Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Aleister Crowley és a földönkívüliek

Kik lehettek a „Fenevadként”, a „20. század legnagyobb mágusaként”, a „nácizmus brit nagyköveteként” elhíresült Crowley valódi szellemi mentorai? Titkos Mesterek, testetlen entitások, esetleg földönkívüliek? Mikor jelentek meg a rejtélyes entitások a mágus életében? Hogyan avatkoztak be rajta keresztül az emberiség sorsába?

 

Bár Crowley éltéről könyvek szólnak, mégsem osztozhatunk a megismerés sikerében a Jelenések Könyvéből származó 666-os számot oly büszkén felvállaló és éltető mágus életét illetően. Crowley nem csak használta, hanem ki is használta, hogy a Nagy Fenevadat vele azonosítják, és egyfajta pokolfajzatnak, fő gonosznak nevezték a háta mögött, és sátáni lényt vetíttek ki rá az emberek magukból. (Vajon a huszadik században hányan indulhattak volna ezért a címért? Különösen a világháborúkat a háttérből finanszírozó bankárdinasztiákra célzok, akik nélkül sem fasizmus, sem nácizmus, sem kommunizmus, sem sztálinizmus, sem pedig demokrácia nem lett volna abban a formában, ahogyan megvalósult.) Ennélfogva, ha erről az oldaláról közelítenénk Crowley titkai felé, akkor szinte elvesznénk az indulatok és a vádak kavargó örvényében, ezért másik utat választunk.

 

Crowley 1875-től 1947-ig tartó pályafutásának valószínűtlen a minden apró részletében való rekonstruálása, de azt tudjuk, hogy 1904 tavaszán Kairóban járt feleségével, Rose Edith Kelly-vel. Noha a férfi volt a mágus, felesége sem lehetett akárki, mivel a szállásukon elvégzett mágikus ceremónia során új arája transzba esett és közvetíteni kezdte egy különös lény üzeneteit, aki a következő napokban rendszeresen bejelentkezett és spirituális felkészítésben részesítette őket, pontosabban a mágust. Mint hamarosan látni fogjuk, nagy kérdés, hogy pontosan mire is kérte fel Crowley-t a hang?

 

Az idegen entitás hamarosan nem csak elméletben, hanem a valóságban is bizonyította, hogy tud valamit. Történetesen, néhány nappal az első médiumi esemény után Rose a Kairóban található Egyiptomi Régiségek Múzeumába vezette férjét. Nem teketóriázott, hanem kapásból, célirányosan egy XXVI. dinasztiabeli, fából készült sztéléhez vezette a mágust. Az már csak pikáns adalék, hogy akkoriban ez a kiállítási tárgy a 666-os számot viselte.

 

Crowley eleinte erősen vonakodott attól, hogy komolyan vegye felesége közléseit, legalábbis bizonytalan volt az üzenetek feladója, avagy feladói tekintetében, akik mindösszesen csak annyit árultak el magukról, hogy Hórusz isten küldöttei, akiknek nincs más dolguk, mint előkészíteni Crowley-t az úgynevezett „Kairói Szertartásra”. A módosult tudatállapotba kerülő asszonyon keresztül azt is közölték, hogy az Új Eón eljövetelében és alapjainak lerakásában Hórusz isten figyelemre méltó szerepet szán a mágusnak, ezért pontosan tegye azt, amire utasítják.

Feltehetően, Crowley szkepticizmusa, illetve vonakodása nem volt ismeretlen e lények számára, ezért valószínűnek tűnik, hogy több olyan szinkronicitást is eszközöltek a sorsban, amelyek fokozatosan eloszlatták Crowley-ban az aggályokat és a kételyeket.

 

Végül, Crowley engedett és az előírások szerint végrehajtotta a Kairói Szertartást.  Ez pedig azt eredményezte, hogy sikerült pszichikai úton kommunikációs csatornát létesíteni Aiwass-szal, egy titokzatos intelligenciával. Ki lehetett ez a lény?

Mellőzve a laikusok számára sokszor bonyolultnak és homályosnak tűnő szakszavakat, azt mondhatjuk, hogy Aiwass első megjelenése 1904. április 8-10. időszakára eső három napra tehető. A lényt Hoor-paar-kraat szolgálójaként, papjaként és követeként aposztrofálja. Az említett egyiptomi entitás nem más, mint az egyiptomi „Hórusz, a gyermek”, görögösen Harpokratész. A gyermek itt ne tévesszen meg senki, mert itt nem a földi értelemben vett gyermekre kell gondolnunk, hanem egy metafizikai viszonyra, amely egyrészt Hórusszal és a Napistennel kapcsolatos, másrészt köze van az emberben szunnyadó isteni princípiumok, konkrétan a Nap-lény spirituális felélesztéséhez.

Összegezve az eddigieket, Crowley-t választja ki a Gondviselés egy bizonyos feladatra. Erre feleségén keresztül ad útbaigazításokat és információkat. A mágus óvatosan, de végül is rááll a dologra, miszerint szerepe lesz az emberiség új szellemi-lelki evolúciós korszakának a megteremtésében, ha azt teszi, amire utasítják. Erre a missziójára nem kisebb istenség, mint maga Hórusz, a Napisten egyik emanációja választja ki a mágust, aki követén keresztül üzen.

 

Itt érkezünk el a voltaképpen terv központi állomásához. Az Aiwass nevű entitás ugyanis a fent említett időszakban három nap alatt tollba mondja a mágusnak a Törvény Könyve címen később kiadott tanításgyűjteményt. Ezt Crowley az Új Eón alapműveként hirdette meg. Igaz, nem ment minden olyan simán, mint gondoljuk. Először is Crowley nem értette meg minden részletében, hogy mit jelentenek a sorok. (Olvassunk bele a műve, s ne fogunk emiatt Crowley-ra neheztelni.) Problémája volt azzal is, hogy nem tudta teljesen mértékben hitelesíteni a forrását. Nem tudta pontosan, hogy a megszólaló „hang”, tulajdonképpen az-e, akinek mondja magát. Felmerült benne, hogy Aiwass akár a saját tudattalanjából felszínre törő entitás is lehet. Később a védőangyalának gondolta, de olyan hipotézise is volt, hogy a Felső Énje. Szóval, nem úgy tűnt, hogy minden zökkenőmentesen alakult volna Crowley hóruszi küldetését illetően, kivált, hogy gyakorló mágusként sejtette/tudta, hogy mire képes a mágia, ha a gyakorlója nem tudja uralni az erőt és az entitásokat.

 

Úgy hírlik, hogy sokszor megpróbált ellenszegülni Aiwass-nak és az általa adott utasításoknak, de miután a Sors újra és újra szembesítette őt a sikertelenségekkel, meggyőzte magát, hogy teljesítenie kell Titkos Mestere kéréseit.

Állítólag öt évbe telt, mire megértette és elfogadta a küldetését:

  • lények új rendjével vette fel a kapcsolatot, akik átsegítik az emberiséget a korszakváltáson
  • az új korszaknak (Hórusz Új Eónjának) egyik elindítója lesz, tehát próféta
  • át kell adnia bizonyos okkult tudást a korabeli mágikus köröknek
  • ezek a hatalmak ráruházták számos titkos rend irányítását, például az Argenteum Astrum és Ordo Templi Orientis irányítását
  • Hórusz megnyilvánulási formáját állította később a thelematikus kozmológiájának a középpontjába
  • 1920-ban megalapította a Thelema Kolostorát Cefalùban, ahol a közösségének célja a Nagy Mű realizálás volt

 

A testetlen, nem emberi lények, akik a háttérből a szálakat mozgatták, Titkos Mesterek voltak. Ennek a fogalomnak a jelentése a 21. századi ember számára nem tiszta, hiszen a 19-20. század titkos szerveződései közül sokan sokfélét értettek alatta. Lehetnek angyalok, akik több spirituális csoportot elindítottak, hogy ellensúlyozzák az emberiséget romba dönteni készülő gonosz erőket. Gondoljunk itt az „új világrendet” meghirdető illuminátusokra.

A Teozófiai Társaságról, az Arany Hajnal Hermetikus Rendről, az Argenteum Astrumról és az Ordo Templi Orientis-ről tudjuk, hogy Titkos Mesterek irányították őket. Az eddigi kutatások fényében a Thule és Vril Társaságról is elmondható ugyanez, hozzátéve, hogy itt már felvetődik a földönkívüliekkel való kapcsolatfelvétel lehetősége is.

Fontos, hogy egy másik dimenzióból velünk, emberekkel hang- vagy fényhatások formájában kommunikáló rejtett intelligencia nem csak szellem vagy angyal lehet, hanem akár földönkívüli entitás is. Innen nézve mélyen elgondolkodtató kérdés, hogy a szabadkőművesség, a rózsakeresztesség egyes ágazatai és szekciói mögött milyen entitások állhatnak. A Vatikán ezúttal szándékosan nem említettem.

 

Zárógondolatként, a távolról működő tudatbefolyásolás módszereit évtizedek óta kutatja számos titkosszolgálat és hírszerző ügynökség. A kiszivárogtatott dokumentációk alapján valódi „agymosást” lehet egy embereken végezni. Mielőtt gyorsan elítélnénk a 20. századi okkult társaságokat és azok szellemi-túlvilági vezetőit, gondoljunk arra, hogy mi sem tudjuk magunkat kivonni egy évezredekkel vagy akár csak évekkel előttünk járó titkos tudatmanipuláló technológia bűvköréből. Nem kell mindjárt a durva elme-kontrollra, technomágiákra és pszichikai fegyverekre gondolnunk, elég ha az Internet virtuális világának tévútjaira asszociálunk.

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..