Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Az Egyház és az ördögi uralkodók által elégetett ősi könyvek, tekercsek és kéziratok

Az emberiség történelmének rengeteg hiányzó lapját olyan szerencsétlen helyzetek és gonosz, de befolyásos személyek semmisítették meg, akik magukat csak „Isten konzuljainak” hívták, és sohasem rejtették véka alá az antik világ kultúrájának és könyveinek megvetését.

 

„Kevésbé volna nehéz eredeti formájában rekonstruálnunk az emberiség ismeretlen történetét, ha az egyiptomiak, a görögök és a héberek nem adták volna át regék formájában, s ha a katolikusok nem tették volna keresztényivé az ősi rítusokat és nem semmisítették volna meg a tantételeiknek idegen dokumentumokat.

Az egész emberiség múltja arról a vállalkozó szellemről szól, amelyet furcsamód a pogány sárkányt elpusztító Szent György és Szent Mihály szimbólumai dicsőítenek.” – írta Charroux a Világ mesterei című könyvében.

 

1.1

 

Vajon képesek leszünk-e valaha az emberiség ismeretlen történetét rekonstruálni?

 

Ahhoz, hogy hozzáférhessünk az őseink titkos tudásához, át kell rágnunk magunkat az egyiptomiak, a héberek és a görögök generációi által áthagyományozott számtalan mítoszán és legendáján.

 

Azonban, ennek a tudásnak a nagy részét már réges-régen eltüntették.

 

Csin Si Hunag-tivel (Kr.e. 259-210) kezdődött, aki a Csin dinasztia első császára és az első kínai birodalom megalapítója volt, s az egész országot egyesítette.

Csin Si Hunag-ti erős központi hatalmat épített ki a hatalmas és könyörtelen hadseregének segítségével. A stabilitást elsősorban az emberek élete felett gyakorolt szigorú ellenőrzés, a félelem és a büntetés révén tartotta fenn.

 

Az egyik legnagyobb ellensége Konfuciusz (Kung Mester) filozófiai és etikai tanításai voltak. A halhatatlanság után folytatott kutatásai során megismerkedett ezekkel a tanításokkal, a mágiával és az alkímiával.

Célját azonban sosem érte el.

 

1.2

 

Csin Si Huang-ti nem értett egyet Konfuciusz tanításaival, különösen az oktatás jelentőségével. A tudomány, a történelem, a művészetek és a zene irodalmi munkáit mind tűzre vettette.

Az összes konfuciánus tudóst élve elégette…

 

Rengeteg ősi jövendőmondással foglalkozó könyvet elégettek az ókorban.

Ilyenek voltak többek között Apolló isten Szibilla-könyvei. Annak az Apollónnak, akit az ókori rómaiak a 12 leginkább tisztelt istenségek között tartottak számon.

Valószínűleg pálmalevelekre írták a könyveket, melyek állami megőrzés és szigorú felügyelet alatt tartottak. A köznépnek nem adtak engedélyt a tanulmányozásukra.

 

Gyakran folyamodtak hozzájuk a rómaiak több mint egy évezreden keresztül és a Capitoliumon álló Jupiter tiszteletére emelt templom Apolló szobrának talapzatánál található föld alatti kőládában tárolták. 10-15 katonát tartottak fenn arra, hogy éjjel-nappal őrizzék azokat.

 

Valaki egyszer elhatározta, hogy elpusztítja ezeket a felbecsülhetetlen értékű munkákat. Sikerrel járt.

A Szibilla-könyvek a templom Kr.e. 83. július 6-i leégése során vesztek oda. Csupán néhány részlet élte túl. Szándékosan pusztították el őket. Flavius Stilicho (kb. Kr.u. 359-408) a Nyugatrómai Birodalom magas rangú hadvezére és konzulja, még a másolataikkal is leszámolt valamikor közvetlenül a 408-ban bekövetkezett halála előtt.

 

1.3

 

Ptah istennek az egyiptomi Memphiszben található templomában tárolt papiruszok teljes mértékben elpusztultak minden valószínűség szerint az épület lerombolása miatt. Hasonló sorsra jutott a Kis-Ázsiában lévő Pergamusi könyvtárban található java részt tintával írott 200 000 kötet.

A rómaiak által a földdel egyenlővé tett Karthágó 17 napig égett lángokban Kr.e. 146-ban. Úgy beszélik, hogy „a karthágói könyvtár félmillió kötettel rendelkezett, amelyek hamuvá váltak a Közel-Keleten végigsöprő brutális római pusztítási hullámnak köszönhetően.” (R. Noorbergen)

 

Viszont, az alexandriai könyvtár leégése volt a világtörténelem legnagyobb vesztesége, amelyre Julius Caesar egyiptomi háborúja idején került sor. Minden a tűz martaléka lett. Körülbelül 700 000 tekercs, méghozzá az ókor legnagyobb könyvválogatásai vesztek oda.

Az alexandriai könyvraktár azonban túlélte a pusztítást és még több mint 700 éven keresztül virágzott, mígnem Omar, az iszlám második kalifája úgy nem döntött, hogy a könyvtár felbecsülhetetlen tekercseivel be nem fűti a város fürdőit Kr.u. 640-ben, legalábbis a történet egyik változata szerint, bár sok hasonló létezik.

 

1.4

 

A könyvek, a tekercsek és a kéziratok régóta képezik az állandó és szinte rögeszmés hajtóvadászatok tárgyát.

A középkori Inkvizíció szinte teljesen eltüntette a kéziratokat, III. Leó bizánci császár pedig 717-től a 741-ben bekövetkezett haláláig teljes mértékben ellenezte a szent képek imádatát. Betiltotta az ikonok tiszteletét és 300 000 kéziratot égetett el Bizáncban.

 

„A kard és a kereszt által” Charlemagne, vagyis Nagy Károly, Nyugat-Európa mesterévé és nagy gyilkosává vált. Az Arles-i, a Tours-i, a Nantes-i és a toledói zsinat rendeleteire hatva Nagy Károly, a frankok királya és a Szent Római Birodalom császára (742-814), betiltotta az olyan kövek imádatát, mint amilyenek a ménhírek, a cromlechek, valamint a fákhoz és a forrásokhoz kapcsolódó rítusok ünneplése.

 

Charlemagne parancsba adta, hogy az összes pogány rítushoz kapcsolódó tárgyat és feljegyzést el kell pusztítani.

 

„Megintette az összes olyan embert, aki „szarvasbika vagy bikaborjú maszkot akart viselni”, aki „csordaállat bőrébe kívánt öltözni” vagy „szarvasmarhafejet akart feltenni”, aki „vadállattá változtatta át magát”, illetve „akik ördöggé változtatták magukat.”

 

Több ezer embert ölt meg csak azért, mert meg szerették volna tartani őseik hitét. Aki visszautasította a kereszténység elfogadását, vagy az új királyt… annak meg kellett halnia!

 

Lucien X. Polastron, egy francia író és történész a „Könyvek a tűzön” című könyvében azt állítja, hogy

„I. Gergely, római prefektus, 590-ben pápa, s egy későbbi szent (!), megparancsolta, hogy Cicero, Titus-Livy és a nagy korszak sok más írója könyveinek fennmaradt másolatait égessék el azon egyszerű oknál fogva, hogy a 6. századi fiatalok jobban szeretik azokat olvasni, mint a keresztény írásokat…”

 

Diocletianus (Kr.u. 240-311) római császár 296-ban valamennyi könyvtárat felgyújtatott azok egyiptomi és görög dokumentumaival együtt. Egy másik római császár, Augustus (Kr.e. 27-Kr.u.14.) pedig, aki később az ókori római vallás főpapja is lett, 2000 babonás könyv tűzre vetésére adott parancsot.

 

Ephesus-i/Epheszoszi Szent Pál (vagy Pál apostol) egy olyan elgörögösödött zsidó volt, aki önmagát a pogányok apostolának hívta, s így vált a korai keresztény misszionáriusok egyik leghíresebbikévé.

A híres-neves ember nem kedvelte a „furcsa dolgokat”. Így minden ilyen jellegű könyvet elégettetett.

 

Hosszúra nyúlik valamennyi felgyújtott könyvtári anyag és a régi időkben történt boszorkányüldözéssel kapcsolatos tevékenységek lajstroma.

Mi csupán néhányat ragadtunk ki közülük.

Forrás: http://www.messagetoeagle.com/burnedbooks.php?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=messagetoeaglecom_daily_news_for_08_04_2015#.VdFz_fntmkq

Fordította és szerkesztette: Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..