Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Ankh-ef-en-Khonsu sztéléjének különös története: A „Leleplezés sztéléje” szülte Thelemát, az új vallást

Ankh-ef-en-Khonsu sztéléje egy olyan ókori egyiptomi műtárgy, amit a „Leleplezés sztéléjeként” is ismerünk. Fából készült és festett gipsszel borították be. A sztélét 1858-ban Francois Auguste Ferdinand Mariette fedezte fel a 18. dinasztiából származó Hatsepszut fáraó halotti templománál, amely Deir el-Bahariban, a Nílus nyugati partján található, Luxorral szemben, Egyiptomban.

A sztélé egy Ankh-ef-en-Khonsu nevű Montu-pap számára készült

 

A halotti sztélé, amely papokat és papnőket ábrázol, I. Ankh-ef-en-Khonsu számára készült, aki a 25-26. dinasztia idején élt Thébában.

 

Balra: A Kairói sztélé A 9422 (Bulaq 666), amely Nutot, Behdetit ábrázolja szárnyas napkorongként, Ré-Harahtiként ül a trónon, s a szétélé tulajdonosa Ankh-ef-en-Khonsu. Credit: Wikipedia

Jobbra: A sztélé hátoldala. Credit. thelema101.com

 

A koporsója közelében találták. A sztélé tetejét Nut égistennőt ábrázoló kép díszíti. A napkorong, az áldozati tábla és Ré-Harahti, a Horizonton lévő Hórusz leírásai szintén világosan kivehetők Ankh-ef-en-Khonsu széléjén.

 

A sztélét először az egykori Bulaq Múzeumban tartották a 666 leltári szám alatt. Később, 1902 körül a kairói Egyiptomi Múzeumba szállították át, ahol jelenleg is megtalálható (leltári száma A 9422; átmeneti nyilvántartási száma 25/12/24/11).

 

Ankh-ef-en-Khonsu nevének jelentése vitatott. A Skarlát betűben Sr. Lutea azzal áll elő, hogy a név valószínűleg közelebbi kapcsolatba hozható az Ankh-hal, ami az „új élet” jelentésű jelkép és eszköz Sr. Lutea szerint az egész név így fordítható le: „az átkelő igazság” vagy „az igazság, ami átkelt”.

 

Miként az Ancient Pages említette, az Ankh egy rejtélyes ókori egyiptomi jelkép sokféle jelentéssel és ismeretlen történettel. A számos fontos ókori egyiptomi szimbólum egyike.

De valóban kapcsolat állna fenn az Ankh és Ankh-ef-en-Khonsu pap neve között?

Talán van ilyen, de a legtöbb mai egyiptológus a Montu pap nevét így fordítja: „Aki Khonszuért él”.

Az egyiptomi mitológiában Khonszu a holdisten, aki fontos szerepet játszik valamennyi élőlény új életének létrehozásában.

 

Hogyan kapcsolódik Ankh-ef-en-Khonsu sztéléje Thelemához

 

Khonszu, az ókori egyiptomi holdisten, akit vagy a fején holdkorongot viselő sólyomként, vagy Amon és Mut gyermekeként jelenítettek meg.

 

Ankh-ef-en-Khonsu sztéléje minden valószínűség szerint a sok egyiptomi műkincs egyike marad, amit nem vesznek észre, ugyanakkor magára vonta a brit okkultista, Aleister Crowley (1875-1947) figyelmét, s e tárgyat azóta is kapcsolatba hozzák vele és új vallásával, a Thelemával.

 

1904-es Karióban tett látogatása során Crowley és felesége, Rose, látta Ankh-ef-en-Khonsu sztéléjét, majd Crowley meg volt győződve arról, hogy a sztélé azért készült, hogy emlékeztesse őt saját 2500 korábbi halálára.

 

Crowley úgy hitte, hogy ő volt az Ankh-ef-en-Khonsu nevű pap reinkarnációja. Azt állította, hogy ehhez a tudáshoz akkor jutott, amikor az általa Aiwass-nak nevezett lény hangját halotta, aki lediktálta neki a Liber al vel Legis-t, azaz a Törvény könyvét. Crowley volt az írnok, így neki kellett Ankh-ef-en-Khonsu-nak lennie, vagy legalábbis ő ezt állította.

 

Természetesen a reinkarnáció nem egy egyiptomi elképzelés. Az ókori egyiptomiak hittek a halál utáni életben, de valószínűleg nem úgy tekintettek rá, hogy a lélek elhagyja a testét, majd visszatér egy másik testbe.

Ez az elképzelés nem állította meg Crowley-t, aki addigra elhitte, hogy ő egy New Age próféta, Hórusz Eónja. Amikor Crowley és Rose nevű felesége a múzeumba látogatott, hogy megtekinthesse a sztélét, feltűnt nekik, hogy a katalógus száma 666, ami a Thelemában egy vallási jelentőséggel bíró szám.

 

A keresztényekre nézve ez a szám a Fenevad száma, azonban Crowley egy szoláris számként tekintett rá. A számok összege egy 6×6-os mágikus négyzetben van, amely kapcsolatban áll a Nappal.

Crowley azt írta az életrajzában, hogy életcélja volt a „keleti bölcsesség Európába való eljuttatása és a pogányság visszaállítása annak tiszta formájába”. Meg volt győződve arról, hogy a 20. század jelenti az emberiség belépését Hórusz eónjába, az új korszakban, amelyben az emberek fokozottabb irányítás alatt tartják a sorsukat.

 

 

Új vallása a Thelema, amire olykor New Age-es mozgalomként, vagy csak új filozófiaként hivatkoznak, azon az elképzelésen alapul, hogy az emberek mindegyikének megvan a saját igaz akarata, amit fel kellene fedeznie és követnie kellene. Ez pedig harmóniában áll azzal a Kozmikus Akarattal, amely a világegyetemet hatja át.

 

Thelema, amelyre nagy hatást gyakorolt Ankh-el-em-Khonszu sztéléje, Crowley halála után is fejlődött és terjedt.

 

A cikk alapjául szolgáló forrás: http://www.ancientpages.com/2018/04/03/strange-history-of-stele-of-ankh-ef-en-khonsu-stele-of-revealing-gave-birth-to-thelema-a-new-religion/

 

A cikket fordította és szerkesztette: Száraz György

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részletes eseménynaptárunkat itt találod: https://napvallas.hu/programnaptar/

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/

Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/

Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/

Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/

Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/

Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ébresztő Táborok https://napvallas.hu/programok/holisztikus-tabor/

Bel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ízisz Napjai https://napvallas.hu/programok/izisz-napjai/ 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

 

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Boldog napot

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature