Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

You are viewing Gondolkodásmód

Az Új Kor újabb alapvető tévedése és annak korrigálása: „Soha nem lehetsz mérges!”

Korunk szellemi és lelki mérgekkel van tele. Politikusaink, hírszerkesztőink, egyáltalán a közbeszéd távol áll attól, hogy a túlságosan és egyoldalúan pozitív beállítódás vádjával illessük. Ezzel szemben a pozitív gondolkodás híveinek egy része azt tartja követendőnek, ha az ember megpróbál elutasítani minden indulatot és kizár csaknem minden negatív érzelmet az életéből.

Magyarság és szabadság

Sokan szegezik maguknak és másoknak is a kérdést, hogy vajon ki számít magyarnak és ki nem. Én ezt a meglehetősen provokatív kérdést máshonnét közelíteném meg: ki mitől érezheti magát és vallhatja magát magyarnak. A sok lehetséges válasz közül egy következik erre a kérdésre.

Az Új Kor újabb alapvető tévedése és annak korrigálása: „Az életünkben minden úgy jó, ahogy van.”

Amióta emberiség az emberiség, dúl a vita filozófusok, teológusok, tudósok és mindahány gondolkodó lény között, hogy mi a jó és a mi a rossz, hogyan lehet különbséget tenni a jó és a rossz kategóriák, minősítések, megítélések és a belőlük sarjadó eszmék-hiedelmek között. Ez a csavaros kérdés elérte az ezotériát is,

Az Új Kor újabb alapvető tévedése és annak korrigálása: „Ha minden Egy, akkor minden Jó!”

A múltkori cikkemben azt kérdést feszegettem, hogy voltaképpen létezik-e jó és rossz a mindennapiság síkján, vagy ezek csupán a mi szubjektív megítélésünk eredményei, egyfajta viszonyfogalmak, amikkel mi címkézzük fel az életeseményeinket. Most azonban egy sokkal nagyobb fába vágom a fejszémet – legalábbis egy csapás erejéig –, ugyanis az embertől független Jóval és Rosszal fogok foglalkozni.

A magyarság és az angyalok kapcsolata

Sok magyar ébredezőben a tudatosulásuk bizonyos stádiumában szoktak felvetődni a következő kínzó kérdések: vajon én magyar vagyok-e? Mitől vagyok én magyar? Mitől érezhetem azt, hogy esetleg másik honfitársaim nem feltétlenül magyar? Hogyan dönthető el, hogy valaki igaz magyar-e, vagy csak magyar testbe született? Mi áll annak hátterében, hogy a világ más tájain élők közül sokan magyarnak vallják magukat,

A magyarság őskeresztény nép volt

A magyarságról elterjesztett nézet, hogy csak I. István korától vált kereszténnyé. Ennek azonban számos történelmi és szellemtudományos tény ellentmond. Én azt állítom, hogy a magyarság istenhívő nép volt már jóval I. (Szent) István uralkodása előtt is.