Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Az idegenek terve: mítoszok, föld alatti bázisok és földönkívüli jelenlét

Mélyen Új-Mexikó északi, középső részén található Dulce álmos kis városkája. Dulce a Colorado és Új-Mexikó állam határán található Archuleta Mesa-n helyezkedik el. Kb. 3000 ember lakja és ez a Jicarilla Apacs Nemzet székhelye. Amennyire kicsinek és jelentéktelennek hangzik ez a távoli helység, annyira a viták kereszttüzében állt az 1980-as évek elején. Paul Bennewitz fizikus és feltaláló, kijelentette, hogy Dulce közelében egy földönkívüli lények által elfoglalt föld alatti bázist fedezett fel.

 

http://cdn.ancient-origins.net/

 

A története gyorsan bejárta az ufó-társadalmat. Azt állították, hogy ezek a földönkívüliek a bázis környékén embereket rabolnak el („idegenek emberrablások”). Azt is bizonygatták, hogy az idegen lények fejlett technológiák kifejlesztésével foglalatoskodnak, így többek között génmanipulációval is. Az összeesküvés-elméletek hívei szerint a tervük nem más, mint hogy ellenőrzésük alá vonják a kormányt és az Új Világrend segítségével átvegyék a föld feletti totális ellenőrzést. Sztorik kaptak szárnyra az emberek és a Dulce bázis lakosai közötti kellemetlen szövetségről, melyek olyan árnyékkormányokhoz fűződnek a titkos társaságok révén, mint amilyenek az Illuminátusok, a Szabadkőművesek, a Bilderberg Csoport, valamint a Koponya és Csontok.

 

Dulce nem az egyetlen olyan hely a földkerekségen, amelyről azt hiszik, hogy föld alatti bázisoknak ad otthont, ugyanakkor viszont egyedülálló abban, hogy az utóbbi időben a legnagyobb népszerűségre tett szert. Az összeesküvés-elméletek rajongói szerint a világ szinte minden táján találkozhatunk fontos és működő előretolt bástyákkal rendelkező föld alatti bázisokkal: az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, az Antarktisz területén és Dél-Amerika szerte. Ezek a bázisok egy sor csatornán keresztül állnak egymással összeköttetésben. Még olyan kijelentéssel is találkozunk, miszerint az egyik ilyen alagút a Vatikán alatt található, működő bázisra vezet, amely már évszázadok óta ellenőrzése alatt tartja a nyugati civilizációt.

 

Az erre a témára vonatkozó információdömping az utóbbi időben szemmel láthatóan igencsak szélsőséges méreteket öltött. Ez az egész történet ugyanilyen furcsának tűnhet, de vajon a szóbeszédek közül, melyik lehet az igaz? A mitológiához fordulunk a válasz reményében. Le kell szögeznünk még mielőtt továbbhaladnánk, hogy a mitológia, miképpen sok olyan állítás is, amely az ufó-társadalomtól származik, sokkal inkább a tudományos-fantasztikummal hozható kapcsolatba, mintsem a tényekkel. A hagyományos mitológusok fenntartják, hogy a mítoszokban található istenek a természet erőit jelenítik meg, vagy valaki élénk képzeletének a termékei. Ezzel vajon a mitológia támogatja-e ezeket a nyilvánvalóan idegenszerű állításokat?

 

http://www.blue-planet-project.com/

 

Az istenek által elfoglalt föld alatti birodalmakról szóló történetek áthatják a mitológiát. Kultúrától függően, Hádésznak, Tartarosznak, Xibalba-nak, Patalának vagy Pokolnak nevezik. Az „istenek lakóhelyei” nem mindig a föld mélyében találhatók, ugyanakkor olykor gyakran hegy belsejében vagy a föld tengereinek a mélyén fekvőként írják le őket. A helytől függetlenül a területre való belépést gyakorta olyannak ábrázolják, mintha egy barlang száján lehetne lejutni oda. A bejárat hajdanán nyitva volt, majd teljes mértékben vagy egy pillanatig, de eltűnt a tekintet elől. Ezeknek a föld alatti birodalmaknak a lakosai nem vágynak arra, hogy nemkívánatos és nem várt társaságok látogassák meg őket, mégis néhány kiválasztott személynek megadták a bejutás lehetőségét.

 

Az ősi iratok szerint a föld alatti világokba vezető bejutás minden, csak nem könnyű. A maja Popul Vuh például leírja a két fivér hérosz, Hunhun-Ahpu és Vukub-Hunapu útját. Egy meredek alászállásról írnak Xibalba Urainak otthonába, valamint megannyi viszontagságról, amivel szembe kellett nézniük. Ehhez hasonló módon az olyan szövegek, mint amilyen az Egyiptomi Halottaskönyv is, egy olyan ösvényről írnak, amelyen végig kell utazni az elhunyt istenkirálynak, hogy bejuthasson a Duat-ba. Miként a Popul Vuh-ban is, az út itt is tele van próbatételekkel, amiket az individuumnak ki kell állnia annak érdekében, hogy a halottak országába, a túlvilágra bejuthasson. A Vishnu Purana azt állítja, hogy az Alvilág legmélyebb szintje, Patala, 70 000 yojana-ra (ez egy védikus hosszmérték, amely egysége nagyjából 5-8 mérföldnek felel meg) található a föld felszíne alatt. Gilgames a nevét viselő eposzban 12 mérföldet utazik az áthatolhatatlan sötétségben, míg meg nem érkezik az alvilág fénnyel teli termébe.

 

Az istenek föld alatti uradalmát úgy ábrázolják, mint ami tele van házakkal, illetve hatalmas csarnokokkal, ahol több ezer ember gyűlhet össze. Szökőkutak, növények, magas fűfélék, fák és mindenféle állat népesíti be ezt a vidéket. Az isteni aszkéta, Narada, akiről a Vishnu Purana beszél, azt állítja, hogy már járt Patalában. „Patala sokkal elragadóbb, mint a mennyország. Felkiált: Mi volna Patalához fogható, ahol a Nagákat (Kígyókat) gyönyörű, ragyogó és gyönyört árasztó ékkövekkel cicomázzák fel? Ezt a régiót a Daityak és Danavak leányai ékesítik fel.”

 

Az istenségek föld alatti, illetve a víz alatti otthonainak hasonló leírásaival van tele a mitológia. A sumér termékenységistennek, Enkinek az otthona, amely a víz mélyén található, aranyból, ezüstből és lapis lazuliból épült házként kerül leírásra. Még az olyan szerzők is, mint a görög filozófus, Platón, ezt a nézetet visszhangozzák. Platón úgy vélte, hogy a föld számos üreggel rendelkezik, amely vízzel, levegővel, fákkal, gyümölcsökkel és virágokkal van tele.

 

http://cdn1.collective-evolution.com/

 

Meglepő módon, Platón még egy másik olyan kijelentést is megerősít, amit a modern ufológia tett. Platón a továbbiakban azt állítja, hogy ezek az üregek föld alatti alagutakon keresztül állnak kapcsolatban egymással.  De nem Platón az egyetlen, aki a föld felszíne alatt futó alagutakról tesz említést. Az inka legendák egy hatalmas alagúthálózatról mesélnek, amely föld alatti városokkal  együtt széltében-hosszában behálózza a bolygót. Amikor Pizzaro és a spanyol hódítók betoppantak Peruba, elrabolták az inka uralkodót, Atahualphát és váltságdíj fejében maguknál tartották. Annyi aranyat követeltek Atahualpha szabadon bocsátásáért cserébe, amennyi egy szobában elfért. Pizzaro emberei hallották azokat a szóbeszédeket, melyek szerint az inka aranyat egy óriási föld alatti alagúthálózatban tartják. Az alagutak több ezer kilométer hosszúak és az inka főváros alatt futnak. Még az utóbbi időben is voltak olyan kalandorok, akik lemerészkedtek a Cusco alatti barlangokba, de sohasem tértek vissza. Egy ember voltaképpen élve jutott ki az alagutakból és két aranyrudat hozott magával. A hatóságok szerint megőrült. Ezt követően az alagutakba vezető bejáratot biztonsági okokból befalazták – legalábbis a hivatalos verzió szerint.

Az apacs indiánok arról számolnak be, hogy az őseik menedéket kerestek az ősi alagutakban egy kataklizmaszerű csapás idején. Évek alatt bebarangolták ezeket a mérhetetlen folyosókat, eljuttatva ezzel az élet magvait az új világba.

 

De mi a helyzet az ufológusok azon állításával, melyek arról szólnak, hogy ezeket a bázisokat genetikai kísérletekre használják? Állításuk szerint a Dulce bázis legalsó, hetes szintjén foglalkoznak effajta kísérletekkel a földönkívüli lények.

 

Egyébként a mitológia támogatja ezt a feltevést. Az amerikai bennszülött törzsek az USA-ban a leghangosabbak, ha ez a téma kerül szóba. A Jicarilla Apacsok (akiknek a főhadiszállásuk Dulce-ben található), a Navaho és a Hopi indiánok régi-keletű hagyományokat őriznek az ember teremtéséről és az ember föld felszíne alól történő feljutásáról. Az Algonquianok részletesen elmesélik, hogy „Ily módon a legalsó világ-üreg csordultig megtelt élőlényekkel, tele lett olyan befejezetlen teremtményekkel, akik hüllő módjára csúsztak-másztak egymáson a vaksötétségben.” E tekintetben nincsenek egyedül. Berosszosz, babiloni pap, olyan ocsmány teremtményekről beszél, amelyek ezt a föld alatti birodalmat népesítik be. Ő olyannak írja le az embereket, mint akiknek egy testük, viszont két fejük van, néhány közülük kecske szarvakkal és lábakkal bírnak, némelyek pedig a lovak hátsó fertályával és emberi testtel. „Röviden, voltak olyan teremtmények, amelyekben minden egyes állatfaj végtagja ötvöződött.”

 

Az ufós szószólók beszámolói szerint ezeket a genetikai kísérleteket a hüllőlények egy csoportja vezette a bázis legalsó szintjén. Thomas Castello, a bázis egykori vezető elhárító tisztje tanúsította, hogy a Dulce bázis hét szintes föld alatti komplexumból áll, amelynek az alsóbb szintjeit egy sor természetes üreg alkotja. Castello úgy vélte, hogy ezeket az üregeket különféle földönkívüli fajok használták a régmúltban. A hindu kozmológiában, a Nagák (Kígyók) egykoron a földön éltek, azonban a hatalmas Brahma isten a tenger alá és a Patalának nevezett föld alatti birodalom heteik szintjére küldte őket lakni. Az azték legendák azt mesélik, hogy Quetzalcoatl, a Tollaskígyó, Mictlanra, az azték alvilágba távozott, és saját véréből és egy korábbi faj csontjából hozta létre az emberiséget.

A mitológiában mindenütt az emberiség megteremtésének aktusa mindig az istenek egy csoportjával – a termékenységistenekkel – függ össze. A termékenységisteneket világszerte hüllőkként vagy kétéltűekként jelentik meg a tradíciók a mindenségben, illetve a művészetben ember és hal, vagy ember és kígyó keverékeként tűnnek fel.

 

http://d38zt8ehae1tnt.cloudfront.net/

 

Sokan érvekkel támasztják alá, hogy a Hüllők (Hüllő-faj) valódi terve a mi kontrollálásunk, a bolygó uralom alá hajtásának a céljából. Az Új Világrend kifejlődésére hivatkoznak. Ennek az elméletnek a támogatói úgy gondolják, hogy a Hüllőknek (Reptiliánoknak), avagy azok genetikai kísérletek során előállított melléktermékeinek feltett szándéka átvenni az irányítást a föld felszíne felett. Ez a hatalomátvétel egy rendkívül erős és befolyásos csoport révén kerül levezénylésre, mely csoport a világ legtehetősebb embereit tömöríti. Néhányan kijelentik, hogy ennek az elit csoportnak a tagjai voltaképpen genetikailag állnak egymással kapcsolatban. Céljuk az, hogy minden férfi, nő és gyermek az ő titkolt tervüknek engedelmeskedjen. A Reptiliánokat azzal vádolják meg, hogy a földi népesség csökkentésére törekednek és olyan fegyvereket vetnek be a számunk csökkentése érdekében, mint a chemtrail, a genetikailag módosított élelmiszerek, a vakcinák és a mesterséges vírusok. Azt állítják, hogy könnyebb félmilliárd vagy egy millió embert kontrollálni, mint hét milliárdot, amennyien jelenleg a Földön élnek.

 

Az erre az állításra vonatkozó mitológia tanulmányozásának van néhány tartópillére. A földi emberi populáció kiselejtezésének az elképzelése nem modern koncepció. A sumér Atrahaszísz-eposzban egy olyan történettel találkozunk, amelyben az istenek épp ezt teszik!

1200 évvel az ember megteremtését követően a Földet benépesítő emberiség száma megnőtt. „Zajuk” megzavarta az ég istenének, Enlilnek az álmát. Enlil úgy döntött, hogy egy csapást mér az emberiségre, hogy létszámát lecsökkentse. Ez egy darabig működött is, de amikor egy újabb 1200 éves periódus letelt, a népesség száma ismét megemelkedett, így Enlilt újból megzavarta a zaj. Ezúttal a népességcsökkentés érdekében Adad-ot, a zivataros eső (vagyis a vihar) istenét vette rá arra, hogy tartóztassa fel az esőt, így a világot hatalmas aszály sújtotta, midőn számtalan ember pusztult el. A népesség tovább nőtt, s mikor újból letelt egy 1200 éves ciklus, s a zaj elviselhetetlenné vált Enlil számára. Mivel szerette volna csillapítani a problémát, ezért rávette az isteneket, hogy tartsák vissza a természet ajándékait. Ez hat éven keresztül tartott, mire a szövegek tanúbizonysága szerint a Föld emberei a kannibalizmus szintjére süllyedtek a túlélés miatt. Enki, a termékenységisten, megkísérelte megmenteni az embereket az éhezéstől. Ez még nagyobb haragra gerjesztette Enlilt. Végül Enlil bosszúból arra döntésre jutott, hogy egyszer s mindenkorra elpusztítja az emberiséget. Úgy tervezte, hogy áradatot bocsát a Földre. Enki ekkor megint közbelépett és megmentette az emberiséget a totális megsemmisüléstől. Ő figyelmeztette Atrahaszísz-t a közelgő özönvízről és azt tanácsolta neki, hogy építsen bárkát önmaga és családja megmentése érdekében.

 

Tengernyi elmélet kerül elő, miközben az igazságot kutatjuk a világegyetemben elfoglalt helyünket illetően. Magától kínálkozik a mitológia, hogy alátámassza ezen állítások zömét. Nehéz eldönteni, hogy vajon ezeknek az elméleteknek a kiagyalói a mitológiát használták-e fel sejtéseik megalapozására, vagy első kézből vették az élményeket, avagy máshonnét. Az magától értetődőnek tűnik, hogy az ufó-kutatók által kiderített információk többsége párhuzamba állítható azokkal a mítoszokkal és a legendákkal, amelyek az ókorból eljutattak hozzánk. Azért, hogy ez a gondolatkör bezáródjék: ha az ufó-társadalom által kiderített történetek nem mitológiai forrásokon alapulnak, de megerősíti azokat a mitológia, akkor a távoli múltunk elbeszéléseinek meglehetnek a tényleges alapjai. Ez maga után vonja, hogy az istenek olyan lélegző lényekként éldegéltek, akik a távoli múltban a föld porát tapodták, ember alkottak és kulcsszerepet játszottak az földi élet és kultúra kifejlődésében.

 

Forrás: http://www.ancient-origins.net/

Fordította: Száraz György

Boldog napot!

 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:

 

Adad vagy Addu az akkád mitológia viharistene, illetve általános időjárásisten és szelek irányítója. Körülbelül azonos a sumer Iskur istennel. Nevét általában DIM alakban írták, Iskurral azonos módon. Az IM logogram jelentése „eső” vagy „vihar”, a név sumer alakja egyszerűen esőistent, viharistent jelent. A Hadda, Addu, Adad név talán szintén a sumer ad-da („atya”) szóra vezethető vissza. Szent száma a hatos.

 

Míg a sumer mitológiában a természeti istenek másodrendű szerepet játszottak a kozmikus istenekhez képest, addig a sémi mitológiákban ezek váltak elsődlegessé. Adad kultusza különböző úton-módon elterjedt más térségekben is, elsősorban Sziriában, ahol az i. e. 1. évezred folyamán az arámiak Hadad néven tisztelték. Anatóliában az óasszír kereskedelem korában a hettiták az írásjelet vették át saját viharisteneik (Tarhuntasz, Taru) leírására. Ugyanígy a hurrik Tessub nevét írták Adad logogramjával. Az anatóliai viharistenekhez kapcsolódó bikakultusz is Adadtól ered, akinek szent állata a bika. (Zeusz, aki szintén időjárásisten, szintén felvette időnként a bika alakját, Krétán erős bikakultusz volt). Hadadon keresztül Baál kialakulása is Adadra vezethető vissza.

 

Adad kultuszai az i. e. 2. évezred folyamán az amoriták megérkezésével kezdtek erősen terjedni. Észak-Szíriában már az i. e. 3. évezredben adatolható Hadda isten létezése, az amoriták (nyugati sémik, akik azért kapták ezt a nevet, mert Mezopotámiába nyugat felől érkeztek) hozhatták magukkal, itt pusztán az azonos tevékenységi kör miatt azonosult Iskurral. Talán e sémik egyetlen istene volt, mivel mitológiája nagy részben Iskurra épül, az ő családi kapcsolatai jelennek meg Adadnál is, csak akkád-amorita nevekkel. Asszíriában az óasszír uralkodók közül többen viselték Adad nevét, mint például I. Samsi-Adad, aki az első nagyobb asszír hódításokat vezette, vagy fia, Jaszmah-Adad, Mári kormányzója. Babilonban már Szumu-la-Él évnevei bizonyítják az Adad-kultusz meglétét, uralkodásának hetedik évétől a kilencedikig egy meg nem nevezett Adad-templomot építtetett. Egyik fő kultuszhelye Karkarban volt, ahol az Ékarkara Adad temploma, az Édurku pedig felesége, Sala tiszteleti helye.

 

FORRÁS:

http://www.ancient-origins.net/myths-legends-unexplained-phenomena-news-mysterious-phenomena-opinion-guest-authors/alien-agenda#sthash.VFGgfD91.dpuf

http://hu.wikipedia.org/

Helmut Freydank: Lexikon Alter Orient. Ägypten * Indien * China * Vorderasien, VMA-Verlag, Wiesbaden 1997. ISBN 3-928127-40-3

Mesopotamian Deities

Daniel Schwemwer: The Storm-Gods of the Ancient near East

James Hastings & John A. Selbie: Encyclopedia of Religion and Ethics (Part 5) 180. o.

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..