Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

You are viewing Metafizika

A magyarok hagyományos karácsony-ünnepe

A magyarok már a római típusú kereszténység felvétele előtt is ünnepelték a karácsonyt, mivel ez egy napünnep volt, imigyen a Nap fordulópontjáról való megemlékezés része volt az ősvallásunknak. Később ez a néphitben élt tovább, amelynek sajátos formáival még manapság is találkozhatunk elvétve a különböző vidékeken.

Isten nem kockázik a világegyetemmel

Avagy mi mindent köszönhet a tudomány a mitológiának, a mélylélektannak és a szellemvilágnak? Ki hinné, hogy az atom elképzelését a lélek-részecske ősi koncepciója ihlette? Tudtad, hogy a szakrális geometria alapjait mítoszokba kódolták és az olyan elveket, mint például az okság ötletét, az ősi hagyományokból merítették a fizikusok is?

Az istenek világának egyik kapuja

Vannak-e még újabb felfedezések és bizonyítékok arra, hogy a földönkívüliek, vagy ha úgy tetszik, a magasabb rendű lények, jártak már itt a Földön? Milyen döbbenetes tényeket célszerű megfontolni Paleo-SETI ügyben? Léteznek-e csillagkapuk a világban? Használták-e azokat valaha is az emberek, vagy csak az isteneknek adatott meg ez a privilégium?

A kabbalista gondolkodás és felemelkedés

A zsidó kabbala elméleti és a gyakorlati kabbalára osztható. Előbbi Isten és a világ megismerésével, valamint az emberi önismerettel foglalkozik, addig utóbbi mágikus módszereket tanít. Vajon hogyan él és gondolkodik egy kabbalista? Milyen spirituális utat jár be, mígnem eléri és megérti Istent?

Mit rejt a kabbala?

A kabbala eredete némileg homályba burkolózik, de a jelek szerint angyali közvetítéssel, még jóval Jézus születése előtt a zsidó beavatottak birtokába került mágikus hagyományt jelenthet. Misztikus voltát – mint minden miszticizmus – attól nyeri, hogy kellőképpen ködös és megfoghatatlan.

Divináció – Isten akaratának megtudakolása

Angyalok, égi jelek, villámok, csontok, belső testrészek, lángok, a madarak röpte és voltaképpen minden jelenség alkalmas a jóslásra, ha valaki avatott lévén képes feltárni és kielemezni az isteni és kozmikus erők fókuszpontjainak tekintett energiamintákat a valóság egy darabjából. Ebben segítette mindenkoron az emberiséget a divináció.