Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Az angyali rendek és az emberiség együttműködése

Az ember szellemi evolúciója egy felvonás a Mindenségben, mely több színből áll. Minden egyes színben angyali közreműködés révén egy lépéssel közelebb kerülünk a bennünk lakozó istenséghez, a bennünk élő Teremtőhöz. Azonban, jó tudni, hogy az ember nem egyedül éri el fejlődésének fokozatait, hanem saját szabad akarati erőfeszítései mellett az angyali rendek is aktívan közreműködnek a felemelkedésünkben és az átszellemítésünkben. Jelenleg viszont sokan ez ellen dolgoznak azáltal, hogy eltérítik az embereket a való és a jelenben megélhető spirituális valóságtól.  

Az ember a fejlődése, vagy inkább a visszafejlődése során egyre jobban belemerült az anyagi létbe és tudata elveszítette a kapcsolatot a létezés magasabb fokozatain álló lényekkel, így az angyalokkal is. A jelenlegi tudatállapotunk és rezgésszámunk nem teszi lehetővé, hogy tudatosan megismerjük a magasabb létsíkok lakóit, és hogy a velük való folyamatos kontaktust kamatoztassuk életünk valamennyi területén.
Az átlagos emberi tudat elkorcsosult az évezredek alatt, s az anyag bűvöletébe és egyúttal tömlöcébe esett. A beavatottak természetesen képesek arra, hogy kitörjenek ebből a tudati nyomorúságból és megistenüljenek, a szó semmiképpen sem egoisztikus, csak transzcendens értelmében. Ehhez nincs szükség olyan vallásokra és egyéb szerveződésekre, amelyek mostanság virágkorukat élik, mivel ezek letarolják az emberek spirituális ambícióit, elfojtják az egyéni szellemi megismerés törekvéseit és az individuum lényegét adó tendenciákat belekényszerítik valamilyen dogmatizmusba. A kényszer soha, de soha nem lehet alapja az Istenhez való közelebb kerüléshez, mert akkor elvész az ember szabad akarata, amely azonnal megsérti az univerzum eme alaptörvényét. (V. ö. Individuum és szabad akarat lényege.)

Az angyali rendek háromszor hármas felosztását már ismertettem. Emlékeztetőül tömören, magyarosítva a következő rendeket különböztetjük meg:

  • Szeráfok, Kerubok, Trónok
  • Uraságok, Erők, Hatalmasságok
  • Archék, Arkangyalok, Angyalok

Szellemtudományos szempontból alapvetés – és ezt kevesen tudják –, hogy a fizikai, az éteri, az asztrális testünket és az énünket, illetve azok megteremtését az angyali rendek munkájának köszönhetjük. Ha ők nem segítették volna a bennünk szunnyadó isteni magot, akkor nem alakulhattak volna ki ezek a részeink az előző lapszámban summázva bemutatott planetáris inkarnációk során.

  • Fizikai testünket a Szaturnusz-létben kaptuk a Trónok közreműködésével.
  • Éteri testünket a Naplétben kaptuk az Uraságoknak hála.
  • Asztráltestünket a Holdlétben az Erőktől kaptuk ajándékba.
  • A jelenlegi énünket, énségünket az éppen most is folyamatban lévő korszakban kapjuk a Hatalmasságoktól.

Nem az isteni Énünket, hanem a mai én-tudatunkat kaptuk a Hatalmasságoktól lehetőségként!

Mindebből látható és sejthető, hogy minden planetáris inkarnációban kapunk valami újat és a már meglévő „testeinkben” végbemennek bizonyos tökéletesítő folyamatok. Ez a spirituális evolúció lényege. Ebben segítenek az angyali rendek a maguk hatásköreik és karmikus lehetőségeik szerint. Az ember magasabb rendű és rezgésű testei a kialakulásuk sorrendjében: a Manasz, a Buddhi és az Átmán.

Az Archék a fizikai testünk átalakításában, Átmánná változásában működnek közre. Ez az átszellemítés folyamata. Az Arkangyalok az étertestünknek a Buddhi testté való átszellemítésében vesznek részt. Az angyalok pedig az ember asztráltestének Manasszá alakításán szorgoskodnak. Ennek okai úgy foglalhatók össze, hogy az angyali hierarchia említett rendjei a planetáris inkarnációk első három stációjában kölcsönvették az emberek akkor éppen még csak formálódó testeit, ezért mintegy cserébe, viszonzásképpen segítenek a spirituális felemelkedésünkben. Nyilvánvalóan ez a folyamat sokkal nagyobb időhorizontot fog be, mint azt elménk felfogni képes, mégis ha érteni akarjuk, hogy honnan jöttünk, hogyan fejlődtünk és mi vár ránk, akkor elodázhatatlan feladatunk ilyen léptékben is gondolkodni és áttekinteni az evolúciónkat.

Ha már a gondolkodást említettem, itt jön a bökkenő, ugyanis az egyes angyali rendek nem bármikor és bárhogyan és semmiképpen sem bármi áron avatkozhatnak bele a fejlődésünkbe, hanem csakis akkor, ha mi azt kérjük tőlük és lehetővé tesszük számukra.
Vagyis, ha mi nem hiszünk bennük és nem mutatunk hajlandóságot a megtisztulásra, akkor ők nem dolgozhatnak az ember alsóbb – asztrális éteri és fizikai – testeinek az átszellemítésén, hogy azok majd egyszer magasabb rendű – Manasz, Buddhi, Átmán – testek legyenek. Pont itt érhető tetten a mai vallások parasztvakítása, ugyanis sok közülük nem foglalkozik oly módon az ember láthatatlan alkotóival, hogy azok fejleszthetők legyenek. Így maradnak a dodonai jóslatok, a kreált parancsolatok és lelkiismereti „jóllakottságot” okozó üdvtörténetek, a visszaellenőrizhetetlen megváltástanok és a megnyerő örökélet-koncepciók ahelyett, hogy a tudatosságra, a jelenben megtapasztalható, tudásalapú spirituális életstílusra és toleráns példamutatásra, valamint tettekre nevelnék a hívőket. Remélem és új sejtem, hogy az angyali és a szellemi hierarchiák magasabb fokozatai ezt a helyzetet gyökeresen meg fogják változtatni a közelgő korszakváltás kapcsán.

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..