Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

A VÍZÖNTŐ TERV – Ami Podesta (Obama egykori főtanácsadója) néhány fontos, kiszivárogtatott ufó-dokumentumról szóló Twitter–bejegyzése mögött van – 2. rész

2.1

 

2015. február 13-án egy Twitter-bejegyzés felidézett egy 2002-es Podesta által tartott sajtókonferenciát, amit a Tájékoztatás a Szabadságáért Koalíció szervezett, melynek során Podesta a következőt mondta:

 

„Eljött az ideje, hogy kiderüljön az igazság arról, hogy mi is van odakint valójában. Ezt meg kell lépnünk – tényleg –, mivel ez a helyes. Azért kell ezt megtennünk, őszintén szólva, mivel az amerikai emberek képesek kezelni az igazságot. S azért is kell így eljárnunk, mert ez a törvény.”

 

Vissza az első részhez: http://boldognapot.hu/blog/ami-podesta-obama-egykori-fotanacsadoja-nehany-fontos-kiszivargott-ufo-dokumentumrol-szolo-twitter-bejegyzese-mogott-van/

 

A VÍZÖNTŐ TERV

 

2. rész

„Az 1976-os MJ3 beszámolóban, a becslések szerint az idegen technológia több ezer évvel jár az Egyesült Államok technikai fejlettsége előtt.”

– Állítólagos történelmi MJ12 SZUPERTITKOS Parancsnoki Eligazítás –

 

2.2

 

2015. február 19., Új-Mexikó, Albuquerque. – A következő „Vízöntő Terv témájáról szóló parancsnoki eligazítást” állítólag Jimmy Carter, az Amerikai Egyesült Államok elnöke (1977-1981) számára készítették és az előző évtizedben történt ufó-jelenségeket kutatók – köztük az Earthfiles.com – számára tették közölhetővé. Ezeket az állítólagos, de nem bizonyított kormányzati dokumentumokat olyan lehetséges tényekként adták közre, melyek a II. világháborút követő, földönkívüli biológiai entitásokról, azok fejlett technológiáiról szóló, USA kormányzati leleplezésről, valamint arról a kormányzati helyzetértékelésről (Parancsnoki Eligazítás idején) szólnak, mely szerint a nem emberi lényekre nemzetbiztonsági fenyegetésként tekintenek.

1981 és 2014 között vajon ugyanaz maradt a helyzetértékelés? Avagy a 2015-ös VÍZÖNTŐ TERV Parancsnoki Eligazítása egy bonyolultabb, változékony és talán még barátságtalanabb kapcsolatot tár fel emberek és néhány idegen lény között? Alább egy világos szöveg található a könnyebb olvashatóság érdekében minden egyes  Vízöntő Terv dokumentum oldalról.

 

1953-1981: Vízöntő Terv – 16 fejezet az ufókról és a földönkívüli járművekről

 

Ez az állítólagos USA kormányzati dokumentum címmel ellátott borítója, amit a szupertitkos MJ12 által készített „Parancsnoki eligazítási anyaga: Vízöntő Terv” néven fut.

Ez az állítólagos USA kormányzati dokumentum címmel ellátott borítója, amit a szupertitkos MJ12 által készített „Parancsnoki eligazítási anyaga: Vízöntő Terv” néven fut.

 

kép: A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 1. oldala a 11-ből.

 

SZIGORÚAN BIZALMAS BESOROLÁS ÉS FELOLDÁSI INSTRUKCIÓK ZS/ORCON

Ebben a dokumentumban található információk SZIGORÚAN BIZALMAS besorolást kaptak ORCON-nal ellátva. (ORCON = Kizárólag a létrehozója oldhatja fel az információt). Csupán a MJ12-nek van hozzáférése a Vízöntő Projekthez. Semelyik másik kormányzati ügynökségnek – a katonaságot is ide értve – nincs hozzáférési engedélye az ebben az eligazításban található információkhoz.

A Vízöntő Tervnek csupán kettő másolata létezik, és a célmeghatározása csupán a MJ12 számára ismert. Ezt a dokumentumot az eligazítás után meg fogják semmisíteni. Semmilyen jegyzet, fényképfelvétel, illetőleg hangfelvétel nem készíthető az eligazításról.

 

A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 2. oldala a 11-ből.

A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 2. oldala a 11-ből.

 

SZUPERTITKOS VÍZÖNTŐ PROJEKT

 

(TS/ORCON) (PROWORD: DANCE, vagyis TÁNC) 16 fejezetnyi olyan dokumentált információt tartalmaz, amelyeket az Azonosítatlan Repülő Objektumokról (ufókról) és Azonosítatlan Idegen Légi Járművekről szóló Amerikai Nyomozás kezdetétől gyűjtöttek össze. A Tervet eredetileg 1953-ban hozták létre, Eisenhower elnök utasítására NSC (Nemzetbiztonsági Tanács) és MJ12 ellenőrzés alatt.

 

(Howe megjegyzése: A MJ12, avagy a MAJORITY 12 (TÖBBSÉGI 12/FENSÉGES 12) a MAJI felügyelete alatt áll (ami a Majority Agency a Társ Hírszerzésért, MAJIC besorolással, a MAJI által ellenőrizve.)

 

1966-ban a Terv neve Gleem-ről Vízöntő Tervre változott. A Tervet a CIA titkos forrásaiból finanszírozták. A Terv eredetileg TITKOS besorolást kapott, de a jelenlegi kategóriáját 1969 decemberében nyerte el, miután a Kék Könyv Tervet lezárták.  A Vízöntő Terv célja az volt, hogy valamennyi tudományos, technikai, orvosi és hírszerzési információt gyűjtse össze az ufók/idegen járművek észleléséről, illetve az idegen életformákkal kapcsolatot tartó személyekről. Az összegyűjtött információknak ezt a rendezett aktáját az Egyesült Államok Űrprogramjának a fejlesztéséhez használták fel.

 

(TS/ORCON) A folyamatban lévő beszámoló értekezlet egy történeti beszámoló az Egyesült Államok Kormányának a Légi Repülési Jelenségekről, a Helyreállított Földönkívüli Járművekről és a Földön Kívüli Életformákkal kapcsolatot tartó Személyekről szóló kutatásról.

 

A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 3. oldala a 11-ből.

A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 3. oldala a 11-ből.

 

PARANCSNOKI ELIGAZÍTÁS (vajon Jimmy Carter számára?)

 

(TS/ORCON) 1947 júniusában a Washington Állambeli Cascade-hegység felett repülő civil pilóta kilenc repülő korongot figyelt meg (később ufókként utalunk rájuk). A későbbi Katonai Légierő Légtechnológiai Hírszerző Központjának parancsnoka nyugtalan lett és vizsgálatot rendelt el. 1947-ben egy földönkívüli eredetű légi jármű balesetet szenvedett az Új-Mexikói sivatagban. A katonaság helyreállította a járművet. Négy idegen lény (nem emberi élőlény) testét fedezték fel a roncsok között. Az idegenekről bebizonyosodott, hogy nem az emberi létformához kapcsolódó teremtmények (1-es melléklet). 1949 végén egy másik földönkívüli jármű szenvedett balesetet az Egyesült Államokban, amit részben sikerült reparálnia a hadseregnek. Egy idegen lény élte túl a szerencsétlenséget.

A túlélő entitás hímnemű volt és „EBE” névre hallgatott. Az idegent a katonai hírszerzés állománya hallgatta ki egy új-mexikói bázison. Az idegen nyelvét képi grafikonok segítségével fordították le.

Tudomásukra jutott, hogy az idegen lény a Zeta Reticuli csillagrendszer egyik bolygójáról érkezett, amely megközelítőleg 40 fényévnyi távolságra van. EBE 1952. június 18-ig maradt életben, amikor egy ismeretlen betegségben hunyt el. EBE az ittléte alatt életben volt, értékes információkat osztott meg az űrtechnológiával, az Univerzum eredetével és az exobiológiai témákkal kapcsolatban. További adatokat tartalmaz a 3-es melléklet. (Az exobiológia a Földön kívüli biológiai életformákat tanulmányozó tudományág. – Megj. a Ford.)

 

(Howe megjegyzi: a Zeta Reticuli 1 és 3 egy bináris naprendszer nagyjából 39 fényévnyi távolságra a Földünktől. Mindegyik napja egy olyan G2-es sárga csillag, mint amilyen a Föld sárga napja is.)

 

A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 4. oldala a 11-ből.

A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 4. oldala a 11-ből.

 

(TS/ORCON) A földönkívüli járművek helyreállítása kiterjedt kutatóprogramra sarkallta az Egyesült Államokat, melynek során azt kívánták eldönteni, hogy vajon az idegenek közvetlen nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek-e vagy sem. 1947-ben az újonnan megalakított Légierő megkezdte az ufókkal kapcsolatos esetek kutatóprogramját. A program három különböző kódnév alatt futott: Grudge (Ellenérzés/Neheztelés), Sign (Jel) és végül a Blue Book (Kék Könyv).

 

A Légierő eredeti küldetése az volt, hogy összegyűjtse és kielemezze az összes jelentett ufókkal összefüggő észlelést és esetet, majd pedig eldöntse, hogy az adott információt úgy kell-e értelmezni, mint ami veszélyezteti az Egyesült Államok biztonságát vagy sem.

 

Bizonyos szerzett információkat olyannak értékeltek, hogy a tervek szerint azok felhasználhatók lesznek a saját (USA) űrtechnológiánknak és jövőbeli űrprogramjainknak fejlesztéséhez. A Légierő által kielemzett 12000-re becsült beszámoló 90 százaléka félrevezetésnek bizonyult, amelyek légköri jelenségekkel vagy természetes csillagászati objektumokkal volt magyarázható. A maradék 10 százalék helyes idegen észlelés és/vagy esemény volt. Mindazonáltal, nem minden ufó-észlelésről, illetve incidensről számoltak be a Légierő programjában.

 

1953-ban megkezdték a Gleem Tervet Eisenhower elnök utasítására, aki úgy vélte, hogy az ufók fenyegetést jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára. A Gleem Terv, amely 1966-ban lett Vízöntő Terv, egy ufó-észlelésekről és eltérítésekről szóló, párhuzamos adatszolgáltatási rendszer volt. Az idegen járművekről, illetve a földönkívüli életformákkal kapcsolatot tartó személyekről szóló Vízöntő Terv során begyűjtött beszámolókat valós észleléseknek találták. A legtöbb jelentés megbízható katonai, illetve Nemzetvédelmi Minisztérium polgári személyzetétől származott.

 

A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 5. oldala a 11-ből.

A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 5. oldala a 11-ből.

 

(TS/ORCON) 1958-ban az Egyesült Államok helyreállított egy, a Utah-i sivatagból származó harmadik idegen járművet. A légi jármű kiváló repülési állapotban volt. A járművet nyilvánvalóan valamiféle tisztázatlan okok folytán hagyták el az idegenek, mivel semmilyen idegen létformát nem találtak sem a járműben, sem annak környékén. Az Egyesült Államok tudósai úgy vélték, hogy egy technológiai csoda volt a jármű. Mindenesetre, a jármű irányító műszerei annyira komplikáltak voltak, hogy tudósaink nem tudtak rájönni működésük nyitjára. A járművet egy szuperbiztonságos helyen raktározták el és legjobb légügyi tudósaink tanulmányozták azt éveken keresztül. Az Egyesült Államok a megtalált idegen járműből hatalmas mennyiségű technikai információhoz jutott. A járműről szóló részletes leírást és a további információkat a 3. mellékletben fejtjük ki.

 

(Howe megjegyzése: Az 1980-as években azt mondták nekem, hogy a földönkívüli biológiai entitások egy „ajándék” járművet adtak a Utah-i Hill Légitámaszpont titkos részlegének.) Amikor megközelítették a sivatagban hagyott ajándék járművet, a kutatók egy „nyitott ajtót” találtak. A belsejében számos kör alakú, hoki korongokra emlékeztető tárgy mozgott le s fel, függőleges fényoszlopokban. Egy épületet húztak fel a rejtélyes, értelmezhetetlen, korát megelőző jármű köré védelem gyanánt és biztonsági okokból, mely a mai napig ott található.)

 

A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 6. oldala a 11-ből.

A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 6. oldala a 11-ből.

 

(TS/ORCON) A Légierő és a CIA felkérésére számos független szakértő tudóst vontak be (a kutatásba) a Kék Könyv Terv ideje alatt. A MJ12 úgy határozott, hogy hivatalosan, a Légierőnek kell végigvinni az ufókkal kapcsolatos nyomozást. Ez a döntés az NPNN Találkozón (4. függelék) született meg 1966-ban. Ennek kettős oka volt. Az első, hogy az Egyesült Államok kommunikálni kezdett földönkívüliekkel. Az Egyesült Államok viszonylag biztos volt abban, hogy a Föld idegenek általi kutatása nem agresszív és nem ellenséges. Az is megállapítást nyert, hogy az idegen jelenlét nem jelent közvetlen veszélyt az USA biztonságára. Az NSC úgy gondolta, hogy ez a közhangulatot nemzeti méretű pánikba sodorná. Az USA számos kényes tervben vett részt ebben az időszakban. Úgy vélték, hogy ha a társadalom tudomást szerezne ezekről a tárgyakról, az veszélyeztethetné az USA jövőbeli űrprogramjait.

Következésképpen a MJ12 úgy határozott, hogy egy, az ufó-jelenségekről szóló olyan független tudományos tanulmányra lesz szükség, amely majd kielégíti a közkíváncsiságot. Az ufó-jelenségekről szóló hivatalos tanulmányt a Légerővel megállapodva a Coloradói Egyetem készítette el. A tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy nincs elegendő olyan adat, amely indokolná, hogy az ufók az USA biztonságát fenyegetnék. A végső konklúzió megelégedéssel töltötte el a kormányt és lehetővé tette a Légierő számára, hogy hivatalosan is kilépjen az ufó-kutatás ügyéből.

 

A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 7. oldala a 11-ből.

A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 7. oldala a 11-ből.

 

(TS/ORCON) Amikor a Légierő 1969-ben hivatalosan is lezárta a Kék Könyv Projektet, akkor a Vízöntő Terv az NSC/MJ12 ellenőrzése alatti műveletként folytatódott tovább. Az NSC úgy gondolta, hogy az ufó-észlelések és az ufó-esetek nyomozásának titokban kell folytatódnia a nyilvánosság bevonása nélkül. E döntés mögött a következő megfontolás állt: Amennyiben a Légierő továbbra is folytatja az ufó-kutatást, akkor végül néhány nem lenyomozható és tájékozatlan Légierőnél vagy a Védelmi Minisztériumban dolgozó civil tisztviselő majd hozzáférhet a Vízöntő Terv mögötti tényekhez.

Magától értetődő módon (műveleti biztonsági okok miatt) ez nem volt megengedhető. Az ufó-észlelések és ufó-esetek titokban történő további nyomozása érdekében, a CIA/DCD nyomozói és a MJ12 azt az utasítást adták a katonaságnak és más kormányügynökségeknek, hogy az összes alaposan indokolt ufó/idegen jármű észlelést és esetet nyomozzák ki. Ezek az ügynökségek jelenleg is különféle célterveknek megfelelően működnek USA és Kanada szerte. Valamennyi beszámolót vagy közvetlenül, vagy az MJ12-n keresztül közvetve megszűrnek. Ezek az ügynökségek minden ufó/idegen jármű észlelést és esetet összegyűjtenek, amelyek kényes kormányzati létesítményeknél vagy azok környékén történnek.

 

Megjegyzés: A földönkívüliek rendkívüli módon érdeklődnek a nukleáris fegyvereink és a nukleáris kutatásaink iránt. Sokan arról számoltak be, hogy a katonai észlelések és esetek nukleáris fegyverbázisok felett történtek. A idegenek atomfegyvereink iránt mutatott érdeklődése egy jövőbeli földi nukleáris háború fenyegetésének tulajdonítható. A légierő olyan intézkedéseket léptetett érvénybe, amelyek biztosíthatják a földönkívüli lopással vagy rombolással szemben a nukleáris fegyverek védelmét.

A MJ12 biztos abban, hogy az idegen lények békés szándékkal kutatják a naprendszerünket. Azonban, tovább kell folytatnunk az idegenek mozgásának megfigyelését és nyomon követését egész addig, amíg be nem bizonyosodik, hogy az idegenek jövőbeli terve semmilyen veszélyt sem jelent nemzetünk, illetve a földi civilizáció biztonságára.

 

A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 8. oldala a 11-ből.

A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 8. oldala a 11-ből.

 

(TS/ORCON) Az ufó-észlelésekhez, az ufó-esetekhez és a kormányzati irányelvekhez – beleértve a Kék Könyv Tervet is – tartozó kormányzati dokumentumok java részét közzé tették FOIA (az információs szabadságról szóló amerikai törvény) alapján, illetve más egyéb nyilvánosságra hozó programok keretében.

A MJ12 úgy véli, hogy tartva attól, hogy a SHIS (?) megszerezheti az információkat, nem hozható nyilvánosságra a tény, hogy három éven át titokban egy idegen lényt tartottunk fogságban és életben, továbbá a földönkívüli orvostudományi vonatkozású technológiai tényekkel kapcsolatos információk és dokumentumok fennmaradó része sem adható közre.

Más olyan EBE-től kapott információk is voltak, amelyeket kényesnek és nem publikusnak ítéltek. Nevezetesen, a Vízöntő Terv IX. fejezetét, amely az idegen lények nagyjából 5000 évvel ezelőtti első földre látogatását is tartalmazta. EBE beszámolt arról, hogy 2000 évvel ezelőtt egy emberi lényt telepítettek a földre azért, hogy segítsék a Föld lakosságát a civilizáció kifejlesztésében. Ez az információ homályos és nem lehet hozzájutni e homo sapiensről szóló háttér-információkhoz, illetve a pontos azonosításához. Kétségtelen, hogy ha ez az információ kiszivárogna, akkor világméretű vallási pánikot okozna. Az MJ3 kitalált egy tervet, amely engedélyezni fogja a Vízöntő Terv (I.-III. fejezetének) nyilvánosságra hozatalát. A közzétételi program az információk fokozatos nyilvánosságra hozatalát követeli meg egy adott időn belül azért, hogy hozzászoktassák az embereket a jövőben esedékes leleplezésekhez. Az eligazítás 5. függeléke a jövőbeli nyilvános közzétételekre vonatkozó egyes irányvonalakat tartalmazza.

 

A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 9. oldala a 11-ből.

A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 9. oldala a 11-ből.

 

Ez az, ami hiányzik egyelőre.   

 

A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 10. oldala a 11-ből.

A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 10. oldala a 11-ből.

 

(TS/ORCON) (TS/ORCON) 1976-ban az MJ3 beszámolóban (6. függelék) úgy becsülték, hogy az idegen technológia több ezer évvel jár az USA technikai fejlettsége előtt. Tudósaink úgy okoskodnak, hogy amíg a technikai fejlettségünk el nem éri a földönkívüliekét, addig nem leszünk képesek megérteni azoknak a tudományos információknak a nagy részét, amelyeket az USA már megkapott az idegenektől. Ez a technikai fejlődés valószínűleg több évszázadig is eltarthat.

 

kép: A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 11. oldala a 11-ből.

kép: A Vízöntő Tervről szóló feltételezett amerikai kormányzati dokumentum 11. oldala a 11-ből.

(TS/ORCON)

 

A Vízöntő Terv alá rendelt programok

 

  1. (TS/ORCON)       BANDO TERV: (PROWORD: KOCKÁZAT)

 

Eredetileg 1949-ben hozták létre. Ez a misszió arról szólt, hogy összegyűjt és kiértékel minden orvosi információt az életben maradt idegen lényekről és a felfedezett idegen testekről. Ez a Terv orvosilag vizsgálta meg EBE-t és bizonyos evolúció-elméleti válaszokkal szolgált az USA orvos-tudósainak.

(OPR: CIA) (1974-ben fejeződött be.)

 

  1. (TS/ORCON)          SIGMA TERV: (PROWORD: ÉJFÉL)

 

Eredetileg 1954-ben hozták létre a Gleem Terv részeként. 1976-ban külön projektté vált. Feladata az volt, hogy megteremtse az idegenekkel folytatott kommunikációt. Ez a projekt sikerrel járt, amikor 1959-ben az USA primitív kommunikációba kezdett a földönkívüliekkel. 1964. április 25-én az USAF hírszerző tisztviselője két idegen lénnyel találkozott egy előre megbeszélt helyszínen az új-mexikói sivatagban. A találkozó nagyjából 30 percig tartott. Az EBE által számunkra megadott idegen nyelven a Légierő tisztjének sikerült alapinformációkat cserélnie két földönkívülivel (7. függelék). Ez a projekt folytatódik a Légierő új-mexikói bázisán.

(OPR:  MJ12/NSA).

 

  1. (TS/ORCON)            FENYŐPINTY TERV:  (PROWORD:  CET CSILLAGKÉP). 

 

1972-ben hozták létre. Feladata abban állt, hogy egy helyrepofozott idegen űrhajót kellett berepülni. Ez a project Nevadában folytatódik.

(OPR:  USAF/NASA/CIA/MJ12)

 

  1. (TS/ORCON)            KAROM TERV:  (PROWORD:  DIXIE – KATONAI CSAJKA). 

 

Eredetileg 1968-ban hozták létre. Feladata az űrtechnológiához kötődő valamennyi ufóról/idegen járműről szóló információ kiértékelése. A KAROM TERV tovább folyik.

(OPR:  NASA/USAF)

 

A cikknek várhatóan folytatása következik.

 

Forrás: https://www.earthfiles.com/

Fordította: Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..