Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Az ötödik dimenzió megértése

Az ötödik dimenziós valóság egy olyan frekvenciává válik, amelybe az emberiség mindennapjai belenőnek. A látnivalók, az illatok és az ízek mind-mind megváltoznak, amint felemeljük a rezgésszámunkat az ötödik dimenziónak megfelelően.

 

A tudatosság, az együttérzés és a tudás magasabb állapotai épp csak most kezdik virágkorukat élni. Amint az érzéktartományaink összehangolódnak a magasabb rezgésszámokkal, úgy vesszük birtokba a több dimenziós tudatosságot. Amikor az észlelés szintjén felfogjuk az ötödik dimenziót, az lehetővé teszi számunkra annak képességét, hogy bele is pillanthassunk ebbe a dimenzióba.

 

Ez nem jelenti azt, hogy ügyködni is tudnánk ebben a dimenzióban, csupán a gondolkodásunk miatt hisszük azt, hogy megszerezhetjük ennek a „realitását”. Értelmezzük röviden, hogy mit is jelent az ötödik dimenzióba való belépés!

 

http://humansarefree.com/

 

Dimenzionális fény

 

Amennyiben a teljes háromdimenziós világ egy hologram, illetve egy illúzió, akkor sohasem fogunk tudni istenigazából belehelyezkedni, azonban árnyékként annál inkább elhelyezkedhetünk e mezőbe. Amennyiben minden egyes dimenzióban árnyékként veszünk részt, mi történik akkor, amikor fényt vetítünk magunkra vagy a dimenzióra?

 

A tudomány azt állítja, hogy a fény két állapotban létezik egyidejűleg: elektromágneses hullámként és fotonoknak nevezett részecskék lineáris áramlataként. A fény nem más, mint egy olyan elektromágneses frekvencia (kiterjedés), amely időnként más dimenziókkal kerül kölcsönhatásba, s ezért lehet neki egyidejűleg két állapota.

 

A fény voltaképpen minden dimenzióban tud egyszerre létezni; viszont ez még nem bizonyított. Amit mi fényként tapasztalunk, az az energia állapotainak az eredménye. Éppen úgy, ahogyan az egész háromdimenziós létezés a tér egy és ugyanazon pontján jön létre, akképpen van ez a fény sok más dimenziójával is.

 

Az emberi megtapasztalás számára az a fény, amit mi oly jól ismerünk, nem több mint ennek a kompozíciónak a fényelhajlása. Ennek az anyagnak a megvilágítottsága csupán egy homokszem a galaxisban.

 

Mi történik, akkor, amikor a hiedelemrendszerünk eléggé keményen megreked ott, hogy összezúzzon egy valóságos homokszemet, majd pedig újból összerendezze az atomi struktúrát?

 

Kettősség

 

A lélek utazását egy háromdimenziós struktúrán keresztül érzékeljük, amit a fény és a sötétség határol; ahogy fent, úgy lent. A galaxisnak azon része, ahol mi vagyunk, rendelkezik ezzel a fajta dualitással.

 

Még lényünk természete is duális. Létezünk is meg nem is. A szellemünk létezik, mégsem láthatjuk. A galaxisunk középpontja – amit mi nagy központi napnak hívunk – egy olyan kettős csillagból áll, amelynek két része van.

 

Ez a csillag hozza létre az alapot a galaxis ama fennmaradó része számára, amelyet az ellenüteműség egyszerű okáért szerkesztettek meg. Van még néhány egyéb olyan törvény, amely meghatározza a valóságunkat és ez csupán az első három dimenzióban működik. Amikor magasabb dimenziókba lépünk, akkor azokra nem fognak vonatkozni a fizika törvényei.

 

http://humansarefree.com/

 

Az első hat dimenzió

 

Minden egyes dimenzió más és más okok miatt létezik, s ezekben nincs két egyforma. Úgy gondolják, hogy a térnek nevezett vákuumban végtelen számú dimenzió létezik. Mindegyiknek megvannak a maga sajátos szabályai és természete, amelyek ugyan egymásba fonódnak, ám sohasem érintkeznek egymással.

 

Néhányuk autópálya az energia számára, míg másokat úgy alkottak meg, hogy megtapasztalhatók legyenek. Bármi is legyen egy dimenzió oka, az túl van a mi megértésünk hatókörén. Megmagyarázni ezt olyan volna, mintha egy 12. századi embernek mesélnénk az űrrepülőgépről.

 

Írjuk le és vizsgáljuk meg az ebben a hologramban létező első hat dimenziót!

 

A nulladik dimenzióban vagy a semmiben, az energia összezsugorodásával van dolgunk. Ez csupáncsak egy tömeg nélküli pont a térben. Ez nem egyéb, mint pusztán helyjelölő a következő dimenziók számára.

 

A zéró dimenziót úgy képzeljük el, mint egy GPS koordinátát, amely egy speciális helymeghatározást nyújt ahhoz, hogy az energia anyaga létezhessen. A nulladik dimenzió nélkül nem jöhetne létre hologram. A numerológiában (számmisztikában) a nulla a tér megtartója/foglalata.

 

Az első dimenzióban egy kis térhez jutunk, hogy lélegezhessünk. Ez inkább lineáris a maga konstrukciójában, mivel itt nincs más dimenzió a nullát leszámítva. (És a nulla meglehetősen unalmas dimenzió.) Amennyiben a nulla egy pont a térben, akkor az első a sík, amely ugyanolyan széles, mint a pont.

 

A sík ugyanabban a linearitásban fog megmaradni az érzékelésünk számára, bárhogy is próbáljuk megragadni azt, mivel nem képes többet mutatni a számunkra. Nem lehet több egyszerű síknál, ami pedig az, ami. A numerológiában az 1-es az új kezdet.

 

Most már kezdünk igazán izgalomba jönni, mivel van egy újabb adalékunk a dimenziókhoz. Ez az új dimenzió a második, mely szélességet ad az első egyetlen síkjához. Ez adja meg annak a képességét, hogy végre ténylegesen érzékelhető mélységet és tényleges anyagot teremthessünk, megalapozva ezzel az első véges egységét.

 

A helyben keletkezett első két dimenzióval a második dimenziót egy papírlaphoz hasonló valaminek láthatjuk. Amikor egy papírdarabra annak oldala irányából nézünk, szilárddá, áthatolhatatlanná válik és olyan lesz, mint egy vonal. Amikor a papír átfordítjuk az írásos felületére, akkor egy nagy területet látunk, viszont nincs elképzelésünk a hosszúságról és a vastagságról.

 

http://humansarefree.com/

 

Csak amikor behozzuk a képbe a harmadik dimenziót, akkor fogjuk fel mindháromnak a teljességét. A számmisztikában a kettes a dualitás: az emberi szemben az istenivel.

 

A harmadik dimenzió olyan, ami magasságot ad a hosszúságnak és a szélességnek, az utolsó lépés, amit meg kell tenni ahhoz, hogy egy olyan tartományt kapjunk, aminek tömege lehet (ez nem azt jelenti, hogy tömege lesz, csupán azt jelenti, hogy lehet).

 

Mi magától értetődőnek vesszük a három dimenziót, mint ami éppen olyan, amilyen. Mi teljesen olyan érzékeléssel születtünk a Földre, amelynek a három dimenziót kell aktiválnia és feltárnia.

 

A harmadik a megszilárdult gondolattá válik. A harmadik dimenzió mindent „sűrűbbé” és lassabban rezgővé tesz. Minél lassabbak a rezgések, a gondolkodásunk annál inkább szilárdnak fogja ezt érzékelni. Ezeknek az alacsony és lassú rezgéseknek mindegyike részt vesz az emberi létforma kettősségének a kialakításában.

 

Ha a fénybe nézünk, akkor az egy olyan gyorsan vibráló frekvencia, aminek ugyan nincs struktúrája, mégis létezik.

 

A három dimenzió adja annak a képességét, hogy úgy juthassunk megtapasztalásokhoz a földön, hogy közben ne legyünk folyamatosan kapcsolatban a szellemmel, amihez pedig majd a következő két dimenzióban fogunk elérkezni. A számmisztikában a 3-as egy katalizátor szám és azt árulja el, hogy mi nem lennénk, ha nem volna harmadik dimenzió.

 

A következő elérhető dimenzió a negyedik. Számunkra nehéz dolog megérteni azt a kvantumugrást, amely a negyedik dimenzióban megy végbe, de fogalmazzunk úgy, hogy az egy olyan hely, amely az energiát továbbítja.

 

A kvantumállapot teszi lehetővé sok olyan kettősség számára a megnyilvánulást, amelynek a harmadik dimenzióból nézve amúgy semmi értelme sincs. A negyedik dimenziónak nincs célja, kivéve az, hogy teret hozzon létre a következő hét dimenzió számára. Ez rögzít minden energiát a bolygón és ez teremti meg az emberi létezés feltételeit.

 

A negyedik dimenzió felkészít bennünket arra, hogy a magasabb dimenziókkal dolgozhassunk és lehetővé teszi a számunkra, hogy létezhessünk ezen a bolygón olyan energiaformában, amilyenben óhajtunk. Erre híd-dimenzióként tekintünk. Ha visszaemlékszünk a kezdetekre, akkor ott említést tettünk arról, hogy a sokféle dimenzió nem más, mint az energia átadásának egy-egy módja, ekképpen a negyedik dimenzió esetében sincs ez másként.

 

Durván leegyszerűsítve, a negyedik dimenzió teremti meg a fény magasabb frekvenciáival való kétféle kommunikációs módszernek a közegét. Emellett elősegíti Gaiaval, a szellemekkel és más olyan fénylényekkel való kommunikációt, mint amilyenek a felemelkedett mesterek.

 

Ne feledkezzünk meg arról, hogy a felemelkedett mesterek egykoron közösen használták velünk ezt a háromdimenziós síkot, míg fel nem emelkedtek a magasabb dimenziókba – ők most is itt vannak a harmadikban, csak egy magasabb dimenzióban rezegnek, ezért nem vagyunk képesek látni őket, csupán érezni tudjuk a jelenlétüket. A látás egy harmadik dimenziós érzékszerv.

 

Azok, akik azt állítják, hogy ők magasabb dimenziókat is látnak, ők átlátnak a szemek behatárolt hatókörén a tobozmirigyük és a csakráik révén. A csakrarendszer, amely 50 láb fölé is képes kinyúlni (itt valószínűleg az aurára gondol a szerző – megj. a Ford.) és 144 szintje van, a magasabb dimenzióból származó energiákat szállítja, illetve tolja lefelé, hogy a tobozmirigyünk által érzékelhessük azokat, illetőleg amennyiben a DNS-ünk már eléggé felemelkedett, akkor akár a szemünk által is.

 

Tehát a negyedik a magasabb dimenziókba vezető terület és híd. Ez a terület, illetve híd teszi számunkra lehetővé az 5-12. dimenziós tartományokból származó energiák kétirányú áramlását. A számmisztikában a 4-es az anyaföld energiája, a fizikai világé és az anyagi dolgoké, amelyek a formán alapulnak.

 

Az ötödik dimenzió teljesen megváltoztatja a Földanya és az emberiség jellemvonásait. Amikor ez teljes mértékben egyesülni fog, akkor kevésbé lesz szükség tanulásra, mivel teljesen tudatosan fogunk a test birtokába jutni és mindenre fogunk emlékezni, amit tettünk.  Mi érzékelni fogjuk az Akasha mezőt és a részévé válunk, ennél fogva a háromdimenziós leckék már nem lesznek érvényesek.

 

A szakadatlan hiány és szükség elmúlik, mivel mesteri teremtőkké válunk. Önmagunk feletti uralommal, a bölcsességet és a tudást kezdjük használni arra, hogy szeretetteli módon teremtsünk. Szolgálatot teljesítő lényekké változunk, mint ahogyan azt több százezer évvel ezelőtt a Plejádokbéliek is tették. Megválasztjuk, hogyan létezzünk és melyik planétán éljünk.

 

Az alacsonyabb dimenziók hologramjának nincs fölénye. Mi fokozatosan ötödik dimenzióssá változunk és magunkba szívjuk azt a környezetünkből, így eggyé válunk az energiával. A numerológiában az 5-ös a változás.

 

http://humansarefree.com/

 

A frekvencián keresztüli evolúció

 

Amikor felemeljük a rezgésünket, akkor azt mondjuk a szellemünknek, hogy éppen fejlődünk és készen állunk még több fény befogadására. Amikor az első három dimenzióban dolgozunk, akkor csupán információkat küldünk a szellemünknek, de azokat nem kapjuk vissza – így működnek a fátylak, s ez a mágnesességen és a szándékon keresztül valósul meg.

 

Mi és sok milliárd másik lény összegyűlünk, egy mágneses mezőt hozunk létre, és az energiáknak Gaiaval kell együttműködniük. Elhatároztuk, hogy a DNS-ünket két fátyollal elválasztott állapotban fogjuk tartani és elraktározzuk saját magunk számára Gaianál a kristálybarlangban vagy az Akashában.

 

Könnyű megragadni a DNS-t és szétválasztani a 12 réteget a mágnesesség és a szándék felhasználásával. A nehézséget annak megértése jelenti, hogy 12 réteg van.

 

A dimenziók, a fény, a bolygók, minden itt van, hogy segítsen bennünket a megtapasztalásban. Nekünk nem szükséges minden részletet felcímkéznünk vagy megpróbálni mindent kiszámítani – nem is vagyunk rá képesek, ha a háromdimenziós perspektívából jöttünk. Annyit megtehetünk, hogy tovább dolgozunk a leckéken, s egy szeretetteljes, együtt érző helyről érkezünk.

 

Az élet és a dimenziók úgy, ahogyan mi felfogjuk azokat, egy tükröt alkotnak a mi személyes megtapasztalásunk számára. Nincs két egyforma ujjlenyomat, dimenzió vagy megtapasztalás. Élvezd az utazást annak a tudatában, hogy sok olyan rész van bennünk többféle dimenzióban, amely ugyanezt teszi.

 

 

Forrás: http://humansarefree.com/2014/08/understanding-5th-dimension.html#sthash.SIQETea0.dpuf

Fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..