Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

AZ IGE SZÓ FOGALMA

Írta/Szerkesztette: Posted on 0

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.

Ő kezdetben az Istennél volt.”

 

Milliárdnyian olvasták és próbálták már értelmezni a Biblia bevezető sorait, de nem mindenkinek sikerült megfejtenie, hogy mit rejt az IGE kifejezést. Vajon kire vagy mire utalhat? Milyen lehetséges értelmezési módjai vannak? Úgy vélem, a biblia egyik kulcsa az IGE fogalmának tisztázása és megértése. Tegyünk egy kísérletet!

 

Az ige szavunk eredetileg annyit tesz, hogy „szó” vagy „beszéd”. A vallástörténelemben egy a „varázsszó”, „varázsige”, „bűvös szó”, „mágikus szó” jelentés tárult hozzá, mivel a világ teremtésében (kozmogónia) a kimondott szó teremtő ereje az, amely a létezést elindítja, illetve a nem létezőből létezőt, a megnyilvánulatlanból megnyilvánultat teremt.

Számos vallási eszme, illetve mitológia alapmomentuma az Ige létbe szólító ereje. A rezgés, vagy a Hang, amely elindítja a teremtésnek nevezett folyamatot, amely az ősidőktől fogva a jelen pillanatig tart.

 

A sztoikusok Logosznak, azaz Szónak nevezték a világot teremtő és irányító Értelmet. Ebben a kontextusban Logosz = Szó = Ige = Értelem

 

A Bibliából kiindulva az Ige nagybetűvel Isten kinyilatkoztatása. Kisbetűvel is írhatjuk és használhatjuk, akkor egy bizonyos bibliai idézetre gondolunk. De ne kanyarodjunk el ennyire a metafizikától!

A nagy kezdőbetűvel írt Ige magát Jézust, a Fiúistent is jelenti. A szentháromságtani értelmezés szerint az Ige az Úr kimondott szava és közlése. A magyar bibliafordításokban az ige nem csak a logosz fordítása, hanem a rhéma is. A magyarázatokban az „írott ige” (logosz) és „kijelentett ige” (rhéma) fogalmait különböztetik meg.

 

Az Ószövetségben számtalan módon jelenik meg Isten: álmokon, extázison, látomásokon, közvetítőkön, bizonyos eseményeken keresztül, vagy alkalmasint kinyilatkoztatás formájában. A kinyilatkoztatások címzettjei a kiválasztottak és a próféták, viszont soha nem a tömeg, soha nem a nép. Mintha Isten Igéje, kimondott Szava csak az arra méltók és érdemesek előtt elevenedne meg. Talán az állhat ennek a hátterében, hogy az Ige természetfeletti, illetve mágikus erejű, s felfogásához, az észleléséhez beavatottság szükségeltetik.

Ez már nem szimplán teológiai értelmezés, hiszen itt testet ölt a spirituális, avagy a misztikus interpretáció is.

 

Isten minden korban másként üzent a néphez, legutóbb Jézuson keresztül nyilvánította ki magát: „Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget.”

 

A keresztény hit azon alapszik, hogy Jézus Krisztusban Isten teljes egészében megnyilatkozott és önmagát kimondta adta magát a világnak. A „kata holon” (kata = valami felé, valami szerint; holon = egész, tökéletes) származik a „katholikosz” kifejezés, amit mi katolikusnak mondunk és egyetemesnek fordítunk. A katholon az „egészhez tartozó”, az „egész szerinti” jelentéssel bír. Ez is azt fejezi ki, hogy az Ige a teljesség, az egész és a tökéletes szinonimája.

 

A Logosz szó János evangéliumának bevezetőjében (Jn 1,1–18) szerepel, amely emiatt Logosz-himnusz néven híresült el. Egyes bibliakutatók feltételezik, hogy János utólag toldotta be a szövegbe a Logosz szót.

Ez a himnusz Jézus Krisztus preegzisztenciájáról ad hírt, vagyis hogy Jézus a testet öltése előtt is már létezett. A teológusok sokat vitatkoztak ezen, hiszen ezzel érvelni és cáfolni is lehet Jézus isteni mivolta mellett vagy ellen. Ha mélyebben belegondolunk és elfogadjuk Jézus Krisztus preegzisztenciáját, akkor már megközelítjük a reinkarnáció feltételezését.

 

János ekképpen nyilatkozott Jézusról

„Ő volt az, akiről megmondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én.”

 

Ezek után lássuk János evangéliumából a Logosz-himnuszt kezdetét:
„Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige,
ő volt kezdetben Istennél.
Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.
Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága.
A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.
Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve.
Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.
Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról.
(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít.
A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ.
A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.
Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében,
akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.” (Jn 1.1-1.14)

 

Összegezve, az Ige Isten kommunikációjában nem csupán egy közlendő üzenet vagy Jézus Krisztus szinonimája, hanem maga a Teremtő, maga az Úr. Isten = Ige = Tudat = Szó = Értelem = Logosz = Mindent Átható. Ha ezeket a megfeleltetéseket végiggondoljuk, akkor láthatjuk, hogy teremtés kezdő impulzusa a Hang, az Ige. A teremtés maga a mágia, tehát a vibráció útján születnek meg benne a megnyilvánulások: a világegyetem és az élőlények. Az isteni hatalom, a végtelen Alkotókészség Mezője Isten, akiből a teremtés folyamatában a megnyilvánulások megszületnek, majd élettartamuk lezárultával belé olvadnak vissza. Így az Ige gondoskodik a világtörvényekről, a világrendről és a létezők sorsáról. Minden Alfája és Omegája pedig a Teremtő Isten.

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..