Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Biofotonok: Az emberi test bocsátja ki őket, kommunikál velük és fényből vannak

A tudomány egyre inkább egyetért a közvetlen emberi megtapasztalás költőiségével, miszerint többek vagyunk, mint a testünket – és a fényből álló létező részeinket – felépítő atomoktól és molekuláktól. Azokat a biofotonokat, amelyeket az emberi test bocsát ki, tudati szándékainkkal szabadíthatjuk fel, s megváltoztathatjuk velük a sejtek közötti kommunikáció és a DNS-en belül zajló alapvető folyamatokat.

 

1https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/

 

Nincs bámulatosabb annál a roppant valószínűtlen ténynél, hogy létezünk. Gyakorta figyelmen kívül hagyjuk ezt a tényt, megfeledkezvén arról a valóságról, hogy a valami helyett létezhetne akár a semmi is, avagy miért jött létre az univerzum (egy önmagát rajtunk keresztül átható tudatosság) és miért nem egy önmagáról mit sem tudó üresség született?

 

Vegyük figyelembe, hogy az emberi test fényből, levegőből, vízből és a földkéregben található alapvető ásványokból, valamint egy diploid zigóta sejtmagjában eltárolt legalább hárommilliárd éves információkból formálódott ki/lett kiformálva, s vegyük figyelembe, hogy ezen a testen belül van egy lélek, amely képes legalább megpróbálni megérteni fizikai és spirituális forrásait.

 

Tekintve, hogy a létfeltételeink merő értelmetlenségét és vele együtt a fizikai testet öltésünket, valamint hogy a földi létünk részben a napfény hatására alakult ki és hogy létünk megköveteli az élelmiszer formájában besűrűsödött nagyfény folyamatos fogyasztását, lehetséges, hogy nem is hangzik annyira erőltetettnek, hogy a testünk fényt bocsát ki magából.

 

És tényleg, az emberi test biofotonokat sugároz ki magából, amit rendkívül gyenge fotonkisugárzásnak (UPE) is hívnak, melynek láthatósága ezerszer kisebb annál, mint amit szabad szemmel tudnunk érzékelni. Miközben nem láthatók a számunkra, ezek a fényrészecskék (vagy hullámok, attól függően, hogyan mérjük őket) a látható elektromágneses spektrum (380-780 nm) részei és a kifinomult modern műszerekkel észlelhetők is.

 

http://todoestarelacionado.files.wordpress.com/

 

A fizikai és a „szellemi” szem fényt sugároz ki

 

Maga a szemünk, amely állandóan ki van téve a környezetünkben lévő olyan erős fotonoknak, amelyek keresztülhaladnak a különféle látószöveteken, természetes és látható fény által gerjesztett ultragyenge fotonokat sugároz ki magából. Még azt is feltételezték, hogy a látható fény késleltetett biofény-kibocsátást idéz elő a megvilágított szemszöveten, ami a negatív utóképek magyarázatul szolgál.

 

Ez a fénysugárzás az agyi energiacserével és az emlős agyon belüli oxidatív stresszel is kapcsolatba hozható. Mi több, a biofoton-sugárzás nem feltétlenül másodlagos tünet. Bókkon hipotézise szerint az agyon belüli kémiai folyamatok során felszabaduló biofotonok biofizikai képeket hoznak létre a látás folyamata során és a legutóbbi vizsgálat kiderítette, hogy amikor az alanyok aktívan fényt képzelnek el egy teljesen sötét környezetben, akkor a szándékuk jelentős emelkedést idéz elő az ultragyenge foton-kibocsátásban.

Ez összhangban van a felbukkanó látvánnyal, mivel a biofotonok nem kizárólag a sejtek anyagcseréjének melléktermékei, hanem sokkal inkább azért, mert a biofotonok erőssége számottevően magasabb lehet a sejteken belül, mint azokon kívül, így lehetséges, hogy az elme elérje azt az energiaszintet, ami által belső biofizikai képeket teremt a vizuális érzékelés és képalkotás folyamata alatt.

 

http://images1.wikia.nocookie.net/

 

A sejtjeink és a DNS-ünk biofotonokat használnak az információk eltárolására és a kommunikációra

 

Úgy tűnik, hogy számos élő organizmus kommunikációra használja azokat a bifotonokat, amelyek előmozdítják az energia és az információ közvetítését, mely néhány nagyságrenddel gyorsabb, mint a kémiai diffúzió (terjedés). Egy 2010-es tanulmány szerint „A sejtek közötti biofoton-kommunikáció bizonyítást nyert a növények, a baktériumok, az állati fehérvérsejtekhez tartozó granulóciták és a vesesejtek körében.”

A tudósok be tudták bizonyítani, hogy „a gerinc érző vagy mozgató ideggyökeinek az egyik végénél alkalmazott különféle színképes fény-stimulációk (infravörös, vörös, sárga, kék, zöld és fehér) biofotonaktivitás szempontjából kiemelkedő emelkedést eredményeztek annak másik végén.”

 

Még akkor is, amikor a genómunk molekuláris szintjére süllyedünk, a DNS-t úgy is fel lehet ismerni, mint ami a biofoton-sugárzások egyik forrása. Az egyik szerző felvetette, hogy a DNS annyira biofoton-függő, hogy már-már excimerlézerhez (kémiai lézerhez) hasonló tulajdonságai vannak, ami stabil állapotot tesz lehetővé a számára a termikus egyensúlyi küszöbtől messze.

 

Technikailag a biofoton egy elemi részecske és egy nem termikus eredetű fénykvantum a biológiai rendszerek által kisugárzott, látható és az ultraviola spektrumban. Általánosan elfogadott, hogy a sejtjeinken belüli energia-anyagcsere eredményeképpen jön létre, vagy hivatalosabban: „…olyan biokémiai reakciók mellékterméke, amelyek során aktív oxigénfajtákat tartalmazó, bioenergetikai folyamatok révén gerjesztett molekulák jönnek létre”.

 

Testünk huszonnégy órás biofoton termelése

 

Minthogy testünk anyagcseréje 24 órás ciklusokban működik, a biofoton-kisugárzás is egy naponkénti tengely mentén változik. A kutatások olyan eltérő anatómiai területeket térképeztek fel a testen belül, ahol a napszakoktól függően erősebb, illetve gyengébb a biofoton-sugárzás.

 

Általánosságban a testen mérhető fotonok ingadozása reggelente alacsonyabb volt, mint délutánonként. A mellkasi-hasi terület sugároz a legkevésbé és a legfolyamatosabban. A felső végtagok és a fej környéke sugároz a leginkább és a nap folyamán egyre inkább növekvő mértékben. A jobb láb külső-elülső részéről származó gyenge, közepes és erős sugárzásról készített színképelemzés, valamint a fotoelektron-sokszorozó érzékenységi tartományban lévő homlok és a tenyerek mutatták a legnagyobb spontán kisugárzást 470-570 nm-en. A kézfej középső tenyérrésze 420-470 nm-es értékű jelentősebb aktivitást mutatott az ősz és a tél folyamán a kézből származó természetes kisugárzás spektrumán. A kézből eredő késleltetett fénykibocsátás ugyanolyan mértékben mutat jelentős kisugárzást, mint a természetes kisugárzás.

 

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy „A színképes információk arra utalnak, hogy a mérések bőséges mennyiségi információt szolgáltatnak az élő szervezetben lévő peroxidatív és entioxidatív folyamatok egyéni mintáiról.”

 

http://consciouslifenews.com/

 

A meditáció és a gyógynövények hatással vannak a biofoton kibocsátásra

 

A kutatás rábukkant az oxidatív stresszel kapcsolatos, a biofoton-kibocsátás terén jelentkező különbségekre a meditálók és a nem meditálók között. Azok, akik rendszeresen meditálnak, hajlamosak arra, hogy alacsony ultra-gyenge fotonokat (UPE) sugározzanak ki, amelyekről úgy gondolják, hogy a testünkben végbemenő, szabad gyökökkel kapcsolatos reakciók alacsony szintje miatt keletkeznek. A transzcendentális meditáció gyakorlóinak részvételével készített egyik klinikai tanulmányban a kutatók felfedezték, hogy:

 

A legalacsonyabb UPE erőssége két olyan alanynál volt megfigyelhető, akik rendszeresen meditálnak. Az emberi UPE színképelemzése arra utal, hogy az ultragyenge kisugárzás valószínűleg – legalábbis részben – az élő rendszerekben lévő szabad gyökökkel kapcsolatos reakcióknak egyfajta tükörképe. Ezt igazolja, hogy különböző pszichológiai és biokémiai változásokkal jár együtt a meditáció hosszú távú gyakorlása és ez arra enged következtetni, hogy a meditáció hatással lehet a szabad gyökök aktivitására.

 

Érdekes módon a stressz-csökkentő hatásáról közismert gyógynövényekről (ideértve a mérhető kortizolszint csökkenés kiváltását), valamint az ezekhez társuló, fokozott oxidatív stresszről klinikailag igazolták, hogy csökkentik kisugárzott biofotonok szintjét az emberi alanyokban. A Fitoterápiás Kutatás egyik 2009-es számában megjelent tanulmány szerint, akik egy héten át alkalmazták az aranygyökeret (sarki gyökeret), jelentős csökkenést értek el a foton-kisugárzás terén a placebo csoporthoz képest.

 

Az emberi bőr energiát és információt nyerhet ki a napfényből

 

A leginkább rendkívüli mindközül az a lehetőség, hogy a fizikai testünk felszíne olyan sejteket tartalmaz, amelyek képesek hatékonyan befogni az ultraviola sugárzásból származó energiát és információt. A Fotókémiai és Fotobiológiai Lapban közölt 1993-as tanulmány, amelynek címe „A mesterséges napfénysugárzás ultragyenge fotonkibocsátást idéz elő az emberi bőr kötőszöveteiben”, feltárta, hogy amikor a mesterséges napfényforrásból származó fényt alkalmazták olyan kötőszöveteknél, amelyek vagy normál alanyoktól, vagy a hibás DNS megújító mechanizmus miatt „túlzott fényérzékenységben” (xeroderma pigmentosum) szenvedő emberektől származtak, akkor a fényérzékenyek esetében sokkal magasabb (10-20-szoros) volt az ultragyenge  fotonok kibocsátása.

A kutatók azt a következtetést szűrték le ebből a kísérletből, hogy „ezek az adatok arra utalnak, hogy a fényérzékeny sejtek hajlamosak elveszíteni a hatékony ultragyenge fotonokat tároló képességüket.”

Ettől frissebb kutatások is mérhető különbségeket tártak fel a normál és a melanómás sejtek biofoton-kisugárzása között.

 

Egy korábbi cikkben (A bőrpigmentek úgy működnek, mint egy természetes napkollektor) feltártuk a melanin szerepét, amely képes metabolikus energiává átalakítani az ultraviola fényt:

 

A melanin alkalmas az ultraviola fény hővé történő átalakítására, amelyet „ultragyors belső konverzióként” ismerünk: az elnyelt UV-fénynek több mint 99,9%-át alakítja át lehetőség szerint genotoxikus (DNS károsító) ultraviola fényből ártalmatlan hővé.

 

Amennyiben a melanin képes a fényt hővé alakítani, akkor vajon át tudná-e alakítani az UV sugárzást más biológiai, illetve metabolikus szempontból hasznos energiaformákká? Ez nem tűnhet túl erőltetettnek, amikor az ember végiggondolja, hogy még – a legtöbb életformára erősen mérgezően ható – gammasugárzás is bizonyos gombák és baktériumok számára a fennmaradás forrása.

 

http://1.bp.blogspot.com/_

 

A test biofoton kisugárzását a Nap és a Hold erői szabályozzák

 

Olybá tűnik, hogy a modern tudomány még csak most kezdi felismerni az emberi test azon képességét, amely a közvetlenül a Nap fényéből származó energiát és információt befogadja és kisugározza.

 

Egyre inkább kezdünk ráébredni, hogy a Nap és a Hold hatással van a biofoton-kisugárzásra a gravitációs hatások révén. Nemrégiben Németországban és Brazíliában felfedezték a búzacsírából származó biofoton-sugárzásról, hogy kontinenseken átívelő módon összhangban van a Naptól és a Holdtól függő árapály ritmusával. Tény, hogy a Naptól és a Holdtól függő árapály erejéről – amelyből a kombinált gravitációs gyorsulás 30%-át a Nap, míg 60%át a Hold szolgáltatja – megállapították, hogy a Földön található növények növekedésének számos jellegzetességét szabályozza.

 

A szándék egy élő fiziológiai erő

 

Még maga az emberi szándék is, az úgynevezett szellem a gépezetben, tapasztalati alapja lehet a biofotonoknak.

 

Az Investigacion clinica lapban megjelent újabb keletű kommentárja, amelynek címe „Bizonyíték a szándék hatalmára” említi ezt a kapcsolatot:

 

A szándékot úgy határozzák meg, mint egy kitűzött cselekvés elvégzésére irányuló gondolatot. Az elérendő gondolatok hatással lehetnek élettelen tárgyakra és gyakorlatilag minden élő dologra az egysejtű organizmusoktól az emberekig. Úgy tűnik, hogy a fényrészecskék (a biofotonok) kibocsátása az a mechanizmus, amin keresztül a szándék kifejti a hatásait. Minden élő organizmus állandó foton-áramlást bocsát ki, ami egy szándék a test egyik részéből a másikba jutó közvetlen, pillanatnyi, nem-lokális jelek és a külvilág számára. A biofotonok az intracelluláris (sejten belüli térben található) DNS-ben vannak eltárolva. Amikor egy szervezet beteg, akkor az megváltozott biofoton-kisugárzást eredményez. Maga a közvetlen szándék egy elektromos és mágneses energiaként jelenik meg, amely egy rendezett fotonáramlást idéz elő. Úgy tűnik, hogy a szándékaink roppant koherens rezgésszámokként működnek, amelyek képesek megváltoztatni az anyag molekuláris struktúráját. Ahhoz, hogy a szándékunk hatékony legyen, nélkülözhetetlen a megfelelő idő kiválasztása. Valójában az élőlények kölcsönösen összehangolódtak egymással és a Földdel, valamint a mágneses energia folyamatos változásaival. A hipnózisra, a stigmatizáltságra és a placebo hatásra úgy is tekinthetnénk, mint bizonyos fajta szándékokra, vagyis sajátságos tudatállapotban az agy számára adott utasításokra.

A spontán gyógyulások vagy az extrém beteg emberek távgyógyításának esetei szolgáltatják a példákat arra a rendkívül erős szándékra, amely az életünket veszélyeztető betegségek leküzdésére irányul. A gyógyulásba vetett hit szándéka éppen úgy, mint a beteg embernek a gyógyhatások eredményességébe vetett hite, elősegíti a gyógyulást.

 

Összefoglalva, a gondolatokról és a tudatosságról szóló tanulmányok alapvető szempontokként és nem pusztán másodlagos tünetekként merülnek fel, s ezek gyors, mélyreható változtatásra ösztökélnek bennünket a biológia és az orvostudomány paradigmái terén.

 

Szóval itt van ez. A tudomány egyre inkább egyetért azzal a közvetlen emberi megtapasztalással, miszerint többek vagyunk azoknál az atomoktól és molekuláktól, amelyek a testünket felépítik, sőt olyan lények vagyunk, akik fényt bocsátanak ki, fénnyel kommunikálnak és fényből lettek kialakítva.

 

forrás: http://www.wakingtimes.com/

 

fordította: Száraz György

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..