. A szeretet és a hit hatalma ez, amely egybeolvadva a te, az én és mindenki energiáival, egy úgynevezett csoportszellemet hoz létre. Azért kollektív, mert mindannyian hozzájárulunk ehhez a tömény szeretetenergia-esszenciához.

Amikor ez a kollektív energia megtestesül, vagyis az energiatömeghez hozzákapcsolódik egy szellemi (spirituális) intelligencia a magasabb világokból, akkor születik meg a Karácsony Szelleme mint élő eszmeentitás.   

 

Formaadó harmónia-lény

 

Nem tévedünk, ha úgy vélekedünk, hogy a Karácsony Szelleme az emberek érzeteinek és érzéseinek szülötte. Bár erről eddig csak a beavatottak tudtak, s a közvéleményt még véletlenül sem informálták a kanonizált vallási tanokon keresztül a mindenkori egyháziak, tehát a nem beavatott papok, attól még minden karácsonykor megszületett, illetve újjászületett a Karácsony szelleme.

 

A teremtő isteni akarat által irányított formaadó harmónia a Karácsony Szelleme, akinek annyi aspektusa létezik, ahány karácsony volt. Itt hadd jegyezzem meg, hogy a karácsony eredetileg nem keresztény ünnep volt, hanem a misztériumvallásoknak a téli napfordulóhoz, s ezáltal a Napistenhez és a Napkereszténységhez kapcsolódó, minden évben megrendezésre kerülő ünnepélye. Ebből következik, hogy a téli napfordulót Egyiptomban éppen úgy megünnepelték, mint Közép- és Dél-Amerikában.

 

A Karácsony Szellemének feladata, hogy az emberi érzéseken keresztül a Teremtő által irányított mozgással harmóniát teremtsen. De ez a történet már messzire vezetne.

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..