Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Amit a Nibiruról tudni lehet

A Nibiru egy kis bolygó, mely rendszeres időközönként, 3600 évenként Föld közelébe ér és jelentős változásokat idéz elő a bolygónk evolúciójában. Legalábbis ezt állítja több tudós. Lássuk, mi mindent vélnek tudni az elméletgyártók és mennyi valóságalapja van annak, hogy ez a nagy találkozás még a mi életünk folyamán meg fog történni!

 

ÉGI VÁNDOR IDEGEN LÉNYEKKEL

 

A Planet X-ként elhíresült bolygóról az a hír kapott szárnyra, hogy nem csak hogy értelmes, de kifejezetten fejlett entitások lakják. Őket annunakiknak hívják, s egyes teóriák szerint akár ők is lehetnének azok az istenekként tisztelt lények, akik az emberi formát (értsd: testet) teremtették és akik időről időre beavatkoznak az evolúciónkba. De vajon mennyire biztos ez? Miért éppen az annunakik?

Tény, hogy az evolúciónk számos megválaszolatlan kérdést tartogat számunkra. Ilyen például, hogy hiányzik benne a FOLYTONOSSÁG! Bár szeretnek hivatkozni Charles Darwinra e tárgykörben, azt azért még az evolucionisták is elismerik, hogy bizonyos ciklikussággal, előre ki nem számítható módon, valamiféle áttörés következett be az egyedfejlődésünkben. Voltaképpen kijelenthetjük, hogy ennyi idő alatt ilyen sokféle rassz és alrassz nem fejlődhetett volna ki a bolygónkon pár százezer év alatt. A felegyenesedett embertől az értelmes emberig relatíve nagyon rövid idő telt el ahhoz, hogy ennyire komplex genetikai állomány és előnyös mutáció sorozata mind összejátsszon az érdekünkben. így logikusnak tűnik a külső beavatkozás szükségszerűségéről beszélni. Erre pedig sokféle alternatíva kínálkozik. Közülük az egyik a Nibiru-elmélet.

 

A régészet mai állása szerint a Nibiruról először a sumérek készítettek feljegyzéseket. A tudomány számára rejtély, a spiritualitás számár evidencia, hogy miként tették ezt. Konkrétan idegen lényektől – nem feltétlenül földönkívüliektől – kapták azokat az információikat és képességeiket, amelyek lehetővé tették számukra kozmosz látható és láthatatlan síkjainak az alapos feltérképezését.

Zecharia Sitchin már az 1970-es években előrukkolt azzal az elmélettel, mely az emberiséget közvetett módon a Nibiruról származtatja. Ő a 12. bolygónak keresztelte el a Nibirut és ókori, főleg sumer ékírásos bizonyítékokkal támasztja alá elmélete igazságát. Tehát a Napon és a Holdon kívül még további tíz bolygót kell keresnünk a naprendszerünkben.

Azért azt jegyezzük meg, hogy a sumérek milyen fenomenális matematikai és asztrológiai ismeretek birtokában voltak. A kört 360 fokra osztották, többféle számrendszerben számoltak, ismerték a bolygók és a csillagok periodikus mozgását.

 

ŐSI BIZONYÍTÉKOK

 

Ha az annunakik valóban a Nibirun laknak, s előttünk járnak a technológiai és a szellemi fejlődésben, illetve a Nibiru a naprendszerünkhöz tartozó bolygó, akkor miért ne lehetne kapcsolatot feltételezni a Nibiru lakói és a földlakók között? Ha nem is nagy távolságokat átszelő űrhajókkal történő kapcsolatfeltételre gondolunk, akkor is a bolygóink keringési pályái alkalmasint lehetővé tehetik az interplanetáris kontaktust.

Sitchin egy berlini múzeumban őrzött pecséthengerre is hivatkozik a Nibiru esetében. Nippurban találták azt a pecséthengert, amelyen egyszerű földművesek figyelnek egy, a nappal égen is látható bolygót, a Nibirut. A mezopotámiai szövegek többször kihangsúlyozzák az égitest fényességét. („látható napkeltekor és napnyugtakor tűnik el”).

 

De említhetném az ékírásos sumer táblákat is, amelyeken olvasni lehet az Istenek Bolygójáról, ahogy a Nibirut nevezik.

Az akkád teremtésmítosz arról számol be, hogy egy naprendszerünkbe betörő, ismeretlen bolygó, amit Marduknak neveztek idézi elő azokat a kozmikus katasztrófákat, melyek végül a Föld, a Hold és a Plútó kialakulásához vezettek. Maradjunk annyiban, hogy ez is egy értelmezési módja lehet a mítosznak. Ebben az elbeszélésben Marduk voltaképpen azonos a Nibiruval.

 

Akár elfogadjuk a fenti történetet, akár nem, a Nibiru a sumer szövegek alapján a naprendszerünkhöz tartozik, de nem egy szokványos, hanem egy elnyújtott pályán mozog, amelynek a keringési ideje 3600 év. A sumerok az „életet fenntartó istennek” is nevezték a Nibirut. Ebből arra következtettek a kutatók, hogy akkor az élet eredete összefüggésbe hozható a Nibiruval. Spirituális szempontból ez triviális, hiszen minden bolygón van élet valamilyen formába. Ugyanakkor nem árt megjegyeznem, hogy az élet teremtés útján jön létre, ergo minden faj teremtve lett akár földi, akár földönkívüli.

 

Az anyagtáblák beszámolnak arról, hogy i. e. 500-400ezer között már látogatást tettek a Terrán az annunakik. Állítólag nyersanyagra volt szükségük, ezért a mai Irak területén több bázist is létrehoztak. Azonban egy bizonyos idő elteltével viszály robban ki közöttük, ezért két vezető genetikai úton egy irányítható munkás fajt hoz létre, amelyből később az ember is kifejlődött. A történelem folyamán nem volt tökéletes egyetértés az istenek között sem. Mindenesetre az annunakik számtalan technikai újítás és tudományos ismeretet adtak át az emberiségnek, aminek köszönhetően az evolúción begyorsulhatott és több virágzó civilizáció is megszülethetett. Más lapra tartozik, hogy több civilizáció magának okozta a vesztét e tudás helytelen használata miatt: hol egymás ellen fordították a tudásukat és szuper eszközeiket, hol az istenek haragját vívták ki ügyködéseikkel.

 

A Nibiru tehát 3600 évenként visszatér és akkor a belső bolygók közelében elhaladva zavarokat idéz elő a keringési pályájukat illetően. A csillagászok eddig nem igazolták vissza hivatalosan a Planet X létezését, jóllehet 1983-ban már egyszer bejelentették, csak azután villámgyorsan visszavonták.

Sitchin szerint i. e. 556-ban járt itt legutóbb a Nibiru, tehát a következő kozmikus randevúra majd csak 3000 után kell számítanunk. Ebből következik, hogy 2012-t és a Nibirut összekapcsolni kissé erőltetett dolog, feltéve, hogy elfogadjuk Sitchin kronológiáját.

 

Nagy kérdés, hogy vajon a NASA tényleg felfedezte már a Nibirut és elhallgatja a nyilvánosság előtt az eredményeit, vagy sem. Tény, hogy a sumer szövegek belövik azt az irányt, amelyből a Végzet Bolygója már ezekben a percekben is közeledik felénk.

 

A NIBIRU HIVATALOS FELFEDEZÉSE

 

A NASA 1982-ben alaposan megvizsgálta a sumer forrásokat és azok alapján kiszámította a Nibiru jelenlegei helyzetét. Az infravörös távcsővel felszerelt csillagászati mesterséges hold (IRAS) gyorsan megtalálta a kiszámított helyen a keresett bolygót. De azóta nagy a hallgatás ebben az ügyben, sőt egyesek úgy vélik, hogy kifejezetten dezinformálják a közvéleményt.

 

Mi a Nibiru? Lehet, hogy csak egy szimpla bolygó. Elképzelhető, hogy egy vagy akár több holddal rendelkező bolygó. de az sem zárható ki kategorikusan, hogy a Nibiru nem egy bolygó, hanem barna törpecsillag, melynek hét kísérője van. Ha a legutóbbi hipotézist elfogadjuk, akkor logikusnak tűnik az égitest napközelben megfigyelt, egyáltalán nem szerény sebessége, az általa kiváltott gravitációs hatások, valamint a hirtelen felfénylései és a mélyvörös színe. Ne feledjük, hogy a Nibirunak a naprendszerünkön keresztül történő áthaladása rendszeres természeti katasztrófákat okozott a történelem folyamán. Az ősi feljegyzések és mítoszok ennek is emléket állítanak.

 

Az ősi sumer szövegekben a 3600-as szám jele egy nagy kör volt. Az égitest díszítő jelzője a „Sár”, melynek jelentése egyebek mellett a „tökéletes ciklus”, valamint a „teljes kör”. Minő véletlen, hogy ez egyben a 3600-as számot is jelöli.

Ha most egymás mellé illesztjük a 3600-as számot, a ciklust és a Nibirut, akkor egyáltalán nem kell megerőltetnünk magunkat ahhoz, hogy felismerjük az összefüggéseket.

 

Elgondolkodtató, hogy vajon mivel képes kiváltani a Nibiru a kisebb-nagyobb kataklizmákat, sőt sokszor korszakváltásokat, vagy akár uralkodói házak bukását. Márpedig ebben mind a sumer, mind a bibliai hivatkozások egyetértenek. Valószínű, hogy a Nibiru mágneses tere, ha úgy tetszik, kisugárzása a ludas abban, hogy minden egyes megjelenésekor felbolydul valami a földi evolúcióban.

 

A KÖVETKEZŐ ÁTHALADÁS

 

Sokszor fel-felröppen annak a híre, hogy a Nibiru 2012-ben fogja megközelíteni a Földet. Olyan információkkal is találkoztam, mely azt állította, hogy már 2011 őszén megérkezik, s olyanokkal is volt dolgom, amely vallotta, hogy már itt van, s minden változás ennek tudható be.

Nyilván sem a NASA, sem már űrkutatási hivatal nem óhajt pánikot kelteni, illetve nem akarja félreinformálni a társadalmat. Mindenesetre sok a találgatás és kevés a konkrétum a következő Nibiru-áthaladást illetően.

 

Az embereket nem kell nagyon noszogatni, amúgy is szeretnek mindent túldramatizálni és felfújni. Olyan egyszerű lenne mindent egyetlen képlettel leírni. Például a Nibirut felelőssé lehetne tenni a vízözönért, vagy akár Atlantisz elpusztulásáért és hasonlókért. De mi van akkor, ha a Nibiru egyik faj kihalásért, egyetlen árva kozmikus szerencsétlenségért sem felelős? Tegyük fel, hogy a Nibiru lakói jóindulatú lények, akik időnként tudásukkal és energiájukkal megtermékenyítik a földön szerencsétlenkedő emberi fajokat. A Földnél 23-szor nagyobb Nibiru gravitációs vonzása nem feltétlenül az egyetlen erő, amely a két égitest között hathat. Lehetnek spirituális hatások is.

Meg aztán azon is érdemes volna eltűnődni, hogy ha eléri a Plútó pályáját, akkor mi mihez kezdünk az onnantól számított kilenc hónapban, amíg megközelít minket? Kétségbeesünk? Kíváncsiak várjuk? Felkészülünk? Ülünk ölbe tett kézzel? Olybá tűnik, hogy ki kell ábrándulniuk egyeseknek, mert nem lesz „Nibirus” világvége. Ebből következik, hogy a Nibiru nem az Apokalipszis bolygója, s nem is Sötét Csillag, s nem szolgált rá a Nemezis névre sem. Bár utóbbi nyílván valakinek végzetes, hiszen 3660 évről van szó.

 

Olyan nagy titkolózásra pedig azért nincs oka egyik űrkutató szervnek sem, mert mint azt az ősi írások elárulják: a Nibiru fizikai szemmel is látható lesz az égbolton. Addig pedig marad a fantázia és az interneten publikált, megállapíthatatlan származású fotók sokasága.

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..