Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Az egységes egész és az összefonódó világegyetem

Ázsiában, Európában és az Egyesült Államok szerte emberek ezreinek tartott tanfolyamaim során a legtöbbször a következő kérdést szegezték nekem: „A teremtés egysége – létünk egyedüli természete – közvetlenül milyen módon van hatással az életemre?”

 

Erre a következő válasszal szolgálhatok mindenki számára, aki valaha is eltöprengett ezen:

„Miért fontos a világegyetem természete számomra?” Ez a cikk részletesen kifejti az univerzum egységes természetének néhány következményét. Komoly hatással lehet mindannyiunkra, ha megértjük ezeket a következményeket és azt, hogy miként is vannak hatással az életünkre.

 

1,1

 

Az emberek már az archaikus időktől fogva tisztában vannak minden létező egységes természetével. Északnyugat-Indiában az Indus völgyében úgy 6000 évvel ezelőtt letelepedett emberek már tudatában voltak egy egységes gondolati rendszernek. Szájhagyományként kezdték, majd bölcsességüket  szanszkrit nyelven védikus iratok formáiba öntötték. Ezek a tanítások lettek a Védák és az Upanisadok. Ezek a legrégebbi ismert szanszkrit irodalmi szövegek, melyek némelyike a fellelhető legősibb szent szöveg.

 

A Véda szó tudást, ismeretet jelent. Erről a tudásról azt beszélik, hogy közvetlenül nyilatkoztatták ki vagy „hallották”, és minden olyan védikus vagy hindu írástól megkülönböztetik, amelyek „visszaemlékezésekből” származnak. Ezek a tanítások a világegyetem egynemű és egyöntetű természetét hangsúlyozzák, kijelentve, hogy mindnyájan egyek vagyunk. A védikus bölcsek közölték, hogy a bölcsesség mindenkiben megtalálható, közvetlenül és intuitív módon megismerhető a jógán és a meditáción keresztül.

 

A szívünkben található kis hely éppen olyan jelentős, mint a hatalmas univerzum. Megtalálható benne a mennyország, a föld, a nap, a hold és a csillagok. Tűz, villámlás, szelek vannak benne – minden, ami most létezik és minden, ami nem létezik. – Upanisadok.

 

1,2

 

A misztikust az Oxford English Dictionary úgy határozza meg, mint egy „Olyan személyt, aki szemlélődés és önfeladás révén keresve tesz szert az egységre vagy beleolvad a Legfelső Lénybe vagy a végső valóságba (Istenbe), vagy mint aki hisz az elmét meghaladó igazságok felfoghatóságában.”

Az „Istennel való egység átélését követően” minden kultúra misztikusai és vallási kútfői a teljes teremtést egy olyan egynemű egységként írja le, amely mindnyájunkban megtalálható.

 

A fizikai világ kísérletein keresztül a kvantumfizikusok is megismerték a világegyetem egységes természetét.

 

Következésképpen a kvantumfizikusok feltárták a világegyetem alapvető egységességét. – Ervin Schrödinger.

 

Ebből kifolyólag a kvantumfizika bebizonyította, hogy nem darabolhatjuk fel a világot egymástól függetlenül létező icipici egységekre. Amint behatolunk az anyagba, a természet semmiféle egymástól elkülönülő „építőelemeket” nem mutat, mivel az egész sokkal inkább a megannyi rész közti kapcsolatok bonyolult hálózatának tűnik. – Fritiof Capra.

 

Ez az egységes egész túlmegy az összekapcsolt dolgoknak a hálózatán vagy a fizikai anyag egységének fogalmán: ténylegesen megtapasztalható és a leghitelesebben gondolatként írható le.

 

A világegyetem eleinte egy hatalmas gondolatnak tűnik, semmint egy óriási gépezetnek. – Sir James Jeans.

 

Ez a gondolati esszencia egy egyedülálló élő tudatosság, amely mindig is volt és mindig létezni fog. Sok misztikus ezt a végetlen egyedülálló tudatosságot szeretetként írja le. A létezésnek ez a páratlan egyesített lényege vagyunk mi magunk is. Ezen kívül semmi más nincs.

 

Amikor megértjük az egység velünk született univerzális minőségét, akkor valószínűleg a következő kérdés ötlik fel bennünk: Hogyan hat a mindenkivel és minden létező dologgal való egység felismerése és megértése az életemre és a világban véghezvitt cselekedeteimre?

 

A valóságban nincsenek elkülönült dolgok, s önmagad megsegítésével mindenki másnak is segítesz. Sri Nisargadatta Mahari.

 

Ami az emberben van, az van a mindenségben, s ebből kifolyólag végeredményben minden egyes lélek felelős az egész világért. – Gary Zukav

 

…minden dolog egy valami, s ez az egy valami minden dolog – a planktonok, a pislákoló foszforeszkálás a tengerben és a keringő planéták, az egész táguló világegyetem, minden, amit egy rugalmas időhúr köt össze egymással. – John Steinbeck

 

1,3

 

Íme néhány módja annak, amikor mindennapi élettapasztalatunk átalakítja, amit az egész élet egységének valóságáról megismertünk:

 

  • Az élet mindent elrendez. Megtapasztalhatjuk a mindennapi életünk hullámvölgyeinek és buktatóinak kisimulását.
  • Könnyen, gyorsan és hálával valósíthatjuk meg a választásainkat, a szükségleteinket és a kívánságainkat.
  • Megteremthetjük a belső béke és a szeretet által áthatott életet. Nyitottabbá válhatunk a szeretet adására és elfogadására.
  • Felismerhetjük, hogy semmi szükségünk a saját magunk által teremtett istenekre, hacsak nem saját akaratunkból nem adunk értelemet azoknak saját döntésünk eredményeképpen.
  • Szükségtelen magunkon kívül kutatni etikai és erkölcsi kódex után. A jó és a rossz érzékelése belsőnkből bukkan elő.
  • Tisztán látjuk, hogy gondolataink, cselekedeteink és szavaink végül is kizárólag önmagunkra hatnak vissza.
  • A karma és a reinkarnáció koncepciói már kifejtésre kerültek. Amennyiben a karma azt jelenti, hogy folyamatosan a múltbéli viselkedésünk eredményeit tapasztaljuk meg, akkor ez csak azért van így, mivel cselekedeteinknek csakis mi vagyunk a befogadói. A karma nem örökölhető a mi személyes egó-alapú önmagunk múltbéli életeiből. (Ezt az utolsó kijelentést a következő pont egyértelműsíti! – Megjegyzés a Fordítótól.)
  • A reinkarnáció nem úgy megy végbe, hogy a személyes énünk hagyja el a régi testeinket, hogy újakat foglaljon el. Nincs olyan egó vagy individuális én, amely a fizikai test halála utáni időben tovább folytatódna. Az egyedüli, végtelen tudatosság születetlen (nem ismer születést) és sohasem hal meg. Valamennyi emberi testet ez az egyetlen tudatosság tölt fel életerővel.
  • A kvantummechanika számos rejtélye – beleértve a „rejtegetett szégyenfoltot is” megválaszolást nyert. Például, amit Einstein távoli „kísérteties hatásnak” nevezett, azt a „minden dolog egysége” képes megmagyarázni. Nincs átadott információ a foton vagy elektronpárok között. Az információ, a fotonok, az elektronok és minden más a teremtésben ugyanaz a dolog (gondolat), ezért amit az egyik benne levő entitás „ismer”, azt abban a pillanatban az ikertestvére is ismeri.

 

A legfontosabb az, hogy nincs szükség spirituális vagy misztikus megtapasztalásokra várni, mielőtt magunkévá tennénk a létezés és a cselekvés eme módozatait. Akár most azonnal átalakíthatjuk a cselekedeteinket és a létezésünket. Minden most történik, s csakis most az egyetlen olyan időtartam, ami valaha is megtörtént. Valójában, amikor ezeket az elképzeléseket beépítjük a mindennapi életünkbe, akkor felvilágosult életet élünk, s az ebben való életformát ismerjük megvilágosodásként.

 

Forrás: http://www.riseearth.com

Fordította: Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..