Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

You are viewing Aura

A láthatatlan ember: primitív és modern megközelítés

Elgondolkodtál már azon, hogy ki vagy, mennyit ismersz magadból és mennyi feltáratlan dimenziót rejt magában az emberi mivoltod? Sokszor megtették ezt már a világtörténelem folyamán az emberek, de a válaszok eddig tisztázatlanok.

Magyarság és szabadság

Sokan szegezik maguknak és másoknak is a kérdést, hogy vajon ki számít magyarnak és ki nem. Én ezt a meglehetősen provokatív kérdést máshonnét közelíteném meg: ki mitől érezheti magát és vallhatja magát magyarnak. A sok lehetséges válasz közül egy következik erre a kérdésre.

A magyarság és az angyalok kapcsolata

Sok magyar ébredezőben a tudatosulásuk bizonyos stádiumában szoktak felvetődni a következő kínzó kérdések: vajon én magyar vagyok-e? Mitől vagyok én magyar? Mitől érezhetem azt, hogy esetleg másik honfitársaim nem feltétlenül magyar? Hogyan dönthető el, hogy valaki igaz magyar-e, vagy csak magyar testbe született? Mi áll annak hátterében, hogy a világ más tájain élők közül sokan magyarnak vallják magukat,

Vak vezet világtalant, egyik illúzióból a másikba pottyanunk, avagy a látható fény a láthatatlan fény árnyéka

Ebben az eszmefuttatásomban néhány kényes kérdést feszegetnék: miért térnek el homlokegyenest egymástól az emberi fejekben létező valóságok. Ebből kifolyólag: miért hiszik egyesen – például ateisták, tudósok, teológusok, átlagemberek –, hogy az ő személyes hiedelmeik igazabban (vagy kizárólag igazak) és pontosabban írják le a valóságot, mint a hagyomány képviselői, akiket kifinomultabb,

Az Új Kor újabb alapvető tévedése és annak korrigálása: A spirituális képességekről való álmodozás csapdája

Sokszor tapasztalom, hogy az ember beleveti magát a spirituálisnak, ezoterikusnak és alternatívnak mondott tanulmányokba, képzésekbe, tanfolyamokba és egy-két hónap, vagy egy-két év után elvárja, hogy olyan csodálatosan működő extra képességei legyenek, mint amilyen a harmadik szemes látás, az energialátás, a gyógyító- és/vagy a jósképességek, majd idővel a tudatos testelhagyás,