Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

You are viewing Mitológia

A magyarok hagyományos karácsony-ünnepe

A magyarok már a római típusú kereszténység felvétele előtt is ünnepelték a karácsonyt, mivel ez egy napünnep volt, imigyen a Nap fordulópontjáról való megemlékezés része volt az ősvallásunknak. Később ez a néphitben élt tovább, amelynek sajátos formáival még manapság is találkozhatunk elvétve a különböző vidékeken.

Isten nem kockázik a világegyetemmel

Avagy mi mindent köszönhet a tudomány a mitológiának, a mélylélektannak és a szellemvilágnak? Ki hinné, hogy az atom elképzelését a lélek-részecske ősi koncepciója ihlette? Tudtad, hogy a szakrális geometria alapjait mítoszokba kódolták és az olyan elveket, mint például az okság ötletét, az ősi hagyományokból merítették a fizikusok is?

Az istenek világának egyik kapuja

Vannak-e még újabb felfedezések és bizonyítékok arra, hogy a földönkívüliek, vagy ha úgy tetszik, a magasabb rendű lények, jártak már itt a Földön? Milyen döbbenetes tényeket célszerű megfontolni Paleo-SETI ügyben? Léteznek-e csillagkapuk a világban? Használták-e azokat valaha is az emberek, vagy csak az isteneknek adatott meg ez a privilégium?

Divináció – Isten akaratának megtudakolása

Angyalok, égi jelek, villámok, csontok, belső testrészek, lángok, a madarak röpte és voltaképpen minden jelenség alkalmas a jóslásra, ha valaki avatott lévén képes feltárni és kielemezni az isteni és kozmikus erők fókuszpontjainak tekintett energiamintákat a valóság egy darabjából. Ebben segítette mindenkoron az emberiséget a divináció. 

Nicolas Flamel legendáinak nyomában

Mennyire van hatással a középkori mitológia, illetve okkult irodalom a modern literatúrára? Valóban Flamel vetette papírra az Alkímia nagykönyvét? Hogyan próbálták lejáratni Flamel hírnevét? Miként rejtette el örökbecsű tudását az alkimista? 

A Thule Társaság okkult arca

A Thule-Gesellschaft, avagy a Thule Társaság valódi titkait még ennyi év távlatából sem könnyű kutatni, pláne hitelesen bemutatni. Mégis újra és újra meg kell kísérelni a felszínre kerülő bizonyítékok alapján az ilyen történelemformáló csoportok és ideológiák rekonstruálását ahhoz, hogy a mindenkori világhatalom mechanizmusát megértsük.