Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

You are viewing 100. Külön szám!

Útravalók 2012-re

Megfigyelésem szerint sok magyar embereknek nincs reális-énképe. Annál inkább rendelkeznek rögeszmékkel, negatív szokásokkal és tudattalan beidegződésekkel. Ezek a rögeszmék rendre hadakozásra buzdítják az embert. Hasznuk igazából nincs, mert hol önzővé, hol félénkké teszik az embert és minduntalan gazdagítják az egót.

Úgy vélem, hogy a cél minden ember esetében a léleknek egyetemes célja.

A Nap Műve – az analógiák útján

Újfajta gondolkodásmód és világkép van kibontakozóban. Ez az analógiák világa. Mind a tudományokat, mind a vallásokat, mind a spiritualitást az analógiák fogják előrevinni. De vajon mit takarnak? Miben rejlik az értékük? Milyen kapcsolatban állnak az eddigi tanulmányainkkal és paradigmáinkkal? Hogyan sajátíthatjuk el az analógiákban való életlátás művészetét?

Az analógiák feltárása talán úgy érthető meg a legnyilvánvalóbban,

Minden 2012-ről! A nagy váltás!

Rendhagyó számmal készültünk: Horváth Zoltán és jómagam, Száraz György. Úgy érzem, hogy tartozunk minden nagyra becsült Olvasónknak annyival, hogy picit többet is megmutassunk magunkból, mint amennyit esetleg eddig. Bár minden írásunkban, tévéműsorunkban (Engima – www.fixhd.tv) természetszerűleg benne vagyunk. Ezúttal azonban csak a 2012-es évre és mindenekelőtt a saját életlátásunkra támaszkodunk!

Meglepetés és dráma

Az előttünk álló női jellegű évben természetesen a női energiákból fakadóan sok lesz a meglepetés, és még több a dráma. Jellegében változó, de nagyon kiszámíthatatlan év lesz 2012. Mivel a Naprendszer is változásokon megy keresztül, ezért ezek a változások – sajnos – nem nélkülözik a sorscsapásokat sem. Lesznek természeti katasztrófák,

2012-es prognózis

A 2012-es év nagyon sok kihívást tartogat a számunkra. Akik szeretik a kihívásokat, azoknak egy izgalmas időszak lesz. Ezek a hatások azoknak az embereknek kedveznek leginkább, akik úgy érzik, hogy megfeneklettek a jelenlegi életükben. Lehet ez vállalkozás, tanulás, önismeret, családi élet, párkapcsolat, spirituális fejlődés, vagy akár egyéb önérvényesítés. Ez mindenre vonatkozik!

2012 és a kapcsolatok

2012-ben felértékelődik az élet tapasztalása által szerzett információk súlya. Kiemelt jelentőséggel fognak bírni a kapcsolatok által történő tapasztalások. A 2012-es számú év arra figyelmeztet és arról szól, hogy az ember ne éljen elszigeteltségben, mivel az élet maga a kapcsolatok összessége. A kapcsolatoknak összhangban kell lenniük a cselekvéseinkkel. Az élet és maga a Sors egy kapcsolat,