Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

BABONASÁG

Ezúttal az emberi hiedelemvilág igazi és valósnak vélt, ismert és okkult birodalmába pillantunk, ahol szembetalálkozhatunk a belső démonainkkal csakúgy, mint a mágikus képességeinkkel. De hogy mikor melyik „hang” szól hozzánk, annak eldöntéséhez nem árt egy kis útmutató.

 

babonasag2

 

Babonaság és kereszténység

 

A babona minden bizonnyal a babvetés szóra vezethető vissza. Keresztény megközelítési mód szerint a babona a világ mágikus szemléletéből fakadó hitet jelent, ami nem a logikán vagy a tudáson alapul. Bár itt megjegyzendő, az általános értelemben vett emberi hit – legyen az bárminemű – nem alapul tudáson. Ezért a babonaságot mint megnevezést gyakorta rosszalló értelemben használják mások feltételezetten irracionális hiedelmeire. De ha egészen őszinték akarunk lenni, akkor a babonaság roppant szubjektív, de nem lebecsülendő jelenség. Bár sokszor a szerencsével, a jóslással és a spirituális lényekkel kapcsolatos nézetekre utal, egyáltalán nem elhanyagolható tudati tényező, hiszen onnantól kezdve, hogy a saját személyes valóságunkat mi magunk teremtjük, illetve aktívan részt veszünk a hiedelmeink megalkotásában, olykor elsöprő erejű lehet.

Persze egyházi hittudósok szempontjából a babona közelebb áll a sarlatánsághoz és a kuruzsláshoz, mint az igazsághoz és Istenhez. Én ezt a nézetet nem feltétlenül osztom, mivel ez sokhelyütt ideológiai, pontosabban keresztényellenes szempontiságra alkalmazott fogalom. Holott sokszor éppen a babona minősítője vallja be, hogy nem ismeri, hogy pontosan mi megy végbe a babonák hatására, illetve hogy egy-egy babonának van-e alkalmasint valóságalapja.

 

Az Ószövetségben az egyes etnikumok vallási szokásai állandó kísértést jelentettek a zsidó nép számára. Így az eltévelyedés lehetőségét, illetve a másfajta hitrendszerek felé történő elcsábulás veszélyét látták a többi nép hitében. Ennek ellenére a zsidók körében szépen terjedt a jövőbelátás, a jóslás, a szellemidézés, az asztrológia és az amulettek használata. Ezeket keményen meg is torolták. Például a jóslást egy időben halállal büntették.

Ez a felfogás valamiféle formában átment a kereszténységbe is. Mondván, a babona a hitetlen embereknek való, egyfajta mankó, valláspótlék és hamis, ördögi eszköz, semmi több.

Ezért az egyház óva int minden babonaságtól, mely megmételyezi a derék hívők tisztaságát.

 

Magyarországon a nagyszombati katolikus tartományi zsinat 1611-ben és 1629-ben a következőképp fogalmazott:

„A ráolvasást, mágiát, jövendölést, sorsvetést, tenyérjóslást, kuruzslást a prédikációban gyakran ostorozzák, és ha valakiről kiderül a babonaság, értesítsék róla a püspököt.”

„Az egyszerű nép könnyen babonás, sok helyen javasasszonyok babonával gyógyítanak és ráolvasásokat művelnek. A plébános kérdezze gyónásban és azon kívül is, gyógyítanak-e babonás módon embereket vagy állatokat, és térítse el ettől az embereket.”

 

Babonaság a pszichológia szemével

 

A babona és az okkult jelenségek alapvetően animisztikus szemléleten alapulnak. Az anima itt lelket, illetve pszichét takar. A babonás szokások gyökerei nem is annyira a tudatban, mint inkább a tudattalanban keresendők. Freud szerint az animisztikus mágia (lélekkel, lelkiséggel kapcsolatos varázslás) a primitív törzseknél lehet vallási ihletettségű, neurotikus (kényszerekre visszavezethető) és pszichotikus (akár tudathasadásos) eredetű. A művészi lelkületben is kulcsfontosságúak, hiszen itt a fantázia szabadon szárnyalhat és büntetlenül kiélheti magát a művész. A babonaság egyik modern válfajának tekintik a sci-fit, míg antik megjelenési formájának a mitológiát. A mágus például mágikus elemekkel dolgozik, hat és hatásba tesz, jót és rosszat is tehet durván leegyszerűsítve. Ennél fogva a babona lényege a hatás, a ráhatás és az erő, a mágikus energia. Hogy az most illúzió, trükk, ködkép vagy más látszat, az másodlagos, mivel a lényeg az, hogy működőképes-e a gyakorlatban vagy sem. A babona pusztán csalás lenne? De akkor ki csap be kit? A jós minden esetben megtéveszt? S mi van akkor, ha bejön a jóslata? Netán minden boszorkány pszichológiai eset volt és súlyos személyiségzavarban szenvedett volna?
A babona és a babonás jóslások hatnak az emberi tudattalanban eltárolt mágikus elemekre. Felerősíthetik a szorongásokat, a pánikot és megannyi komplexust, ezáltal rámutathatnak az ember gyenge és érzékeny, vagy fejlődésre szoruló pontjaira. A babona ilyen értelemben legyengíti az ént. Így az embert lényegében nem a babona, hanem önmaga sodorja veszélybe, mármint a tudat téveszti meg önnön magát, hiszen az addig lappangó, eltemetett félelmét kompenzálni igyekszik. Ezért keres fogódzót, biztonságot és gyógyírt lelki sebeire, ami nem más, mint tudattalan gyengeség vagy valamilyen megoldatlan hiányosság. A babona fenyegető és óvó is lehet. A rosszat elriaszthatja és a jót bevonzhatja, illetve megtarthatja.

 

Péntek 13. és a Hullócsillag

 

Szerény véleményem szerint a legjobb védekezés a babonák ellen a megismerés és a felesleges misztifikációk megszűntetése, illetve a téveszmék felszámolása. Tudomásom szerint a péntek 13-át egy mágus ültette bele a köztudatba. Egyszer ugyanis egy varázsló megelégelte, hogy az emberek meggondolatlanul járatják a szájukat és cselekedeteiket semmi nem zabolázza meg. Sokszor még a vallási tilalmak és tabuk alól is igyekeztek kibújni, egyszóval csaltak, ahol tudtak. Ez a mágus eltöprengett a dolgon és a következő felismerésre jutott: elültet egy semleges szokást az emberek tudatában, amelynek hatására az emberek majd törekedni fognak a jóra és az átlagostól jobban figyelnek arra, hogy a rossztól távol tartsák magukat. Így találta ki a péntek 13. babonáját. Gyakorlatilag az történt, hogy elhitette az emberekkel, hogy a 13-as szám szerencsétlenséget hoz, kiváltképp, ha péntekre esik. Így érdemes minden 13-ára eső pénteken őrizkedni a rossztól, a negatív gondolatoktól és beszédtől, pláne a helytelen cselekedetektől. A valóságban azonban a péntek 13-a nem érdemel különösebb figyelmet a többi naphoz képest. De az alapgondolatiság a lényeg, vagyis minden nap figyeljünk erkölcsi tisztaságunkra, mintha éppen ma volna péntek 13-a.

 

Míg a péntek 13-i hiedelemnek úgymond nincs valóságalapja, addig nem így áll a helyzet a hullócsillagokhoz kötődő kívánságokkal. Egyszer történt ugyanis, hogy egy hatalmas teremtő lény, egy szeráf, hogy pontos legyek, alkotott egy szabályfélét. A szabály nem másról szólt, mint az emberek megsegítéséről és arról, hogy az emberek olykor-olykor megérezhessék, hogy létezik Isteni Gondviselés. Ezért úgy döntött, hogy beépít a mi kultúránkba egy szokást: ha az emberek hulló csillagot látnak, akkor kívánhatnak valamit, s talán éppen ők lesznek a szerencsések, akiknek kívánságuk valóra válik. Később ez azzal a feltétellel egészült ki, hogy kívánni csak addig érvényes, amíg a hullócsillagot látja az ember. (De ez a toldalék valójában nincs benne az eredeti szokásban.) Nos, a valóságban a hullócsillagos babona arra jó, hogy az emberekből a legmélyebb, vagy legalábbis a hőn áhított vágyaikat, érzelmeiket és álmaikat néhány másodpercre felszabadítsa. Amikor ez megtörténik, olyan extatikus és boldog lelki energiák szabadulhatnak fel az emberben, amelyek túlcsorduló, pozitív érzelmeket öltenek. Az ily módon keletkező pozitív energiák összeadódnak, mivel egyidejűleg több ezer vagy tízezer ember is láthatja a hullócsillagot. A sok kis energiacsomagot összegyűjtik a magasabb világokban és elraktározzák. Hogy mi lesz pontosan a sorsa az energiának, azt nem lehet tudni. Valószínűleg majd felhasználják az emberiség nehezebb napjaiban. Ami viszont igaz: egy kis mennyiségét ténylegesen arra fordítják, hogy néhány ember kívánságát valóra váltják. Ez igazán nem nagy kunszt egy akkora energiatöbbletnél, mint amekkora mondjuk az augusztusi hullócsillagzáporokkor létrejön. Így mindenki jól jár.

 

Ezek után nézzünk néhány közkeletű babonát! Ki tudja, ezen esetekben mennyi igazság rejlik?

 

A fekete macska szerencsétlenséget okoz, ha balról jobbra megy át előtted az úton.
Ha kéményseprőt látsz, fogd meg a gombodat, mert az szerencsét hoz.
Ha gyerekkorodban átlépnek feletted, kicsi maradsz.
Ha körbesöpörnek, akkor nem fogsz férjhez menni.
Ha az asztal sarkánál ülsz, akkor nem fogsz férjhez menni.
Indulás előtt ne fordulj vissza, mert az szerencsétlenséget jelent.
Ha a tyúk kukorékol, akkor meghal a gazdája.
Régen azért nem volt szabad eladó lányoknak merőkanálból kóstolgatni az ételt, mert azt mondták, hogy akkor meg fogja verni az anyósa.
A lányok azt tartották, hogy ha saját izzadtságuk pogácsába sütik és azt a legénnyel megetetik, a legény halálosan beléjük szeret.
Ha valakinek viszket a púpja, akkor egy pap fog meghalni.
Aki egy ruhadarabot fordítva vesz fel, azt szerencséség fogja érni.
Ha fonákul öltözködik valaki, annak a napja szerencsés lesz.

Az újszülött kisgyermeket első látogatásakor meg kell köpdösni, hogy egészséges legyen.
Lakodalom napján az esős idő arra utal, hogy a fiatalasszony pletykás lesz.

Ha az új asszony alatt a szék megcsikorog, akkor lesz gyermeke.

Álmatlan gyermekkel pálinkás kenyeret kell etetni.
Ha az ember halottal álmodik, akkor eső lesz.
Ha a tyúk az udvar közepén kapirgál eső lesz.
Ha cikázik a macska, eső lesz.
Ha valakinek nagyon szép gyereke született, a ruhát fordítva adták fel rá, nehogy valaki szemmel verje.
A baba bölcsőjébe fokhagymát tettek, hogy elűzze a rossz szellemeket.
A gyermeket mielőtt kiengedték volna az utcára, az anyja a ruhája belső felével mindig megtörölte a gyerek arcát, nehogy valaki megigézze.
Éjszaka kenyérrel álmodni vendéget jelent.
Karácsonykor nem szabad a szemetet kivinni.
Ha a verebek vagy a tyúkok a porban fürdenek, eső lesz.
A küszöbre azért szegeztek patkót, hogy a szerencse ne hagyja el a házat.
Az istálló ajtajára fehér keresztet festettek, hogy az ördög ne apassza el a tehén tejét.
A mezőről korsóban nem szabadott vizet hazavinni, mert elverte a jég a határt.

A só kiborítása mindig szerencsétlenséget hoz. Ha a sóval egy időben borsot is kiborítasz, akkor kétszer annyi szerencsétlenségre számíthatsz. Ha valakinek sót adsz, akkor azzal együtt szomorúságot is adsz neki.

Ha egy tojás leesik és széttörik, jó híreket fogsz kapni. Ha azonban nem törik szét a tojás, miután leesett, hanem csupán megreped vagy egyáltalán semmi baja nem lesz, balszerencse fog érni.
Ha eltörsz egy tükröt, akkor hét évig szerencsétlen leszel.
Balszerencsére számíthat az ember, ha teljesen kioltja a tüzet, mielőtt aludni megy. Néhány parázs mindig égjen.
Szerencsétlenséget hoz, ha az újholdat először az ablakon át pillantod meg.
A nőknek nem szabad fütyülniük, mert a fütyülés hozzájuk vonzza a gonosz szellemeket.
A fütyülő hajadonok soha nem fognak férjet találni maguknak.
Ha véletlenül keresztbe teszel két gyufát, öröm és boldogság vár rád.
Ha vonzani akarod a szerencsét, akkor a hajadat újholdkor vágd vagy vágasd le.

Boldog napot!

Száraz György

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..