Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Az Ellenkező Tudatosság és a földönkívüli beavatkozás – II. rész

Megjegyzés: Ez egy három részes sorozat az idegenek beavatkozásáról Chris Bourne tollából. Kérlek, tekintsd meg az első részt: http://boldognapot.hu/blog/foldonkivuli-beavatkozas-a-foldo/

 

Mi az idegenek terve itt?

 

A spirituális közösségi oldalak egyre többet beszélnek az Idegen Beavatkozásról, ami már zajlik itt, a Földön. Az efféle diskurzusokban mindenfélével találkozhatunk: a bátorító támogatástól kezdve a csendes egyetértésen keresztül az ellenállásig és egyenesen a hitetlenkedésig. „Hol vannak?” – teszik fel gyakran a kérdést. „Hol vannak a bizonyítékok?”

Nos, először is, a hatásaikon keresztül lehet őket megfigyelni: a helyettük dolgozó elit csoportok társadalom feletti következetes hatalomátvételén keresztül. De ha mi valóban „látni” szeretnénk ezeket az entitásokat, akkor csak belső szemmel kell őket nézni. Teljes mértékben össze kell hangolódnunk az érzéseinkkel és a gondolatainkkal. S ezután csakis a viselkedés tudatos élményeinek a mintázata teszi lehetővé a fentről lefelé történő, multidimenzionális látásmódot. Ebből a perspektívából lehet látni, mi is az Idegenek Terve.

 

http://files.abovetopsecret.com/

 

Ősi terv

 

Mindenekelőtt fontosnak tartom elmondani, hogy teljes mértékben megértem az emberek kétkedését eme állásfoglalásra késztető téma iránt. Voltaképpen én arra bátorítanám az embereket, hogy legyenek szkeptikusok, de ugyanakkor nyitottak is a lehetőségekre. Különösen, ha arra a megrögzött elmebajra tekintünk, amely napjainkban a társadalomban a „vezető szerepet” játssza, mely a háromdimenziós Földünk gyors és feltartóztathatatlan pusztulásához vezet. Így amit nekem személy szerint meg kell osztanom, azzal kapcsolatban nem várom el az emberektől, hogy azt szükségképpen névértéken vegyék. Helyette azt a nézőpontomat ajánlom, amely arra készteti az embereket, hogy felfedezzenek és mélyebben kutakodjanak. Annak érdekében, hogy nyitottak maradjunk, lehet, hogy az itt folyó dolgok teljességét kell értékelnünk…

 

Én már találkoztam ezzel az Ellenkező Tudatossággal tudatosan, számtalanszor sok évezred alatt. Tudom, mire készülnek és miben sántikálnak. Csak akkor értelmezhetjük helyesen, hogy mi folyik a társadalmunkban, ha megértjük az arra gyakorolt hatásukat. Ami pedig még ettől is fontosabb: addig nem fogjuk megoldani ezt a helyzetet a Földön, amíg teljesen szembe nem szállunk az idegen tudatossággal, és el nem kezdünk vele foglalkozni. Amit sietve hozzátennék: megvan hozzá a képességünk.

 

Az első részben néhány részletet írtam le az Ellenkező Tudatosság hátteréről. A legmagasabb szinteken ez forma nélküli. Éppen ezért néhány lenyűgöző felmagasztalás tulajdonképpen hátráltatja a teljes körű megértést. Tehát ez egy olyan tudatosságbeli torzításnak és ellenőrzésnek válhat a forrásává, amely átszivárog a magasabb dimenzióinkban lévő lényünkbe. Ez csupán a torzítás miatt történik, melyet a saját egónk valósággá formál. Például a testünkkel való azonosulásunkhoz tartozik a félelem és a bizalom hiánya, miszerint nem lesz valamiből elegendő; a semmissé nyilvánítás, az érzéketlenség vagy saját mély belső énünk tagadása; vagy a személyes felelősség áthárítása bizonyos magasabb hatalmakra.

 

Ez az Ellenkező Tudatosság a társadalom minden szintjén munkálkodik a kormányzattól kezdve az üzleti világon át a hadseregig. De lényeges megértenünk, hogy az emberek többsége nem rosszindulatból cselekszik. Őket egyszerűen felszippantotta egy rosszindulatú rendszer, amely a mesterséges vágyakra leselkedik, érzékeli a szükségleteket és eltorzítja a terveket.

 

Amennyire csak lehet, ösztönzöm a füleket a hallásra és arra, hogy kezdjük el megismerni ezt a tudatosságot, hogy legyőzhetjük és megfejthetjük ezt a saját lényünkön belül, amely az egyetlen olyan hely, ahol igazán szembe tudunk találkozni ezzel és ahol fel tudjuk oldani ezt. A bennünk lévő Eredeti Embernek megvan a képessége ennek véghezviteléhez. Tudomásom szerint az emberiségnek van egy belső kódja, amely arra lett tervezve, hogy aktiválódásakor legyőzze a beavatkozást és feloldja azt mások érdekében. Azonban, először teljesen tájékozottaknak és ébereknek kell lennünk.

 

https://lh3.googleusercontent.com/

 

A gondolataink és az érzelmeink között bujkálva

 

Ha ennek a tervnek a léptékét igazán értékelni kívánjuk, akkor mélyen azokba a gondolati és érzelmi mintáinkba kell tekintenünk, amelyeket folyamatosan kifejezésre  juttatunk. Ezek az idegen entitások „kimagaslóak” elterelésben és félrevezetésben. Szándékukban áll megragadni és ráirányítani a figyelmünket a külvilágra, a kívül zajló drámára. Avagy tele kívánnak tölteni bennünket excitotoxinokkal, melyektől nem leszünk képesek érzékelni, hogy pontosan mi is zajlik a fizikai testmezőnkben. (Az excitotoxicitás ingerlés révén bekövetkező mérgezés.) Ezáltal képesek a mezőnket manipulálni, speciális rezonanciákat rezegtetve és energiaimplantátumokat beillesztve – olyanokat, amelyek vibrációja „fehér zajjá” válik, amihez gyorsan hozzászokunk és érzéketlenné válunk irántuk…

 

A tudatosság korlátozott mezője jött létre gyakorlatilag mindenütt. Az emberiség olyannyira hozzászokott ehhez, hogy ez besurrant pszichénk csendes hátterébe. Félreértés ne essék, ezek az entitások valószínűleg valamilyen módon a mi mezőnkön belül működnek, stimulálják a gondolatainkat, felfokozzák az érzelmeinket és olyan viselkedési mintákat teremtenek, amelyek azon vannak, hogy a tudatunkat behatárolt szinten tartsák.

 

Például, egy harmadik szemhez közeli beültetés el fogja terelni a figyelmet a harmadik szemről. Mivel a valóság abból születik, amire a figyelmünket fókuszáljuk, ha nem teljesen érzékeljük a főbb csakráinkat, akkor gyorsan a sűrűbb rezgéseinkre korlátozódhatunk. Ez olyan, mint amikor egy zenekarban ülünk, ahol a mélydob hatástalanítja a finomabb rezgéseket. Végül pedig, már csak a mélydobot „halljuk”.

 

Vagy pedig mesterségesen „fel vagyunk pörgetve” arra, hogy kivetítsük az indulatainkat és másokat tegyünk felelőssé. Viszont, ez önmagában végtelenül gyenge. Ez azt jelenti, hogy sokkal kevésbé valószínű, hogy hozzáférünk a valóság általunk létrehozott forrásához – abból illesztjük össze ugyanis a valóságot, amit mi önmagunkban találunk.

 

Először a felszínen található összeesküvés intellektuális megértését lehet tudatosítani: az illuminátusok elzálogosítanak, ami kiszipolyozza a társadalmat. Majd amikor ennek tudatára ébredünk, minthogy egy egységes mezővel kerülünk kapcsolatba, akkor nyer értelmet az, hogy kiegyensúlyozatlanok vagyunk. De könnyen túlfuthatunk rajta a saját egónk nézőpontjából látva, ahogyan sokan teszik. Csak amikor abszolúte az ösvényünket járjuk, állandó tudatos választást hozva minden pillanatban, akkor kerülünk teljes mértékben a belső dimenzióinkba… – ennek a minden részletre kiterjedő megértése létfontosságú. Most nem éppen a felszínen zajló események kölcsönhatásáról olvasol, viszont a tudatosságod együtt hullámzik a körülmények mögött meghúzódó mintákkal és egy belső tudatos tájképet hoz létre, amiben a most zajló teljes sztori egyszerűen beúszik a látóteredbe…

 

Nem feltétlenül „látni” ezeket az entitásokat. Ez olyan, mint egy denevér hanglokátor-rendszere:

Állandóan a mezőben található visszhangokat pásztázza és egy teljes belső képet alkot abból, amit a radar fürkész.

Ily módon „látjuk” és értékeljük az Ellenkező Tudatosság javarészét.

 

http://quantumrecovery.files.wordpress.com/

 

Földi terv

 

Mondhatnám, hogy a tervük egyre nyilvánvalóbbá válik. Újra meg újra lejátszódik mindenféle konstellációban…

 

Az Ellenkező Tudatosság hagyta az univerzális áramlást azon események körül, amelyek a Szíriusz B viharos Felemelkedéséhez vezettek 120 millió évvel ezelőtt. Lényegében az otthonuk lett lerombolva, megtanulták, hogyan „tehetik le a karmát” és hogyan léphetnek túl a testen, át a 4. sűrűségbe. Hogy lerövidítsenek egy nagyon hosszú és bonyolult történetet, azóta fáradhatatlanul azon munkálkodnak, hogy szintetikus realitásokat hozzanak létre más bolygókon, ahol gyarmatosíthatnak, kifoszthatják az erőforrásokat, beolvadhatnak, majd pedig új hibrid testi járműveket hozhatnak létre. A Homo Sapiens csak egy lépcsőfoka annak a tervnek, ami itt a Földön zajlik.

 

Éppen most az itteni beavatkozás előrehaladott állapotban van. A színfalak mögött munkálkodva, már nagyon közelében járnak egy szinte teljes hatalomátvételnek. Látjuk ennek az egyre nyilvánvalóbb külső hatásait a média nyílt ellenőrzésében, a rendőrség és a biztonsági helyzet egyre növekvő mértékében, a terrorizmus elleni színlelt háborúban, a pénzvilág és a bankok szorongatásában, az élelmiszerlánc manipulációjában és az internet cenzúrájára tett egyre nagyobb kísérletében.

 

Ugyanígy fáradhatatlanul dolgozik a jóakarat azon, hogy feloldja a beavatkozást. A mostani helyzet nagyon sűrű, a mező roppant nehéz. Olyan, mintha horgonyt vetettünk volna az univerzális áramlásban. Olyan, mintha a Vonás Törvénye alapján a kozmikus energiák ide gyűlnének, hogy segítsenek egyensúlyba hozni a játszóterünket.

 

És minél erősebbé válik a beavatkozás,

annál nagyobbak a feloldó energiák, amit az ide vonz,

Mígnem az univerzum egésze alkalmazza a torziós megoldó erőt.

 

Ezt mélyen átérzem, ezért a szívemben tudom, hogy ez az átrendeződés sikerrel fog járni. Gaia-nak az Ötödik Sűrűségbe tartó mozgását 2012 végén kifejezetten úgy tervezték meg, hogy segítse ennek megkönnyítését. Azonban a rögtön adódó kérdés az, hogy hány ember menekül meg a beavatkozástól és csatlakozik hozzá (mármint Gaiahoz).

 

http://api.ning.com/

 

A sajátosságok

 

Az Ellenkező Tudatosság felülmúlja alkotásban azt, amit én „szintetikus valóságoknak” hívok. Ön és én most egy képekből csodálatosan kialakított, népszerű „ A Mátrix” című filmben élünk természetesen. El tudná képzelni, mennyire behatárolt és embertelen ez a nagyon is valóságos mátrix? El tudod képzelni, milyen léptékben fejlődik? A fő alapkő egyike, amit az Ellenzék már a helyére illesztett, egy rezgő mátrixháló, mi két kulcsrezgésszámmal működik: az egyik az, amit ELF impulzusnak hívhatunk (extra alacsony rezgésszám), amit úgy terveztek, hogy mind a Föld, mind a mi rezgésünket lehúzza. Ez csapdába ejti a lélek alacsonyabb aspektusát – az alacsonyabb ént – a nagyon sűrű rezgésekbe, amelyek elkülönültek a magasabb forrásoktól (és a magasabb rendű énünktől).

 

Ez az alacsonyabb alapfrekvencia bizonyos bolygó körüli monolitok által lett megalapozva és szinten tartva: a Gízai Piramis például (tényleg a világ egyik „csodája”), stratégiailag lett a Föld szárazföldi tömegének épp középpontjába helyezve. Azoktól az időktől kedve más, fejlettebb módszereket alkalmaznak mélyen a föld alatt.

 

Egy másik frekvencia, amelyen „játszanak”, még magasabb, melyet „hamis szeretetnek és fénynek” hívok. Ez egyfajta üdvözülés, amit sok spirituális kör valójában megkövetel, mivel – legalábbis kezdetben – ez kivonja az embereket az inkarnációs fájdalom alól. Ezért van szükség arra, hogy rendkívül óvatosak legyünk a „fénymunkával”, amely az embereket kiemeli a testükből. Fennáll annak a kockázata, hogy elválunk az alacsonyabb rendű énünktől, amit azután roppant könnyű lesz megtagadni. Az igazi felemelkedésért az alsóbb én minden aspektusán keresztül kell hatolni önmagunkat megadó lágysággal. Sem nem visszatáncolva, sem nem visszautasítva azt. A belső sötétségnek az eltorzításait meg kell oldani és a magjukban lévő igazságot kell egységesíteni.

 

Tehát a tagadás különféle szintjei életbevágó problémát jelentenek a kibontakozó emberiség számára. A kötődés feladásának szempontjából létezik olyan tendencia, amely arról szól, hogy gyorsan „el akarjuk dobni a forró parazsat”, de még azelőtt, hogy az igazi forróságot megéreztük volna. Megfigyeltem, hogy nagyon-nagyon gyakran a fénymunkás gyakorlatok nem igazán ütköztetik az embereket a mélyebb belső tudatosságukkal – a karmikus kínnal –, ahol a beavatkozásra sor kerül. Ez vezet a felszínes „Intellektuális Megvilágosodásig”, viszont valójában elválaszt a valóság teljes körétől.

 

A Mátrix három fő tétele

 

Tehát vázlatosan, ez a behatárolt mátrixháló kiterjedése, amelyet létrehoztak. Mindazonáltal sokkal mélyebbre hatol más frekvenciákkal egymásba fonódva és egybe ágyazódva. A terv előrenyomul teljes erővel, hogy szintetikus valóságot hozzon létre itt, amelynek három fő tételét látom:

 

Bolygómérnökség: a nehézfémeket tartalmazó vegyi csíkok például úgy tűnnek, hogy különböző céllal bírnak: a globális felmelegedés irányítása; végérvényesen elpusztítani a növényzetet, amit majd GMO-val (genetikailag módosított organizmusokkal) lehet helyettesíteni; a testünkbe adható nanotechnológiás infúzió, amely egy vibrációs impulzust kaphat azért, hogy szándékosan irányítsák a DNS-t. Ezért nagyon fontos a szervezetünkből kitakarítani a nehézfémeket.

 

GMO: A genetikailag módosított ételek kulcsszerepet játszanak a bolygónk természetes ökológiai rendszerének a lecserélésében. Ahol természetes rezgés van, ott mindig fennáll a veszélye egy olyan beavatkozásnak, amely átszervezi a forrást és a beavatkozást feltárja – ezért oly fontos az ébredező mozgalom számára a természettel való kapcsolat. Minél inkább csökkennek ezek a természetes rezgések, annál inkább érezni fogjuk a mátrix eltipró frekvenciáit. Ezért roppant fontos a felemelkedő emberek számára a sok természetes és bioélelmiszer fogyasztása.

 

Fejlett technológia: Az idegenek forgatókönyve arra rendezkedett be, hogy megtartsa és kibővítse azt a fennálló helyzetet, amelynek a szemtanúi vagyunk – egy olyat, amely eltér az élet természetes rendjével való összehangolódástól. Ez a forgatókönyv a csúcstechnológiai megoldásokat fogja alkalmazni, amely elektroszmogot állít elő azért, hogy gátat emeljen a magasabb szintű összekapcsolódások elé. Éppen most, a mátrix terjeszkedésének köszönhetően, a Föld természetes ökológiai rendszere egyre elnyomottabb. Az ébredező mozgalom számára létfontosságú, hogy elkezdje megszervezni saját fenntartható énjét, amely a közösségek kialakítását támogatja. Ez az oka annak például, hogy miért olyan felbecsülhetetlen a Transition Towns (Átmeneti Városok) mozgalma. Ez arról szól, hogy megtanulunk kevesebből élni és felfedezni, hogy a kevesebb sokkal-sokkal több.

 

Ez semmi esetre sem az egész, csupán a főbb tételek, amelyek szándékosan elindítottak, hogy szintetikus valóságot teremtsenek itt a Földön, amelyek az emberi lelkeket rabszolgaságban kívánják tartani. Sőt, ez már előrehaladott állapotánál tart, mivel sok lelket eltávolítottak a reinkarnáció természetes ciklusából; karmikus emlékeik kitöröltettek, így aztán a lelkeket ismét vissza lehet vezetni az egymást követő járművekbe egy korlátozó forgatókönyv szerint. Kivételesen nehezére esik a léleknek, hogy lássa a realitást és felszabaduljon egy hatalmas külső átrendező segítség híján.

 

http://about-woman.gr/

 

Kozmikus segítség

 

Az emberiség eme rabszolgasága az energia beszűkülését eredményezte itt, azaz egy olyan dolgot, amitől az Ellenkező Tudatosság azt reméli, hogy korlátlanul irányíthat. Fenn kívánja tartani ezt az ellenőrzött status quo-t. Nem fog sikerülni neki. Részletesen fogok a beavatkozás feloldásáról és megvalósításáról szólni ennek a sorozatnak harmadik részében. Lényegében ez sok szinten megállítható a kozmikus istenségek és az inkarnálódott csillaglelkektől kezdve, akik érvénytelenítik és feloldják a vibrációkat, személyesen Gaia-ig, aki már a múltban több hasonló beavatkozást rázott le magáról.

 

Minden egyes ember segíthet. Azáltal, hogy a magasabb lelkeink megtestesülnek, vállaljuk cselekedeteink személyes tulajdonjogát, majd teljesen kifejezzük az igazságunkat, kiküldjük az újraharmonizálódó tudatosság hullámát a mezőbe. Ha mélységében feltárjuk saját viselkedésünk mintázatait, akkor feloldhatjuk a beavatkozás hatásait, mind a saját életünkben, mind a szélesebb környezetünkben. Ez egy üzenetet bocsát az Ellenkező Tudatosság szívébe… „A kontroll nem hat. A Gondviselés szeretetében és jóakaratában gyökerező bizalom működik!”

 

Ezek a vibrációs üzenetek közvetlenül bekerültek a mezőbe, amióta csak a beavatkozás megkezdődött. Jelenleg egy pozitív hatás indul el. Az Ellenkező Tudatosság, amely különböző emberek összefonódó vibrációiból áll – sokféléből – folyamatosan feloldódik. Úgy tűnik, hogy az Annunakikat – a magasabb aspektusokat – tartósan elhurcolták és összekapcsolták a forrással. Ez az itt maradt alacsonyabb rendű „hüllő tudatosság” gondjaira lett bízva, de magasabb dimenziós vezető nélkül. Ez a kontroll felerősítésén való munkálkodás az, amely önmagában véve táplálja a szabadság után epekedő ébredező mozgalmakat.

 

Tehát azt mondják, hogy ha felül akarunk kerekedni, akkor előbb lágyulnunk és lemondanunk kell. Amikor a kontrolláló terv győzelemre áll, abban a pillanatban véget ér a terjeszkedése és ezért rugalmatlanná és törékennyé fog válni. A beavatkozást egy hajszálon függ. Készen áll arra, hogy darabokra hulljon a meleg napfényben.

 

Forrás: http://www.wakingtimes.com/

 

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..