Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Álmok, amik jelenthetnek valamit

A legtöbb ember a Földön már egészen biztosan álmodott egyszer életében. Furcsa dolog lehet azoknak, akik megszokták, de nem minden ember tudja magáról, hogy éjszakánként álmodik. Akik pedig rendszeresen álmodnak, nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy hol járnak, milyen tájakra eveznek a maguk sajátos virtuális valóságában.

álmokamikjelenhetnekvalamit2

Az álmok valósága

 

Sokan még mindig kizárólagosan csak azt fogadják el valóságnak, amit a két szemükkel látnak és a két kezükkel tapintanak. A létezésről így meglehetősen részleges és töredékes információkat tudnak. Fogalmazzunk úgy, hogy az ilyen beállítottságú emberek bizony a teljes lét egy igencsak elenyésző részét érzékelik, és következtetéseik is ennek megfelelően csonkák. Merthogy amennyiben mi nem veszünk tudomást a valóság láthatatlan dimenzióiról, vagy nem érzékeljük azokat a beszűkített percepciónk (észlelésünk) miatt, akkor biztos, hogy csak egy-két darabját ismerjük meg az élet nevű kirakós játéknak. Sokszor szó szerint annyira szűklátókörűek vagyunk, hogy nem átalljuk arról győzködni társainkat, hogy csak az a valóság létezik, amelyet mi látunk és elfogadunk.

Nos, szerintem eleve tévedés így szemlélni a valóságot, mert elmondani sem lehet, hogy mennyi értékes megtapasztalástól esik el az ember ezáltal az előítéletei miatt. Ha azonban valaki képes kilépni a háromdimenziós világunk határai közül, akkor sok meghökkentő felfedezést tehet, amellyel egy csapára megváltozhat a világképe.

 

álmokamikjelenhetnekvalamit1Minden, de tényleg minden, ami az életünkben jelen van, a saját tudati viszonyulásaink eredménye. Hogy mit látunk, mennyit látunk a „valóságból”, milyennek gondoljuk, hogyan értékeljük a helyzeteket, önmagunkat, másokat, az mind rajtunk, pontosabban tudati spektrumunkon múlik. Mi, emberek, valójában nem csak a megszokott én-tudatunkkal lettünk megáldva, hanem létezik egy tudat alatti és egy tudat feletti énünk is, melyek több létsíkra tervezett, összetett lényünk szerves alkotóelemei. E két tudatformáról azonban nem sokat tudunk, mivel én-tudatunk meglehetősen markáns és merev korlátokkal elzár, elkülönít tőlük. Mégis több módon is lehetséges e tudatmezőkbe történő betekintés. Most nem a beavatás vagy éppen a halál közeli állapotok ritka pillanataira gondolok, hanem sokkal inkább az olyan leghétköznapibb tudatállapot-változásainkra, mint amilyeneken az alva töltött óráink közben suhanunk át.

Olyankor, amikor álomra hajtjuk a fejünket, egy másik világba csöppenünk. Egyszerre kitágulnak szokványos, mindennapi tudatunk határai, és átlépünk egy másik tudatsíkra. Egy olyan közegbe, ahol a dolgok képlékennyé, úgyszólván cseppfolyóssá válnak, és a létezők nem különülnek el olyan élesen egymástól, mint a fizikai világban. Az álmok világában, a szellemi világok egy részében ugyanúgy találkozunk teremtményekkel, jelenségekkel és eseményekkel, szabályokkal és törvényszerűségekkel, mint a fizikai világunkban. A legfőbb különbség csak annyi, hogy oda nem vihetjük be a kis én-tudatunkat, mert annak durva szűrőin könnyedén átfolynak az asztráltér finom áramlatai. Az asztráltér tulajdonképpen az emberi kapcsolatok rendezett mezeje. Ez alatt azt értem, hogy ezen a síkon mi különálló individuumokként is létezünk, ugyanakkor ez egy tudati hálózat is. Az asztráltérre kapcsolódva élünk, de ebből nem sokat érzékelünk, mert ez olyan, mint egy energiatenger: megvannak a mélységei, rétegei és régiói. Ahogyan a tengerekben a halak és a különféle élőlények bizonyos mélységekben és életfeltételek között élnek, úgy a mi jelenlétünk is az asztráltérnek csupán egyes régióira korlátozódik és nem látunk bele az egészbe. Ez azzal magyarázható, hogy tudatalattink egy része speciális rezgéssel rendelkezik. Ez a rezgés dönti el azt, hogy mennyit látunk át, mennyit érzékelünk ebből a világból. De ez a valóság legalább annyira létezik, mint a mi világunk, az anyagi univerzum.

A fő különbség a fizikai világ és az asztráltér között az, hogy az anyagi létezők, mint amilyen a testünk, a használati és vagyontárgyaink, mindig változásoknak vannak kitéve. Keletkeznek és elmúlnak, megszületnek és elenyésznek. Ez a körforgás a fizikai világ rendje. Nem így áll a helyzet az asztrálvilággal és a magasabb világokkal. Ott minden megmarad az eredeti formájában és az idő sem halad a múltból a jövő felé. Tulajdonképpen nincs is idő azokban a dimenziókban. Amit mi múltnak, jelennek és jövőnek nevezünk, az ott egyetlen dimenziót alkot, egy integrált egységet alkot. Ekképpen nyugodtan kijelenthetjük, hogy azok alkotják az örökkévalóságot, az el nem múló világokat, az időtlenséget és ott nyeri el értelmét az ember halhatatlan mivolta is. Ide csak nagyon ritkán tudunk tudatosan belépni, úgy, hogy emlékezzünk is arra, amit ott átéltünk és megtapasztaltunk. Ennek ellenére ezek a csodálatos világok nagyon közel állnak az emberekhez, s olykor-olykor bepillantást nyerhetünk oda, sőt vannak, akik olyan spirituális képességekkel rendelkeznek, hogy akár tudatosan is utazhatnak ebbe a földöntúli birodalomban.

 

A médiumi és a profetikus álmok

 

álmokamikjelenhetnekvalamit4Amikor minden este álomra hajtjuk a fejünket és a normál tudatunkat lekapcsoljuk, igazából egy másik tudatosságunkra váltunk át. Ez a tudatosság olyan, amely az előbb említett asztrális szinteken mozog. Itt a szintek rezgéstartományokat jelentenek. Az asztrális tér és a magasabb világok összetettek, vannak köztük finomabbak, magasabb rezgésűek és durvábbak, alacsonyabb frekvenciájú zónák. A mi tudatunk képes szörfözgetni, merülgetni, búvárkodni vagy akár tengeralattjáróhoz hasonlóan elmerülni ebben az energiaóceánban.

Áloméletünk során innen merítünk élményeket, illetve mindazokat az eseményeket, melyeket áléltünk odaát, visszahozzuk magunkkal. Sokszor előfordul, hogy nem emlékszünk az álmainkra, vagy villámgyorsan elfelejtjük azokat, mert ahogy a tudatállapotunk megváltozik, az álomból kilép és kezd alkalmazkodni a fizikai világ rezgéseihez, úgy beszűkül és ezáltal felejt. Ezért van az a jelenség, hogy felébredés környékén és közvetlenül felébredés után még élénken emlékszünk az álmainkra, azután már csak foszlányokra és végül szinte semmire. Ahogyan tág tudatállapotból átevezünk a szűk, hétköznapi, normatív tudatállapotba, úgy távolodunk el a magasabb szintű megtapasztalásainktól és azok emlékeitől.

Akik tudatukkal nagyon erősen kötődnek az anyagi világhoz, azok szinte semmire nem emlékeznek az álmaikból, sőt esetleg még az álmok létezését is tagadják, illetve kétségbe vonják. Míg, akik lazábbak és tudati határaik rugalmasabbak, azok sok részletre vissza tudnak emlékezni álmaikból.

 

Többféle álom létezik. Nem minden álom hordoz valódi, tiszta üzenetet a számunkra. Léteznek zagyva és kusza álmok, melyek annak nyomán keletkeznek, hogy az álomvilág információi és az elménkben található vágyak és hétköznapi emlékek színes kavalkádot alkotnak egymással, vagyis összekeverednek. Így az ember csak összevisszaságokra emlékszik. Ezekkel nem érdemes külön foglalkoznunk.

Előbbieknél jóval izgalmasabbak a médiumi és a profetikus álmok, melyek már komoly jelentéssel és jelentőséggel rendelkeznek. Ezek úgy születnek, hogy álmunk folyamán a tudatunk, illetve a tudatalattink egy része ráhangolódik az asztrális tér egyes területeire és onnan információkat merít. Kifejezetten olyan információkat, melyek a múltbéli vagy a jövőbéli sorsunkkal kapcsolatos. A médiumi álmaink nagyon értékes jeleket tartalmaznak és üzennek az én-tudatunk számára, de ezt rendszerint nem könnyen kibogozható, szimbolikus formában teszik. Az álomfejtés egy komoly spirituális diszciplína (tudományterület), mely komoly ezoterikus képességeket és tiszta intuíciók használatát feltételezi. Az álomfejtés művészetével minden korban foglalkoztak a misztériumiskolásban és az orákulumhelyeken (jóshelyeken).

 

A prófétai álmok bizonyítják, hogy az asztrális térben már bizonyos életünkkel kapcsolatos dolgok le vannak játszva és elrendeltettek. Hozzáteszem, attól különleges az asztráltér, hogy a legtöbb esemény újra és újra lejátszódik benne, tehát nem egyetlen egy sorsszerűség, egyetlen egy megoldás és lefutási lehetőség létezik benne, hanem végtelen. Így a médiumi álmok lehetőségeket és esélyeket mutatnak, tehát nem determinált (eldöntött, megpecsételt) sorsokat. A médiumi álmok így segíthetnek abban az embernek, hogy valamit, amit már régóta szeretne megoldani, azt végre dűlőre vigye, hogy amivel nem volt eddig tisztában, azt megfejtse vagy a tudomására jusson. Előjeleket, ómeneket, figyelmeztetéseket és megerősítéseket egyaránt kaphat ily módon az ember. Az olyan álmok, melyek valódi jelentéssel bírnak, egyfajta segítségnek tekinthetők a Gondviselés részéről, s egyúttal bizonyítják, hogy hányféleképpen viselik szívükön sorsunkat az égiek.

 

álmokamikjelenhetnekvalamit6Ezeken a médiumi álmokon azért érdemes eltöprengeni, mivel ha felismerjük a jelentésüket, akkor ténylegesen sokat lendíthetünk az életünkön. Előfordulhat az úgynevezett álom nélküli alvás állapota is, ami gyakorlatilag azt takarja, hogy semmiféle információt nem érzékel hétköznapi tudatunk a finomabb valóságszinteken történtekből. Ez tehát nem azt jelenti, hogy nem történt semmi, hanem csupán annyit, hogy az adott szinten nem tudtuk feldolgozni az információkat.

 

Az álomtípusok megint egy másik speciális fajtáját teszik ki azok az álmok, amelyek során egy szellemi lény álmodtat velünk valamit. Ilyenkor az történik, hogy az említett entitás asztrális testünkbe (az auránk azon része, amely az asztrális teret érzékeli) belevetít, belesugároz egy történetet, egy információcsokrot, egyfajta hologramot, amelyet mi egészen biztosan érzékelni fogunk, más kérdés, hogy melyik tudatunkkal. Ha valakinek ilyen típusú médiumi álmai vannak, azt nagyon becsülje meg, mert ha az égiek veszik a fáradságot és ilyetén formán küldenek valakinek üzenetet, akkor annak biztosan nagy jelentősége van.

 

Ezzel a néhány példával még korántsem merítettük ki az álomkategóriák végtelen sorát – kimaradt többek között az asztrális utazás, az életálmodás, a tudatos álmodás –, de ennyi szerintem elegendő annak érzékeltetésére, hogy az álmaink nem pusztán biokémiai ingerület-átvitelek melléktermékei és kósza agy-, illetve elmeszülemények.

 

álmokamikjelenhetnekvalamit7A Nostradamus típusú látnokok és próféták sokszor kapnak médiumi álmokat is. Esetükben annyira fejlett lényük energiarendszere, hogy képesek érzékelni az érzékfeletti világok milliónyi kis részletét és rezgéstartományát. A több kiterjedésű univerzumra való ráhangolódás mesterei könnyedén mozognak az idő hullámain és több száz vagy akár több ezer évre látnak előre vagy hátrafelé az időben, hiszen számukra nincsenek kötött határok. Attól pedig, hogy valamelyik jóslat vagy üzenet nem következik be, az nem jelenti automatikusan, hogy a profetikus álom hamis volt, mert mint említettem, a felsőbb világokban végtelen sokféleképpen játszódnak le az események. Ezért ennek megfelelően tekintsünk a médiumi álmokra is: tehát megmutathatnak bizonyos dolgokat, lehetőségeket, s felhívhatják a figyelmünket bizonyos várható eseményekre, de az éberségünkkel és a tudatosságunkkal mi is beleszólhatunk életünk alakításába.

 

Boldog napot!

 

Száraz György

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..