Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

You are viewing 100. Külön szám!

2012-es prognózis

A 2012-es év nagyon sok kihívást tartogat a számunkra. Akik szeretik a kihívásokat, azoknak egy izgalmas időszak lesz. Ezek a hatások azoknak az embereknek kedveznek leginkább, akik úgy érzik, hogy megfeneklettek a jelenlegi életükben. Lehet ez vállalkozás, tanulás, önismeret, családi élet, párkapcsolat, spirituális fejlődés, vagy akár egyéb önérvényesítés. Ez mindenre vonatkozik!

2012 és a kapcsolatok

2012-ben felértékelődik az élet tapasztalása által szerzett információk súlya. Kiemelt jelentőséggel fognak bírni a kapcsolatok által történő tapasztalások. A 2012-es számú év arra figyelmeztet és arról szól, hogy az ember ne éljen elszigeteltségben, mivel az élet maga a kapcsolatok összessége. A kapcsolatoknak összhangban kell lenniük a cselekvéseinkkel. Az élet és maga a Sors egy kapcsolat,

2012 és az intuitív megismerés

A legtöbb ember számára az egész élet az erőfeszítésekről és valamiféle tudatos akaratról, akarásról szól. Sokszor képtelenek vagyunk megérteni, hogy az akarat az erőfeszítés nélküli cselekvés kellene, hogy legyen. Megszoktuk, hogy az egész életünk erőfeszítéseken alapuló tettek sorozata. Éppen ezért nagyon sokan úgy hiszik, hogy erőfeszítések nélkül stagnálni kezdene az életük,

Útravalók 2012-re

Megfigyelésem szerint sok magyar embereknek nincs reális-énképe. Annál inkább rendelkeznek rögeszmékkel, negatív szokásokkal és tudattalan beidegződésekkel. Ezek a rögeszmék rendre hadakozásra buzdítják az embert. Hasznuk igazából nincs, mert hol önzővé, hol félénkké teszik az embert és minduntalan gazdagítják az egót.

Úgy vélem, hogy a cél minden ember esetében a léleknek egyetemes célja.

A Nap Műve – az analógiák útján

Újfajta gondolkodásmód és világkép van kibontakozóban. Ez az analógiák világa. Mind a tudományokat, mind a vallásokat, mind a spiritualitást az analógiák fogják előrevinni. De vajon mit takarnak? Miben rejlik az értékük? Milyen kapcsolatban állnak az eddigi tanulmányainkkal és paradigmáinkkal? Hogyan sajátíthatjuk el az analógiákban való életlátás művészetét?

Az analógiák feltárása talán úgy érthető meg a legnyilvánvalóbban,