Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

You are viewing Napvallás

Jézus nevében

Áttekintjük a krisztusi eszme alakulását az egyház és a pápaság születésétől és belharcaitól kezdve a sötét középkor keresztes hadjáratain, az inkvizíción, a boszorkányüldözéseken, a reformáción keresztül a jelenkor sarkalatos dogmatikai kérdéseiig. Végül megvizsgáljuk, hogy a spiritualitás milyen messzire állhatott Jézustól.

A gnosztikusok világképe

Bármennyire is furcsán cseng a mi fülünknek, illetve bármennyire is próbálják belénk sulykolni, hogy a meghaló és feltámadó isten tradícióját Jézus indította el, ez távolról sem felel meg a valóságnak. A hermetikus és a gnosztikus vallási irányzatok jóval Krisztus előtt ismerték ezeket a hagyományokat és kultuszok sorát emelték a tiszteletére.