Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Az ősi koponyák enigmái

A csillaggyermek egy olyan 900 éves koponyacsont, amint az észak-mexikói Copper-kanyonban találtak az 1930-as években. Ezt 1999-ben átadták a néhai, független kutatónak, Lloyd Pye-nak. Attól kezdve ő és más kutatók különféle vizsgálatokat folytattak le e szokatlan koponya pontos természetének meghatározása céljából.

 

http://upload.wikimedia.org/

 

Magától értetődően a Csillaggyermek a viták kereszttüzében áll, mivel nem passzol a földön kialakult génállományhoz. Ez egy szerfelett kényes üggyé tette a történészek és az antropológusok számára.

 

Valójában a vita olyannyira elmélyült, hogy ez a szerző (a cikk írója) csak arra a következtetésre juthat, hogy valakik (egy vagy több csoport) manipulálják az információkat, félrevezető információkat hintenek szét és hazudnak az igazságot illetően.

Miért? Miután Pye javaslatot tett arra, hogy a koponyát többféle elemzésnek vessék alá, elvitte azt egy DNS-laborba genetikai tesztelés céljából.

 

A nyilvánosságra hozott eredmények szerint „a labor egy nagyrészt ismeretlen DNS-t tárt fel”.

A DNS kutató a következőket írta egy összefoglalóban:

 

  • A torz(ított) koponya csontjának  vastagsága az emberi koponya egyharmada, és súlya ennek megfelelően kisebb.
  • A torz koponyacsont sokkal keményebb, mint az emberi koponyacsont, amit annak alapján állapítottak meg, hogy mennyire áll ellen a vágásnak vagy a fúrásnak, ami valószínűleg a koponya biokémiai különbségére és annak belső felépítésére vezethető vissza.
  • A kémiai összetétele sokkal inkább hasonlít az emberi fogzománc, mint az emberi csontváz összetételére.
  • A torz koponya nyilvánvalóan egy más formájú agyat foglal magába, ami nyilvánvalóan 30 százalékkal nagyobb volt, mint a normál emberi agy, amint azt az agytérfogat mérésével sikerült megbecsülni.
  • A normál felnőtt ember szemgödrei közel 5 centiméter mélyek, míg a torz szemkoponya szemgödrei alig 1,27 cm mélyek, ami azt jelzi, hogy ez a hasonló biológiai lény már nagyon másfajta szemmel rendelkezett.
  • A felsőállkapocs töredékéből arra lehet következtetni, hogy a lény szája gyermek-méretű és lapos kiképzésű volt, semmilyen ívvel nem rendelkezett, ami amúgy az embereknél normális, ami pedig vagy egy nagyon kicsi nyelvet jelez, vagy a nyelv hiányát.

 

Elég csak egy röpke pillantást vetni a koponyára, mélyebb elemzések nélkül is megmutatkozik, hogy a koponya nem egy tipikus modern emberé. Sem a forma, sem a szemgödrök nem passzolnak.

Viszont, ez nincs kellően megalapozva ahhoz, hogy következtetéseket vonjunk le.

 

http://www.rimanews.com/

 

Az a probléma, hogy az egyén egy ritka, genetikai rendellenességben szenvedhetett, vagy egy betegség áldozata lehetett. Először ezeket a lehetőségeket kell kizárni.

 

A standard DNS vizsgálatok elvégzését követően a labor feltárta, hogy a „FOXP2-szerű DNS-részlet 211 nukleotidja között nukleotid-szinten 62 lenyűgöző különbséget találtunk, továbbá 18 aminosav különbséget észleltünk. Eltekintve a fajspecifikus hiányosságoktól, ez a töredék több eltérést mutat az emberi FOXP2-től, mint az összehasonlításban résztvevő bármelyik másik faj…”

 

A DNS-vizsgálat kizárta az „eltorzult, mégis emberi DNS elméletét”. Jelenleg, itt van a kutya elásva. A Wikipédia oldalán az egyik szerző azt állítja, hogy megalapozott tényeket tár a nyilvánosság elé… mi nem találtunk ilyen információt, ugyanakkor teljesen elfogultnak és elavultnak találtuk azt.

 

„A koponyából nyert mtDNS felhasználásával lefolytatott vizsgálatok azt állapították meg, hogy ember. A szakértők úgy vélik, hogy egy gyermek koponyája, aki egy olyan ismert genetikai vagy veleszületett rendellenesség következtében hunyt el, mint amilyen a vízfejűség.”

 

Ez az oka annak, hogy a szerző miért hagyja teljesen figyelmen kívül és miért fogadja gyanakvással a Wikipédiát. Míg Pye neve összekapcsolódik a Csillaggyermekkel – és mindazon más kutatókéval is, akik sok vizsgálatot folytattak vele –, addig semmilyen nevet nem csatoltak a Wikipédia dezinformációjához, hanem csak lezárták a bejegyzést.

 

A lejáratás szerzője két másik olyan szkeptikust használt fel, akik olyan emberek (leleplezők), akik elfogultak a „tudományos” referenciáival szemben. Nem használta fel ama független DNS labor által nyilvánosságra hozott adatokat, amely a vizsgálatokat lefolytatta. Ez a legalacsonyabb színvonalú, önmagát érvénytelenítő, kirívó dezinformáció. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan lenne bizonyítékként egy bíróságon.

 

Azután az ismeretlen szerző számos vizsgálatra hivatkozik, amelyeket még 1999-ben végeztek el a hamis következtetéseinek alátámasztására. Ő azonban sohasem veszi figyelembe, hogy a legfrissebb DNS elemzésekre 2011-12 folyamán került sor, és a genetikai tesztelés évről évre sokat finomodott és tökéletesedett.

 

http://files.abovetopsecret.com/

 

Olyannyira, hogy a bíróságokon a fontos ügyekben gyakran döntőnek számít.

 

A legutóbbi eredmények világosan megmutatják azt, amit a futólagos vizsgálat gyanított: a koponya nem emberi. Ez nem egy szokatlan forma kérdése, ami csupáncsak az egyik mutató. Nyilvánvaló, hogy a mélyebb genetikai adatok leleplezik az igazságot; az egyedülálló biokémiát és azokat a DNS-különbségeket, amelyek bizonyítják, hogy a koponya egy idegentől származik.

 

Azt gondolhatnánk, hogy bizonyítást nyer az ősi űrhajósok elmélete, azonban nem igazán erről van szó. Ugyanakkor egybeesik a bizonyítékok növekvő számával, ami pedig azt támasztja alá, hogy nem vagyunk egyedül… az élet létezik valahol a kozmoszban és nem korlátozódik a földre.

 

Ténylegesen van már két meteoritunk, amit tudományosan megvizsgáltak és kimutatták, hogy szerves vegyületeket tartalmaznak. Ráadásul a Kepler űrtávcső arról tudósított, hogy több ezer földszerű bolygó létezik a világegyetemnek csupán abban a kis szegletében, amire az fókuszál.

 

Azok a régi kérdések, melyek szerint van-e élet odakint, avagy sem, nem nyertek megválaszolást, azok mostanára elavultak, függetlenül a szkeptikusok állításaitól.

 

Mindjárt, bele kell számítanunk az „élet a kozmoszban” kategóriában egy olyan koponyát is, amely látszólag az univerzum egy másik részén fejlődött ki, de vajon hol?

 

A lelet valóban több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. Az a tény, hogy egy rendkívül távoli, félreeső barlangban fedezték fel egy emberi csontváz mellett, nem sokat segít. Csak azon csodálkozhatunk, hogy ez az entitás miként jutott ide és vajon mit csinált egy ilyen barlangban egy hétköznapi ember.

 

Társadalmi-kulturális kontextus nélkül a levegőben lógunk.

 

http://cdn2.collective-evolution.com/

 

Bár a szerző munkájának középpontjában az irányított pánspermia elmélet bizonyítása áll, a tudományos módszer objektivitást igényel. A valóság az, hogy a különféle „idegen” koponyák egyike sem fog olyan „egyértelmű bizonyítékot” nyújtani, amiben úgy tűnik, hogy az ősi űrhajós elmélet számos támogatója hinni akar.

 

Ez még akkor is igaz, hogyha a DNS kimutatja, hogy nem emberek, miként a Csillaggyermek sem az.

Ezek a leletek (és lejjebb még több ilyet is meg fogunk vizsgálni) hozzájárulnak ahhoz a növekvő félben lévő bizonyítékmennyiséghez, amely az irányított pánspermia-elméletet támogatja, miszerint az idegenek hintették el az élet magvait a Földön. Ténylegesen nem volt annyira idős, csak 900 éves.

 

Következő lépésként ugorjunk át Mexikóból Peruba, ahol a rejtélyes Paracas-i megnyújtott koponyákat találjuk. A Csillaggyermek koponyájához hasonlóan, ezek a koponyák is felébresztik a gyanút, miszerint azok nem teljesen emberiek. Azonban itt lassan és körültekintően kell lépkednünk. A régészek és az antropológusok régóta megállapították, hogy az őskori/ókori emberi kultúrák mesterséges koponya-torzítást alkalmaztak.

 

Azonban, Brien Foerster, vezető kutató, kimutatta, hogy ezek a koponyák nem az ősi gyakorlatnak köszönhetőek. A szerző nemrégiben levelezett Foersterrel a DNS elemzés helyzetét illetően, amit állítólag ő vezetett. Azt mondta, hogy bár az előzetes tesztet lefolytatták, megpróbálja megteremteni az anyagi alapot a kontrollvizsgálatokhoz, s az adománygyűjtő munka néhány hónapon belül megindul.

 

Teljesen világos, hogy ezek a koponyák meglehetősen nagyok és igencsak megnyújtottak egy átlagos emberi koponyához mérten. Foersternek azt sikerült megállapítania, hogy a koponyatérfogata sokkal nagyobb, mint a modern koponyáké. Érvei szerint ez azt bizonyítja, hogy azok nem a mesterséges deformitás következménye, amely nem növeli a teljes koponyatérfogatot, hanem csupán a koponya alakját változtatja meg.

 

Nem csak ez a jellegzetesség az, ami megkülönbözteti azokat tőlünk. Közelebbről szemügyre véve, a mi koponyánknak három olyan lemeze van, amely kisgyerekkortól kezdve össze szokott nőni, míg érett korba nem lépünk. Néhány Paracas-i koponyából teljesen mértékben hiányoznak ezek a lemezek. Ezek a megkülönböztető jegyek fajsúlyos érvek ama végkövetkeztetés mellett, miszerint ezek a koponyák is egy földönkívüli fajtól származnak.

 

Mindazonáltal, a szerző nem áll készen arra, hogy ezt a következtetést vonja le. Sem arra, hogy beleszámítsa mindazt, amit néhányan a DNS vizsgálatok első körének eredményei kapcsán felhoznak. A kérdés még nem dőlt el. A végeredményre való tekintet nélkül, a Csillaggyermek jelentőségének fenti, végső kiértékelése ezekre a koponyákra is vonatkozik.

 

Bár számos különbség van, többek között tények, hogy 1) egy jól ismert, perui régész, Julio Tello fedezte fel őket; 2) egy olyan temetkezési helyen találták őket, melyek „átlagos” emberekkel voltak kapcsolatosak; 3) kb. 3000 évvel ez előttről származnak.

 

http://www.dedroidify.com/

 

Most pedig lépjünk tovább a többi történelmi koponyára, amiket figyelembe kell vennünk.

 

Az ókori Egyiptomban úgy tudjuk, hogy a fáraókat és a királynőket hosszított koponyákkal ábrázolták, mint azt az alábbi képek demonstrálják. Az első kérdés, amit meg kell tudakolnunk az antropológusoktól és a történészektől: a korai emberi kultúrákban miért deformálták szándékosan a gyermekeik fejét?

 

Néhány ókori anya egy napon úgy kelt fel, hogy eldöntötte, hogy néhány új szépségideál szerint fogja a gyermekét megkínozni – és/vagy a presztízs jeleként –, avagy az anyák csak egyszerűen lemásolták a „elit” földönkívüliek, az uralkodók fejformáit?

 

Nehezemre esik a korábbi feltevés elfogadása, amit a modern tudósok javasolnak. Miért lett volna a megnyújtott koponya egy áhított vonás, ha minden ember csak tipikus, modern koponyát látott volna? A feltevés nem állja meg a helyét, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy mennyire elterjedt volt ez a gyakorlat az ókori világban.

 

Tulajdonképpen, amikor az ókori fáraókra és királynőkre pillantunk, gyorsan észrevehetjük a Paracas-i koponyákkal való hasonlóságukat. A megnyújtott koponyáknak azokon a kidolgozott és nagy magas fejfedőkön kívül is van értelmük, amiket látható módon viseltek is.

 

A szerző nem azt állítja, hogy nem létezett emberek által kivitelezett mesterséges koponyatorzítás a múltban, épp ellenkezőleg, ilyen volt, ráadásul bőségesen volt. A szerző amellett érvel, hogy ezt (a koponyatorzítást) a nem földi eredetű, emberszerű faj presztízséért folytatott versengés végett végezték és nem hirtelen módon jött létre egy emberi törzsön belül.

 

http://earthbeforeflood.com/

 

Viszont, a Paracas-i koponyák DNS vizsgálata segíthet majd a tények tisztázásában. Most pedig Málta szigete felé forduljunk, ahol évtizedekkel ezelőtt számos orvos bukkant „idegen” koponyákra, amiket meg is vizsgáltak.

 

Az összes koponyát a Hypogeum-i Hal Saflieni-ben találták, ami egy nagyon különös és érdekes ókori konstrukció. Ez az egyetlen ismert történelem előtti, föld alatti templom. Nagyjából 7000 koponyát találtak a mélyén. Kielemezték azokat és több évvel ezelőtt egy National Geographic-ban publikált cikkben adták közre az eredményeket.

 

„A csiszolt kőkorszak csontvázainak a vizsgálatából kiderült, hogy Málta korai lakói egy hosszúkoponyájú, a közepes testmagasságot alulról súroló fajhoz tartoztak, akik a korai egyiptomi emberekkel álltak rokonságban, akik pedig Afrikai északi partjai mentén terjeszkedtek nyugati irányba, ahonnét néhányan Máltára, Szicíliába, míg mások Szardíniára és Spanyolországba mentek.”

[NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE January to June, 1920 VOLUME XXXVII]

 

Jóllehet a Geographic szerkesztők nyilvánvalóan megfontolták ezt a komoly, tudományos munkát nem sokkal a megjelenése után, mégis ezeket a koponyákat eldugták és egészen mostanáig el is felejtették. Rájuk leltek, majd felületes vizsgálatoknak vetették őket alá az elmúlt néhány évben, de még egy DNS-tesztet sem végeztek el rajtuk.

 

Még egyszer, várjuk a végső tisztázást. Mint látható, nem vagyunk bizonyítékok híján, továbbá egyik sem „lényegtelen” dolog. Valójában, ez egy támadási szakkifejezés, amit a SZKEPTIKUS közösség szeret odavetni bármilyen független kutatónak, illetve amit az általuk nem kedvelt, megcáfolhatatlan bizonyítékok részleteire használnak.

 

A DNS vizsgálatok megszületésével rögzíthetjük bármiféle bizonyíték pontos jellegét, ami magába foglalja azt…, amit a koponyák nyújtanak. Bármennyire is szeretnék úgy beállítani a z ortodox történészek és antropológusok, hogy a Csillaggyermek koponya DNS-eredményei kétértelműek/félreérthetőek, nem azok.

 

Tehát ahelyett, hogy szemtől-szembe állnának hozzá, tudományos módon, a koponyát csendben figyelmen kívül hagyják, mintha nem is létezne! Ez nem tudomány; ez a szűklátókörűség tükröződése… természetesen találunk hasonló attitűdöket a spiritualitás és a paranormális jelenségek területén is.

 

Ugyanez igaz a Paracas-i koponyákra; lényegében egy ládába suvasztották be őket és az ortodoxia ignorálja őket. A tudósok évtizedekkel ezelőtt sommásan elutasították őket, mondván, azok természetes okokkal magyarázható rendellenességek következményei. Ezzel az a probléma, hogy sohasem törődtek azzal, hogy a vizsgálatokat valóban elvégezzék rajtuk még azelőtt, hogy következtetéseket vontak volna le róluk.

 

Ámulatba ejtő, ugyanakkor felkavaró a kíváncsiság hiánya a legújabb kori tudósok és szcientisták körében, amikor olyan rendellenes leletekre (vagy képességekre) bukkannak, amelyek szemmel láthatóan ellentmondásba kerülnek a hagyományos elméletekkel. Akár tetszik, akár nem, olyan világrengető felfedezések korát éljük, amelyek fenekestől forgatják fel a Földről és a kozmoszról szóló, már régóta meglévő hiedelmeinket.

 

Ezt akarják elérni állítólag a tudósok, ugyebár? De akkor vajon miért ők azok, akik a leginkább ellenállnak az előretörő mozgalomnak?

 

Forrás: http://in5d.com/

 

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..