Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Amit elhallgatnak a hívők elől

Szép számmal akadnak olyan bizonyítékok, indiciumok, jelek és jelenleg még sehová sem illeszkedő mozaikok, amelyek nem kerülnek bele sem a hívők, sem a szkeptikusok filozófiájába. Miért? Mert mind a két oldal erőteljesen berzenkedik attól, hogy a körülbástyázott igazságait ezek a tények vagy feltétezések megváltoztathassák, netalán lerombolhassák. Pedig a gyökeres megváltoztatásoknak és a folyamatosan zajló felfedezéseknek a korszakába léptünk. Ne riadjunk vissza a pillanatnyi tévedéseinktől, hiszen az egész életünk tele van olyan meglátásokkal, amelyekre később így vagy úgy rácáfol a Sors. Inkább mosolyogjunk magunkon és fogjunk össze!

 

Úgy érzem, hogy foglalkoznunk kell legalább néhány olyan részlettel, amelyet nem ismer, vagy nem vesz figyelembe a legtöbb hívő és hinni akaró, amikor rekonstruálni próbálja a fejében az Újtestamentum időszakát.

Itt van mindjárt egy olyan megkerülhetetlen tény, mint a megváltók kérdése. Nem elírás, nem megváltó, hanem megváltók, mivelhogy akkoriban évente több száz önjelölt – részben csodatevő, részben szemfényvesztő sarlatán – lépett a színre a Közel-Keleten, akikre rá lehetett fogni, hogy ők ígéretes messiás-jelöltek. (messiás = megváltó). Ez roppant fontos körülmény, mivel tükrözi a kor hangulatát, a jóslatok és próféciák erejét, a spirituális korszellemet és a hagyományok eleven vitalitását a mindennapi gondolkodásban és a rituális cselekedetekben. Ennek alapos értékelése nélkül fel sem foghatjuk, hogy milyen közegbe érkezett Jézus és az általa képviselt eszme.

 

Ha ezen túl vagyunk, akkor fontoljunk meg egy újabb elhallgatott, vagy nem kellően ismert tényszerűséget, amely felett úgy siklunk el, mint egy korcsolya a jégen. Ez a Közel-Kelet vallási atmoszférájában több helyen is felbukkanó meghaló és feltámadó istenségek archetípusa. Az összehasonlító vallástörténet és a mitológia pontosan tudja, hogy Jézus a sokadik volt azon istenségek sorában, akikről az a mítosz terjedt el, hogy haláluk után harmadnapra feltámadtak! Ha nem hiszed, akkor ajánlom figyelmedbe Tammuz, Ozirisz, Orpheusz, Attisz, Adónisz vagy épp Dionüszosz legendáit, amelyek lehet, hogy éppen olyan valóságos történetek eme kultusz építői és imádói számára, mint a keresztények esetében Krisztusé. Ez nem minősítés akart lenni, hanem annak a cinizmusnak a megvilágítása, amelyet az egyház egyes vezetői alkalmaztak, amikor féligazságokat tettek törvénnyé.

 

Megjegyzem, a Messiás, vagyis a Megváltó mint fogalom sok mindent takarhat. Jelentheti, hogy önmagát váltja meg az ember, azaz megvilágosodik, legyőzi a halált, visszaemlékszik előző életeire és csodálatos isteni képességeinek birtokába jut, amelyeket azután szűkebb vagy tágabb embercsoportok megsegítésére használ. A krisztusi messianizmus, amennyiben elfogadjuk, azt jelenti ezoterikus-spirituális értelemben, hogy ő az egész bolygó sorsán változtatott, amikor rejtélyes módon, a Teremtőtől kapott felhatalmazása révén – erről talán egyszer majd külön is szólunk – megtisztította a Földön az emberek által addig felhalmozott karmát, és ezáltal átsegítette az emberiséget az egyik világkorszakból a másikba. Nem mindegy, hogy valaki önmaga megváltására képes, vagy egy egész planétáéra. Innen nézve, nem összehasonlítható a krisztusi tett az individuális spirituális fejlődéssel, de attól még értelmezhető archetípusként. Valószínűleg a fentebb említett istenségek is ebbe az ősi mintába tartoznak. Ezért is lehet a vallásoknak transzcendens egysége, illetve közös nevezője.

 

Még merészebb azt feltételezni, hogy az említett isteni inkarnációk valamilyen rejtélyes módon összekapcsolódnak egymással, vagyis nem zárják ki egymást, mint azt egyes monoteista (egyistenhívő) vallási irányzatok teszik, hanem illeszkednek egymáshoz. Ha másként látszólag nem is, legalább abban, hogy „az anyagi világból való kitörés lehetősége minden ember számára elemi érdek és adott lehetőség”, valamint „több isten és istennő létezik egyetlen Teremtő égisze alatt” elvet vallják. Így Jézus munkájának az előkészítőjeként vagy egy hozzá hasonló nemzeti színezetű spirituális felemelkedés és uralom ígéreteként jöhetett el egy-egy isteni inkarnáció a Földre.

 

Újabb érdekes adalék, hogy a Krisztosz szó, amely eredetileg felkentet jelentett, valahogy rímel a korai gnosztikusok chris-ening szertartására, mely nem más volt, mint az említett szekta Krisztussá avató ceremóniája. Ergo ebben a kiválasztottakból álló csoportban minden felnőtt beavatott „Krisztussá” vált. Vagyis felruházták őt egy bizonyos isteni hatalommal.

Az már egészen messzire vezető kérdés, hogy amikor a templomos lovagok önmagukat Krisztus Lovagjaiként aposztrofálták, akkor melyik Krisztusra gondoltak. Megelőzvén a szavak kiforgatásának a vádját, közlöm, hogy ez egyáltalán nem olyan egyértelmű, amilyennek első pillantásra tűnik. Tudniillik, a templáriusok biztosan találkoztak Kelet Jánosának Egyházával, a Kelet Johannitáival. Akiktől gond nélkül átvehettek és minden bizonnyal át is vettek olyan vallási eszméket, amelyek összeegyeztethetők voltak személyes törekvéseikkel. Ilyen lehetett például a frigyláda felkeresésére vonatkozó számos útbaigazítás, vagy egyes titkos evangéliumok keresése stb. S ebbe a sorba nem kizárt, hogy beletartozott Keresztelő János kultikus tisztelete is – egyébiránt innen kapták nevüket a johanniták. Ha pedig e teória megállja a helyét, akkor korántsem biztos, hogy a Templomos lovagok, azaz Krisztus Lovagjai Krisztus alatt Jézust értették. Könnyen elképzelhető, hogy titokban Jánost (is) tisztelték és őrá is felkentként, krisztusként tekintettek.

 

Visszatérve a kétezer esztendővel ezelőtti események láncolatához, láthatjuk, hogy a körmönfontság és a szimpla tévedés, no meg persze az információk hiánya és a dezinformációk sokasága sokakat csalhat lépre a kereszténység valós dogmáit és fő manipulátorait illetően. De ne felejtsük, a nem tudás nem mentesít!

 

Ezek a gyenge és erős, közvetett és direkt bizonyítékok és tények nem csak felkavaróak és megrázóak, hanem eléggé meggyőzőek is lehetnek a teológiai maszlagokból kikecmeregni igyekvők számára.

(folytatás a következő számban)

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..