Holisztikus tábor - Július 13-15 - Jelentkezz!
Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Egy auralátó mellett fejlődni – Száraz György tollából –

MEGISMERKEDÉSÜNK

Isten útjai kifürkészhetetlenek. Misem bizonyítja ezt jobban, mint a saját élettörténetem, különösen onnantól kezdve, hogy a SORS megismertetett Horváth Zoltánnal, későbbi Szellemi Vezetőmmel.

Most is emlékszem az első találkozásunkra. 1999 nyara volt. Otthonában fogadott és szívélyesen kezelő székébe invitált. Egy különös plazmagömböt nyomott a kezembe és beszélgetésbe elegyedtünk. E rövidke diskurzus folyamán egymást faggattuk, kinek milyen előélete volt, ki mit tanult, hol tart az életben és egyáltalán milyen célokat kerget momentán. Érintettük az auralátást és az energiatan témakörét, mely engem mindig is érdekelt, csak valahogy Magyarországon nem sikerült megtalálnom a hozzám illő, nekem szánt mestert. Felhoztuk Egyiptom és a mágia históriáját, majd kalandoztunk az alkímia világában, azután egy olyan téma felé vettük az irányt, ami mindig is izgatott: a földönkívüli eltérítések felé kanyarodtunk. De volt szó előző életekről, újratestesülésekről, sorsírókról és millió hasonló dologról. Mindez úgy 30-40 percig tarthatott, ekkor Zoli jelezte, hogy a plazmagömbben található energia kezeimen keresztül kellő mennyiségben átszivárgott az aurámba, mintegy előkészítve azt. Innentől kezdve már készen álltam a kezelésre. Megvallom, akkor ott nem értettem, miféle „kezelésről” beszél, de hagytam, hogy az történjen velem, ami meg van írva. – Nem bántam meg.

 

harmónia2

 

KÜLÖNLEGES ENERGIÁK

Csak úgy sistergett az energia a fejem körül. Mintha mini villámok csapdostak volna belém, aztán meg szél lengett körül és mintha elektromosan rázott volna Zoli ujja. Mindez ismétlődve tetszőleges sorrendben. Majd kiugrottam a székéből. Mi a fene lehet ez? – gondoltam. Azután jó két perc telhetett csupán el, valami különleges élményben volt részem, mely máig elkísér és hitet ad minden körülmények között: egyszer csak valami fény kezdett derengeni szemeim előtt, majd villanások, csodálatos zöld, lila, fehér fényorgia rajzolódott ki előttem. S bár a fizikai szemeim csukva voltak, a harmadik szemem – úgy látszik – nem. Zoli energiái aktivizálták azt a spirituális érzékszervemet, amelyet már hosszú évek óta egyik tanítónak sem sikerült. Energiái játszi könnyedséggel cikáztak körülöttem és valódi megragadottság – élményt éltem át akkor neki köszönhetően.

 

harmónia4

 

AMIT ZOLI BENNEM LÁTOTT

Később megkérdeztem Zolitól, hogy vajon mit jelentenek ezek a fények, melyekhez foghatót még sohasem láttam. Auralátóként figyelte, hogyan reagál az energiamezőm a különféle erőhatásokra, felmérte, feltérképezte, hogy mely aurarészeim fejlettek, illetve betekintett azokba az auratestekbe, amik a hétköznapi normál tudatállapotban nem igazán mutatják meg magukat. Ebből voltaképpen felmérte, hogy milyen volt a gyerekkorom, milyen nyomokat hagyott bennem a Sors ebben az életemben. Hihetetlennek tűnt számomra, amilyen következtetéseket leszűrt abban az 5-6 percben, amíg aurámat elemezte. Látta például, hogy meglehetősen különc személyiséggel rendelkezem. Meg tudta mondani, hogy mennyi idős koromban értek engem spirituális élmények: halálközeli vagy komolyabb betegségek. Rátapintott a szüleimmel való viszonyomra és azt is precízen leírta, hogy epekedve vágyakozom tudatalatt a szerelemre, ami eleddig beteljesületlen az életemben. Személyiségem főbb karaktereit is precízen írta le: szívós, makacs, céltudatos, ugyanakkor emocionális és extrém tudatossággal rendelkező a beállítottságom. (Az „extrémet” nem értettem eleinte, ma már tudom, mit jelent.) Szóval döbbenetes tényeket állapított meg rólam néhány perc leforgása alatt. Mi lett volna, ha egy órán át nézegeti az aurámat? Bele sem merek gondolni. Utána kitértünk Zoli felkeresésének valódi szándékára: van-e spirituális jövőm, érdemes-e belefektetnem a spirituális fejlődésembe az energiámat, vagy csupán lelkes ember vagyok e téren, aki nem rendelkezik számottevő, fejleszthető lehetőségekkel?

Zoli elmondta, hogy egyáltalán nem kétséges, hogy van keresni valóm az ezotéria világában. Mint ahogy az sem véletlen, hogy éppen hozzá vetett el a Sors. Aurám azon burkai, melyek az előző életek emlékét (reinkarnációkat) tárolják, elárulják, hogy nem ez az első olyan életem, amikor komoly szinten is foglalkozhatok spiritualitással, feltéve persze, hogy megküzdök a képességekért és felvállalom az ezzel a megvalósulási úttal együtt járó kihívásokat. Ekkor visszakérdeztem: tudsz-e nekem ebben segíteni? Az igenlő válasza után nem kellett sokat haboznom. Elfogadtam, hogy onnantól kezdve ő lesz az instruktorom, aki utat mutat és vezet ebben a spirituális világban.

 

harmónia6 

 

ÖNISMERET ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS

Az évek alatt egyre jobban megismertem Zolit. Rájöttem, hogy egyáltalán nem könnyű harmadik szemmel látni a világot: az emberek érzéseit, fájdalmait, traumát, előítéleteit, tévképzeteit, indulatait, rossz szándékát, betegségeiket stb. Ennek dacára és mindezzel együtt Zoli derekasan állta/állja a sarat. Tényleg mindenkinek segít, aki hozzáfordul. A szerint ki mennyire nyitott és együttműködő, hatalmas eredményeket érnek el általa az emberek. Elsősorban önmaguk megváltoztatása terén, az önismeret és az élet működéséről alkotott elképzelések, a gondolkodásmód vonatkozásában óriásiak az egyéni változások és előrelépések.

Jómagam is sok mindent átértékeltem a mellette töltött évek alatt. Megtanultam, hogy egyáltalán nem magától értetődő dolog, hogy az ember egészséges testi, lelki és szellemi szinten egyaránt. Ezt persze csak azok után, hogy jó néhány betegséget átéltem, és utána Zoltán segítségével kilábaltam belőlük. Ezzel kapcsolatban elmesélek egy illusztris esetet. Egyik téli éjszakán váratlanul begyulladt a szemem. Fizikai előzménye nem volt, nem ment bele semmi, nem sértettem meg semmivel. Rohamosan rosszabbodott az állapotom, míg végül két óra múlva semmi másra nem tudtam figyelni, mint az égető szemgyulladásomra. Ekkor gondolkoztatott el Zoli, hogy mit nem akarok észrevenni az életemben, miről nem akarok tudomást venni. Pár perc töprengés után rájöttem, hogy igaza van. A fától nem láttam az erdőt. Zoltán közben az aurámat figyelte. Azt mondta, „Rendben van, úgy tűnik megtaláltad a probléma gyökerét. Ezért a probléma megszűntethető.”

Majd megkért, hogy foglaljak helyet és az aurám egy bizonyos részében valamit átalakított. Elmondása szerint kirajzolódott egy folt az aurámban, ami vélhetően a gyulladást okozta.

Ez a folt azonban már felesleges, mivel rájöttem az okára, így eltávolítható. Maga a művelet nem tartott tovább két percnél. Azután vártuk a hatást. Nagyjából öt perc leforgása alatt az égető érzés köddé foszlott, egyszer s mindenkorra eltűnt. Ekkor tanultam meg, hogy minden fizikai problémánk végső oka önmagunkban keresendő, s ha a kiváltó okot megszűntetjük, akkor a probléma betöltötte a feladatát és szükségtelenné válik. Zoltán visszaállította bennem a harmóniát, így a lelki probléma testi tünete is megszűnt.

Számos hasonló esetről tudnék beszámolni, amely mindennapi életem szereplőivel és eseményeivel kapcsolatos konfliktusaimra vezethető vissza. A legkomolyabb önmagammal vívott küzdelmeimben köszönhettem a legtöbbet Zolinak, mert ha akkor ő nincs mellettem, szerintem rég megrekedtem volna valamelyik problémám kátyújában.

 

harmónia5

 

AMIT TANULTAM

Amióta Zolit megismertem, az életembe beköltözött a „gyakorlati spiritualitás”. Azért hívom így, mert Zoltán mindezt praktikus oldalról közelíti meg. Az ő módszerei teljes önálló és stabil alapon nyugszanak. Vegyük például a táplálkozást. Az ő nézetei sok ponton eltérnek mind a hagyományosnak, mind a modernnek nevezett irányzatokétól. Zoli ugyanis az élelmiszerek kisugárzását veszi alapul, vagyis azt, hogy egyes ételeknek, gyümölcsöknek, növényeknek milyen típusú és milyen minőségű a kisugárzásuk, s hogy azok harmonizálnak-e az illető aurájával. Így lehet szó húsról, halról, gyümölcsről, mézről, teáról, egy palack vízről vagy egy füstölőről, Zoli szempontjai és meglátásai igen sajátosak és hatásosak. Ő pillanatok alatt felméri, kinek mire van szüksége, mi aktuálisan a legelőnyösebb a számára, s melyek azok a faktorok, melyeket jobb elkerülnie.

Hasonló a helyzet egy-egy kristály vagy akár a különféle szimbólumok, jelek használatával is, hiszen mindenki aurája olyan, akár az ujjlenyomat, egyedi. Ekképpen a kristályok, ásványok, a szent ábrák, jelek és szimbólumok, valamint a meditációk és a különböző gyakorlatok teljesen egyedi módon érvényesülnek és hatnak az aurákban: előfordulhat, hogy ami erősíti az egyik aurát, az semleges, vagy ellentétes hatást fejt ki a másikra. Ami számomra igazán fontos volt mindig is, az az, hogy valaki konkrétan azt vegye figyelembe, ahol én tartok az életemben, tehát mindig belőlem kiindulva, az én egyéni igényeimnek, képességeimnek, hajlamaimnak és szükségleteimnek megfelelő forrásokat és iránymutatásokat adja, ne egy sablon, vagy „bevált” módszer szerint határozza meg, mi a jó nekem. Zoltán pontosan ezt teszi, mindig személyre szabott tanácsokkal lát el, s az aurám alapján kontrollálja az eredményeket. Azt hiszem, ezért is horgonyoztam le mellette.

 

Amikor elkezdtem a spirituális utamat, még meglehetősen naiv voltam a tekintetben mi vár rám, mennyi idő alatt érek el egy stabil képességet, mennyi fáradságot és erőfeszítést fog igényelni részemről, ha emellett döntök. Hála Istennek, a jó sorsom összehozott Zolival, aki hozzásegített képességeim kialakításához. Az ő egyiptomi ihletettségű módszerei révén jutottam el odáig, hogy viszonylag hamar bepillantást nyerhettem a szellemi valóságba. Először önfejlesztő (aurafejlesztő) gyakorlatokat kaptam tőle és ő rendre leellenőrizte, hogy mindegyiket helyesen végzem-e. Ígérni semmit nem ígért. Visszagondolva ez azért is volt jó, mert így nem ringattam magam rózsaszín álmokba, nem voltak túlzó elvárásaim, hanem kizárólag a gyakorlatokra tudtam koncentrálni. A siker nem maradt el. Néhány hónap múlva spirituális megtapasztalásaim sűrűsödni kezdtek, s ha kérdésem volt vagy megijedtem – mert megvallom, ilyen is előfordult –, akkor jó volt tudni, hogy mögöttem áll egy komoly képességekkel megáldott szellemi vezető, Zoltán.

 

Az idők folyamán Zoli képességei is továbbfejlődtek, s ő egyre mélyrehatóbban segített engem a spirituális utamon. Zoli sorsképeket érzékelő adottsága új színt vitt a fejlődésembe: már azt is érthettem, hogy mi miért történik velem, kivel mi a dolgom, miben tehetek többet magamért és másokért, akiket a Sors mellém rendelt. Nagy előrelépés megérteni az embernek az életben betöltött szerepét és átérezni a Sorsban a neki szánt helyet. Így megtudhattam, mik lehetnek az életcéljaim, s hogyan érhetem el azokat.

 

harmónia8

 

Azután megtapasztalhattam, milyen érzés, amikor az ember visszakapja a régen elveszített lehetőségeit. Legtöbbször nem vesszük észre, hol húzódnak a határaink és a korlátaink, amik miatt rossz döntéseink könnyen szokásokká, hibás viselkedésmintákká csontosodhatnak. Az emberek többsége észrevétlenül ördögi körbe/körökbe zárja be magát, s úgy éli le az egész életét, azután meg csodálkozik, hogy nem tud túllépni magán és a gondjain. A téves elképzelések, konstrukciók, minták, és a hibás, hiányos személyiségjegyek valósággal bekorlátozzák az embert. Ezekkel nap mint nap megküzdünk, időnként valósággal vergődünk miattuk, s annyira beléjük gabalyodunk, hogy utána már nem tudjuk megkülönböztetni a saját véleményünket a felvett sémáktól és előítéletektől.

Amikor Zolitól elkezdtem Életösztön energiát kapni, akkor éltem át először, milyen érzés letenni a múlt terheit, milyen élmény elengedni a sok felesleges terhet, s visszakapni saját magamat, a harmonikus és boldog önmagamat. Ez havonta egy alkalommal ismétlődött, s mára, azt hiszem, sokkal tágabbak a határaim, több örömöt és értéket látok az életemben, mint ezelőtt bármikor.

 

harmónia3 

 

EGYIPTOM VARÁZSA

A legfontosabb dolog mind közül, amit Zoltán mellett megtanultam: hogy semmibe sem kell beletörődni, mert megváltoztathatatlan helyzet nincs. Lehetetlen nincs. Minden probléma egy nagyobb jóra szolgáló lehetőség. Mindent el lehet érni, csak tenni kell érte. Amikor elkezdtünk rendszeresen kiutazni Egyiptomba, ott értettem meg, hogy az élet többről szól, mint amit addig hittem. Olyan energiákat szívtam akkor magamba, melyek mintha felnyitották volna bennem a „lelki szemeimet”. Rájöttem, nem baj, ha tökéletlenek vagyunk, az egyiptomi templomok és piramisok azért is maradtak fenn évezredeken keresztül, hogy segítsenek bennünket visszatalálni a Forráshoz. Az ősi hagyományok pedig nem mítoszok csupán, hanem máig létező, élő, elven bizonyosságai egy magasabb rendű létformának, amit embernek hívnak, csak sajnálatos módon mi túlságosan eltávolodtunk ettől az ősi típustól.

 

Zoltán képes lefényképezni azokat az energiákat, melyeket a magamfajta tanuló csak átélni tud. Frenetikus érzés az ilyen erőterekben állni, s pár percet eltölteni bennük. Az embert mintha kicserélték volna, úgy tér vissza Egyiptomból. Természetesen a hatalmas komplexumokban eltévednénk, ha Zoli nem mutatná meg az aktuálisan aktív energiákat, s nem tanítaná meg, miként kell felvenni azokat. Felemelő érzés megtapasztalni, hogy a valóságban mennyivel több minden található, mint eddig hittük. Még jó, hogy vannak olyan segítők, mint Zoltán, akik képesek megmutatni és megtanítani ezeket a csodákat.

 

Egyik egyiptomi utunkat követően alakult ki/indult be egyik képességem. Tulajdonképpen egy velem született adottságom aktiválódott az egyiptomi energiák hatására. Ennek segítségével a lelki súlyok egyik típusát lehet az aurából kiemelni, s bizonyos fájdalmakat ezáltal megszűntetni. Még csak egy évtizede vagyok Zoltán mellett, de úgy érzem, száz év telt már el, annyi mindent láttam, éreztem és ismertem meg általa. De ez még csak a kezdet. – ahogy ő mondja. A java még hátra van.

Hát, most teszek három pontot és várom, mit hoz majd a jövő. Addig is azon munkálkodom, hogy minél több ember élhesse meg hozzám hasonlóan a benne rejlő isteni csodát!

 

 

Boldog napot!

 

Száraz György

TÁRSOLDALUNK: www.napvallas.hu
signature

No Comments Yet.

What do you think?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..