Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

BERMUDA-HÁROMSZÖG

AZ EMBERISÉG EGYIK LEGNAGYOBB REJTÉLYE

 

Hajók és repülőgépek százainak veszett nyoma az Atlanti-óceán egy bizonyos szegletében, mely a Bermuda-háromszög néven vált hírhedté. Bolygónknak talán ez az egyik legrejtélyesebb térsége. De vajon milyen erők munkálnak a háromszögben? Mi okozza az eltűnéseket? Milyen logika szerint működnek a legendás energiák? Melyek a legvitatottabb és a legvalószínűbb magyarázatok erre a talányra?

 

Megválaszolatlan tények

 

A rend kedvéért, először vizsgáljuk meg, hol található pontosan a Bermuda-háromszög. Ez a terület Miami Beach-től indul északkelet felé egészen a névadó Bermuda szigetekig, majd innen Puerto Rico fővárosáig, San Juanig és a harmadik oldal értelemszerűen San Juant köti össze képzeletben Miami Beach-csel. Megjegyzem, nem valóságos határvonalak ezek, hanem virtuális mezsgyék. Mások úgy tartják, hogy nem is háromszöget formáz ez a régió, hanem rombuszt.

A szóban forgó területen található a Sargasso-tenger. Ennek kiterjedése, mérete Magyarország 50-szerese, tehát hatalmas. (5,2 millió négyzetkilométer) A Sargasso-tenger alkotja a Háromszög megközelítőleg felét. Ehhez a tengerhez kapcsolódik több félelmetes tengerészlegenda. Végtelen hínártengerétől mindig rettegtek a hajósok. Különlegessége ennek a tengernek, hogy itt a legátlátszóbb a víz és meglehetősen sós. De mítoszok ide vagy oda, a szerencsétlenségek akkor is megtörténtek, ha nem hiszünk az efféle mendemondákban.

Az Atlanti-óceán eme részét sokféle névvel illették már. Volt Ördögháromszög, Alkonyzóna, Elveszett hajók kikötője, Halálháromszög.

Gyanakodhatnánk a hatalmas tengeráramlatokra mint a szerencsétlenségek kiváltó okaira, de azok máshol is kiválthatnának efféle furcsaságokat. Akkor meg nem válaszoltuk meg alaposan a kérdést: miért éppen itt?

Megfigyelték, hogy az Atlanti-óceán angolnái a Sargasso-tenger hínárjai közé járnak ívni és meghalni is. ami azért roppant érdekes, mert egyik nemzedék sem ismeri ezt a helyet, hiszen az amerikai és az európai folyók torkolataihoz úsznak és onnan csak egyszer teszik meg ezt a nem kis távolságot vissza „emlékezetből”?

Nyilvánvaló, hogy az ókori hajósok már jártak Amerikában, s akkor nekik is lehettek problémáik a Háromszöggel. Ezt rengeteg lelet bizonyítja. Közép-Amerikában egyiptomi viseletű emberek szobraival találkozunk, vagy említhetném a római pénzérméket is. Krisztus előtt a 4. évszázadban Arisztotelész már tudott a Sargasso-tengerről. De vajon honnan? Rejtély. Ezen felül ókori karthágóiak és rómaiak is hajóztak erre. Kolumbusz Kristóf hajónaplójából egyértelműen kiderült, hogy átszelte a Háromszög vizeit. 1492. szeptember 16-i naplóbejegyzése a bizonyíték rá, amely a maga módján írja le az úszó telepes moszatokat.

Természetesen régen kevesebb volt a hajó és az írásos emlékek is foghíjasok, de azért így is képet alkothatunk az eltűnések arányairól. Az Újvilágból több száz hajó szállított aranyat, ezüstöt és drágaköveket Európába, s közben több száz kincses hajó tűnt el. Hiba volna azt hinni, hogy mindegyiknek ismerjük a történetét. 60-70%-uk nyomtalanul tűnt el. Nem mind esett a kalózok vagy a természeti erők áldozatául. Nem csak visszafelé úton vesztek oda hajók rakománnyal megpakolva, hanem odafelé is.

 

Tényleg rémmesébe illő és nem legenda a kísértethajók számos esete. Azokat a hajókat nevezik így, amelyeket néhány napos vagy hónapos hánykódásuk után tökéletes állapotban találtak meg, s tudni lehetett róluk, hogy a legénység egyik pillanatról a másikra tűnt el róluk nyomtalanul. De hogy hova lettek és mi zavaró körülmény kényszerítette őket a hajó elhagyására, azt a rejtélyt egyelőre homály fedi. A rakomány érintetlenség újabb kérdéseket vet fel és ilyenkor ugyebár kipipálhatjuk az erőszakos betolakodók feltűnését, a zendüléseket vagy a kalózok fosztogatásait. Olyan esetekről is tudunk, amikor háziállatokat találtak a fedélzeten, de embert egy szálat se. Rekonstruálom a helyzetet. Egy hosszú, hetekig vagy hónapokig tartó útra magammal viszem a kedvenc háziállatomat, hogy oldjam a magányérzetemet és ölebem társasága kellemesebbé tegye a közérzetemet. Majd őt a hajón felejtem vagy sorsára hagyom, én pedig lelépek? Nem hinném, hogy ez a normális/tipikus emberi magatartás.

Amikor nem voltak viharok a térségben, akkor aligha gyanakodhatunk természetes okokra. Vajon a hajónaplók bejegyzései miért nem mesélik el a logikus előzményeket. Ha pedig nem találták meg a hajónaplót, akkor hová tűnt? Elvitték magukkal, hogy sose derüljön ki, hova mentek? Valaki utólag esetleg megsemmisítette volna? Megint nem sikerült a kérdéseket redukálni, sőt ami azt illeti, egyre nagyobb a misztikus köd a Bermuda-háromszög környékén.

 

Voltak hajók, amik mindenestől eltűntek, de a roncsaik soha sem kerültek elő. A tengerjárók – még a régiek is – nem legódarabok, amik csak úgy elvesznek. S egy-két esetben ez elő is fordult volna, akkor sincs elfogadható magyarázat minden eltűnésre. Meg aztán a hajó tulajdonosait és a befektetők vajmi kevéssé győzi meg, hogy a hajó a feltételezések szerint biztosan elsüllyed, s innentől mondjon le róla és felejtse el.

 

A hosszas felsorolást mellőzve említem James B. Chester háromárbocos kereskedelmi hajóját. Egy lélek sem volt a fedélzetem, mentőcsónakok a helyükön, de a berendezés (ruhák, bútorok) szétdobálva. Talán egy csapásra mindőjükön úrrá lett egy pszichikai esemény, ami a hajó elhagyására sarkalta a legénységet, s minden bizonnyal a halálba kergette őket? Vagy elrabolták őket? Hová lett a hajónapló és az iránytű? Ez már a science-fiction kategóriáját súrolja, de a legjobb forgatókönyveket kétségtelenül a Sors írja.

De ide citálhatnám a Mary Celeste sztoriját. Kétárbocos, harminc méteres, majdnem 300 tonnányi rakománnyal megpakolva nyolc matrózzal indult el 1872. november 7-én. Nem sokkal később, december 4-én „fogták meg” a nyílt vízen bukdácsoló, gazdátlan hajót. Az emberek eltűntek, „elpárologtak” róla. De nincsenek pánikra utaló jelek. A porcelánok épségben voltak, a poharakban víz állt és az értéktárgyak is megvoltak.

 

Olyan esetekről is tudunk, amikor a fedélzeten csak halottakat találtak, viszont külsérelmi nyomok nélkül. Következésképpen azt sem lehetett megállapítani, mitől veszítették el az életüket. Az Orang Medan indonéz hajó 1948-ban hirtelen SOS-jeleket kezdett sugározni. Amikor megtalálták, a gőzhajó kazánjában még égett a tűz, de a hajócsavart kikapcsolták. A holttestek arcára a rémület ült ki, torz ábrázatokká merevedett az utolsó fájdalom az emberekben. Sem fertőzés, sem sérülés nem történt.

 

Lehetséges válaszok

 

Füllel nem hallható hanghullámok – infrahangok

V. Sulejkin orosz oceanográfus azzal állt elő, hogy megtalálta az „óceán hangját”. A tudós azzal rukkolt elő, hogy sikerült neki műszerekkel bemérnie a tengeri viharok alatt jelentkező, az emberi fül számára tudatosan érzékelhetetlen hangok bizonyos rezgéstartományát. Arra lett figyelmes, hogy a szél erejének és a tengerhullámzás magasságának növekedésével egyenes arányban erősödik ez a rezgés. Ez a hanghullám 1200 km/h sebességgel terjed. Ámde a tudósok kimutatták, hogy tengervízben ez a sebesség gyorsabb, kb. a négyszerese az előbbi értéknek! Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egy hurrikán kitöréséről a tengeri élővilág már „előre tud”, mivel a hurrikán sebessége maximum 300 km/h, mi jóval alulmúlja az 5500 km/h-s tengeri hanghullám mértékét.

Ettől függetlenül francia kutatók kimutatták, hogy a 6 Hz alatti és 16 ezer Hz feletti hullámok az emberi középfület bántják és egyensúlyzavarokat, szédülést és hányingert okoznak.

Az erős generátorok rezgése viszont az emberi szervezet belső szerveit károsíthatja, extrém esetben szívmegállást idézhet elő. A kísérletek igazolták, hogy az infrahangok az idegrendszerben feszültség keletkezik, amely elmehet egészen a pánikig.

 

Tengeráramlatok

Mivel a Bermuda-háromszögben fordul meg a Golf-áramlat, ezért sokan úgy hiszik, hogy a titokzatos örvénylések, a furcsa áramlatok és egyéb tengeri anomáliák váltják ki a kísérteties okokat. A tengeráramlatokra fogni az eltűnéseket nem túl megalapozott érv, valljuk be őszintén. Egy repülőgép esetében pedig abszolút nehezen védhető álláspont egy tengeráramlatra hivatkozni, amikor a repülő több kilométer magasan száll.

 

Mágneses erővonalak

Ekkor állt elő a kutatók újabb nemzedéke a mágneses teóriákkal, melyek azon a tényen alapszanak, hogy a vulkánok, folyók, felhők stb. mágneses tereket és erővonalakat hoznak létre. Ez a mágneses erő már mindenen áthatol és hatásai bizonyos körülhatárolható helyeken kifejezetten mérhetők. Ez jó magyarázatául szolgálhat az iránytűk megkergülésére és a járművek technikai apparátusának váratlan meghibásodására.

Ma már köztudott, hogy Földünk élő organizmus minden értelemben. A Gaia-hipotézis vallói szerint a Földanya ugyanolyan komplex és nagyra becsült entitás, mint az ember. Sőt, a Föld is rendelkezik aurával, s a Földnek is megvannak a maga sajátos energiaösvényei és csakrái. Talán a Bermuda-háromszög az egyik ilyen diamágneses térsége planétaszellemünknek. Hozzáteszem, értelemszerűen nem az egyetlen, bár kétségtelenül a legismertebbek közé tartozik. Ide sorolható még az egyiptomi gízai fennsíkon álló piramiscsoport, vagy az angliai Stonehenge, de a magyar Dobogókő is.

 

Ismeretlen fényjelenségek

Mind a hajókon, mind a repülőgépeken technikai fejlettségtől függetlenül mindig is tapasztaltak különös és megmagyarázhatatlan fényjelenségeket, midőn a Háromszögben jártak. Nem az a nagy kuriózum, hogy fénygömbök úsznak a levegőben és kárt ugyan nem, de annál nagyobb riadalmat okoznak a gyanútlan utasoknak. A hajók alatt és mellett rendszeresen látnak fényeket. Ezek kiterjedése nem mindig parányi, mert alkalmasint több száz méteresek is lehetnek. Eme rejtelmes fénysugarak bizarr formákba rendeződnek, pörögnek-forognak és közben nagy sebességgel mozognak. Nem túl valószínű, hogy planktonok és egyéb világító, foszforeszkáló élőlényekkel kielégíthetnénk kíváncsiságunkat. Ami azt illeti, nem tisztázott az sem, hogy természetes, avagy mesterséges jelenségről van-e szó.

Cape Carneval (USA) az a hely, ahonnan az űrhajókat fel szokták lőni az amerikaiak. 1969 nyarán az Apollo-11 asztronautái a világűrből a Földre pillantva éppen a Bermuda-háromszögben megmagyarázhatatlan fényjelenséget láttak. A jelenség annyira nem egyedi, hogy az Apollo-12 utasai szintén látták. Majdnem ötszáz évvel korábban Kolumbusz legénysége is találkozott a tündöklő anomáliákkal.

Egyelőre azt sem tudjuk bizonyossággal állítani, hogy a fényjelenségeknek közük van a katasztrófákhoz.

 

Még furcsább feltételezések

Olyan eset tudomásom szerint még nem fordult elő, hogy a hajó eltűnt volna, de a legénység megmarad. Ily módon szemtanúk vallomására nem alapozhatunk.

A gáz-elmélet hívei szerint a tengeralatti vulkánokból feltörő gázok is kiválthatják a furcsa eltűnéseket, vagy legalábbis észrevétlenül okozhatnak halált. Oknyomozást azért nem lehet e kérdésben folytatni, mert régen és meglehetősen ritkán fordult elő olyan eset, amikor a legénységet holtan találták és utána felboncolták.

Nem vethetjük el teljesen a miniatűr fekete lyukak lehetőségét sem, amelyek egyesek szerint képesek lokális hatásokat kiváltani és egyik pillanatról a másikra eltüntetni akár egy hajót.

A geomágneses (a Föld mágneses erőit mérő) kutató műholdak letapogatták a tenger felszínét és feltűnt nekik, hogy a tenger nem domború, hanem homorú, vagyis olyan, mintha egy kis horpadása lenne. Kérdezem én, milyen gigantikus erő képes behorpasztani és csak a Bermuda-háromszögeben bemélyíteni az óceán felszínét? A legmélyebb horpadás 25 méter.

Az sem teljesen elvetemült ötlet, hogy az eltűnt járművek közül némelyik átcsúszott egy másik dimenzióba, vagy térbe. Gondoljunk a „gömbvillámokra”, amelyek a más típusú dimenziók látványos bizonyítékai. Természetesen egy fizikában jártas embernek nem szeretném feltalálni a spanyolviaszt, de a kevésbé specializálódó kíváncsiak kedvéért elmondom, hogy az univerzumunkat sajtszerű féregjáratok hálózzák be és a tér képes meggörbülni és létezik a fénysebességnél gyorsabb haladás is, lehetséges az időutazás és néha a dimenziók összecsúszhatnak. Nem kizárható, hogy egy ilyen rejtély munkál a Bermuda-háromszögben. Hangsúlyozom, elképzelhető, hogy egy nagyon is valóságos, de az emberi elme előtt még felfedezetlen természeti törvénnyel állunk szemben.

 

Elsüllyedt Atlantisz és Ufóbázis

Még két elmélettel ismertetném meg a nyájas Olvasómat. Az egyik, melyről minden valószínűség szerint már hallott, a több mint 40 ezer évvel ezelőtt elsüllyedt atlantiszi kontinenshez kapcsolódik. Ez a mesevilág, ez a szuperracionális fejlettségű kultúra a fáma szerint egyetlen éjszaka leforgása alatt tűnt el a habokban – elsüllyedt. Talán olyan gigászi erők hatására nyelte el a víz, amelynek utórezgései, maradványsugárzása a mai napig megtalálható Földünkön. Atlantisz a jelek és a spirituális információforrások szerint a mai Bermuda-háromszögnek nevezett régióban terült el. Így azt is számba kellene vennünk, hogy egy elsüllyedt kontinens és világ fekszik a tengerfenéken, amelynek kisugárzása a mai napig zavarokat, rendellenességet okoz bolygónk mágneses erőtereiben.

Az ufológia barátai szeretnének hinni abban, hogy egy víz alatti ufóbázis található a Bermuda-háromszögben, vagy egy oda vezető átjáró, amelyen át a földönkívüliek közlekednek járműveiken. Tény, hogy az azonosítatlan repülő tárgyak, a színekben pompázó, irdatlan sebességű „járművek” elég ürügyet szolgáltatnak arra, hogy az idegenek látogatásának színterévé léptessék elő e térséget. Bár a fő kérdés ettől még nyitva marad: mit „tud” és mit rejt ez a hely Földünk többi területével szemben?

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..