Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

AZ EREDETI TÍZPARANCSOLAT

„Ami volt, az lesz újra, és ami történt, az történik megint: semmi sem új a nap alatt. Ha azt mondják valamire: „lám, ez új”, az is rég megvolt azokban az időkben, amelyek előttünk voltak. Nem törődnek az emberek a régiekkel. De a későbbiekre sem gondolnak majd azok, akik még később lesznek.” – Prédikátorok 1,9-11, katolikus fordítás

 

BIZTOS, HOGY HITELES A NAGYEGYHÁZ?

 

Az emberiség eredetének kérdésére a valós választ a fél világ számára a Biblia sorai jelentik. Ez amennyire jól hangzik, annyi veszélyforrást is rejt magában. Ne gondoljon itt az Olvasó istentagadó álláspontra (ateizmusra), sokkal inkább a szent emberek és a nem szent, de önmagukat a szentek szintjére emelő, idegen tollakkal ékeskedők ismereteinek és üzeneteinek az összekeverésére! Ez ugyanis a mai Biblia.

Aki tiszta szívvel olvassa a Biblia sorait, feltűnhet neki, hogy egyes részei merőben eltérnek a többitől. Bizonyos sorok tiszta kinyilatkoztatásokként, naptól világosabban mutatnak rá lapidáris tömörséggel az élet egy-egy titkára, míg mások egészen más nyomon járnak: emberi betoldások, átírások, sok helyütt kihagyásokkal és apró módosításokkal tarkítva.

Értsük helyesen: emberi generációk elméinek szűrőin mentek keresztül a bibliai passzusok. S mi lett a hatása: mérhetetlen vér! Erre a könyvre hivatkozva ontották ki a legtöbb vért! Ez történelmi tény. Aki pedig azt hiszi, hogy a hit jó kezekben van, annak nem ártana megtanulnia őszintének lenni önmagával. A pápaság históriája és annak az egyháznak a története, amelyeiket én ismerem, nem méltó egy mózesi-jézus vérvonalhoz, eszményképhez a véleményem szerint.  Más szóval, ha Jézus ott állt volna minden döntéshozó mellett, aki az „Isten szavára” hivatkozva és az egyház nevében (!) – ez már egy ellentmondás – parancsot vagy legalábbis jóváhagyást adott az emberek megölésére, a humánum értékeinek tiprására és hadd ne soroljam a borzalmakat, hogy még mire, akkor vajon egyetértett volna-e velük? Jézus vagy bármelyik valódi szent tényleg adta volna a nevét ahhoz az esztelen pusztításhoz, amelynek eredménye lett az egyre növekvő hatalmához körömszakadtáig ragaszkodó egyház? Nem hiszem. Sajnálom, de ezzel nem tudok egyetérteni, s nem is akarok.

 

Nem lehetséges vajon, hogy a Bibliában eszközölt változtatások eredeti célja a hívők toborzása, megtérítése volt? Vagy a múlt legitimizálása, vagyis az Ószövetség ígéreteinek és jövendöléseinek mesterséges beteljesítése? Nagyon úgy fest, hogy a Biblia bizonyos sorait részben a hamis szerzők, tehát hamisítók toldottak be utólag? Nem áll szándékomban egyik egyházat sem támadni vagy bántani, de azért legyen végre világosság! Kapcsoljuk fel végre a villanyt az elménkben, ne legyünk birkák! Akarom mondani, bárányok.

 

HONNAN SZÁRMAZIK A TÍZPARANCSOLAT?

 

Engem elsősorban a Tízparancsolat érdekel, ezért erről az oldalról fogom megközelíteni a kérdést. Sokan próbálkoztak már a Tízparancsolat eredetének megfejtésével és értelmezésével, ezért bőséges forrásanyag áll rendelkezésre e tárgykörben. Magam is ismerek párat. Ezúttal arra kívánok rámutatni, hogy a mózesi Tízparancsolat valahogy nem az igazi, valami sántít benne. Ezzel nem Mózes személyét óhajtom megsérteni, erről szó sincs, mert őt egy hiteles prófétának tartom, viszont amit a Biblia emberi szerzői nem mondtak el, nos, abból azért pár dolgot most leplezzünk végre le, fenntartva, hogy tévedhetünk, de mi van akkor, ha mégsem?

 

A Bibliának ellenmondó írásokat mindig is tűzzel-vassal pusztította az egyház. Nem egy bizonyos egyház, hanem azok az érdekszervezetek, akik az egyházak üzleti oldalában, bevételeiben érdekeltek voltak. Nem lett volna jó reklám sem akkoriban, sem az utókor számára, ha egyes korabeli források „összezavarják” a jónép gondolkodását. Mi történhetett volna például, ha egy királyi kódex nehezen megkérdőjelezhető tartalma éppen az ellenkezőjét állította volna, mint a Könyvek Könyve? Ezeket diszkrepanciáknak, vagyis lényegbevágó különbségeknek hívhatjuk. Merthogy léteznek azért ilyesféle dolgok. A klérusnak – bárhogy törekedett is rá – csak nem sikerült azért mindenhova kiterjeszteni a tisztogató csápjait. Ennek köszönhetően maradtak fenn olyan források, amelyek más színben tűntetik fel a Biblia egyes szereplőit. De amik engem még ettől is jobban izgatnak, azok a Bibliát megelőző korok hiteles dokumentumai, melyeket vissza-visszaköszönni látok a Könyvek Könyvében. Ha sikerülne bebizonyítani, hogy a Biblia meghatározott sorai más szent szövegekből plagizált (lopott, másolt) részek, akkor azzal alapjaiban lehetne megrengetni az odavonatkozó egyházi tantételeket.

 

Utazzunk el Egyiptomba! A Föld talán legősibb hírnökei a ma is viszonylag épségnek örvendő építmények: a Piramisok és a Templomok. Mint az tudvalevő, az egyiptomi szent építmények többsége nem egykorú a bennük őrzött tudással. Bizonyított tény, hogy az egyiptomi templomok, amelyek egyszersmind misztériumiskolákként is funkcionáltak, a koruknál jóval idősebb matematikai, csillagászati, alkimista és mágikus tudást vonultatnak fel. Kétségtelen, hogy a legtöbb jelenleg is álló templom alig több pár ezer évesnél, ugyanakkor tudjuk, hogy ezek a régi, eredeti szakrális komplexumok után épített másolatok. Az olyan egyiptomi templomok, mint például Karnak, Luxor, Edfu, Dendera, Abüdosz temploma, ma is élő könyvtárak és működő erőterek, s a falaikon található szent vésetek módfelett árulkodók. De említhetném akár a Királyok Völgyének sírjait is és a megannyi szobrot, papirusz és szent vésetet, amelyek az értő és tudó szemek előtt felfedik a régmúlt titkait.

Edgar Cayce, a híres amerikai látnok és gyógyító, az egyiptomi piramisokat és a Szfinxet egyfajta időkapszulának nevezi, amely arra szolgál, hogy az előző emberiség tudói átadják, áthagyományozzák az ősi tudást a későbbi generációknak. Hogy igaza volt-e az Egyesült Államokban újraszületett prófétának vagy sem, azt döntse el mindenki maga a Halottak Könyvének következő soraiból!

 

BIBLIA VERSUS HALOTTAK KÖNYVE

 

  1. Ne tisztelj más isteneket énelőttem! →Nem bolygatom meg az isteni egyensúlyt
  2. Ne készíts bálványokat! →Nem állítok meg egy istent sem, ha megjelenik
  3. Ne vedd hiába a szádra isten nevét! →Nem sértem meg a kormányzó istent
  4. Szentelt meg a szombatot! → Az egyiptomiaknál szent nap volt, pontosan a lélekművelés napjának számított a szombat
  5. Tiszteld apádat és anyádat! →Nem ártok a rokonaimnak
  6. Ne ölj! →Nem ölök
  7. Ne légy házasságtörő! → Nem vagyok házasságtörő
  8. Ne lopj! → Nem rabolok
  9. Ne hazudj! →Nem szólok hazugságot igazság helyett
  10. Ne kívánd más tulajdonát! →Nem károsítok meg másokat

 

Ha szemügyre vesszük a Tízparancsolatot, akkor elfogulatlanul megállapíthatjuk, hogy az bizony az egyiptomi Halottak Könyvéből való idézet átfogalmazása és átírása. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy egyes izraeliták szemérmetlenül átvettek e szent szöveggyűjteményből néhány passzust és a saját szájízük szerint alakították, ma úgy fogalmazhatnánk, testre szabták. Például a saját teremtő istenüket állították be a Teremtőnek, s ezt hívták egyistenhitnek, holott pontosan tudták a zsidó „bölcsek” is, hogy az ő istenük egyike a Félisteneknek, akit az egyiptomi Félistenek szorítottak háttérbe, majd Mózessel engedték az ő hitkultuszát „kivonulni” Egyiptomból, miután ama istenség állandóan hatalomra akart törni. Ezek után gyártották le a sémi vezetők a részben valóban megtörtént történelmi eseményekre hivatkozva a nép számára készült, köntösbe bújtatott vallási parancsolataikat.

A sors fintora, avagy a pofátlanság netovábbja, hogy az átalakítás mellett éppen azok ellen is alkalmazták e „parancsolatokat”, akiktől kölcsönvették. Tudniillik, az egyiptomiak ellen, akiket többistenhittel vádoltak.

 

Megjegyzem, a Halottak Könyvében ezeket a sorokat az ember egyéni lelke jelenti ki és állítja magáról egyes szám első személyben Maat Istennő, az Igazságosság Istennője előtt a túlvilági elbíráláskor. Tehát eredetileg nem parancsolatok voltak, hanem a lélek vallomásai. Ami azért nem ugyanaz, mintha megparancsolnám.

Még egy észrevétel: az eredeti sokkal bővebb és jobb volt, mivel tíznél több dogmát (alapigazságot) tartalmazott, azon felül bőséges magyarázatokkal látták el őket!

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..