Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Edfu – Hórusz és Széth csatájának helyszíne

Edfu ókori neve Dzseba volt, ami Hórusz és Széth csatájának színhelyéül szolgált a mitológia szerint. Ez kétségtelenül Egyiptom legjobb állapotban fennmaradt temploma. A jelenleg itt álló Hórusz-templom egy Újbirodalom idejében épült, kelet-nyugati tájolású templom helyén áll, viszont ellentétben azzal észak-déli tájolású. Ez volt Hórusz Szem papjainak egyik fő központja.

 

Edfuban áll Hórusz temploma. Hórusz isten Ízisz és Ozirisz gyermeke, ezen felül pedig az emberiség mintája, archetípusa is egyben. Hóruszt egyes képzetek szerint egy fazekaskorongon hozták létre a szülei. Ő a fejlődés megtestesítője, az emberi fejlődés elérhető maximuma. A félreértések és félremagyarázások elkerülése végett mondom, hogy Hórusz jelképezi azt a tudatszintet, ahová az emberiség a szellemi-lelki fejlődése révén eljuthat.

Az edfui templom az érzékszervfejlesztés temploma volt, ahol sajátságos módon tesztelték, hogy a papok érzékszervei elég fejlettek-e. Hogyan? Aki elvégezte az edfui iskolát, tehát már elért egy bizonyos tudati fejlettségi szintet, annak először Kom Omboban, majd Philae-n tesztelték az érzékszerveit. Ezt követően vissza kellett térnie Edfuba és asztrálutazást kellett tennie egy megadott bolygóra, ahonnan információkat kellett visszahoznia, majd ezeket meg kellett osztania a beavatottakkal. Ha ez a vizsga sikeres volt, akkor Edfuból mehetett a beavatott Denderába az utolsó vizsgák letételére. Az edfui templom egyik blokkja a denderai testvértemploma. Itt elsősorban a denderai templom tanításait előkészítő és kiegészítő tanításokat oktattak.

Az edfui templomot energetikai szempontból a tökéletes szimmetria jellemzi azért, mert itt egyszerre van jelen és valósul meg a női minőségű és a férfi minőségű energia, illetve a pozitív és negatív energia egyaránt. Így gyakorlatilag olyan harmóniára tehetnek szert a beavatottak, amelyet csak ez a templom tudott megadni. Mindent a totális egyensúly érdekében hangoltak be a templomban. E szakrális hely mind a méretezése, mind a kialakítása (például az oszlopok elrendezése) tekintetében tudatosan úgy lett kialakítva, hogy bizonyos kozmikus erőket befogjon, illetve begyűjtsön. Nem véletlen az sem, hogy magának a pülónnak (kapunak), a bejáratnak is ilyen lett a kialakítása. Gyakorlatilag a pülónt is úgy építették, hogy képes legyen energiákat befogni és hangolni.

Edfu ezenkívül a reinkarnációs folyamatok megismerésének a temploma. Eme istenház energiái befolyásolják az emberben a lelki és szellemi fejlődési folyamatokat, ezáltal megváltoztathatók a fejlődő lélek megélései. Ehhez érdemes némiképp ismerni az inkarnációs körforgást.

Az emberben lakozó lélek rendszeresen leszületik a Földre, él egy darabig, azután eltávozik, majd ismét megszületik, fenntartja magát egy darabig, ismét eltávozik… Eközben nyilvánvalóan hibázik is.

Mivel az emberi tudat nem vesz észre bizonyos dolgokat, ezáltal nem is tanulja meg azokat. A tudat sokszor rosszul közelít meg bizonyos kérdéseket, emiatt karmát halmozhat fel, amit azután a következő életébe visz magával. Adott esetben a karma gátolhatja, korlátozhatja az embert a kibontakozásban. Ezért mindenképpen szükség volt egy olyan templomra, amely feloldja azokat a karmikus csírákat, amiket korábbi életeiből hoz magával az ember.

A karma oldásával elérték, hogy a karmikus hozadékok ne befolyásolják a fejlődési folyamatokat, magyarul ne térítsék le a beavatottat arról az útról, amin járni szeretne. E helyütt két erőt kell okvetlenül megemlítenünk. Az egyik erő megtestesülése Széth, aki az ösztönöket és az állatias erőket uralja, míg a másik erő Hórusz, akié tulajdonképpen ez a templom, s aki a fejlődés mintapéldája.

Edfu templomában Hórusz erői dominálnak, de ugyanakkor megtalálhatók itt Széth energiái is. Edfu isteni energiái azokat a gátakat oldják, amelyek ellenállást okozhatnak az ember tudati fejlődésében, így ezen erők hozzáférhetővé, elérhetővé teszik a tudat elrejtett titkait. Ebben a templomban azt is megtekinthetik a kiválasztottak, hogy mi vár rájuk a végső beavatásnál. Végül, akik elérték Edfuban a megkívánt tudati tisztaságot, átléphettek az utolsó fejlődési körbe, és átmehettek Denderába.

Tehát az ösztönerő Széth és a megértés pedig Hórusz. Edfu templomának falai érthetően elmagyarázzák a hieroglifek által, hogy hogyan lehet a két ellentétes pólust megélve megérteni az isteni igazságot. Ez lényegében a megértés útja, melyen maga Hórusz a fejlődésnek az elérhető legmagasabb foka, egyfajta szimbólum az emberek számára. Ezért az emberiség fejlődésének útja tulajdonképpen Hórusz útja.

 

A templomban találhatók olyan tisztító kamrák, amelyek a karma leoldását és az „embretikus” (nem elírás, azt jelenti: emberekből származó) rezgések leválasztását voltak hivatottak szolgálni. Amikor például a nép köréből visszatértek a papok a templomba, akkor nem léphettek be azonnal a belső termekbe, illetve udvarokra, hanem először be kellett állniuk a tisztító kamrák valamelyikébe és ott néhány percet kellett eltölteniük. Eközben a kamra energiái letisztították a papok aurájáról az alacsony rezgéseket, amelyeket a mindennapi életet élő emberek körében szedtek össze. A tisztító kamráknak bizonyos bolygóállásoknál egy másik, úgynevezett karma-tiszító hatásuk is volt.

Edfuban azonban nem csak karma oldásra került sor, mivelhogy Itt olyan papok is dolgoztak, akik az emberiség sorsát, tehát nem csupán az egyének fejlődési korszakait, hanem az egész emberiség fejlődési korszakait elemezték és tanulmányozták.

Az edfui templomnak fel lehetett menni a tetejére is. Ott dolgoztak azok a papok, akik a csillagokból hívták le az információkat. Ezen ismeretek és tudás alapján dolgozták ki azt a programot, ami feltárta és kifejtette, milyen sors vár az emberiségre a különböző fejlődési korszakokban. A napjainkkal és a közeljövőnkkel kapcsolatos információk is megtalálhatóak ebben a templomban. Abban a korban, amikor a hieroglifeket bevésték a falakba, illetve rögzítették a szövegeket, már előrelátták, hogy a mostani korszak hogyan fog alakulni.

Szeptember 21-e, a napéjegyenlőség, kiemelten fontos dolog Edfu életében, ugyanis spirituális szempontból ekkor aktivizálódnak a templom egyes részei. A templom energiái hatnak a karmánkra, pozitív módon befolyásolja a megélendő fejlődési folyamatainkat, fejleszti az érzékszerveinket és segít a harmónia beállításában. Az ösztöneinket és a tudásunkat harmonizálja össze egymással ez a templom. Mert nagyon sokszor az embernek hiába vannak jó készségei és képességei, hiába adatik meg a sorsban annak a lehetősége, hogy ő egy bizonyos fejlődési szintet elérjen, ha olyan ösztönei vannak, amelyek letérítik őt a sorsútjáról. Általában az ösztönök azok, amelyek megtévesztő vágyakat teremtenek és generálnak az életünkben. Továbbá nem biztos, hogy ezek az ösztönök mindig jókor jönnek, alkalmas időpontban befolyásolnak. Ez a templom éppen ezeket a csalfa ösztönöket harmonizálja. A templom másik része a csillagok által közvetített, télhez kapcsolódó hatásokat közvetíti az ember felé.

 

Az edfui templom Hórusz szent háza. Azon kívül, hogy karmát old, szimmetriát állít be, érzékszerveket fejlesztő energiákat sugároz magából, még ráadásul Denderának, a Mágia Fellegvárának a testvértemploma is. Ami azt jelenti, hogy itt is olyan csillagkapuk vannak, amelyek által a tudat szabadon közlekedhet az Univerzumban. Ezen felül a templom olyan, mint egy hatalmas könyv, aminek a falaira belülről jegyezték fel a fejlődés útjának lépéseit egészen a teljes megértés állapotáig. A teljes megértés állapota a tudatra ébredés, vagyis a megvilágosodás állapota.

Ennek a templomnak az energiái a megértés függvényében tisztították az emberek tudatát. Tudati gyakorlatokat, tudattágító módszereket és testelhagyásos technikákat végeztek rendszeresen ebben a templomban.

Edfuban található a Jelenések Csarnoka is. Ez a középső hátsó rész, ami pedig azt a célt szolgálta, hogy ne csak a testelhagyás esetében találkozhassanak a Félistenekkel, hanem olykor személyesen, testi mivoltukban is. Ilyenkor ténylegesen megjelentek ebben a templomban azok a Félistenek, akik támogatták az emberi fajt a lelki fejlődési fokozatainak elérésében.

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..