Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Az Orosz parapszichológia történelme

A szovjet parakutatások mindig is a világ élvonalhoz tartoztak. Számtalan titok lengi körül ezt a területet, mely felöli a kozmobiológiától kezdve a pszchiotronikáig a gyógyítás, a végső megsemmisítés és a megannyi, különféle szándékú mágikus-okkult ágazat szakterületét. A köd az elmúlt években oszladozni kezdett, az orosz média is dobott némi koncot a nyugatiaknak, s mára ott tartunk, hogy a sokat tagadott parajelenségek bizonyítottak és úgy tűnik, az emberiség jövőjét éppen a parapszichológia dönti majd el.

Raszputyin, a cárné házi varázslója

Egy Grigorij Jefimovics Raszputyin (1871-1916) nevű szibériai szerzetes óriási karriert futott be a cári udvarnál. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy II. Miklós felesége szentül meg volt róla győződve, hogy a mágus képes kezelni fia vérzékenységét. Sorsának záróakkordja azonban meglehetősen tragikusra sikeredett. A bojárok egy része a politikai intrikáiról híres, hipnotikus hatalommal  bíró varázslót nagy nehezen meggyilkolta. Ezek után nem csoda, hogy mindenki tartott a mágiától Oroszországban, de éppen ezért hittek is benne az emberek!

Az októberi forradalom után


Az 1917-es orosz októberi forradalmat követően teljesen megszokott dologként tartották számon a természetfelettit. Az 1920-as és az 1930-as években azonban minden ködbe burkolózott. A hivatalos hatalom hallani sem akart a tudományos kísérletekről és minden tőle telhetőt elkövetett annak érdekében, hogy az ilyen irányú törekvéseket mihamarabb, csírájában fojtsa el.
Falun azonban továbbra is élt a hagyományos értelemben vett mágia. Az orosz gyógyítók csakhamar komoly hírnévre tettek szert, mivel legendás képességeiket aligha lehetett véka alá rejteni. Az orosz diktatórikus rendszerek tűzzel-vassal tiltották és minden lehetséges módon védték magukat a parapszichológia arzenálja ellen. Elsősorban attól tartottak, hogy az olyan rejtett és láthatatlan képességet, mint amilyen például a hipnózis, könnyedén a hatóságok ellen lehetne fordítani.

Félreértés ne essék, az olyan vezető, mint Sztálin, tisztában voltak a paranormális jelenségek valódiságával, s ezen a területen is világelsőségre kívántak törekedni. Az orosz kémelhárítás és honvédelem részére magától értetődő volt, hogy azonosítatlan repülő tárgyak éppen úgy léteznek, mint a távolbalátás és a távolba hatás virtuóz képességei, melyek akár egy esetleges háború kimenetelét is bármikor eldönthetik. Nem csoda, hogy minden bimbózó parafenoménnek tűnő személyt begyűjtöttek, s lehetett választani: vagy az állam szolgálatába szegődnek, vagy elhallgattatják őket.

Állatkísérletek

Oroszországban két akadémikus, Vlagyimir M. Bektyerev és Alekszij Leontovics kezdett kutyákkal kísérletezni. Leghíresebb kísérletüket egy Mars nevű farkaskutyával végezték, aki engedelmesen teljesítette gazdája telepatikusan közölt üzeneteit. A „gondolattal közvetített ösztönzés” befolyásoló ereje kezdett kikristályosodni számos, különböző fajta állaton végzett kutatás nyomán.
Ezután egy elektromérnök, bizonyos dr. Bernard Kajinszkij, méréses vizsgálatokkal állapította meg, hogy a pszichikus parancsokat adó idomár agyában 3,17 mm hosszú, magasfrekvenciájú elektromágneses hullámok keletkeznek.

A bolsevikok hatalomra jutásukat követően komoly expedíciókat szerveztek okkult célzattal a világ különböző vidékeire. Ősi relikviákat, szent ereklyéket, mágikus talizmánokat és szent tárgyakat kívántak megkaparintani, melyektől azt remélték, hogy okkult hatalmukat birtokolva bebiztosíthatják saját jövőjüket. Tény, hogy az NKVD – a KGB elődje – számos okkult eljárást kutatott ki és alkalmazott.

Az aura felfedezésének első lépése: a Krilián-effektus

Szemjon Kirlián, elektrotechnikus, 1939-ben egy olyan műszert talált fel „véletlenszerűen”, amely képes volt az elektroterápiával kezelt emberi test egyes részei lefényképezni. A színes fotók fényorgiájából pedig arra következtetett, hogy az az emberi elektromágneses energiamező egy része lehet, amelyet immáron tudományosan is sikerült lencsevégre kapni. Eleinte csak növényekkel, majd később már emberekkel is kísérletezett. (Gyakorlatilag fájdalommentesen készített róluk fényképeket a később róla elnevezett eljárással.) Az orosz kutató rájött, hogy minden élő szervezet eltérő aurával rendelkezik, sőt eme aura az adott élőlény egészségi állapotának megfelelően változik.

Kirlián egyik legizgalmasabb felfedezése kétségkívül az volt, hogy a levágott levél aurája is megjelenik a fényképen közvetlenül annak eltávolítása után. Ez a fantom levél pedig magyarázatául szolgálhat akár az amputált betegek úgynevezett fantomfájdalmaira is.

A második világháború kitörését követően Wolfgang Messing parapszichológus a Szovjetunióban bontakoztatta ki tehetségét.
A hidegháború folyamán a Szovjet kommunista Párt Központi Bizottsága olyan kutatóbázist alapított Novoszibirszkben, amely a telepatikus úton távoli tengeralattjárókra közvetített parancsokat kutatta. A szovjetek szinte számolatlanul tolták bele a pénzt a parakutatásokba.

Gömbvillámok

Ma már senki nem vonja kétségbe a gömbvillámnak nevezett jelenség létezését. Orosz hegymászók a ’70-es évek végén abban a nem túl nagy szerencsében részesültek, hogy egészen közelről tapasztalhatták meg egy-egy gömbvillám képességeit. Egyik éjszaka álmukban lepte meg őket ez a jelenség, amely tulajdonképpen egy halványsárga, lebegő, illetve a levegőben közlekedő fénygömb volt, mely színes csóvát húzott maga után. A kezdeti vizsgálódások után az egyik hegymászót – Kravunyenkót – szó szerint megégette a gömbvillám, nevezetesen a húsába mart a csontig hatolva, míg a másikat, Oleg Korovint, megölte a hívatlan „jövevény”. Kórházba szállították a pórul járt hegymászókat, s az orvosok elképedve szemlélték az esetet.
Később a világ több táján is észleltek ehhez hasonló, de nem feltétlenül ilyen végzetes jelenségeket, s a gömbvillámok mítosza fokozatosa valósággá alakult át.

Hipnotikus transz és telepátia

Az 1920-as években L. L. Vasziljev volt a hivatalos orosz parakutatások úttörője, aki a távhipnózis területén szerzett magának tagadhatatlan érdemeket. Képes volt akár ezer kilométer távolságból transzba ejteni kísérleti alanyait. Vele szemben azzal szoktak előhozakodni a szeptikusok, hogy kísérleteit alig-alig ellenőrizték. El tudjuk képzelni, hogy az orosz vezetés pénzzel tömne egy számára érdektelen és eredménytelen kutatást? Kissé naiv teória egy teljesítményorientált szemléletmódtól.

Az oroszok jóformán minden okkult területen folytattak kutatásokat a kozmobiológiától a csillagjóslásig. Eredményességükre jó példa, hogy az 1960-as években dr. Nyikolaj Kozirev asztrofizikus egy olyan teóriával állt elő, amely egészen elfogadható válasszal szolgált az ESP (szokványos érzékeken túli érzékszervi észlelés) igazolására és működésének megértésére. A tudós az idő természetét firtatta. Elméletének alapja az volt, hogy a pszi-üzenetek folyamatában a gondolat ereje befolyásolhatja az időt, különösen az érzelmi töltöttségű, mentális üzenetek érhetnek nagyobb eséllyel célba. Azt állította, hogy a telepatikus képességű emberek akaratlanul is megritkítják maguk körül az idő szövetét, ellenben sűrűbbé teszik azt a fogadó aurája körül. Az orosz zsenivel csakhamar egyik amerikai kollégája, Dr. Chales A. Muses, is egyetértett, illetve tovább fejlesztette azt.

Vasziljev 1966-os halála után szinte teljes hallgatás jellemezte az orosz parakutatásokat. Azután, 1978-ban több nemzetközi megfigyelő észrevette, hogy az orosz sakkmesterek – élükön Anatolij Karpovval – jártasak a hipnózisban.

Áttörések az alternatív képességekben: intraszenszek és extraszenszek

A szovjet (orosz) elit hatalmi tébolya megszülte az ilyenkor szokásosnak mondható paranoid képzeteit: mindenhol beszivárgókat, konspirációkat, a rendszer ellenségeit keresték és persze védekeztek is ellenük. Logikus, hogy egyetlen államférfi sem hagyhatott figyelmen kívül egy olyan stratégiailag kardinális területet, mint a pszichotronika.

1982-ben a szovjetek például azért hoztak létre egy laboratóriumot a parafizikai jelenségek kutatására, mert Leonyid Brezsnyev egészségügyi állapota egyre csak romlott, s ezt kívánták ellensúlyozni. Egyébiránt a feljegyzések szerint az államférfi állapotán egy grúz ápolónő, bizonyos Dzsuné Davitasvili, szeánszaival valamelyest tudott is segíteni.

1989 májusában már ott tartott az orosz kutatás, hogy a moszkvai külügyminisztériumban a hittel való gyógyításról tartottak konferenciát, melynek során A. Csumak méltatta a „hipnotikus masszázs” technikáját: a szakértő 93%-ban tartotta hatékonynak ezt a módszert. Nyikolaj Levashov intraszensz képességeiről adott hírt, vagyis röntgen és minden egyéb sugárzás nélkül meghatározta belső szerveinek állapotát. Valerij Avgyejev pedig bemutatta, miként képes gyógyítani a kozmikus energia közvetítésével.

Pszichoronikus fegyverarzenál

Szóval, mindeközben a kormány a paranormális jelenségek megítélésében meglehetősen konzervatívnak mutatkozott. A tagadás álláspontjáról lassan a tolerancia, majd az érdeklődés alapállásába helyezte át a súlypontját. A kutatások elsődleges területe a pszichokinézis lett, de alaposan átvizsgálták az okkultizmus valamennyi területét. Így vált a Szovjetunió hamarosan okkult nagyhatalommá.

1985-ben Anatolij Akimov vezetésével létrejött a Nem Hagyományos Technológiák Központja Moszkvában. Itt a tudósok azon fáradoztak, hogy az Einstein által előre megjósolt torziós terek létrehozásával egy olyan pszichotron fegyvert fejlesszenek ki, amely képes lehet semmisíteni az ellenséges haderőt a Föld bármely pontján.
Később az orosz tudományos grémium sarlatánnak és áltudósnak kiáltotta ki Akimovot és kutatásait felfüggesztették. Érdekes, hogy addigra már több mint ötszázmillió szovjet rubelt fordítottak eme kutatásokra. Mi több, azóta Akimov a „torziós adattovábbító vonalak” fejlesztésére újabb pénz préselt ki a katonaságtól.

Az orosz Hadügyminisztérium az elmúlt két évtizedben évente dollár milliárdokat költött az okkult kutatásokra. Olyanokra, mint az „energoinformáció-csere”, a „mikroleptonos telepátia”, az elektromágneses kisugárzásokat produkáló pszichotronikus generátor, amely telefonon, tévén, rádión, sőt villanykörtén keresztül is eljuttatható jeleket továbbít, illetve olyanokra, mint a láthatatlanság talányainak megoldása, az infrahanggenerátor, mely minden életormát elpusztít, az ultrahang kisugárzók, melyek a belső szerveket támadják, vagy a különféle vihar-előidéző technológiák többek között.

Egy orosz hadászati cikk nemrégiben arról számolt be, hogy az emberiség egy pszichotronikus háború küszöbén áll. Az információs hadmozdulatok lehetséges célpontja pedig az emberi elme és test, minthogy eme fegyverek a test érzékelő és adatfeldolgozó rendszereit támadják. Vagyis e technológiák célja az egyensúlyban tartó pszichés jelek szétrombolása vagy megzavarása az ellenfélben.

Borisz Jelcin pszichotronikus védelme

Ha valaki nem hisz az orosz parakutatások komolyságában, akkor a következő történetre varrjon gombot. Az egyik legismertebb eset Georgij Rogozin tábornoké, aki az elnöki testőrség parancsnokhelyettese volt Borisz Jelcin idején. A katonai vezető a KGB-nél szolgált korábban, ahol gondolatolvasással és telekinézissel foglalatoskodott. De nem állt meg itt, hanem asztrológiai elemzéseket készített, tanulmányozta a kabbalát, amely alapján kiértékelte az egyes személyi előléptetéseket, sőt, állítólag a kozmoszból kapott bizonyos tanácsokat és tanításokat. Mivel 1999-re jósolta meg az atomháború kitörését, ezért állásából csakhamar távoznia kellett.

Jurij Malinyin maga nyilatkozta, hogy aktívan közreműködött az orosz elnöki testőrség ama részlegének megalakításában, amely az elnök pszichofizikai védelmét volt hivatott szolgálni. Mielőtt az elnöki gép felszállási engedélyt kapott volna, rendszeresen és módszeresen látnokok pásztázták át a gépet parapszichikai képességeikkel az elnök biztonságát szavatolandó. De a specialisták bevetették a távolbalátás és a távolba hatás képességeiket is, ha az elnök utazásairól volt szó.

Vlagyimir Putyinról az a hír járja, hogy erőteljesen pravoszláv érzületű, ami egyébiránt még egyáltalán nem zárja ki az okkultizmus iránti fogékonyságot. Bárhogy is, a KGB (és még ki tudja hány szervezet) továbbra is évente rubel százmilliókat költ parapszichológiai kutatásokra. Nem hinném, hogy csak a kanálhajlítás érdekelné az orosz vezetést, mert arra egy átlagember is képes a maga provinciális módján.

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..