Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Az ősi Jerikó: az óriások városa és a Gibborim óriások otthona

Jerikó minden idők egyik legrégibb, egyben az egyik legfontosabb városa. A modern kori ásatások bizonyították a város ókori történetiségét. Ez egy szent város, ahol számos véres ütközetre került már sor.

Az ősi időkben Jerikót az Óriások Városaként ismerték, mivel a Gibborimnak nevezett óriások lakták.

(Gibborim egyes száma: gabar, mely „hatalmasként” értelmezhető. – Megjegyzés Száraz Györgytől)

 

A Gibborim óriások népesítették be Jerikót Jozsué szerint

 

A „Gibborim”, a „hajdani hősök, a híres emberek”, akiket a Teremtés könyvének 6. fejezete említ, ugyanolyan magasak és erősek voltak, mint a Nephilimek, azonban veszélyes, harcias fajt alkottak.

 

A Biblia szerint azok, akik alászálltak az égből a földre és a föld asszonyaival „keveredtek” (egyesültek), ők voltak a „bukott nagyalok”, a Figyelők/Őrzők, egy 200 főt számláló magas rangú isteni lénycsoport.

 

 

A Teremtés könyvében említésre kerülő óriások így az emberek és a bukott angyalok kereszteződésének eredményei.

A Nephilimek nem csupán maguk között szaporodtak, hanem a homo sapiens-szel is hoztak létre utódokat. A Nephilimek ivadékai lettek a Gibborimként ismert óriások.

 

Józsué, aki az izraeli törzsek vezetőjévé lépett elő Mózes halálát követően, krónikáiban megemlíti a Gibborim népet.

 

Jerikó fala. Image credit – Biblical Archaeology

 

Jerikó történetét Józsué (6, 1-27.) meséli el. Józsué pedig az ősi Jerikó valódi lakóitól értesült róla.

 

Józsué 6,2-ben azt írja, miként szólt az Úr hozzá:

 

„És monda az Úr Józsuénak: Lásd! kezedbe adtam Jérikhót és királyát a sereg vitézeivel együtt.” (Károli Gáspár)

 

A bibliatudósok szerint a „vitézek” a Gibborim népre tett hivatkozás. (A „vitézek” fordítás eredetije szó szerint „hatalmas embereket” jelent. – Megjegyzés Száraz Györgytől.)

Ez a megfogalmazás ugyanabból a héber szóból származik, amelyet Mózes használt a Teremtés könyvében (6, 4) az óriások kifejezésére.

 

Naram-Sin győzelmi sztéléje Naram-Sin királynak a Lullubi hegyi nép felett aratott győzelmét dicsőíti. Naram-Sin király rendkívüli magasságúként mutatkozik meg.

 

„Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.” (Teremtés könyve 6,4)

 

Ez azt jelenti, hogy Jerikót a Gibborimként ismert óriások lakták. Józsué elbeszéli, hogy amikor Jerikó falai leomlottak, ő és Izrael népe csatában találkozott össze az óriásokkal.

 

Vajon a Gibborim népe túlélte?

 

Robert C. Newman, a Pennsylvaniai Hatfield Bibliai Teológiai Szeminárium Újszövetséggel foglalkozó professzora szerint a „Nephilimekre vonatkozóan” a rabbik a Num. 13:33-t használták, ahol a fogalom az Anakim-hez (Anákhoz) kapcsolódik az Exodus (Kivonulás) idején.

 

„És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk.”

(régi Károli-féle fordítás, Mózes 4. 13:33)

 

„Sőt láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk.” (Új fordítású Biblia)

(régi Károli-féle fordítás, Mózes 4. 13:33)

 

Az Emeusok laktak abban annak előtte, nagy nép, sok és szálas, mint az Anákok.

(régi Károli-féle fordítás, Mózes 5. 2,10)

 

Az émiek laktak ott azelőtt, olyan nagy, számos és szálas nép, mint az anákok.

(Új fordítású Biblia, Mózes 5. 2,10)

 

Óriásoknak állíttatnak vala azok is, mint az Anákok, és a Moábiták Emeknek hívták őket.”

(régi Károli-féle fordítás, Mózes 5. 2,11)

 

Óriások földének tartották azt is; óriások laktak azon régenten, a kiket az Ammoniták Zanzummoknak hívtak.

(régi Károli-féle fordítás, Mózes 5. 2,20)

 

Ez is a refáiak földjéhez tartozott, refáiak laktak ott azelőtt, csak az ammóniak zamzummiaknak nevezték őket.

(Új fordítású Biblia, Mózes 5. 2:20)

 

Érdemes megfigyelni, hogy például az utolsó idézet újabb fordításánál már KIHAGYTÁK az „óriások” kifejezést! – Megjegyzés Száraz Györgytől.

 

A fenti utalásokkal már öt olyan nevet találunk a Nephilimekre, melyek segítségével etimológiai szójátékot alkalmazva írják le őket.

 

Ezek közül kettő inkább természetfelettiként hangzik: „Gibborim: … mindegyik combcsontjának vele tizennyolc sing (rőf) hosszú volt”; „Anakim … nyakuk elérte a nap gömbjét”

A „Nephilim” fogalmát a következő tanítás szerint értelmezik: „ők lecsaptak a világra, a világból szálltak alá, s erkölcstelenségük miatt abortuszokkal töltötték meg a világot”.

 

Miként arra Newman rámutat, úgy tűnik, hogy a Nephilimek számos alosztálya létezett az özönvíz előtt és után is.

 

Egyikük, mely az özönvíz előtt élt, a „Gibborim”, vagyis „a hajdani hatalmas embereké”.

 

 

 

Bizonyos ősi források szerint néhány Gibborim megmaradt és Afrikába menekült.

 

Néhány bibliai történet Rephaim-ról is beszámol, akik az óriások egy olyan másik csoportját alkották, akiket „egy Kánaánban élő, magas termetű erős népként” írtak le. Tehát minden okunk megvan végiggondolására, hogy a Gibborim nép valaha Jerikóban lakhatott.

 

Mivel keverékfajt alkottak, a Gibborim nép a legtöbb tekintetben a homo sapiens felett állt.

 

Az írásokban úgy tartják, hogy a héberek felgyújtották Jerikó egész városát, s egy sem maradt közülük életben. Mindent felégettek Jerikó körül és lerombolták azokat az épületeket, amelyek a tűzben fennmaradtak.

 

Vajon az összes Gibborim elpusztult? Úgy tűnik, azonban akad néhány forrás, mely szerint néhány Gibborimnak sikerült megmenekülnie. A Zsidó Enciklopédia szerint a túlélőket egy bizonyos Ifrikish ibn Kais vezette Afrikába. Meggyilkolta annak az országnak a királyát, ahol letelepedtek. Leszármazottjaik a berberek.

 

Egy másik forrás Caesarea-i Procopius (500- c. 554), egy prominens ókortudós Palaestina Prima-ból, azt írta, hogy ezek az óriások Afrikába menekültek az életüket mentve. Líbiában telepedtek le, szétrajzottak egész Afrikában és egész Herkules oszlopaiig jutottak, azaz a Gibraltári szoros keleti végének két hegyfokáig.

 

Őszintén szólva, a Gibborim nép sorsa eléggé rejtélyes…

 

Fordította és szerkesztette: Száraz György

Forrás / Original article: http://www.ancientpages.com/2017/06/28/ancient-jericho-city-of-giants-and-home-of-the-mighty-gibborim/

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..