Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

You are viewing szellemtudomány

Rupert Sheldrake: Amiben hiszek, az még akkor is igaz, hogyha nem tudom bizonyítani

A legtöbb úgynevezett természeti törvény több mint szokás.

Nem szükséges azt feltételeznünk, hogy a természet valamennyi törvénye az Ősrobbanás pillanatában teljes mértékben létbe szökkent, mint valaminő kozmikus Napóleoni Törvénykönyv, vagy hogy egy időn és a téren kívüli metafizikai birodalomban létezik.

 

Még azelőtt,

Ősvallásunk és a „boszorkányság”

Ősi vallásunktól való megfosztatásunk után sokat lehetett hallani a boszorkányokról. A táltosokon kívül a boszorkányok rétegét célozta meg a világi hatalommal lepaktáló katolicizmus azért, hogy egyszer s mindenkorra eltüntesse a magyar ősvallás letéteményeseit. Gyorsan elterjesztették, hogy a boszorkányok a sátán szolgái, akik a sötét varázslatok tudói, s akik tudományukat az emberek és az állatok megrontására,

A Halloween elveszett jelentése

Mindenszentek napja, Hallowe’en, Hallow E’en, Halloween, Halottak Napja, Samhain (kelta újév). Akármilyen névvel is illetjük, a november 1-én esedékes Mindenszenteket megelőző különleges éjszakát évszázadokon át az év egyik legmágikusabb éjszakájának tartották. Az erő éjszakájának, amikor is a mi világunkat a Másvilágtól elválasztó fátyol a legvékonyabb.

 

Árnyékvilágba költözés: ősi magyar temetkezési szokásaink

Mivel a múltat a mai materiális eszközeinkkel nem tudjuk teljes mértékben rekonstruálni, így csupán az a lehetőségünk marad, hogy az általunk elfogadott ismeretek felhasználásával összerakott képben „hiszünk”. Vagyis elhisszük, hogy mi helyesen vagy legalábbis majdnem helyesen ismerjük, érezzük át a múltunkat. Ettől a ponttól kezdve a történész, a régész,

A halál képzete, a lélek és az égi dimenziók az ősi magyar hitvilágban

A halál képzete sokféleképpen terítékre kerül az egyes korok, a különféle népek és az eltérő iskolák tálalásában. A magyarság esetében a halál a lélek fogalmán keresztül válik érthetővé. Méghozzá egy olyan lélekben hittek elődeink, amely a halál után egy másik létmódban folytatja életét. így lényegileg halhatatlan!

 

Háború a mennyekben, a világűr belső és távoli térségeiben

Valóban háború folyik a világűr távoli tartományaiban, s ebből kifolyólag a közeli űrben? Egy mennybéli összecsapás zajlik, miként sokan utaltak rá? Ha létezik ilyen háború, akkor van-e ennek jelentősége számunkra itt, a Föld bolygón a hiedelemrendszereink, a biztonságunk és a szuverenitásunk szempontjából?

 

1995-ben Courtney Brown megalapította a Farsight Institute-t (Távollátás Intézetét) annak érdekében,