Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

ÉGI KÍSÉRŐNK: A HOLD I. rész

Van egy égi társunk, amely hűségesen elkísér bennünket kozmikus utazásunk során. A Nap mellett az egyik fő világítónk, amely az emberi lélek mélységeit érinti meg. Minden emberre hat tudattalanul, az ösztönök szintjén. Vizsgáljuk meg, mitől van ekkora befolyása a Holdnak, mely területeket uralja az életünkben, mikor támogat, és mikor akadályoztat bennünket terveink, vágyain beteljesítésében.

 

ASZROFIZIKAI TALÁNYOK

 

Viszonylag kevesen tudják, hogy a Hold egykoron a Föld részét képezte és csak egy bizonyos történelmi időpontban vált ki, szakad ki anyabolygónkból. További elgondolkodtató tény, hogy a Holdunkat mi tartja azon a különös pályáján, amelyet Földünk körül lejt. A Hold keringése és forgása közben ingalengéseket is végez a Föld felé irányított hosszabb tengelye körül, melyeket fizikai librációnak neveznek. A Hold földkörüli futásának legjellegzetesebb jelensége a fázisváltozás, melynek periódusa a szinodikus hónap, időtartama: 29 nap 12 óra 44 perc. 2,9 másodperc. Ennek során a Hold a Föld és a Nap ugyanazon viszonylagos helyzetbe kerül ismét, de ezzel a jelenséggel majd egy másik alkalommal foglalkozom. Ami sokkal izgalmasabb kérdés számomra, hogy mi tartja a helyén a Holdunkat, vagyis miért nem szakad el végleg a Földtől, ugyanakkor miért nem csapódik bele, illetve honnan nyeri a keringéséhez szükséges kinetikus (mozgási) energiát.

 

A Hold keringési ideje és pályasugara a feltételezések szerint nem sokat változott az évmilliók alatt. Ezzel együtt a Hold többféle mozgása gigantikus erőket gerjeszt: bárki számára megfigyelhető az ár-apály jelenség, de kikövetkeztethető a Föld magmájára gyakorolt folyamatos deformáló hatása, hogy csak a legnagyobb, legkézenfekvőbb és legmechanikusabb hatásaira utaljak. Ezek az erőhatások hatalmas energiaveszteséggel járnak. Adódik a kérdés, vajon miért nem fékeződik le a Hold és csapódik bele a Földbe? Honnan jut plusz energiához, ami évmilliókon keresztül egy dinamikus egyensúlyban tartja a Hold erőit? Fizikusaink arra gyanakodnak, hogy a Hold csökkenő mozgási energiáját a térből, precízebben szólva, a „vákuumenergiából” pótolja.

 

Sarkadi Dezső szerint a kvantumos viselkedés nem csak a mikrovilágra jellemző. A kutató feltételezi, hogy a bolygók milliárd éves pályastabilitása azzal indokolható, hogy a pályáik gravitáció­san kvantáltak, ezért a lassan bekövetkező, mégis hatalmas energiaveszteségeiket a vákuumenergia folyamatosan pótolja. Izgalmas kérdés ez, hiszen e teória szerint a fizikai égitestek mozgáságát, a mindent átható vákuumtenger energiaóceánja biztosítja. Ez pedig egybecseng az olyan tézisekkel, mint hogy az anyag besűrűsödött energia, illetve hogy az anyagi lét lényegileg az Univerzumot magasabb szinten (magasabb dimenziókban) betöltő energiáknak csupán az egyik megnyilvánulási formája. Milyen érdekes, hogy olyan makrojelenségeket, mint egy planéta mozgása, kvantummechanikai és spirituális elméletekkel lehet magyarázni!

 

A HOLD SZEREPE AZ EMBERI ÉLETBEN

 

Julia Parker jégkorszakbeli csontokat vizsgált és azt találta, hogy a csontok vésetei tükrözik az archaikus emberek műveltségét. Ebben az esetben azt, hogy elődeink mintegy harmincezer évvel ezelőtt ismerték a holdciklusokat.

Donald Papon a „Lure of the Heavens” című művében említi, hogy az ember 25 000 évvel ezelőtt megfigyelte és felvéste a Hold ciklusait.

Alexander Marschack a Tudomány című folyóirat 1964. november 6.-i számában azt adtak közre, hogy a paleolit korban rénszarvas csontokon talált vésetek egyértelműen igazolják, hogy az őskori emberek észrevették a lunáris változásokat.

 

Dane Rudhyar „Az asztrológiai házak” című művében azt állítja, hogy „Az első zodiákusokat a hétnapos holdfázis alapján készítették, ebből eredően huszonnyolc részre osztották, ezeket aszterizmusnak, vagy Holdpalotáknak hívták.”

James Lewis Asztrológiai Enciklopédiájában úgy véli, hogy az évenkénti tizenkét holdciklus a zodiákus (állatöv) 12 részre osztásának az alapja.

 

Az idők kezdete óta megfigyeltük és kémleletük a fejünk fölé boruló égboltot a megannyi felénk sugárzó csillagával és sokféle vibráló tüneményével együtt. A Nap után a Hold vált az egyik legfontosabb égitestté a számunkra, jóllehet fényét a Naptól nyeri. A Hold a lélek princípiuma, s mint ilyen az ember feminin oldalával áll analógiában. A Holdhoz tartozik minden nedvesség és hidegség, legyen szó akár az óceánokról, akár az emberi test nedvességtartalmáról vagy nyirokkeringéséről. A Hold a nőiességgel áll szoros kapcsolatban: a minden emberben megtalálható passzív, befogadó oldallal. A Hold továbbá személyiségünk rejtett, tudatalatti részével áll rokonságban. A tudatalattiból a tudatba áttörő ösztönök, álmok, fantáziaképek, emlékképek tartoznak elsősorban a Holdhoz.

A Hold az anya archetípusa, aki a gyermek és általában a lélek számára a biztonságot, a bizalmat, az elfogadást és az oltalmat adja. A Hold az érzelemvilágot uraló isteni elv (princípium). A hangulatváltozások, a kedély hullámzásai, a nők menstruációs ciklusa, s az irracionalitás, a művészi hajlamok egy része, a romantika, az intuíciós érzékenység és a spiritualitás is szervesen összefügg a Holddal.

A kisgyermekkorral és az örökséggel analógiában állnak a lunáris erőhatások.

 

A HOLD JELENTÉSE AZ ASZTROLÓGIAI HÁZAKBAN

 

I.házban: Az okkultizmushoz való vonzalom jellemzi. Hangulatváltozásra, a lelkiállapot befolyásoltságára, szeszélyességre, belső nyugtalanságra, ellentmondásosságra, nőies és befogadó természetre utal.
Jó fényszögben: változó, érzelemben gazdag, lélekközpontú, mozgékony, családcentrikus, intuitív alkat.

Rossz fényszögben: családi viszonyait és párkapcsolatait megnehezíti a változékonysága, a bizonytalankodása és a halogatás. Problémái lehetnek a másik nemmel.

 

2.házban: Változó anyagi helyzet, végletes jövedelemszerzés jellemzi, akinek meg kell tanulnia a pénzzel való bánásmódot. Életét művészi sikerek kísérhetik.

Jó fényszögben: gyarapodás, bőség, termékenység, sikerek és pénzügyi tehetség.

Rossz fényszögben: pénzügyi gondok, instabilitás, anyagi nehézségek, esetleg szegénység.

 

3.házban: Tanulékonyság, jó kommunikációs készség, sok rövid távú utazás, élénk képzelőerő, irodalmi fogékonyság, empátia, jó szomszédi viszony, kedvező kapcsolat a testvérekkel.

Jó fényszögben: eredmények a tanulásban és a tudományos területeken, elismertség, sikerek, közismertség.

Rossz fényszögben: rossz családi és emberi viszonyok, lankadt koncentrációs készség, tehetségtelenség, szétszórtság, üres képzelgések és fantáziálások.

 

IV. házban: Lakhelyváltozás, családi nyugalom és biztonság, vagyon külföldön, derűs öregkor, az anyához való erős kötődés.

Jó fényszögben: jó édesanya, vagy családszerető apa, békés idős kor, sikeres az okkultizmusban, gyakori kötözködés, kényelmes otthon.

Rossz fényszögben: zilált életvitel, megbízhatatlanság, felelőtlenség, előnytelen költözések.

 

5. házban: érzelmi gazdagság, sportolásra és szórakozásra való erős hajlam, sok gyermek, eredményes vállalkozások, siker a szerelemben.

Jó fényszögben: gyermekáldás, termékenység, kedvező vállalkozások, sikeres kapcsolatok.

Rossz fényszögben: szülés és terhesség problematikussága, csalfaság, csalódások a kapcsolatokban.

 

6.házban: gyenge egészség, Holddal kapcsolatos betegségek, változó munkahely, rosszul kialakított kapcsolat a kollégákkal a munkahelyen.

Jó fényszögben: szolgálatkészség a munkahelyen, jó kollegiális viszonyok, megbecsülés, kis hajlam a betegségekre.

Rossz fényszögben: frusztrált munkahelyi légkör, elégedetlenség és figyelmetlenség a munkával kapcsolatban, gyakori betegeskedés.

 

VII. házban: Társas viszonyban bekövetkező változások. Nyilvánosság előtti szereplés. Hirtelen üzleti társulások.

Jó fényszögben: sikeres üzleti ügyek, jó házasság, megnyert perek, anyagi sikerek

Rossz fényszögben: pereskedés, alárendeltség, több kapcsolat, házassági problémák.

 

8.házban: tudatalatti folyamatok, halál kérdésköre, lelkiség, örökség tartozik ide.

Jó fényszögben: lehetőségek az anyai ágról, örökség, bőség, jó intuíciók.

Rossz fényszögben: meggyengült egészségi állapot, betegeskedés, nehéz halál, idő előtti vég.

 

9.házban: vallás, politika, hosszú külföldi utak, szellemi tanulmányok, irodalmi érzék.

Jó fényszögben: jó szellemi adottságok, tanulmányok, sikeres külföldi utazások.

Rossz fényszögben: hátráltatás a tanulmányokban, utazással kapcsolatos problémák, akadályok, összeütközés a hatóságokkal.

 

X.házban: gondolkodás, intuíció, anya szerepe, nőkkel való kapcsolat, nyilvánosság előtti szereplés, ismertség.

Jó fényszögben: karrier, szerencse, kedvező hivatásváltoztatás, anyagi siker lehetősége.

Rossz fényszögben: hivatásban sikertelenség, botrány, lejáratás, nő(k) által okozott anyagi problémák.

 

11.házban: barátságok (főként nőkkel), szórakozás, sok gyerek, boldog házasság, édesanya pártfogása.

Jó fényszögben: megvalósuló tervek, sok barát és támogató, boldog házasság.

Rossz fényszögben: veszteségek a barátok, s főleg a nők miatt, változékony szerencse, boldogtalanság.

 

12.házban: visszahúzódás, magánykeresés, bezártság, titkokkal való kapcsolat.

Jó fényszögben: jól működő intuíciók, kedvező a gyógyítás és a távoli utazások szempontjából, elvonulásban végzett munka.

Rossz fényszögben: lázongás, betegség, kórház, börtön, pszichés problémák, titkos viszonyok.

 

Száraz György

Boldog napot!

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..