Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

You are viewing 2012

Az idegenek (valószínűleg) léteznek – készülj fel! (Seth Shostak)

A SETI-nél dolgozó kutató, Seth Shostak fogad velünk, hogy két évtizeden belül felfedezünk földönkívüli életet, vagy ha nem, akkor meghív egy csésze kávéra. A TEDxSanJoseCA előadásán elmagyarázza, hogy a legújabb technológiák és a valószínűségi törvények alapján miért ennyire valószínű az áttörés – és előrejelzi, hogy a nálunk sokkal fejlettebb civizációk felfedezése milyen hatással lehet ránk itt,

Túléltük a világvégét!

Mindenki megkönnyebbülve tapasztalhatta, hogy a világ, pontosabban a mi civilizációnk nem vált a semmi martalékává. Így konstatálhattuk, hogy megúsztuk az apokalipszis december 21-re várt érkezését. Mostantól indokolt szót ejtenünk a következő időszakról és kielemezni, hogy akkor mi is történt.

 

Világmeditációval, megannyi mágikus szertartással,

2012.12.21. – A nagy váltás megérkezett

Paradigmaváltás, világváltás, tudatváltozás, egy világ vége, de nem a világvége. Baljóslatú nap ez? Aligha. Talán csak mi tesszük azzá. Megkockáztatom, hogy mi vetítjük bele ebbe az eseménybe a tudatalattinkban tárolt félelmeinket és egymást hiszterizáló elfojtásainkat. De vajon mit jósoltak erről az ősi népek?

 

A maja kultúra idevonatkozó

Bugarach – a falu, ahol megmenekülhetünk az apokalipszistől?

Nemrégiben látott napvilágot az a hír, mely szerint egy pireneusi francia falucskában vészelheti át az emberiség a maja próféciák szerinti apokalipszist. Miről szól ez a jövendölés pontosan? Mennyire tekinthetjük ezt hitelesnek? Milyen változásokat indított el ez a tudósítás egyes hívő és nem hívő emberek életében? Van-e alapja ennek a mítosznak,

A magyarság szellemi ébredezése

Milyen gátló, akadályozó és fékező erőkkel kell majd szembenéznie a magyarságnak szellemi felemelkedése során? Milyen árat kell ezért fizetnie? Milyen kísértések fenyegetik az ébredezőket a Kárpát-medencében? Mely erők támogatják az identitásunk helyreállítását 2012 decemberében?

 

A szakrális múlt megismerésén és a történelmi ferdítések tisztázásán túl,

Közeledik az álpróféták kora – 2012 után

Ki próféta a szó szoros és átvitt értelmében? Honnan lehet felismerni az álprófétákat és az önjelölt prófétákat? Milyen jeleket tudnak produkálni a hamis tanítók? Milyen következményekkel jár, ha egy álpróféta útját követjük? 2012 után megsokasodnak az álpróféták?

 

Kényes, ugyanakkor sarkalatos és izgalmas kérdések ezek,