Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

BETLEHEM

Írta/Szerkesztette: Posted on 0

A Biblia egyik leghíresebb városa Betlehem. Nevének jelentése a héber Beit Lehem alapján „kenyér háza”, míg az arab Beit Lahm szerint a „hús háza”. Itt született Jézus Krisztus, hozzávetőlegesen i.e. 5 körül. Ha máshonnan nem is, innen a legtöbb ember ismeri ezt a város.

 

 

BETLEHEM A JELENKORBAN

 

Betlehem egy Palesztinán és Izraelen végighaladó hegyvonulat tetején fekszik. Jeruzsálemtől 10 km-re délre található. A várost betonfal veszi körül, mely Izraelt Ciszjordániától választja el. Izrael állam ezzel szeretné megvédeni magát a terrorista támadásokkal szemben.

Betlehem keresztény lakosainak aránya 92%-ról 14%-ra apadt a kivándorlások miatt. A keresztény polgármester szerint a keresztények és a muzulmánok jól megférnek egymás mellett.

Betlehemben található Jézus születésének barlangja, ahol ferences szerzetesek 1717-ben egy 14 ágú csillagot helyeztek el a földön. A felirat hirdeti: „Itt született meg Szűz Máriától Jézus.”

 

BETLEHEM  A BIBLIAI IDŐKBEN

 

Efrata vidékének központi helysége volt Betlehem. A név az efratita nemzetségre vezethető vissza, amelyből Dávid származott: „Dávid pedig egy Júdeába, Betlehembe való Jessze nevű efratitának volt a fia” (1Sám 17,12). Betlehemet először az Amarna-levelek említik i.e.14. században: „Urusalim vidékének egyik városa”, azaz mint Jeruzsálem városállamhoz tartozó helységet. A neve bit ilu lachama, azaz Lachama istennő háza. Lachama egy kánaáni termékenység-istennő volt. A szó sok átalakuláson ment keresztül, amíg Betlehemmé, vagyis Kenyérházzá alakult.

 

A Szentírás először Ráhellel kapcsolatban említi Betlehemet. A honfoglaláskor Júdának jutott, levita családok lakóhelye volt. Innen származott Boász, itt élt Rut, Jessze és Dávid. Dávid uralma alatt egy ideig a filiszteusok kezén volt. A fogság után júdeaiak telepedtek le benne.

 

A júdeai Betlehem nem más, mint Dávid király városa. A Biblia furcsa módon nem határozza meg pontosan Jézus születésének idejét, holott halálának időpontjáról pontos beszámol. Amit megtudhatunk Mátétól Betlehemmel kapcsolatban: (Mt 2,1-8)

„1. A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:
2. Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.
3. Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem.
4. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie?
5. Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta:
6. És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt.
7. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét.
8. És elküldvén őket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki.”

 

Az idézett prófécia Mikeás könyvében így kezdődik: „De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van. ” (Mik. 5.2).

 

„6. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!
7. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!” (Ésa. 9.6)

 

Betlehemben látta meg a napvilágot a Megváltó. Heródes égtelen haragra lobbant, amikor látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, ezért Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket megöletett éppen annak az időpontnak megfelelően, amelyet megtudott a bölcsektől. Ekkor beteljesedett Jeremiás [31,15] próféciája: „Ezt mondja az Úr: Szó hallatszott Rámában, sírás és keserves jajgatás; Rákhel siratta az ő fiait, nem akart megvígasztaltatni az ő fiai felől, mert nincsenek.”

 

A barlangot, amit a keresztények Jézus születési helyének tartottak, Hadrianus császár idejében meggyalázták azzal, hogy Adonisz kultuszának helyévé tették. Nagy Konstantin bazilikát építtetett a barlang fölé. Itt él egy ideig Szent Jeromos a 4. században. A perzsa dúlás után csak a betlehemi Születés-temploma maradt meg annak köszönhetően, hogy a templom mozaikján a napkeleti bölcsekben saját őseiket fedezték fel.

 

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..