Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

ATLANTISZ-MEXIKÓ – MI A KAPCSOLAT?

Amikor az atlantiszi műveltséget szemügyre vesszük, arra a következtetésre juthatunk, hogy az egész emberi műveltség és kultúra ebből a forrásból ered. Pontosabban fogalmazva, Atlantisz emlékei az idők folyamán szétszórattak a világban, s abból jöttek létre a nagy piramisépítő kultúrák.

atlantiszmexikó7

AZ ŐSHAZA KÉRDÉSE

 

Figyeljük meg mindjárt az elején a jelképeket és a motívumokat. A szvasztika (napkereszt), a csigavonal, az állatkör (zodiákus) jegyei, az életfa, a sárkányok és egyes furcsa mitologikus szörnyek, az ideografikus írásjegyek, vagy a piramisok mind-mind igazolják, hogy a két kultúra között folytonosság áll fenn.

Figyeljük meg a népek múltját! Minden mexikói nép mitológiája kelet felé mutat, ha az őshaza után kérdezik. Legyen az maja, azték, vagy tolték, egytől egyig a boldog őshazát egy tőlük keletre fekvő szigeten jelölik meg. Ezzel szemben az egyiptomi, a kelta kultúrkörben és nem túlzás állítani, hogy az ókori európai és közel-keleti civilizációkban a mitikus eredet irányultsága nyugat. Álljon itt egy idézet Várkonyi Nándortól:

„Héraklész oszlopain túl terült el Usziri, Ozirisz országa, Amenti vagy Aaru, a babiloni Aralu, a zsidó Seol, a görög Hádész és Elüszion, a kelta Avalun. „Nyugat felé, Nyugat felé!” (Amenti, Amenti!) – jajveszékelte ötezer éven át az egyiptomi sirató asszonyok kara. Itt, nyugaton volt Jalu, a „második Egyiptom”, Sekhet-Hetep, a „lelkek örök hazája”, ahová a „halál vizén” át eveztek a holtak lelkei az ősi élet keresztjelével, a tau-val díszített bárkáikon. Csodálatos és vágyott haza, mert „a halott abba az országba tér, ahol az istenek fiatalok voltak”. Usziri, az ifjú isten és király uralkodott itt, „Jalu mezőin”, „a szent Amenti földjén”, „a halál vizein túl”.

 

LESZÁRMAZOTTAK

 

A maja-kicse indiánok szent könyve, a Popol Vuh arról számol be, hogy az első emberek keleten, a boldog Paradicsomban éltek, sokféle nyelvük és szokásuk volt. Egy hirtelen eső azonban kioltotta minden tüzüket és elvándorolni kényszerültek. Így igazolódni látszik a diffúzió, vagyis a vándorló kultúrák elmélete.

Gyakorlatilag ugyanazokat a karaktereket, intézményeket, vallási eszméket, építészeti formákat találják az Újvilágban Kolumbuszék, amelyek 1500 évvel korábban az antik Európában jelen voltak. Ilyen volt például a szoláris beállítódás, azaz a naptisztelet. Elegendő, ha csak megfigyeljük a tolték, az azték, a maja és az egyiptomi, valamint az iráni szárnyas napkorong-ábrázolásokat, melyekről szinte lerí a közös eredet.

Azok a népcsoportok, akiket mi bennszülött indiánokként ismerünk, büszkék a hovatartozásukra és a származásukra. Ők tudják magukról, hogy az istenek, azaz isteni lények leszármazottai. Nem véletlenül alakítottak ki mindent úgy az életükben, hogy az ég felé forduljon, az égből érkezetteket tisztelje és várja vissza.

Atlantisz pusztulását követően nyilvánvaló, hogy voltak, akik a Földön maradtak: vagy túlélték a vízözön pusztító katasztrófáját, vagy visszatelepültek a Földre. (Utóbbi esetben azt kell feltételeznünk, hogy egy szervezett kitelepítés előzte meg a kataklizmát.) Akik itt maradtak, vagy visszatértek, kisebb kolóniákat alapítottak a Föld különböző pontjain. Ezek némelyike lehetett a mexikói félszigeten is. Az ősök minden bizonnyal spirituálisan fejlett lények lehettek, akik bizonyos fokú beavatottsággal rendelkeztek, máskülönben aligha tudtak volna megteremteni egy civilizációt.

 

CSILLAGTÖRVÉNYEK

 

Az időszámításnál megtaláljuk a Nap, a Hold, a Vénusz központi szerepét és az egyes állócsillagokat, melyek mozgása több millió éves ciklusokban is precíznek bizonyultak. Mindez bizonyítja, hogy a természeti folyamatok és a matematikai-csillagászati tudásuk szoros rokonságot mutat az atlantiszival. A mexikói protokultúrák is kiszámolták a spirituális fejlődésük egyes ciklusainak időtartamát. Ismerték a kozmikus évet: 25920 év és a kisebb periódusokat, vagyis tudták, mennyi idő áll rendelkezésükre ahhoz, hogy egy-egy tudatszintet elérjenek és megvalósítsák földi terveiket. Az sem volt előttük titok, hogy ahogyan egyszer jöttek, úgy majd megadott csillagállásoknál távozniuk is kell. Tudták, hogy kultúrájuknak egyszer bealkonyul, s akkor dönteni kell: ki megy, és ki marad. Ahogyan az atlantisziaknak is ki kellett települniük a Földről, mert már elérték a kozmikus szellemiség kívánt fokát, úgy a majáknál is eljött ez az idő az i. sz. 9. században. Tehát mindkét kultúra csak hírmondókat hagyott maga után: piramisokat, hieroglifákat és szellemi energiamintákat.

 

FÖLDÖNKÍVÜLI KAPCSOLATOK

 

Az atlantidák ismerték a természet titkait, az alkímiát és a mágiát, melyet későbbi korokban a mexikói kultúrák is alkalmaztak. Ők még szorosabb kapcsolatban voltak az angyalokkal és az istenként tisztelt földönkívüliekkel. Számukra az élet egy átlátható massza volt, ismerték a létsíkokat és az őrzőket. Képesek voltak kommunikálni felsőbbrendű lényekkel: angyalokkal és mesterekkel. Számukra természetes volt, hogy az univerzumban milliónyi létforma él és fejlődik, akik közül többel aktív kapcsolatban álltak mind az atlantiszi, mind a mexikói kultúrák. Olyannyira így volt ez, hogy az indiánok ősei pontosan tisztában voltak azzal, hogy melyik csillagrendszerből érkeztek ide űrhajóikkal és néven nevezték vezetőiket, az őshazájukat és reménykedtek a visszatérésben. Kijelenthetjük, hogy az ősi mexikói kultúrák java földönkívüli volt, miként az atlantisziakat sem nevezhetjük éppen egy földhöz kötött népnek. Természetesen nem említhető az atlantiszi szuperkultúra egy lapon a későbbi mexikóiakkal, de valószínű, hogy sok mindent átvettek tőlük, minthogy kultúrhéroszaik, isteni beavatottjaik között tisztelhettek olyanokat, akik még bírtak az atlantiszi kontinens hajdani tudományával. Elképzelhető, hogy egyes lények átemeltek bizonyos mágikus és technológiai ismereteket a későbbi mexikói civilizációkba, hogy ezzel segítsék a későbbi népek felemelkedését.

 

KRISTÁLYKOPONYÁK

 

Úgy hírlik, hogy az atlantiszi főpapok tudásuk legjavát beleprogramozták a Kristálykoponyákba. E tudás kozmikus információkat jelent, ezáltal természetfeletti hatalmat adhat birtokosa számára. Az atlantiszi beavatottak krémje holografikus módszerekkel tárolta el a mágia szent titkait és mindazt a megszerzett tapasztalatot, amelyet ők halmoztak fel a Lét Fellegvárában. Később a Kristálykoponyákat el kellett rejteni, mert az uralkodócsaládok között viszály tört ki, s félő volt, hogy egy feketevérűeknek nevezett vérvonal tagjai megkaparintják a szentséges ereklyéket és önös célokra használják fel azokat. Ezért voltak Koponyák, melyeket a legnagyobb őrizet alatt titkos helyekre szállítottak és évezredeken keresztül oltalmaztak. Így jutott el néhány Kristálykoponya Mexikóba olyan szent helyekre, ahol csak az arra méltók közelíthették meg őket és meríthettek a rezgéseikből.

 

Száraz György

Boldog napot!

 

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..