Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

You are viewing Egyiptom

Edfu – Hórusz és Széth csatájának helyszíne

Edfu ókori neve Dzseba volt, ami Hórusz és Széth csatájának színhelyéül szolgált a mitológia szerint. Ez kétségtelenül Egyiptom legjobb állapotban fennmaradt temploma. A jelenleg itt álló Hórusz-templom egy Újbirodalom idejében épült, kelet-nyugati tájolású templom helyén áll, viszont ellentétben azzal észak-déli tájolású. Ez volt Hórusz Szem papjainak egyik fő központja.

A világkorszak-váltás, a felemelkedés és Egyiptom kapcsolata

Honnan tudjuk, hogy az ősi, spirituális Egyiptom újjá fog éledni és vezérlő szerepet fog betölteni az előttünk álló világkorszakban? Egyáltalán, miért fogadjuk el tényként, hogy a csillagokból sugárzó energiák alapvetően befolyásolják és meghatározzák az emberiség egyes evolúciós lépéseit?

A tiszta tudás legyőzi a halált

Én azokat az energiákat és azt a fajta tudást hívom spirituálisnak, amely a fejlődő lélek számára a tudatlanság halálából való felébredést jelentik. Valóban csak az hal meg, aki nem rendelkezik bizonyos fajta transzcendentális tudással? Legyőzhető a halál isteni segítséggel?

A név mágikus ereje

Vajon milyen kapcsolat volt valaha a lélek és az ember neve között? Miért adtak több nevet minden embernek? Volt-e valódi alapja a névmágiának? Vissza lehet-e élni valakinek a spirituális nevével? Mit árult el a név a viselőjéről. 

A pálosok beavatása

Gyöngyösi Gergely, a pálos rend generálisa írja egy helyütt: „Ezek az atyák egész életük folyamán azt próbálták megvalósítani, amit odafönn az égben, az angyalok szférájában láttak”.  Kik voltak a pálosok? Milyen spirituális ösvényen jutottak el a beavatottság azon fokáig, amelyen az angyalok szférájába is bebocsátást nyerhettek és onnan megbízatással térhettek vissza?

Egyformák-e az emberek lelkei?

A hermetika, az egyiptomi bölcsesség erre a kérdésre úgy válaszol, hogy bár minden lélek halhatatlan, mégsem nevezhető a létmódjuk egységesnek, merthogy vannak olyan lelkek, amelyek magasabb térségekből származnak és nemesebbek a többieknél.