Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Bizonyíték arra, hogy rendelkezel az öt érzékszerven túli érzékekkel

Az öt érzékszervünkön: a látáson, a halláson, a szagláson, az ízlelésen és a tapintáson keresztül nyerünk információkat, érzékeljük a világot és tapasztaljuk meg a valóságot.

 

Miközben ezt az öt érzékünket használjuk a körülöttünk lévő világ érzékelésére, vannak más olyan érzékfeletti érzékek is, melyek velünk születtek.

 

Még ha nem szentelünk túl sok figyelmet ezekre, a látens érzékeink akkor is jelentős szerepet játszanak a túlélésünkben.

 

Példák ezekre a rejtetett érzékekre

 

 

Az emberek érzékelik az egyensúlyt, a gyorsulást, a hőmérsékletet és a fájdalmat az idegi ingerlésnek köszönhetően. Észleljük az éhséget és a szomjúságot, amikor újra kell töltenünk a testünket. Érezzük az energiát és az érzelmet az empatikus képességeink és a tükörneuronjaink révén.

 

Az evolúció megajándékozott bennünket ezekkel az érzékekkel és képességekkel, mivel ezek segítenek a túlélésben, a fejlődésben és a gyarapodásban faji szinten.

 

Az állatoknak van néhány igen fontos képességük.

A madarak és a baktériumok a Föld mágneses mezőin keresztül szereznek tudomást az irányokról.

Némely hal- és delfinfaj észleli az elektromos mezőket. Sok halfaj észleli a víznyomást, hogy úszóképességét fenntarthassa.

 

Vannak olyan érzékek, melyek meghaladják a valóságról alkotott elképzeléseinket!

 

A fent említett valamennyi érzékszerv valamelyik fiziológiai receptoron alapszik. Viszont vannak olyanok, melyek meghaladják a fiziológiai alapú érzékek felfogóképességét. Ezeket filozófiai (bölcseleti) és metafizikai aspektusokra oszthatjuk.

 

Mint korábban mondtuk, érzékszerveink az evolúció során fejlődtek azért, hogy segítsenek bennünket a valóság túlélésünk szempontjából létfontosságú részeinek észlelésében. De mivel tisztában vagyunk azzal, hogy néhány állat a valóság olyan tartományait is érzékeli, amelyekre mi teljesen vakok vagyunk, kik vagyunk mi, hogy azt állítsuk, hogy amit mi az érzékeinken keresztül tapasztalunk, az a valóság teljes képe? Ki tudja, hogy a valóság mennyi részlete suhan el mellettünk minden egyes pillanatban, s hogy csak azért nem rendelkezünk azok érzékelésével, mert azok nem a túlélésünkhöz szükségeltetnek?

 

A fizikalista-materialista emberek azt hiszik, hogy a nyugati tudomány és a klasszikus fizika által értelmezett anyag és az energia mögött nincs más valóság.

 

Ez az álláspont fenntartja, hogy az ismeretszerzés egyetlen módja az empirizmus, a megfigyelés és a laboratóriumi kísérletek.

 

 

 

A „megismerés más útjai” szemben állnak a tudományos világképpel. Ilyen például a spiritualitás, a vallásosság, a természetfeletti vagy a szuperérzékenység.

 

A tudományosság tagadja az anyagi világ megnyilvánulásán belüli, illetve azon túli aspektusokat, mint amilyenek a tudatról alkotott elképzelések, melyek esetében elválik egymástól az általunk közvetlen vagy közvetett módon az öt érzékszervünkön keresztül érzékelt fizikai anyag és energia.

 

E dogma követői egy éles határt vonnak az objektív és a szubjektív közé.

 

Szcientizmus versus spiritualizmus

 

A szcientizmus (tudományosság) úgy tekint a tudatra, mint ami nem több egy olyan másodlagos jelenségnél, amit az agyban lejátszódó fizikai-kémiai folyamatok hoznak létre az agy aktivitásának termékeként.

 

Az alternatív extrém nézet szerint a tudat az anyagon kívül és felett is létezik, betölti az univerzumot és létrehozza az anyagot.

 

Goswami, a kvantummechanikáról szóló egyik irányadó tankönyvnek szerzője ezt írta:

 

„Felvetném, hogy a világmindenség forma nélküli potenciaként létezik milliárdnyi lehetséges elágazásként a transzcendens tartományban, és csak akkor nyilvánul meg, amikor a tudatos lények megfigyelik.”

 

 

A tudománynak és a spiritualitásnak szüksége van egymásra!

 

Eltekintve attól a végkövetkeztetéstől, miszerint a tudat elsődleges az anyaggal szemben, miként azt a kvantummechanikai nézőpont javasolja, Erik Verlinde az Amszterdami Egyetem Elméleti Fizika Intézetéből az univerzum egy másik elméletével áll elő.

 

A gravitációról szóló új teóriája azon az elképzelésen alapszik, hogy a világmindenség lényegében egy hologram, amelyben a téridő struktúrák információból állnak.

 

Verlinde kifejtette, hogy az univerzum legalapvetőbb aspektusa az információ, mely egyenlővé tehető a gondolkodással, vagy a tudattal, vagy azokkal a mentális konstrukciókkal, melyek a mindennapi anyagi koncepcióktól függetlenek.

 

Továbbá hozzátette, hogy a tömeg, az energia és az erők világegyeteme egy olyan gondolatból/tudatból származhat, ami információkat illeszt be egy amúgy üres holografikus rendszerbe, ami úgy gyarapszik és változik, hogy egyre több gondolat és információ kerül bele.

 

Mindennek a végeredménye az, hogy a tudat az anyagtól függetlenül és még az anyag előtt is létező.

 

Ez úgy tűnhet, mint ami homlokegyenest ellentmond a dogmatikus tudományosságnak, holott ez nagy mértékben elismeri, hogy a valóság sokkal tágabb annál, mint amit az öt érzékszervünkön keresztül érzékelünk, melyeket olyan ismertszerzési módon támogatnak, amik jóval túlmutatnak a tudományos módszerünkön és az öt érzékszerünkön.

 

Ezért van szükségünk olyan filozofikus, vallásos és transzcendens élményekre, melyeket az ilyen tapasztalatokat hordozó ismeretek kísérnek, így meghaladhatjuk az érzékeinket.

 

Ha valaki a felfogóképességét csak a materiális élettanra korlátozza, akkor soha nem fogja felfogni a világegyetem végső természetét és jelentését. Ezért van szüksége a tudománynak és a spiritualitásnak egymásra, így mindkettő előrébb juthat.

 

 

Őseink már kifejlesztették ezeket a rejtett érzékszerveket!

 

Jóllehet emberek már kifejlesztettek olyan érzékeket, amelyek e rejtett valóság felszínét észlelik, de a társadalom megfeledkezett róluk.

 

Ezek az alvó érzékek segítették őseinket réges-régen a valóságról szóló azon igazságok felismerésében, amiket csak mostanában fedezünk fel és bizonyítunk be a tudomány révén.

 

Mindannyiunkban velünk született erők vannak, melyeket sokféle kontextusban írtak már le a történelem folyamán. Ezeket a látens erőket hangsúlyozták a paranormális és parapszichológiai élmények különféle formáiban, melyeket telepatikus vagy pszichokinetikus kölcsönhatásoknak hívunk.

 

A legalapvetőbb mód, hogy közvetlenül összekapcsolódj az univerzális tudattal, a telepátia. Úgy tekinthetünk erre, mintha az egy Istennel folytatott kommunikációkra használt csendes ima lenne.

 

Annak ellenére, hogy a tudományosság elveti ezeket, számos technikát továbbra is művelnek és napvilágra hozzák a paranormális élményeket a különféle vallások és a kultúrák révén.

 

Ezeket a rítusokat alkalmazzák a törzsi afrikai közösségekben, valamint a jógik, a zen művelői, illetve a samanizmus, a szeánszozás, a nyugati okkultizmus és az ezotéria művelése során.

 

Gyakorlatát tekintve mindegyik eltérő lehet, de lényegében egymást kiegészítő utakat tárnak fel arra vonatkozóan, hogy az öt érzékszervünket meghaladó legitim tudásunkhoz hozzáférhessünk.

 

Előfordulhat, hogy az öt érzékünket meghaladva, a rejtett érzékszerveink és a spiritualitás által fogjuk felfedni a DNS-ünk teljes lehetőségtárát és így fogunk még tovább fejlődni. Talán így fejlesztettük ki először az öt érzékszervünket is, amikor az óceánból kijöttünk a szárazföldre. Talán így válhatunk fénylényekké és emelhetjük fel az emberiséget új magasságokba.

 

 

Fordította és szerkesztette: Száraz György

Forrás / Original article: http://www.riseearth.com/2017/08/here-is-proof-that-you-have-hidden.html

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Száraz György

Boldog napot!

 

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..