Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Dendera – A mágia egyeteme

A denderai vagy dendarai templomot Hathor istennő tiszteletére építették, aki a mágia úrnőjének számított, lévén a Napistenhez leánya volt, később Hórusz felesége lett, de mindig is Thot isten földi képviselője volt. Hathor temploma számított Egyiptom spirituális egyetemének, ahol a legmagasabb szintű beavatásokban lehetett részesülni.

 

Dendera óegyiptomi neve Junet vagy Tantere, görögül Tentürisz, s mint ilyen, a felső-egyiptomi hatodik nomosz fővárosa volt. Már a legkorábbi időkben is templom emelkedett itt! A VI. dinasztiabeli I. Pepi már itt építkezett, de III. Thotmesz, III. Amenhotep, II. Ramszesz és III. Ramszesz is hozzátett valamit. Az épületkomplexum körülbelül 40 000 négyzetméteren terül el.  A templomtól keletre helyezkedett el maga a város, melyben a feljegyzések tanúsága szerint az edfui Hórusznak egy temploma állott. Edfuban és Denderában is ugyanazt az istenháromságot imádták: Hathort, Hóruszt és gyermeküket, Ihit vagy Harszomtuszt. A denderai Hathor és az edfui Hórusz „szent házasságára” akkor került sor, amikor az istennő délre utazott.

 

Első pillantásra talán furcsának tűnhet, hogy a Hathor-templom kiváló állapotban maradt fenn, miközben a közelében álló többi szentély – például Hórusz és gyermekük, Ihi templomai – elpusztultak. A legvalószínűbb, hogy e szentélyeket tudatosan pusztították el, így a korábbi épületek alaprajzai nem rekonstruálhatók.

A ma álló templom magja i. e. 54 és i. e. 20 között épülhetett, XII. Ptolemaiosz halálakor még csak pár kripta készült el, de utódja, VII. Kleopátra uralkodásának végére, i. e. 30-ra már az egész épület készen állt, csupán a díszítés volt még hátra. Végül, a templom felszentelésére csak Augustus császár uralma alatt került sor.

 

A templom nagy oszlopcsarnokából egy hatoszlopos kisebb nyílik, a „megjelenések csarnoka”. Vallási ünnepek és szertartások alkalmával itt jelent meg az istennő szentélyből kihozott szobra. Az oszlopok alsó része gránitból, a felső homokkőből készült. A falak díszítései a templomalapítási szertartásokat végző fáraót ábrázolják. A világítást kis, négyszögletes ablakok biztosítják. Kétoldalt három-három helyiség nyílt, ahol a napi szertartásokat végezhették.

Innen jutunk a templom legkorábbi részébe, a voltaképpeni magjába. Ebben egy áldozati csarnokban található az Enneád (isteni kilencség) terme, ahol az istenek szobrai álltak. Az 5,7×11 méteres bárkaszentélyben Hathor, az edfui Hórusz, Harszomtusz és Ízisz szent bárkái foglaltak helyet, s legbelül pedig maga a szentély található.

 

A főszentély mögötti kápolna falában foglalt helyet egy fülke éppen ott, ahol kívül a falban egy „meghallgató fülke” volt. Így az istennő hallhatta a hozzá szóló imádságokat. A főtengelytől nyugatra található az újévi ünnepségeknek helyt adó, nyitott udvarból és egy oszlopos, oldalról nyitott szentélyből álló uabet (balzsamozó műhely).

 

A templom alatt tizennégy kripta vagy üreg található, ezek közül tizenegyet díszítettek. A külső falba és a templom hátulsó része alatt a földbe vájt hosszúkás, szűk helyiségek egymás alatt helyezkednek el, három, néhol négy szint mélységben. A padlóban kialakított ajtókon és elmozdítható falakon keresztül lehet lejutni azokba. A falakat domborművekkel díszítették, valószínűleg még mielőtt rájuk építettek volna. Bár a templom többi része homokkőből épült, a domborművek számára jó minőségű mészkőborítással látták el a falakat. A kriptákat tároló helyiségek gyanánt használták: a kultuszkellékek, a védő amulettek és az istennő ba-lélek szobrának tárolására. Ez utóbbi volt a legfontosabb kegytárgy.

 

A templom tetejére a falba épített lépcsők vezettek fel. A papok az áldozati csarnoktól nyugatra lévő lépcsőn juthattak fel a tetőre, míg a keletin térhettek vissza a templom földszintjére. A nyugati lépcső falainak díszítése a felfelé, a keletié a lefelé tartó fáraót és papokat ábrázolja. A tető a helyiségek egyenetlen magassága miatt teraszos kiképzésű volt, enyhén lejtett és az esővíz elvezetésére csatornákat vágtak bele.

 

A délkeleti sarokban, közvetlenül a templomban lévő Hórusz-kápolna fölött kioszk (kisméretű nyitott templom) állt, minden oldalán négy Hathor-fejes oszloppal. Ez volt az az épület, ahol újévkor az istennő ba-lelke egyesült a Nappal. A tetőn két Ozirisz-szentély is áll, keleten és nyugaton, mindkettőnek nyílt udvara és két egymásból nyíló helyisége van, melyek közül a belsőnek a díszítésén Ízisz és Nephtüsz gyászolja Oziriszt. Ezeket Ozirisz halálának és feltámadásának szentelték.

 

Az Ozirisz-kápolna mennyezetéről származik az a zodiákus, amelyről Napóleon expedíciója során másolat készült, majd 1820-ban eltávolították a templomból és a Louvre-ba szállították. Dendera, amellett, hogy Hathor kultuszközpontja volt, Ozirisz egyik sírhelyének is számított!

 

Az egyiptomi papok megfigyelték a csillagos égboltot és látók segítségével feltérképezték a Föld komolyabb energetikai pontjait, majd ezt követően felépítették a templomokat. Mindegyik templom másról szólt: egyikben a test gyógyítását, másikban az asztromágiát, harmadikban a tudat fejlesztését tanították, negyedikben a telepatikus és látói képességeket fejlesztették, ötödikben a titkos beavatotti tanításokat kapták meg, stb.

 

Az „istenek házaiban” a két legnagyobb papi szervezet, a Hórusz Szem papjai és Ré papjai tanítottak és végezték a beavatásokat. Egy-egy templomban több száz tanuló volt egyszerre. Naponta végeztek szertartásokat, naponta tanultak és fejlesztették a képességeiket azért, hogy az inkarnációs körforgásban összeszedett tudásukat elérjék, felszabadítsák és végigjárják a tökéletesedés útját.

 

Hogyha valaki főpapi babérokra tört és főpapi címet szeretett volna magának Egyiptomban, akkor miután az adott templomban már átesett a rövidnek nem mondható képzésén, azután Denderába küldték, merthogy itt került fel az „i”-re a pont. Ez volt az a hely, ahol a tudatra ébredések végbementek.

Ha úgy vesszük, akkor Dendera volt Egyiptom egyeteme. Ide csak és kizárólag olyan papok kerültek továbbtanulni, akik már tisztában voltak minden alaptudással, már rendelkeztek képességekkel, sőt rutinosan használták az isteni adottságaikat.

 

E beavatott papok azért jöttek Denderába, hogy a mágiának a mesteri szintjére, a csúcsára juthassanak. Itt már ténylegesen láthatták a templom asztrális szintjeit. Beleülve egy-egy kamrába olyan élményt élhettek át, mintha moziznának. Az ilyen tudatszinten álló papok élő egyenesben láthatták a Félistenek tanításait. Ahogyan helyiségről helyiségre haladunk, megfigyelhetjük azokat a hieroglifeket, amelyekből kiderül, hogy a főpap-kandidátusok alkalmazott mágiát tanultak. Megfigyelték, hogy az ember alkotórészei – a test, a lélek és a szellem –, miként érvényesülnek az egyes síkokon, hogyan lehet jobban hasznosítani az energiákat, hogyan lehet eggyé válni az Univerzummal, mi módon lehet tökéletesen megtisztítani a lelket, milyen módszerrel lehet egy lelket visszahozni az életbe. Ma már nem titok, hogy a feltámasztás módszereit is itt sajátíthatták el a főpapok. (Innen nézve egészen más fénytörésbe kerül Jézus egyiptomi tanulmánykörútja, amelynek fontos állomása volt Edfu mellett Dendera is.)

 

Denderában tehát azt is megtanulták a főpap-jelöltek, hogy a piramisokban és egyes templomokban a Lelkek Kútját felhasználva hogyan lehet lelket visszahozni a testbe, vagyis hogyan lehet valakit feltámasztani. Az élet „visszaadása” jelentette az elsajátítható tudás csúcsát.

 

Dendera padlótól a plafonig telerótt tudását több síkon lehetett és kellett értelmezni. A Mágia Egyeteme a mai napig híven őrzi, hogy a csillag-istenségek milyen nyilvánvaló szerepet töltöttek be Egyiptom életébe, illetve a velük való folyamatos kapcsolat nem csak egyszerű asztrológiát vagy asztrális vallást jelentett, hanem konkrét kommunikációt is más csillagrendszerek istenségeivel. Többek között ez tette az asztromágia központjává Denderát.

 

Dendera energiái nagyon jellegzetesek, semmivel össze nem téveszthetőek. Valahányszor ott jártunk, mindig mély benyomást tettek ránk eme erők, amelyekkel a fejlődő lélek nem tud igazán betelni.

 

Ilyenkor érti meg a halandó, hogy minden változás a Teremtő szándékai szerint zajlik a Földön. Az emberekben fokozódik a tudati szabadság utáni vágy, régi vallások vannak letűnőben és minden egyes ember sorsvonulata a Teremtő Tervéhez kapcsolódik. Minden ma élő ember ennek az Isteni Tervnek a részeként fog megvalósulni. Életünk kihívásai elkerülhetetlenek, egy valamit azonban mi dönthetünk el: felkészülten, vagy felkészületlenül érnek majd el bennünket a nagy változások.

 

A hóruszi út, amely most újra megnyílik az emberiség ébredező része előtt, az önbeavatás útja. Ezt fejezi leginkább az egyiptomi MENAT, melyről úgy tartják, hogy Hathor istennő nyakéke volt, valójában azonban az emberi felemelkedés isteni princípiumainak a megtestesülése.

 

A Menatnak négy alaptörvénye van:

1.       Szeretet

2.       Bölcsesség

3.       Isteni akarat teljesítése

4.       Harmónia

 

Ezek a Hathor istennő által képviselt erők, vagyis a világegyetem legfőbb alkotóerői. Aki ezeket betartja, illetve megvalósítja, az biztos lehet abban, hogy a sorsútját járja. Ez a négy alaptörvény mindent áthat, vagy mindent át kellene, hogy hasson az ember életében a táplálkozásunktól kezdve az auránk karbantartásán keresztül a lelkünk megismeréséig. A Menat megvalósításának végső állomása Dendera volt, s bár a jelen tudatszinten ez az emberek többségének még elvont dolog, az egyre több ébredező számára egy lehetséges alternatíva.

 

Szívesen folytathatnánk a sort Luxorral, Abüdosszal, Medinet Habuval, hogy Karnakot már ne is említsük, de itt most felfüggesztjük a fejtegetést és teszünk három pontot. Az aktuális és az eggyel korábbi lapszám arról akart szólni, hogy felfedjük Egyiptom élő és eleven kincseit egy olyan aspektusból, amely nem a konzervatív és dogmatikus, többistenhívő gondolkodásmódon keresztül mutatja be Egyiptomot, hanem a maga őseredeti, komplex, sok tekintetben még felderítetlen, mégis a 21. században abszolút megtapasztalható valóságán keresztül tárja fel az újjáéledő erő-központot.

 

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..