Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

You are viewing Jézus

A Leonardo-összeesküvés: a Maestro hamisította a torinói leplet?

Ezúttal annak eredünk nyomába, hogy milyen rejtélyes kapcsolat lehet a torinói lepel és Leonardo da Vinci között? Mi sugallja azt és mi cáfolja, hogy Leonardo készítette a szent relikviát? Legfőképpen pedig, milyen eljárással sikerülhetett volna ez a nagy mutatvány a középkorban?

Mikor és hogyan készülhetett a torinói lepel?

1994. szeptember 15-én a Guardian, majd 16-án a The Times közölte le a hírt, miszerint Nicholas Allen professzor szerint a torinói lepel valójában egy fényképmásolat. Ezt az említett egyetemi professzornak sikerült is rekonstruálnia, vagyis tulajdonképpen lemásolnia. 

Kinek a fejét mintázza a szent lepel?

A kutatók egyik legdöbbenetesebb állítás, hogy egyértelmű hasonlóságok vannak Leonardo da Vinci és a torinoi lepel alakjának vonásai között. Eszerint Leonardonak, aki titkos és többértelmű jelentéseket ábrázolt számos festményén, jó oka lehetett, hogy saját arcát használja fel Jézus megjelenítésére. De ez távolról sem az egyetlen feltételezés. Vizsgáljuk meg, hogy milyen egyéb elméletek léteznek a lepel fejkultuszára és próbáljuk meg értékelni a mellettük felhozott érveket.

A húsvét áldozata

Jézus Krisztussá vált és áldozatot hozott az emberiségért. Tette ezt a Felső Énje, az Önvalója segítségével a Teremtő Tudat Akarata szerint. Ezzel az emberiség tudati evolúcióját és karmikus pályáit egy új szintre emelte. Szellemtudományi megközelítések következnek. 

A feltámadás ajándéka

Ezúttal szeretnék a feltámadásról úgy értekezni, hogy közben nem a mai keresztény és/vagy zsidó-keresztény megközelítés valamelyik dogmatikus útját járom végig, hanem az ősi, ha lehet azt mondani, eredeti és egyetemes érvényű ösvényét követem.

A magyarság és az eredendő bűn

Vajon létezik-e eredendő bűn a magyar ősvallásban? Mit fogalmaztak meg nagy költőink a bűnnel, a bűnösségünkkel és a bűnhődésünkkel kapcsolatosan? A napvallás tanításai szerint vajon létezik-e eredendő bűn? Hogyan javíthatók ki a vétkeink és a botlásaink? Isten hogyan viszonyult az emberi bűnökhöz?