Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Aszketizmus vallásokon át: Sok ember gyakorolja a világvallásokban

Az aszketizmus a világi örömöktől való önként vállalt tartózkodás által jellemezhető életforma. Gyakran kapcsolódik a valláshoz és a spiritualitáshoz, s gyakorlói általában szellemi célokat tűznek ki maguk elé. Ezt az életformát bizonyos fokig a különféle nagy világvallások hívei is követik, így például a buddhizmus, a hinduizmus, a kereszténység és az iszlám hívei.

Mindazonáltal, találunk példákat a nem vallási jellegű aszkézisre is bizonyos filozófiai hagyományokban.

 

Basawan, egy dzsain aszkéta, amint a folyóparton sétál. Kb. 1600. Cleveland Museum of Art. Public Domain )

 

Aszkéta sportolók

 

Az aszkézis szó a görög nyelvből ered, ami „gyakorlást”, „edzést”, „kiképzést” vagy még inkább „atlétikai versenyszámot” takar. Van utalás olyan fegyelemre, amelyet azok a görög atléták gyakoroltak, akiknek a fizikai megmérettetésekre kellett felkészülniük. A különféle fizikai örömöktől való önmegtartóztatás által, valamint a test számára megterhelő fizikai vizsgák révén ezek az atléták képesek voltak a fizikai erőnlétüket a legmagasabb szintre emelni. Kijelenthetjük, hogy napjainkban sok profi atléta az ősi görög megfelelőik nyomdokait követi az aszketikus gyakorlás közben.

 

 

Diszkoszvető. Márvány, római másolat egy Kr. e. 5. századi bronz eredeti nyomán a Villa Adriana-ból származik, az olasz Tivoli mellől. Valerio Perticon/ CC BY SA 3.0 )

 

Keresztény aszketizmus

 

E görög koncepció később a korai kereszténység egyik jellegzetessége lett, minként azt az Újszövetség bizonyítja. Először Pál használta ezt a fogalmat a Timóteusokhoz írott 2. levelébe (4,7), melyben a keresztény hit megtartása, valamint a küzdelem és a verseny között von párhuzamot, világosan utalva az atléták aszketizmusához kötődő ókori görög kapcsolatra. Idővel az aszkézis gondolata további fejlődésen ment keresztül, s a keresztény szerzetesi élet egyik fontos vonása lett. Minden szerzetesrend bizonyos fokig aszkézist követett, egyesek jobban, mint mások. A karthauziak és a ciszterciták például két olyan katolikus szerzetesrend, amelyek híresek a szigorú aszketikus életvitelükről.

 

Grenoble-i Szent Hugó a karthauzi ebédlőben. (1630-1635), Francisco Zurbarán alkotása. Public Domain )

 

Hindu és buddhista aszkéták

 

Az aszkézis nem kizárólag keresztény gyakorlat, számos más világvallásban is megtalálható. Így a hinduizmusban a szádhuknak nevezett szent emberek híresek az extrém aszketikus gyakorlataikról. Ezek szektánként változnak, sőt szent emberenként eltérők. A szádhu nem csupán lemond a földi örömforrásokról, hanem testét szélsőséges sanyargatásnak teszi ki. Egy aszkéta például addig bámul a Napba, amíg meg nem vakul. A másik addig tartja kezeit a feje felett, míg el nem sorvadnak. Magától értetődik, hogy kevesen képesek efféle aszkézisre.

 

Egy szádhu a Gangesz egyik folyóparti lépcsőjénél. CC BY 2.0 )

 

A Buddha szintén extrém aszkézist gyakorolt mielőtt megvilágosodottá vált volna. Végül felismerte, hogy nem ez az út vezet a megvilágosodáshoz. Így jutott el a középút felfedezéséhez, ami egy olyan ösvény, mely az önmegtagadás és az élvhajhászás között foglal helyet. Ugyanakkor bizonyos fokú aszkézis fennmaradt a buddhizmusban.

 

Egy falfestmény a laoszi templomban, amely Gautama Bódhiszattvát ábrázoltja (aki Buddhává válik), miközben szélsőséges aszketikus gyakorlaton megy keresztül a megvilágosodása előtt. Egy istenség felügyeli az igyekezetét és spirituális védelmet nyújt. Az öt szerzetes a háttérben az öt későbbi tanítványa Buddha teljes megvilágosodását követően. Public Domain )

 

Ahogy a keresztény szerzetesrendeknél, úgy a buddhista aszketizmusban is a világ megtagadása szerepel. Ez azonban a két fő buddhista irányzat, a Mahajána és a Théraváda között eltérő. Utóbbi szekta egyik elve szerint egy laikus ember számára inkább valószínűtlen, ha ugyan nem lehetetlen elérni a megvilágosodást. Ennélfogva e célhoz vezető egyedüli út a világról való lemondás azáltal, hogy egy kolostorhoz csatlakozunk. A Mahajána iskola azonban nem ért egyet ezzel a nézettel, ezért kevésbé aszketikus beállítottságú.

 

Az iszlám aszketizmus

 

Az aszketizmus nincs korlátozva mindazoknak, akik vallási fogadalmat/esküt tettek. Az iszlámban például a muszlimoktól megkívánják, hogy Ramadán idején böjtöljenek. Ez idő alatt nem megengedett az evés, az ivás, vagy a nemi kapcsolat napfelkeltétől napnyugtáig. Ezenfelül arra buzdítják a muszlimokat, hogy olvassák el az egész Koránt, valamint elvárják tőlük, hogy fejlesszék a spirituális életüket.

Végül, azt mondhatjuk, hogy a nem vallásos célzattal is követték már az aszkézis gyakorlatát. Ahogy korábban már említettük, az aszketizmust sok atléta a versenyek előtt gyakorolta és ma is alkalmazza. Ráadásul az aszkézist bizonyos filozófiai irányzatok is képviselték, mint amilyen a sztoikusoké és a cinikusoké, méghozzá abbéli meggyőződésük okán, hogy gyakorlóit a vágyaik és a szenvedélyeik feletti uralomhoz segíti hozzá.

 

Egy művelt aszkéta. ’ ( Public Domain )

 

Top image: The Bodhisattva Gautama (Buddha-to-be) undertaking extreme asceticism before his enlightenment. Source: What-Buddha-Said

By Wu Mingren

Source: https://www.ancient-origins.net/

A cikk alapjául szolgáló forrás: https://www.ancient-origins.net/history-ancient-traditions/asceticism-0010718

A cikket írta és szerkesztette: Száraz György

 

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részletes eseménynaptárunkat itt találod: https://napvallas.hu/programnaptar/

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/

Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/

Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/

Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/

Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/

Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ébresztő Táborok https://napvallas.hu/programok/holisztikus-tabor/

Bel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ízisz Napjai https://napvallas.hu/programok/izisz-napjai/ 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

 

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Boldog napot

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature