Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Cion bölcseinek jegyzőkönyvei – hamis összeesküvés?!

A Cion bölcseinek jegyzőkönyvei néven ismert gyűjtemény nem más, mint a 20. század elején terjesztett antiszemita pamflet, amely bizonyítani kívánja az egész világra kiterjedő zsidó összeesküvést. Sokan ezzel vitába szállnak, de egyes kutatók szerint a műben van valamennyi igazság. Utóbbiak legmeggyőzőbb érve, hogy a világtörténelemben számos olyan tendencia fedezhető fel, amelyeket a névtelen szerzők előre láttak és írásba foglaltak. A véletlenek, a hamisítások és a valóság összevetése nem könnyű feladat. Oknyomozás következik.

 

Cion bölcseinek jegyzőkönyveit állítólag ismeretlen szerkesztők állították össze részint Maurice Joly szatirikus írása alapján, melynek címe: Alvilági párbeszédek Machiavelli és Montesquieu között, részint más fiktív szövegekből. Mára többszörös bizonyítást nyert, hogy a jegyzőkönyveket hamisították, ámde a világ antiszemitái és az összeesküvés-elmélet rajongói közül sokan hisznek – legalábbis részben – az hitelességükben.

 

Ami a mű tartalmát illeti, a jegyzőkönyveket egy világméretű zsidó összeesküvés titkos dokumentumaiként adták ki. Ténylegesen azonban több kitalált szöveget olvashatunk összeszerkesztve. A nagyjából 80 oldalas szöveg 24 fejezetre oszlik, amelyek mindegyike egy zsidó vezetőnek, „Cion egyik bölcsének” egy állítólagos gyűlésen elhangzott beszédét mutatja be.

 

A névtelen szónok részletesen elmagyarázza, hogyan tervezték el a kitalál világ-zsidóság egyes figurái a különböző államok kormányzataiba való behatolást és a világ feletti uralom átvételét. Többek között így:

 

„A politikának nincs semmi köze az erkölcshöz. Az az uralkodó, akit az erkölcs vezérel, nem jó államférfi és ezért bizonytalan a maga trónján. Annak, aki uralkodni akar, egyaránt kell igénybe vennie a cselvetést és megtévesztést.”

 

„A mi jogunk az erőszakban rejlik. Az a szó, hogy “jog”, puszta gondolat, melyet semmi sem bizonyít. Ez a szó nem jelent többet, mint: add nekem, amire szükségem van, hogy bizonyítékom legyen arra, hogy erősebb vagyok, mint te.”

 

„A mi jelszavunk: – erőszak és megtévesztés. Politikai ügyekben csak az erőszak győzedelmeskedik, különösen ha az államférfiak számára fontos képességben van elrejtve. Az erőszak legyen az alapelv, a megtévesztés és ravaszság pedig a követendő irányvonal ama kormányok számára, melyek nem akarják koronáikat valamely új hatalom lábai elé helyezni. Ez a rossz az egyetlen eszköz, mellyel a célt, a jót elérhetjük. Ezért nem szabad felhagynunk a megvesztegetéssel, csalással és árulással, ha ezzel előmozdítjuk célunk elérését. A politikában érteni kell mások gyengeségeinek habozás nélküli kihasználásához, ha ezáltal behódolást és mások feletti uralmat biztosítunk magunknak.”

 

A feltételezett taktika pedig a következő: egy alulról jövő, népi (tömeg = démosz) kezdeményezés hatására megdönteni az állam erejét.

 

„A munkásokat elnyomatásuktól állítólagos megmentők képében jelenünk meg a színen, amikor azt javasoljuk nekik, hogy lépjenek be harcos erőink – a szocialisták, anarchisták, kommunisták – soraiba, akiknek mindenkor támogatást nyújtunk szociális szabadkőművességünk állítólagos testvériségének (az egész emberiség szolidaritásának) megfelelően.”

„Az ínség, valamint az ezáltal előidézett irigység és gyűlölet révén fogjuk mozgatni a tömegeket és az ő kezeikkel fogjuk elsöpörni mindazokat, akik akadályoznak utunkon.”

„Amikor majd üt az egész világ feletti szuverén uralkodónk megkoronáztatásának órája, pontosan ezek a kezek fognak félresöpörni mindent, ami akadályt gördíthetne ennek útjába.”

 

Mi történne akkor, ha valaki ellenlépésekre szánná el magát és megpróbálná keresztülhúzni ennek a fiktív összeesküvésnek a törekvéseit? A választ szintén megtaláljuk a jegyzőkönyvekben:

 

„Minden ellenszegülésre azzal kell tudnunk válaszolni, hogy annak az országnak szomszédaival, amely szembe merészel helyezkedni velünk, háborút viseltetünk az ellenszegülő ellen; ha pedig ezek a szomszédok megkockáztatnák, hogy közösen lépjenek fel velünk szemben, világháború kirobbantásával kell védekeznünk.”

 

Nem túl szívderítő ilyen sorokat olvasni – valljuk be. De a dolog innen válik csak igazán érdekessé:

„Ténylegesen már kiküszöböltünk mindenfajta uralmat a sajátunkon kívül, jogilag azonban még megmaradt egy csomó. Ha manapság egyes államok tiltakoznak ellenünk, ez csak a forma kedvéért, beleegyezésünkkel és utasításunkra történik, az ő antiszemitizmusukra ugyanis elengedhetetlenül szükségünk van az alsóbb rétegekhez tartozó testvéreink kézbentartásához.”

 

Tehát eszerint az antiszemitizmus is egy bizonyos kör érdekeit szolgálja. De a történet itt nem áll meg, hanem folytatódik:

„Szuperkormányunk a törvényen kívül álló keretekben működik s azt az elfogadott szakkifejezéssel élve, azzal az erőteljes szóval jelölik, hogy diktatúra. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy mi, a törvényhozók, ha majd itt az ideje, ítéleteket fogunk végrehajtani, ölni fogunk és kegyelmet gyakorolni; mint valamennyi csapatunk vezetői magasan ülünk a parancsnok harci paripája hátán. Akaraterővel uralkodunk, mert kezünkben van egy valamikor hatalmas, most általunk legyőzött párt öröksége. Fegyvereink pedig a határtalan becsvágy, égő kapzsiság, irgalmatlan bosszú, gyűlölet és rosszindulat. Tőlünk indul ki a mindent elnyelő terror.”

 

Érdemes elgondolkodni az egyik 1915-ös kiadás utószavában szereplő sorokon és azon, hogy vajon miért kürtölték világgá fiktív terveiket egyesek egy gúnyirat formájában?

“A világ azért jött létre, hogy beteljesedjen, így valósítva meg a messianisztikus kort:”

 

„Ezt a mondatot értelmének lényeges megváltoztatása nélkül a következőképpen is át lehet alakítani: a világ azért jött létre, hogy azt a zsidók uralják. Ez a gátlástalan törtetés és határtalan gőg biztosít termőtalajt az évezredes antiszemitizmusnak. Jó lenne, ha a kis zsidók ezen elgondolkodnának.

 

Mindeddig azonban nem vizsgálta meg senki azokat az úgynevezett bizonyítékokat, amelyek alapján állítólag “kétséget kizáróan bebizonyosodott”, hogy a Jegyzőkönyvek hamisak. (220-221. oldal) A zsidó szabadkőművesek azért nem találtak bíróságot, amelyik kimondta volna, hogy a Jegyzőkönyvek hamisak, mert az állítólagos hamisságukat semmi sem bizonyítja. Mi most bebizonyítottuk, hogy a Jegyzőkönyvek lényeges állításai hitelesek.

 

Az, hogy a Jegyzőkönyvek eredeti szövegét esetleg stilizálták, nem bizonyítja azok hamis voltát, amint egy könyv javított kiadása sem bizonyul hamisítványnak.

 

A Jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozása maguknak a Cion bölcseinek a tette volt. Saját neveiket nem közölték, nehogy a jogos népharag ellenük forduljon.”

 

(Az idézetek forrása: Szergej A. Nyíl 1901-ben kiadott orosz nyelvű fordítása)

 

Az előbbi sorok hamisságához aligha férhet kétség – állítják sokan. A mű utóéletét ismerve azonban nem mehetünk el szó nélkül mellette. Részint jobban megérthetjük Irán túlfűtött reakcióját, amely nem elsősorban egy olimpiai logó, hanem egy világméretű összeesküvés elleni felszólalásnak is tekinthető, részint elgondolkodhatunk a jegyzőkönyvek történelmi vonatkozásain is. Ezzel külön cikkben is foglalkozok.

 

A téma bővebb kifejtésére a következő Enigma című műsorban kerül sor.

Az ENIGMA elérhető online élőben: www.fixhd.tv, illetve minden eddigi adás visszanézhető az archívumból.

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..